Host dne

Petr Korč, primátor Frýdku-Místku: Radnice Frýdku-Místku chce být blíže lidem

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Frýdek-Místek má od poloviny března kompletně nové vedení. Jaké má nová koalice plány a jestli už se některé z nich podařily realizovat se budu ptát Petra Korče, primátora Frýdku-Místku, Vítejte, dobrý den.

Petr Korč (Naše Město F-M), primátor Frýdku-Místku: Dobrý den.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane primátorce, proč vlastně v březnu došlo k tak radikální změně ve vedení města?

Petr Korč (Naše Město F-M), primátor Frýdku-Místku: Já si myslím, že radikální změna to možná byla v tom personálním obsazení, ale spíš než změna to byl přirozený vývoj, který i když to nebylo vidět na povrchu, tak týdny, měsíce ztál a to, co se stalo ve Frýdku-Místku je změna, která podle mě autenticky lidem dala prostor, patriotům dala prostor i tomu městu samotnému. A já věřím, že to je změna, která bude přínosem pro to město, protože většina těch lidí, kteří nyní jsou ve vedení města, tak opravdu jsou lidé, kteří se ve městě narodili, žijí v něm, pracují a nechtějí to město opustit. Tam si myslím, že je ta největší hodnota, že pokud já něco dělám jako politik a říkám, že chci, aby to bylo dobré pro občany a zároveň jim řeknu, že tam vychovávám tři děti a chtějí, aby v tom městě žili, tak v tom si myslím, že to je autentické a nemyslím na nějaký výtah někam do velké politiky. Myslím, že zrovna u mě třeba to heslo Frýdek-Místek sobě je velmi autentické a pro mě je Frýdek-Místek osobně veliká hodnota. Já jsem se vrátil z Prahy a ta příležitost, kdy vlastně se nám podařilo dojednat širokou podporu a byl jsem v březnu zvolen primátorem, tak pro mě je takové vyústění dosavadní mé životní snahy pro to město něco udělat a teď cítím, že ty možnosti, co bychom pro Frýdek-Místek mohly udělat se obrovsky otevřely.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Lidé, vaši náměstci, radní a vůbec ti nejbližší spolupracovníci. Je to takové spektrum lidí, které oslovuje ty širší skupiny, takže se vzájemně velmi dobře doplňuje?

Petr Korč (Naše Město F-M), primátor Frýdku-Místku: Tady ano, velká hodnota je, že nejenom v rámci své gesce, i když mám na starosti školství, tak mám kolem sebe odborníky, tak i v rámci té koalice. Není to velká politika, jsme ve městě a vlastně ta spolupráce, pokud je napříč a já teda prosazuji heslo, že nejenom v rámci koalice i v rámci opozice, pokud jsou ty návrhy přínosné pro město, tak chci spolupracovat, tak se vlastně dá vytvořit úplně jiná forma spolupráce. Není to o tom boji levém a pravém nebo nějakém ideologickým, ale pořád když člověk myslí na to, že chce najít nejlepší cestu pro město, tak vlastně musí poslouchat jednotlivé skupiny, protože ty zájmy v tom městě jsou trošku jiné než v té velké politice. Takže v tomto vnímám velký potenciál. Mám kolem sebe velmi silný tým. Naši koaliční partneři si vzali přesně oblasti, ve kterých jsou silní. V tom si důvěřujeme a hledáme tu cestu společně a myslím si, že máme opravdu našlápnuto a Frýdek-Místek opravdu může čekat velká budoucnost.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jaké jsou cíle současné koalice? Co chcete ve Frýdku realizovat?

Petr Korč (Naše Město F-M), primátor Frýdku-Místku: Tak samozřejmě teď ta doba do voleb není dlouhá. Já už jsem to řekl několikrát. V tomhle tom okamžiku jde o nějakou inventuru všech možností, stavu toho města, stavu financí, možnosti toho na, co všechno může město dosáhnout investičně a také zhodnocení toho stavu. Chceme se zaměřit na to, abychom dodělali ty strategické věci, dodělali kanalizace, opravili náš bytový fond, měli zkrátka pevné základy, stabilizovali ten rozpočet, nechceme to město dále zadlužovat a chceme ho otevřít novým myšlenkám, investorům, nápadům a chceme vlastně vtáhnout ty nové myšlenky a nové nápady, nové investory do toho města, aby nám ho společně posunuli s tím, když my si řekneme jasná pravidla, jak to chceme a co tomu městu chceme přinést.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Buďte konkrétní, nové myšlenky, nové nápady a zmiňte některé z nich.

Petr Korč (Naše Město F-M), primátor Frýdku-Místku: Obrovská šance, která stojí před městem je dostavba obchvatu. To město je zmrzačené z minulých režimů průtahem. Budeme tam mít dvoukolejnou trať a v okamžiku, kdy se dostaví obchvat, tak šance vrátit ta místa, která jsou nyní jenom tranzitní komunikací mezinárodní, vrátit je tomu městu, vrátit je do té živé struktury, vybudovat zpátky nebo pokusit se vybudovat zpátky uliční síť. Samozřejmě zachovat tu dopravní obslužnost, ale vytlačit veškerý ten tranzit a to město jako zklidnit. Udělat z toho městskou třídu. Opravit Národní dům, který chátrá, tam dojde ke krásnému spojení místeckému náměstí a toho nového kulturního centra, které může vzniknout z galerií s přístavbou Národního domu napojením na park. Jsou tam obrovské výzvy, které se nebudou opakovat a ty teďka třeba touhle tou dostavbou přijdou. Druhou velkou výzvou je možnost využít bývalé průmyslové textilní areály, které tvoří téměř třetinu města a doteď vůbec jejich potenciál nebyl využit.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Co tam tedy chcete dělat?

Petr Korč (Naše Město F-M), primátor Frýdku-Místku: Kolega Jiří Kajzar začal pracovat na memorandu, které vlastně vytvořilo vztah mezi městem a tím majoritním vlastníkem společnosti Slezan Holding. A tam jsme si řekli, které části těch areálu chceme otevřít pro město, kde chceme vytvořit nové ulice, bulvár, který půjde k nádraží a zároveň jsme si řekli, kde ten investor se může rozvíjet, kde může stavět byty, kde může stavět obslužnost a tohle to je velká šance, tak jako se to podařilo tady v Ostravě revitalizovat ty průmyslové areály, tak to je to, co Frýdek-Místek čeká a na co si ještě nesáhl a tohle to si myslím, že může velmi změnit. Zachovat ty dominanty, průmyslovou architekturu minulého století nebo možná i předminulého a dát možnost, aby to město vplulo do těch areálů a za pár let nikdo ani nebude vědět, že tam byly ploty a za nimi byly prázdné továrny.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vy jste před chvíli zmínil rozpočet, že dále nechcete Frýdek-Místek zadlužovat. Jaká je zadluženost města?

Petr Korč (Naše Město F-M), primátor Frýdku-Místku: Pokud řeknu, že jsme zastavili ten trend, kdy se město zadlužovalo a my jsme zastavili tu linku. Teďka chceme ty finance udržet, co nejzdravější. Tak to je myslím ten moment a ty čísla určitě občané budou vidět postupně.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já na vás navážu, covid, covidové dopady na rozpočet, jaké byly a co všechno zbrzdí?

Petr Korč (Naše Město F-M), primátor Frýdku-Místku: Samozřejmě covid zpozdil spousty investičních akcí, omezil některou činnost, nicméně i z globálního hlediska to, jak se vyvíjejí rozpočty měst není úplně tak špatné jako se předpokládalo. Čili myslím si, že pokud nebudeme dělat další hlouposti, že budeme zavírat ekonomiku plošně a tak dále, tak máme velkou šanci, aby jsme to nastartovali a ty ztráty, které vznikly tím uzavřením nebyly tak velké a tím pádem i ty části těch daní, které jdou do těch městských rozpočtů by měly být větší a nebude to takový zásadní dopad jako to vypadalo.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Zbrzdíte některé investice nebo úplně zastaví?

Petr Korč (Naše Město F-M), primátor Frýdku-Místku: Zastavit ne. Myslím si, že ty důležité investice všechny běží. Pro nás teďka to největší, co je, je to, že vlastně my dokončujeme kanalizace v okrajových částech města. Rozhodli jsme se, že komunikace, které byly nad tou stavbou, tak budeme uvádět do nějakého lepšího stavu, než ve kterém byly. Takže tam to běží myslím, že už nejsou ani ty omezení, co se týkalo pracovníků. Takže opravdu tam bych to neviděl nějak tragicky.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Co chcete ještě za ten rok, než budou komunální volby rozjet nebo stihnout?

Petr Korč (Naše Město F-M), primátor Frýdku-Místku: Tak mimo té inventury a vlastně srovnání si těch věcí, na co město opravdu má sílu a na co by si mělo najít společnou cestu s investory. To, co se změnilo a už se vlastně průběžně mění, že bychom chtěli zásadně změnit komunikaci s občany. My jsme teďka změnili formát zpravodaje, který bude obsáhlejší, ale bude vycházet jednou měsíčně. Měl by být zaměřený tematicky. Občané už našli první číslo před pár dny ve schránkách. Rozjeli jsme teďka nově aplikaci Mobilní rozhlas, která funguje v sedmnácti stech městech v ČR. Je to úplně nová forma komunikace s občanem, kdy ty zprávy, které i když jsou týden staré, tak už nemají tu váhu, ale pokud mám aplikaci, tak se dozvím, kde je uzavírka, kdy mi nepoteče voda, jestli se něco stalo, případně mohu nahlásit spousty věcí. A samozřejmě chceme pracovat i se sociálními sítěmi a tak dále. Takže tady se trošku mění ten přístup a samozřejmě i u vás v televizi budeme chtít být častěji hosty a ty témata vysvětlovat, co vlastně ten Frýdek-Místek čeká. Takže tady je ta změna. Doufám, že to občané vnímají, že jim chceme být blíž, že s nimi chceme komunikovat. Chceme být otevření jejím podnětům, nápadům a to město směřovat spolu s nimi do budoucna.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane primátore, já vám děkuji za rozhovor a přeji vám hodně štěstí.

Petr Korč (Naše Město F-M), primátor Frýdku-Místku: Děkuji.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry