Host dne

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje, Tříkrálová sbírka končí 15. ledna 2023

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Ve studiu vítám náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáše Curyla, dobrý den.

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje: Dobrý den.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Naším tématem bude Tříkrálová sbírka, ale také letošní investice do památek a také Černá kostka, ať na to nezapomeneme. Dobrý den ještě jednou. Začneme Tříkrálovou sbírkou, je to největší charitativní sbírka u nás v Česku. Na jejím průběhu se podílejí tisíce dobrovolníků a výnos putuje na pomoc lidem v nouzi. Jakou má historii tady u nás v Moravskoslezském kraji?

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje: V našem kraji začala sbírka v roce 2001. To znamená, že je po dvacátém třetím. Je to sbírka, která zapojuje mnoho koledníků, jak bylo řečeno, mnoho mladých lidí aktivně jde do koledování hezky z kraje k občanského roku. V tomto roce je předpoklad, že bude těch koledníků víc jak deset tisíc. Nejedná se jenom o dětí, ale jedná se samozřejmě i o zletilé, dospělé, také senioři se zapojují do té sbírky. Myslím si, že už se stala takovou automatickou součástí začátku každého roku. Lidé si na to zvykli. Zvykly si na to i instituce, které s námi spolupracují. Zvou nás, abychom třeba navštívili je od nemocnic do to našich zařízení, úřadů, biskupství, televize a podobně.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Říkáte, že jsme si na to zvykli. Ano, máte pravdu, asi všichni víme, když se řekne Tříkrálová sbírka, co nás asi čeká, kdo na nás bude zvonit nebo koho budeme v ulicích potkávat. Ale co nevíme, je to, co předchází té Tříkrálové sbírce, co se všechno musí nachystat?

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje: Ta příprava je celoroční, jelikož když skončí sbírka vždycky zhruba v tom únoru, březnu, hned se chystá nová sbírka. Jde o to, že my musíme nakoupit třeba dárky pro koledníky, a to v počtu nějakých 70 tisíc kusů, což není úplně jednoduché. Vybírá se i ten předmět. Jaký předmět vůbec se bude koledníkům dávat jako poděkování. Takže to je jedna velká oblast, která se připravuje. Pak samozřejmě musíme nechat vyrobit cukříky, kalendáříky nebo jiné věci jako nálepky na dveře, křídy a podobné záležitosti, což samozřejmě soutěžíme, aby to bylo transparentní a co nejlevnější, ale to také v tom počtu a tom kvantu. Pak samozřejmě se musí pokladničky, které byly zapečetěny, očistit, nachystat zase na další ročník. Musí se v průběhu připravovat i záměry, které se potom na podzim schvalují a kterých je v rámci celé republiky 557. Jenom v naší diecézi v našem kraji a na Jesenicku je jich přes 50, které musí být zpracovány odbornou komisí jmenovanou biskupem se potom vyhodnocují, takže je to takový velký proces. Samozřejmě v září, v říjnu potom začíná zavážka z centrály na jednotlivé diecéze a z diecéze potom na oblastní charity. Ta práce je skutečně dneska celoroční a k tomu musíte započíst samozřejmě doprovodné aktivity, jako jsou PR aktivity, kdy snažíme se dárci informovat o tom, kde ta sbírka pomáhá, kde mohou přispět, jakou formou mohou přispět. Potom poslední takové to vyvrcholení té práce před samotným koledování je samotné zapečetění pokladniček. Je to v rámci republiky nějaký 25 tisíc pokladniček, které se zapečetí. To musíte mít buď na pověřené obci nebo na magistrátu si to zapečetit, musíte si domluvit termíny a tak dále. Takže kolem toho je fakt fůra práce.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jak to je s koledníky? Protože vím, že na některých místech mají potíže sehnat dobrovolníky, aby koledovali a získávali peníze pro potřebné.

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje: Koledníků se nám skutečně nedostává. Kdo z nás nebo z vás by se chtěl zapojit do koledování, samozřejmě je uvítán. Bohužel kvůli tomu nemůžeme třeba hlavně ve velkých městech navštívit všechny domácnosti. Nás to velmi mrzí, ale bohužel je to tak, jak to je. Přes týden se koleduje méně, protože děti mají většinou nějaké kroužky, chodí do školy, takže se koleduje o víkendech a prakticky to jsou vždy dva víkendy v tom roce, kdy se aktivně koleduje v nějaké větší měřítku.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jak lidé přistupují k dárcovství? jak jsou štědří? A teď možná i ve vztahu k tomu, co se děje kolem nás. Dva roky covidu, teď válka na Ukrajině.

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje: Můžu říci, že naše společnost je velmi štědrá, když ví, na co ty finanční prostředky poputují a když mají důvěru k té sbírce. Za těch x let, co koledují, to znamená 15 let, můžu říci, že ta důvěra je veliká vůči té sbírce. Promítá se to i ve výnosech, které nám každoročně rostou. Jenom v rámci celé republiky bylo v minulém roce vybráno, včetně samozřejmě online koledy, DMS a dalších forem, nejen samozřejmě vybírání v Kasička. Ta částka byla 141 milionů korun, což byla historicky nejvyšší částka. Jenom zase v naší diecézi, to znamená zase Moravskoslezský kraj a Jesenicko, to bylo nějakých 21,5 miliónu korun, což je také nejvíc v historii sbírky nejvyšší částka. Takže ta štědrost je veliká a možná si myslím, že to kouzlo té sbírky je v tom, že se ty finanční prostředky z pětašedesáti procent vrací přímo do toho konkrétního místa nebo té oblasti, kde byly vybrány a právě na konkrétní projekty, se kterými se můžou ti dárci seznámit na našich stránkách. Jednoduchá stránka www.trikralovasbirka.cz.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já Vás jenom doplním, než půjdeme k dalšímu tématu, že letošní Tříkrálová sbírka končí 15. ledna, takže do 15. ledna ještě lidé mohou do kasiček přispívat.

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje: Do kasiček 15., ale co se týká online koledy, DMS, účtů můžou to přispívat celý rok.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pojďme k dalšímu tématu, a to je letošní rozpočet. Kolik kraj přispěje letos nebo vloží a investuje do památek v Moravskoslezském kraji?

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje: Celkový rozpočet tedy byl schválen zastupitelstvem v prosinci minulého roku. Na kulturu vyčlenil částku větší jak 800 milionů korun, což je o 100 milionu více korun, než bylo v roce 2022. Myslím si, že si to kultura zaslouží, protože nás čekají velké investiční akce, ale i běžné akce, které podporujeme v průběhu běžného roku. Na dotacích máme schválenou částku ve výši 253 milionů korun, z toho 100 milionů korun jde Statutárnímu městu Ostrava na podporu výstavby koncertního sálu, na kterém se kraj zavázalo, že bude participovat. Ta zbylá částka, zhruba těch 153 milionů korun, jde do různých oblastí. Právě na podporu festivalů, na podporu regionální funkce knihoven nebo právě na podporu opravy památek.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Dlouho očekávaný projekt Černá kostka, nová vědecká knihovna, Moravskoslezská vědecká knihovna. V jakém aktuálním stavu se celý projekt nachází?

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje: Aktuálně každým dnem čekáme stavební povolení, protože došlo k určitým změnám. Také vůči dotačnímu titulu jsme některé věci ještě na poslední chvíli dodělávali. Takže čekáme, že skutečně každý den dostaneme povolení ke stavbě. Souběžně máme finalizovanou žádost, kterou dneska připomínkuje Státní fond životního prostředí a následně ještě tzv. organizace JASPERS, která nám k tomu dá připomínky a v případě, že se vyrovnáme s těmito připomínkami tak podáváme takzvanou ostrou verzi přímo vůči Evropské komisi a pokud vím, tak patříme mezi první projekty, které budou žádat ne jen v rámci ČR, ale asi v rámci celé Evropy.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Zkusme říct nějaké termíny, kterých se týká právě tady tato žádost a následná potom stavba.

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje: My bychom byli rádi, kdybychom žádali na přelomu ledna a února letošního roku. Není to vize od nás, ale právě od těch pozorovacích orgánů, které posuzují naši žádost, jak nám to posoudí a my se s tím vyrovnáme, těmi připomínkami vysvětlíme, tak podáváme. Pak předpokládám, že 3-4 měsíce bude trvat samotný proces rámci Evropské komise. To od květnu, červnu bychom rozhodnutí mohli mít o poskytnutí dotace. Žádáme o částku zhruba 1,6 miliardy korun a v případě, že bude poskytnuta, ihned bychom vyhlašovali výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pojďme říct, co všechno v černé kostce bude. Přece jenom už tady padlo, že projekt je zastaralý, že potřeboval upgrade. Co nového se tam změnilo a co tam všichni lidé mohou očekávat?

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje: Ten projekt dozná velkých změn. Dneska je to Centrum digitalizace vědy a inovací. Budou tam probíhat vzdělávací aktivity, ať už Slezské univerzity, kde bude vyučovat své výukové programy zaměřena digitalizaci a knihovnictví, tak i Ostravské univerzity. Spolupracujeme s Vysokou školou báňskou. Chce tam tyto prostory využít i Národní památkový ústav a další instituce. Chceme, aby to bylo v podstatě takové kulturní kreativní centrum do zázemí pro kulturně kreativní lidí, kteří se chtějí vzdělávat, a to všech generací. Zvláštností bylo, že když jsme si dělali průzkum, který byl podmínkou právě pro realizaci projektu, vyšlo nám, že napříč všemi generacemi je tam vysoké očekávání toho, co tam do té knihovny chceme dát. To znamená od mateřských škol, které se budou, mít vztah ke knihám až po studenty, kteří se vzdělávají a chtějí se tam setkávat, až po podnikatelé, kteří tam právě budou vyžívat to prostředí pro svou kreativitu a propojení té teoretické části s praktickou částí. Také samozřejmě senioři, kteří jsou stálými návštěvníky knihoven a vzdělávají se v rámci univerzity třetího věku nebo celoživotního vzdělávání.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane náměstku, já Vám děkuji za rozhovor.

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje: Také děkuji za rozhovor a za pozvání. Na shledanou.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat