Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>
Host dne

Host dne

Ivan Strachoň (KSČM), lídr v krajských volbách: Podporujeme vznik pracovních míst v MSK

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Dobrý den, dnešní díl pořadu HOST DNE se bude věnovat podzimním krajským volbám. Tentokrát jsem si do studia pozvala Ivana Strachoně, lídra Komunistické strany Čech a Moravy. Dobrý den, vítejte u nás.

Ivan Strachoň (KSČM), lídr v krajských volbách: Dobrý den, děkuji za pozvání.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane Strachoni, vy jste byl náměstkem hejtmana v letech dva 2012 až 2016. Jak pokračovala vaše politická kariéra v následujících letech? Protože váš někdejší lídr Josef Babka, taky mimo jiné kandidát na kandidátce pro krajské volby na desátém místě, se v médiích vyjádřil, že z těch, které připravoval, jste nejlépe připravený právě vy. Proto jste lídrem.

Ivan Strachoň (KSČM), lídr v krajských volbách: Ano, tak děkuju mu za tady tu podporu. Samozřejmě, zůstal jsem krajským zastupitelem. Jsem v týmu paní europoslankyně Konečné. Stal jsem se předsedou okresní organizace v Ostravě a jsem místopředsedou krajské organizace v Moravskoslezském kraji.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A co vás osobně motivovalo k tomu, abyste byl jedničkou na kandidátce pro krajské volby?

Ivan Strachoň (KSČM), lídr v krajských volbách: Tak je to určitě snaha využít toho, co jsem se o našem kraji dozvěděl, využít moje zkušenosti, které v podstatě v zastupitelstvu mám od roku 2004, kdy jsem postupně, jak jste zmínila, přešel přes výbory komise až na pozici náměstka hejtmana pro investice. Tady si myslím, že jsme se s kolegy z koalice se sociálními demokraty velmi dobře podíleli, na rozvoji tohoto kraje, kdy jsme byli schopni využít nabídky fondů EU a podpořit výstavbu více jak 120 investičních akcí na území tohoto kraje.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jaké jsou hlavní priority? Navážu na vás priority Komunistické strany Čech a Moravy pro Moravskoslezský kraj a možná jaká je odlišnost od jiných politických uskupení? Teď se bavme o programu.

Ivan Strachoň (KSČM), lídr v krajských volbách: My jsme se pro toto období drželi volebního programu z let 2016 až 2020, kdy jsme do něho šli s mottem Bezpečnost, zdraví, soběstačnost a solidarita. Prokázalo se během času, že tyto témata jsou ty, které život lidí v kraji ovlivňují. Mohli jsme se s tím setkat jak v podobě covidové krize, tak i následně v oblasti energetické krize, která dejme tomu nastala. Bezpečnost má pro nás opravdu několik podob, ať už je to bezpečnost energetická. Vidíte, co se děje momentálně i v průmyslu, jak dopadají ceny energií na průmyslové podniky i na soukromé osoby. Takže chceme dodržet, aby ten útlum uhlí nebo útlum po odchodu od těžby uhlí měl na tento kraj minimální dopady.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Máte už teď nějaké návrhy opatření?

Ivan Strachoň (KSČM), lídr v krajských volbách: Ty návrhy opatření vlastně prosazujeme na jednání zastupitelstva. Naši členové jsou v komisích, ať už pro bezpečnost anebo pro strategický rozvoj a uplatňujeme naše připomínky k tomu, jakým způsobem dochází k útlumu těžby.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Řekněte něco konkrétního.

Ivan Strachoň (KSČM), lídr v krajských volbách: Co se týká konkrétních kroků, tak samozřejmě v zastupitelstvu jsme podpořili vodíkovou strategii pro Moravskoslezský kraj. Samozřejmě se budeme snažit, aby dopady na tento kraj z hlediska útlumu ukončení těžby byly co nejmenší. K tomu samozřejmě podporujeme i získávání peněz z fondů EU. Samozřejmě se chceme postarat o to, aby ty dopady na občany byly co nejmenší.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vaším tématem je obnova lesů, dřevo, lesy. Jak vnímáte dřevo jako obnovitelnou surovinu, která by mohla pomoct třeba s náhradou za už tady zmíněné změny v útlum těžby uhlí?

Ivan Strachoň (KSČM), lídr v krajských volbách: Určitě to považujeme za významný zdroj energie. Samozřejmě, po první etapě energetické krize se mnoho subjektů vrhlo na dřevo jako na alternativu, kterou budou spalovat a využívat pouze k energetickým účelům. Věříme tomu, že právě dřevo má svůj potenciál jako obnovitelná surovina a v rámci udržitelného rozvoje bude péče o lesy a o novou výsadbu a o druhovou strukturu jedním z důležitých bodů, které budeme využívat.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vy se vymezuje proti stavbě plánovaného armádního logistického centra. Dokonce jste iniciovali referendum. K tomu nedošlo, protože jste nezískali patřičný počet hlasů. Jak budete postupovat dál?

Ivan Strachoň (KSČM), lídr v krajských volbách: My jsme na posledním zastupitelstvu v červnu navrhli, aby tuto možnost dát lidem rozhodnout udělalo samo zastupitelstvo. Tento náš návrh nebyl přijat, takže my pokračujeme v rámci přípravného výboru k návrhu vyhlášení krajského referenda dále. Podařilo se nám získat více než 27 tisíc podpisů. Je to bohužel málo. Tento počet nestačí k tomu, abychom mohli referendum vyhlásit tímto způsobem. Potřebujeme 6% voličů, kteří žijí na území Moravskoslezského kraje, což se pohybuje někde kolem 58 tisíc. Takže dále sbíráme tyto podpisy a budeme se snažit toto splnit.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jak vidíte výstavbu gigafactory na území obce Dolní Lutyně?

Ivan Strachoň (KSČM), lídr v krajských volbách: Tato otázka je samozřejmě složitá. Zejména se týká těch lidí, v jejichž blízkosti by se to mělo stavět. My jsme pro to, aby se posoudily veškeré vlivy, které by tato investice měla. Samozřejmě bude záležet i na okolnostech, které v kraji nastanou. Ať už je to případná zvýšená nezaměstnanost s ukončením provozu huti v Ostravě. Takže tady by se asi zvažovalo, jaká varianta bude pro lidi vhodná, aby našli pracovní uplatnění.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Podporovatelé jste?

Ivan Strachoň (KSČM), lídr v krajských volbách: Podporujeme v podstatě vznik pracovních míst na území Moravskoslezského kraje.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Navážu na vás. Co podle vás jsou takové největší problémy Moravskoslezského kraje?

Ivan Strachoň (KSČM), lídr v krajských volbách: Tak patříme bohužel k jedněm ze tří strukturálně postižených regionů. Když si vezmeme, že ten útlum těžby tady začal někdy v roce 1994, tak mělo to za následek odchod lidí z tohoto kraje. Takže jsme pro to, aby se tento útlum zastavil. Tím pádem chceme podporovat i vznik takových míst, které budou zvát lidi do tohoto kraje, ať už se to týká na akademické úrovni, anebo ať se to týká například v oblasti IT.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jak budete podporovat například spolupráci mezi školami a průmyslovými podniky? Protože to je ten začátek toho, co vy jste řekl.

Ivan Strachoň (KSČM), lídr v krajských volbách: Propojení škol a firem je pro nás velice důležité. Tady je důležité, aby si firmy řekly, jaké požadavky mají na vzdělanostní profil jednotlivých absolventů, ať už se to týká lidí na středních školách anebo na vysokých školách. Podporovali jsme na středních školách dotace pro vytvoření míst na virtuální vzdělávání. To znamená seznámení se s programy, ať už to je pro přípravu CNC strojů anebo pro výuku v možností rozšířené reality. Tady si myslíme, že to je velice dobrá příprava, kdy je zajištěna i bezpečnost studentů k tomu, aby se mohli na svoje povolání lépe připravit.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pojďme se přenést do září ke krajským volbám. Představme si, že už je po volbách. Řekněte, s kým? Pakliže u toho budete a budete vyjednávat, koalici byste jako Komunistická strana Čech a Moravy v Moravskoslezském kraji na krajském úřadě nespolupracovali a nevytvořili koalici.

Ivan Strachoň (KSČM), lídr v krajských volbách: My bychom si asi nedávali podmínky, s kým bychom nespolupracovali. My naopak budeme spolupracovat s každým, kdo dostane od voličů mandát, je v krajském zastupitelstvu zastupovat a budeme spolupracovat se všemi, kteří mají zájem na rozvoji našeho kraje.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Dokážete říct nebo tipnout? Nebo řekněte, s jakými ambicemi do těch krajských voleb jdete? Kolik hlasů voličů byste mohli získat a získat a tím pádem křesel v krajském zastupitelstvu?

Ivan Strachoň (KSČM), lídr v krajských volbách: Pokud bychom vycházeli z počtu voličů, kteří dali hlas koalici Stačilo v rámci evropských voleb, kdy se jednalo zhruba o něco přes 41 tisíc. Takže bychom rádi udrželi tento trend. To znamená, dosáhli jsme minimálně stejného výsledku. Pokud bychom to měli přepočítat na mandáty, tam to vychází zhruba na 10 mandátů, které bychom chtěli získat.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já vám děkuji za rozhovor a vám za pozornost. Na viděnou u dalšího tématu.

Ivan Strachoň (KSČM), lídr v krajských volbách: Na shledanou.

Redakčně upraveno / zkráceno.

Mohlo by Vás také zajímat

Pořad: Host dne
Ivan Strachoň (KSČM), lídr v krajských volbách: Podporujeme vznik pracovních míst v MSK
09. července 2024, 17:14

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Dobrý den, dnešní díl pořadu HOST DNE se bude věnovat podzimním krajským volbám. Tentokrát jsem si do studia pozvala Ivana Strachoně, lídra Komunistické strany Čech a Moravy. Dobrý den, vítejte u nás.

Ivan Strachoň (KSČM), lídr v krajských volbách: Dobrý den, děkuji za pozvání.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane Strachoni, vy jste byl náměstkem hejtmana v letech dva 2012 až 2016. Jak pokračovala vaše politická kariéra v následujících letech? Protože váš někdejší lídr Josef Babka, taky mimo jiné kandidát na kandidátce pro krajské volby na desátém místě, se v médiích vyjádřil, že z těch, které připravoval, jste nejlépe připravený právě vy. Proto jste lídrem.

Ivan Strachoň (KSČM), lídr v krajských volbách: Ano, tak děkuju mu za tady tu podporu. Samozřejmě, zůstal jsem krajským zastupitelem. Jsem v týmu paní europoslankyně Konečné. Stal jsem se předsedou okresní organizace v Ostravě a jsem místopředsedou krajské organizace v Moravskoslezském kraji.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A co vás osobně motivovalo k tomu, abyste byl jedničkou na kandidátce pro krajské volby?

Ivan Strachoň (KSČM), lídr v krajských volbách: Tak je to určitě snaha využít toho, co jsem se o našem kraji dozvěděl, využít moje zkušenosti, které v podstatě v zastupitelstvu mám od roku 2004, kdy jsem postupně, jak jste zmínila, přešel přes výbory komise až na pozici náměstka hejtmana pro investice. Tady si myslím, že jsme se s kolegy z koalice se sociálními demokraty velmi dobře podíleli, na rozvoji tohoto kraje, kdy jsme byli schopni využít nabídky fondů EU a podpořit výstavbu více jak 120 investičních akcí na území tohoto kraje.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jaké jsou hlavní priority? Navážu na vás priority Komunistické strany Čech a Moravy pro Moravskoslezský kraj a možná jaká je odlišnost od jiných politických uskupení? Teď se bavme o programu.

Ivan Strachoň (KSČM), lídr v krajských volbách: My jsme se pro toto období drželi volebního programu z let 2016 až 2020, kdy jsme do něho šli s mottem Bezpečnost, zdraví, soběstačnost a solidarita. Prokázalo se během času, že tyto témata jsou ty, které život lidí v kraji ovlivňují. Mohli jsme se s tím setkat jak v podobě covidové krize, tak i následně v oblasti energetické krize, která dejme tomu nastala. Bezpečnost má pro nás opravdu několik podob, ať už je to bezpečnost energetická. Vidíte, co se děje momentálně i v průmyslu, jak dopadají ceny energií na průmyslové podniky i na soukromé osoby. Takže chceme dodržet, aby ten útlum uhlí nebo útlum po odchodu od těžby uhlí měl na tento kraj minimální dopady.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Máte už teď nějaké návrhy opatření?

Ivan Strachoň (KSČM), lídr v krajských volbách: Ty návrhy opatření vlastně prosazujeme na jednání zastupitelstva. Naši členové jsou v komisích, ať už pro bezpečnost anebo pro strategický rozvoj a uplatňujeme naše připomínky k tomu, jakým způsobem dochází k útlumu těžby.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Řekněte něco konkrétního.

Ivan Strachoň (KSČM), lídr v krajských volbách: Co se týká konkrétních kroků, tak samozřejmě v zastupitelstvu jsme podpořili vodíkovou strategii pro Moravskoslezský kraj. Samozřejmě se budeme snažit, aby dopady na tento kraj z hlediska útlumu ukončení těžby byly co nejmenší. K tomu samozřejmě podporujeme i získávání peněz z fondů EU. Samozřejmě se chceme postarat o to, aby ty dopady na občany byly co nejmenší.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vaším tématem je obnova lesů, dřevo, lesy. Jak vnímáte dřevo jako obnovitelnou surovinu, která by mohla pomoct třeba s náhradou za už tady zmíněné změny v útlum těžby uhlí?

Ivan Strachoň (KSČM), lídr v krajských volbách: Určitě to považujeme za významný zdroj energie. Samozřejmě, po první etapě energetické krize se mnoho subjektů vrhlo na dřevo jako na alternativu, kterou budou spalovat a využívat pouze k energetickým účelům. Věříme tomu, že právě dřevo má svůj potenciál jako obnovitelná surovina a v rámci udržitelného rozvoje bude péče o lesy a o novou výsadbu a o druhovou strukturu jedním z důležitých bodů, které budeme využívat.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vy se vymezuje proti stavbě plánovaného armádního logistického centra. Dokonce jste iniciovali referendum. K tomu nedošlo, protože jste nezískali patřičný počet hlasů. Jak budete postupovat dál?

Ivan Strachoň (KSČM), lídr v krajských volbách: My jsme na posledním zastupitelstvu v červnu navrhli, aby tuto možnost dát lidem rozhodnout udělalo samo zastupitelstvo. Tento náš návrh nebyl přijat, takže my pokračujeme v rámci přípravného výboru k návrhu vyhlášení krajského referenda dále. Podařilo se nám získat více než 27 tisíc podpisů. Je to bohužel málo. Tento počet nestačí k tomu, abychom mohli referendum vyhlásit tímto způsobem. Potřebujeme 6% voličů, kteří žijí na území Moravskoslezského kraje, což se pohybuje někde kolem 58 tisíc. Takže dále sbíráme tyto podpisy a budeme se snažit toto splnit.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jak vidíte výstavbu gigafactory na území obce Dolní Lutyně?

Ivan Strachoň (KSČM), lídr v krajských volbách: Tato otázka je samozřejmě složitá. Zejména se týká těch lidí, v jejichž blízkosti by se to mělo stavět. My jsme pro to, aby se posoudily veškeré vlivy, které by tato investice měla. Samozřejmě bude záležet i na okolnostech, které v kraji nastanou. Ať už je to případná zvýšená nezaměstnanost s ukončením provozu huti v Ostravě. Takže tady by se asi zvažovalo, jaká varianta bude pro lidi vhodná, aby našli pracovní uplatnění.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Podporovatelé jste?

Ivan Strachoň (KSČM), lídr v krajských volbách: Podporujeme v podstatě vznik pracovních míst na území Moravskoslezského kraje.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Navážu na vás. Co podle vás jsou takové největší problémy Moravskoslezského kraje?

Ivan Strachoň (KSČM), lídr v krajských volbách: Tak patříme bohužel k jedněm ze tří strukturálně postižených regionů. Když si vezmeme, že ten útlum těžby tady začal někdy v roce 1994, tak mělo to za následek odchod lidí z tohoto kraje. Takže jsme pro to, aby se tento útlum zastavil. Tím pádem chceme podporovat i vznik takových míst, které budou zvát lidi do tohoto kraje, ať už se to týká na akademické úrovni, anebo ať se to týká například v oblasti IT.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jak budete podporovat například spolupráci mezi školami a průmyslovými podniky? Protože to je ten začátek toho, co vy jste řekl.

Ivan Strachoň (KSČM), lídr v krajských volbách: Propojení škol a firem je pro nás velice důležité. Tady je důležité, aby si firmy řekly, jaké požadavky mají na vzdělanostní profil jednotlivých absolventů, ať už se to týká lidí na středních školách anebo na vysokých školách. Podporovali jsme na středních školách dotace pro vytvoření míst na virtuální vzdělávání. To znamená seznámení se s programy, ať už to je pro přípravu CNC strojů anebo pro výuku v možností rozšířené reality. Tady si myslíme, že to je velice dobrá příprava, kdy je zajištěna i bezpečnost studentů k tomu, aby se mohli na svoje povolání lépe připravit.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pojďme se přenést do září ke krajským volbám. Představme si, že už je po volbách. Řekněte, s kým? Pakliže u toho budete a budete vyjednávat, koalici byste jako Komunistická strana Čech a Moravy v Moravskoslezském kraji na krajském úřadě nespolupracovali a nevytvořili koalici.

Ivan Strachoň (KSČM), lídr v krajských volbách: My bychom si asi nedávali podmínky, s kým bychom nespolupracovali. My naopak budeme spolupracovat s každým, kdo dostane od voličů mandát, je v krajském zastupitelstvu zastupovat a budeme spolupracovat se všemi, kteří mají zájem na rozvoji našeho kraje.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Dokážete říct nebo tipnout? Nebo řekněte, s jakými ambicemi do těch krajských voleb jdete? Kolik hlasů voličů byste mohli získat a získat a tím pádem křesel v krajském zastupitelstvu?

Ivan Strachoň (KSČM), lídr v krajských volbách: Pokud bychom vycházeli z počtu voličů, kteří dali hlas koalici Stačilo v rámci evropských voleb, kdy se jednalo zhruba o něco přes 41 tisíc. Takže bychom rádi udrželi tento trend. To znamená, dosáhli jsme minimálně stejného výsledku. Pokud bychom to měli přepočítat na mandáty, tam to vychází zhruba na 10 mandátů, které bychom chtěli získat.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já vám děkuji za rozhovor a vám za pozornost. Na viděnou u dalšího tématu.

Ivan Strachoň (KSČM), lídr v krajských volbách: Na shledanou.

Redakčně upraveno / zkráceno.

Zdroj: https://polar.cz/porady/host-dne/host-dne-09-07-2024-17-14