Stáhnout video

Host dne

Jan Lata, rektor Ostravské univerzity: Akreditaci pro LF bude hodnotící komise projednávat 25. 6.

Renáta Eleanora Orlíková: Lékařské fakultě Ostravské univerzity hrozí, že nezíská akreditaci pro studijní program Všeobecné lékařství. Hodnotící komise Národního akreditačního úřadu schválení akreditace nedoporučila. Problém má být především v nedostatečném, odborném a personálním zajištění programu ve studiu vítám rektora Ostravské univerzity Jana Latu, dobrý den.

Prof. Mudr. Jan Lata CSc. : Dobrý den.

Renáta Eleanora Orlíková: Pane rektore, očekávalo vedení ostravské univerzity, že lékařská fakulta akreditaci na všeobecné lékařství nezíská?

Prof. Mudr. Jan Lata CSc. : Já bych chtěl v prvé řadě říci, že to je doporučení komise a národní akreditační úřad bude teprve rozhodovat. To znamená, že ještě zdaleka není dokonáno. Pochopitelně všichni doufáme, že nějakým způsobem Národní akreditační úřad umožní, aby pokračovala výuka všeobecného lékařství. Na druhou stranu je pravda, že lékařská fakulta v posledních letech měla celou řadu problémů včetně právě personálního zabezpečení. To znamená, že by to nebylo úplné překvapení, ale byl jsem tedy větší optimista.

Renáta Eleanora Orlíková: A proč se jedná v tuto chvíli zase jen o návrh. Proč to není už konečné rozhodnutí?

Prof. Mudr. Jan Lata CSc. : To je standardní situace, jestliže jakákoliv fakulta požádá o akreditaci jakéhokoliv oboru, podá žádost Národní akreditační úřad vytvoří komisi odborníků, která prozkoumá žádost a dá doporučení národnímu akreditační úřadu a ten může nebo nemusí tomu doporučení vyhovět.

Renáta Eleanora Orlíková: Žádost byla podána teď už podruhé.

Prof. Mudr. Jan Lata CSc. : Poprvé byla podána před více než deseti lety kdy akreditaci fakulta získala na deset let. Teď byla podána tedy znovu bohužel později. Lékařská fakulta ji podala později než měla tzn. i to zasedání komise, jednání komise a rozhodnutí bude bohužel později než by bylo za normální standardní situace.

Renáta Eleanora Orlíková: Mají podobné problémy i jiné lékařské fakulty nebo jen ta ostravská?

Prof. Mudr. Jan Lata CSc. : Myslím, že nemají.

Renáta Eleanora Orlíková: Z jakého důvodu?

Prof. Mudr. Jan Lata CSc. : Jednak jsou nepoměrně starší a ten největší problém na který komise poukazuje a bohužel v mnoha případech právem, je nedostatečné personální obsazení docentů a profesorů. A je fakt, že za deset let fakulty se mohlo udělat více, mohlo být více habilitovaných případně jmenovaných profesorů. Na druhou stranu ale deset let v porovnání s několika sty lety na Karlovce nebo sty lety na Masarykově univerzitě zase není tak dlouhý čas, aby se všechny tyto problémy daly vyřešit.

Renáta Eleanora Orlíková: Mohla by být pro jiné lékařské fakulty výhodné, kdyby ta ostravská akreditaci nezískala a de facto by do budoucna tedy vůbec nebyla?

Prof. Mudr. Jan Lata CSc. : Já si myslím že ne a to je bohužel pohled celé řady kolegů nebo nejenom kolegů ale i třeba některých politiků v Ostravě. Že nám všichni ubližují. Já si myslím, že tomu tak není. My jsme město a region, který je velmi sebevědomý v mnoha oblastech a pocit že Olomouc, Brno, Praha všichni se snaží nás nějakým způsobem poškodit si myslím, že není správný a nelze se takhle na ty věci dívat. Existuje názor některých politiků, že ostatní fakulty chtějí zničit lékařskou fakultu v Ostravě, nic takového jsem ale od rektora ani děkana neslyšel. Pochopitelně když fakulta vznikala, tak ostatní fakulty neměly příliš zájem aby vznikaly. Jestliže už deset let funguje, funguje dobře, produkuje lékaře, které Česká republika potřebuje a ostatní fakulty v tuto chvíli nemají kapacitu navýšit počty studentů. V loňském roce dalo ministerstvo fakultám více peněz, aby zvýšily o nějaké procento počty studentů a ty ostatní fakulty jsou také na hraně svých kapacit, to znamená nemyslím si že by na nás někdo chtěl vyloženě cíleně zničit.

Renáta Eleanora Orlíková: Hlavním problémem je tedy personální obsazení. V ostatních ohledech fakulta vše splňuje aby byla schopna akreditaci získat?

Prof. Mudr. Jan Lata CSc. : To co nám komise nejvíc vyčítá a čeho si jsme vědomi, tak je opravdu v některých oborech nedostatek docentů a profesorů. Byli jsme si toho vědomi především v teoretických oborech komise však poukazuje i na nedostatek docentů a profesorů na klinických oborech v nemocnici, což ovšem už není věc jenom děkana lékařské fakulty ale i ředitele protože přednosty vybírá ředitel nemocnice spolu s děkanem. Já bych chtěl zdůraznit, že vůbec nejde o kvalitu lékařů ve fakultní nemocnici. Jsou to špičkoví lékaři, ale aby mohla jakákoliv instituce učit, aby mohla být součástí fakulty nebo univerzity tak tam musí být i akademické zázemí. To znamená, musí tam být nějaká věda a musí tam být garanti oboru, což jsou docenti a profesoři.

Renáta Eleanora Orlíková: Vy jste neměl možnost jako rektor Ostravské univerzity personální obsazení řešit nebo zasáhnout do něj?

Prof. Mudr. Jan Lata CSc. : Neměl, personální věci jsou záležitostí děkana.

Renáta Eleanora Orlíková: Přestože jste to věděl, tak nemohl jste mu poradit nebo dát nějaký povel změňte to?

Prof. Mudr. Jan Lata CSc. : Co se týče přednostů klinik v nemocnici tak nemůže nikdo mimo ředitele a děkana to nějakým způsobem ovlivňovat. To co jsme v posledních letech akceptovali byla nutnost vědecké práce. Jestliže je v nemocnici klinika, tak je nezbytné, aby se tam dělala i věda, aby se tam dělaly studie a aby právě ti, kteří učí se postupně habilitovali nebo byli jmenováni profesory. A tady jsem mnohdy narážel na argument: my máme hodně pacientů, my máme spoustu práce v ambulanci a nemáme čas dělat vědu ale to bohužel není argument. Jestliže to pracoviště chce být součástí fakulty ,tudíž univerzity tak je ta vědecká práce nezbytná.

Renáta Eleanora Orlíková: V čele lékařské fakulty je děkan Martínek. Toho jste odvolal, ovšem soud předběžným opatřením ho vrátil zpět do funkce. Není tím hlavním problémem také on sám?

Prof. Mudr. Jan Lata CSc. : Já bych nechtěl veřejně hodnotit práci děkana Martínka, tím že jsem podal návrh na jeho odvolání akademickému senátu, tak je vidět, že si nemyslím že by byl jeden z nejlepších děkanů. Na druhou stranu, v tuto chvíli je ta situace taková, že soud teprve proběhne. Nicméně je vrácen do funkce, já to akceptují a ten postup nyní musí být společný. Není možné, aby jsme v tuto chvíli byli antagonisté.

Renáta Eleanora Orlíková: Kdy se dá očekávat konečné rozhodnutí Národní akreditační komise?

Prof. Mudr. Jan Lata CSc. : Zasedání je koncem června, takže předpokládám, že tam patrně k nějakému rozhodnutí dojde.

Renáta Eleanora Orlíková: Jak vy vidíte význam lékařské fakulty pro region?

Prof. Mudr. Jan Lata CSc. : Myslím, že je zásadní. Rozumím tomu, že Národní akreditační úřad vytýká, že nejsou garanti. Na druhou stranu tu praktickou výuku nejenom u nás, ale na jakékoliv fakultě v Brně, v Praze nedělají profesoři- ti garantuji, ti mají třeba jednu, dvě, tři přednášky za semestr, ale ta praktická výuka je na odděleních. A pokud nebudou vycházet dobře připravení lékaři, zhruba sto lékařů každý rok z nichž velká část zůstane buďto v Ostravě nebo v Moravskoslezském kraji, kde je obecně nedostatek lékařů, tak si myslím, že to bude obrovské neštěstí nejenom pro kraj ale pro celou republiku. Nedostatek erudovaného zdravotnického personálu v posledních měsících byl evidentní. Tady nikdo nezpochybňuje kvalitu výuky nebo kvalitu absolventů. Je to otázka deseti chybějících docentů a profesorů a proto si myslím, že by Národní akreditační úřad měl k tomuto přihlédnout. Lékařská fakulta stejně tak jako i ostatní fakulty naší univerzity se výrazně podílela na pomoci zvládnout problém, který byl. Stovky mediků a ostatních studentů Lékařské fakulty pomáhaly v nemocnicích na nejrůznějších místech, půjčovali jsme přístroj, který zvýšil možnost vyšetřování v Moravskoslezském kraji. Dělali jsme své studie, podíleli jsme se na celostátní studii o pokud všeobecné lékařství v Ostravě nebude tak toto všechno nebude možné. Ten význam je enormní a myslím si, že by Národní akreditační úřad nám měl dát ještě šanci aby lékařská fakulta prokázala, že je schopna se vyrovnat s tím personálním nedostatkem.

Renáta Eleanora Orlíková: Ta akreditace je platná v tuto chvíli do roku 2024, tedy pro ty kteří studují. Teď si připusťme, že by jste akreditaci pro lékařskou fakultu nezískali. Co by tedy následovalo dál?

Prof. Mudr. Jan Lata CSc. : Tam je ještě několik možností protože při zamítnutí akreditace bychom mohli tu akreditaci podat znovu zhruba za tři roky. Je tam ještě další možnost, že bychom akreditační žádost stáhli. V tom případě bychom nemohli přijímat příští rok studenty, ale mohli bychom některé věci, které lze napravit upravit tak, aby Národní akreditační úřad nám tu důvěru dal. To znamená, že by tam byla přestávka jeden rok ale to nevíme jak dopadne. Toto je ovšem rozhodnutí vedení lékařské fakulty, jak se k tomuto postavit, tam univerzita nehraje žádnou roli. Lékařská fakulta musí říct zda tu akreditaci ponecháme nebo na základě toho negativního doporučení stáhneme s tím, že ji podáme v nejkratší možné době znovu a tím pádem ten výpadek by mohl být jenom jeden rok.

Renáta Eleanora Orlíková: Budeme vám držet palce. Já vám děkuji pane rektore.

Prof. Mudr. Jan Lata CSc. : Děkuji. Těším se na shledanou a přeji hodně zdaru nejenom na lékařské fakultě ale celé Ostravě a celému kraji.

Redakčně upraveno / zkráceno. Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry