Host dne

Jakub Unucka (ODS), náměstek hejtmana MS kraje, Uhelná reforma

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Státní uhelná komise rozhodla o definitivním ukončení využívání uhlí v Česku v roce 2038. Moravskoslezský kraj je na uhlí závislejší mnohem víc než zbytek republiky, a proto si nechal zpracovat vlastní dopadovou studii, zda je možné zajistit vytápění domácností i bez uhlí. Ve studiu vítám náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Jakuba Unucku. Dobrý den, vítejte.

Jakub Unucka (ODS), náměstek hejtmana MS kraje: Hezký den přeji.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jak jsem řekla, krajští radní už projednali dopadovou studii odchodu od energetického spalování uhlí v Moravskoslezském kraji. Na jaká témata se ta dopadová studie zacílila?

Jakub Unucka (ODS), náměstek hejtmana MS kraje: Dopadovou studii jsem zadal loni na jaře, kdy jsem se poprvé účastnil jednání celostátní uhelné komise a pochopil jsem, že ten náš kraj, byť si myslíme, že je nejdůležitější, tak pro tu Prahu je tam někde jako východní gubernie. A protože nikdo ani nevěděl, že u nás se nespaluje hnědé uhlí, že náš kraj je závislý na černém uhlí. 97 procent uhlí černého, které se v republice spálí, tak se spálí u nás. Hnědé uhlí se u nás spaluje pouze v těch domečcích, které mají ty lokální topeniště. Jinak v těch velkých kotelnách se všude spaluje černé uhlí, my jsme úplně atypický kraj v porovnání se zbytkem republiky. Bylo jasné, že Praha nebude řešit černé uhlí, tak jsme zadali tu studii sami sobě, abychom zjistili jestli od toho uhlí odejít jde. Mezitím se udála kupa věcí, končí OKD, což je jakoby další technicko sociálně ekonomický průšvih. Proto jsme se snažili zjistit, jestli od toho uhlí odejít jde nebo nejde.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Dopadová studie ukázala, že v kraji bude život bez uhlí možný už v roce 2030 čili o osm let dříve než to, co schválila státní komise. Čím tedy uhlí, tady u nás v Moravskoslezském kraji, nahradíme?

Jakub Unucka (ODS), náměstek hejtmana MS kraje: My jsme se zabývali tím, co nás pálí nejvíc, to znamená jestli Třebovice, Karviná a Havířov teplárny pojedou. My jsme neřešili výrobu elektřiny, kterou potřebujeme taky pro svůj život, ale to necháváme prostě v Praze. My řešili pouze to teplárenství a tam jsme zjistili, že to půjde, když uděláme za A, za B, za C a za D.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A co to je to A, B, C, D?

Jakub Unucka (ODS), náměstek hejtmana MS kraje: My jsme si řekli, zkusme být chytří a zkusme využít všechno, co v tom kraji je. Spalme všechny odpady, které stejně házíme do Hrušova na skládku...

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: To znamená, jenom doplním, budeme stavět tady v kraji spalovnu?

Jakub Unucka (ODS), náměstek hejtmana MS kraje: Bez toho to nepůjde. To říkám úplně natvrdo. Prostě bez spalovny odpadů zase spálíme o sto tisíc tun uhlí víc. Navíc se veškerý odpad, který se vytřídí, tak stejně to skončí všechno v Hrušově, protože nikdo neví co s tím. Takže když spálíme veškerý odpad, veškerou biomasu, to znamená všecko, co tady vyroste, tak nahradíme možná dvacet procent uhlí. Když všechno zateplíme a budeme šetřit, nebudou tady takové lampy, které žhnou, ale budou tady LED žárovky, tak taky něco ušetříme. Ale ještě pořád polovina toho uhlí nemá náhradu a tady musíme prostě začít topit plynem, jinak to nepůjde. No a právě ten plyn tady není, tak se musí natahat ty trubky a to je ten rok 2029.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Ví se kolik je ještě domácností přímo napojeno na uhlí? To znamená kolik domácností nemá plyn, elektřinu a tak dále, kteří topí výhradně jen uhlím.

Jakub Unucka (ODS), náměstek hejtmana MS kraje: Tak v našem kraji máme milion dvě stě tisíc lidí, z toho nějakých 750 tisíc závislých na centrálním vytápění a ten zbytek už má lokální topení. Lokální topeniště, ty jsou řekněme v pohodě, tam je nějakých třicet pět tisíc domácností, takže krát tři lidi - možná sto tisíc lidí dneska topí doma uhlím. Nahradit uhlí doma je relativně jednoduché, tam si dokážeme přestavit kotel na peletky, tepelné čerpadlo a já nevím co všechno, ale nahradit Třebovice nebo Karvinou je už docela složité, ty velké teplárny. Takže tím jsme se zabývali. Sedm set padesát tisíc lidí dneska prostě má teplo díky centrálnímu vytápění a tam to není úplně jednoduché.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jak těm lidem se dá říct, aby upustili od uhlí? Jak je motivovat?

Jakub Unucka (ODS), náměstek hejtmana MS kraje: Nijak jinak než ekonomicky to nejde. Veškeré jako po dobrém, po zlém, to nefunguje. Byť všichni víme, že od příštího září se už nesmí topit v kotli, který má první nebo druhou třídu, ale zkuste říct tomu stařečkovi, stařence, případně mamince s dětma, že prostě ten kotel má vyhodit. Tak co udělá? Nezmrzne, stejně v něm bude topit. Takže ryze pragmaticky prostě kotlíkové dotace, kotlíkové dotace, kotlíkové dotace. Budou dvoje, budou pro ty sociálně slabší, a budou pro ty, řekněme, ty kteří nejsou na dávkách a bude to odstupňované. A myslím si, že tady bude prostor za těch deset let i vyměnit kotlíky v těch domácnostech.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jen doplním, že v kraji spotřebujeme 6 milionů tun uhlí ročně, je to dané asi i koncentrací průmyslu a právě ten průmysl asi bude daleko složitější, aby se převedl na jiný zdroj vytápění, aby jsme nahradili uhlí, tam možná budeme potřebovat podporu Evropské unie...

Jakub Unucka (ODS), náměstek hejtmana MS kraje: Budeme potřebovat hlavně peníze. Odkud ty peníze budou to je jedno, ale nový kotel v Liberty stojí 4 miliardy, přivést k němu elektřinu stojí další miliardu a Liberty asi teď není ve stavu, kdy by byla schopna to financovat úplně sama. Takže pokud máme být zelení a Evropa říká my vám pomůžeme, vy jste region postižený, to nemám rád, ale takto to oficiálně je, tak my vám tady pomůžeme finančně, abyste změnili svůj průmysl. Mělo by tedy přijít fakt hodně peněz.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jestliže říkáte, že třeba Liberty by potřebovala tím pádem dvě miliardy jenom aby se...

Jakub Unucka (ODS), náměstek hejtmana MS kraje: Liberty má dneska dvě vysoké pece, ze kterých se dělá surové železo, které se zpracovává pro ocelárny. Je taková myšlenka, že by jednu vysokou pec odstavili, tím pádem můžou odstavit polovinu koksovny, a že by nevyráběli ocel ze surového železa, ale vyráběli by ze šrotu a na to potřebují investici nějakých 5 miliard korun.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A těch 5 miliard korun by zažádal, v uvozovkách, kraj za ně?

Jakub Unucka (ODS), náměstek hejtmana MS kraje: Ne, my jsme ten kotel dali do strategických projektů, které si budou žádat o peníze z modernizačního fondu.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Co když Liberty řekne, že do toho nejde?

Jakub Unucka (ODS), náměstek hejtmana MS kraje: Jsou tři varianty, buď zachovat tu stávající výrobu, která je závislá na uhlí, a nebo ty prachy najdou, nebo je nenajdou. Moc jiných variant jako není no.... Existuje striktní rozdělení mezi energetickým spalováním uhlí, to je to této spálení vůči teplu, a potom jsou koksovny. Bez koksu se ocel vyrobit nedá. Takže my jsme to oddělili, a s tím souhlasili všichni od ministrů, přes Greenpeace, přes Hnutí Duha, prostě neřešíme koksovny, protože to není spalování uhlí, ale je to jenom chemická přeměna uhlí na koks. Takže řešíme prostě pouze to uhlí, které se spaluje

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Změní se, teď kvůli tomu co se chystá, ceny uhlí na trhu?

Jakub Unucka (ODS), náměstek hejtmana MS kraje: Určitě, protože samozřejmě Poláci dneska dodávají řekněme za 100 korun, protože ví, že tady je konkurence v OKD. A když OKD skončí tak pochopitelně Poláci to uhlí zdraží, případně Rusi, případně Australané. Takže samozřejmě to uhlí se zdraží nejenom o to, že prostě není konkurence, ale samozřejmě o tu dopravu, protože to jako nebude úplně jednoduché tady přivézt. Dále je ten technický problém, kde to uhlí složit, protože dneska se vykope se hned to jde do kotle. Ale pokud se má přivézt někde z Austrálie, tak prostě je třeba přivést to před zimou, jinak to zmrzne ve vagonech a už to nikdo nevyklopí. Snad se to povede zajistit.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A když budeme dovážet uhlí z Austrálie, tak pak musíme zohlednit určitě uhlíkovou stopu?

Jakub Unucka (ODS), náměstek hejtmana MS kraje: To nikdo neřeší...

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Proč?

Jakub Unucka (ODS), náměstek hejtmana MS kraje: Ptejte se v Bruselu...

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: O kolik bude lepší ovzduší tady v Moravskoslezském kraji po roce 2030? Bavíme se o tom, že do roku 2030 budeme využívat černé uhlí po roce 2030 ne. O kolik zlepšíme ovzduší?

Jakub Unucka (ODS), náměstek hejtmana MS kraje: To je ta druhá část dopadové studie, protože, já představím jednu taky apokalyptickou variantu, kdy přestane fungovat teplárna v Třebovicích a v každém paneláku si někdo postaví plynovou kotelnu, včetně památkově chráněné Ostravy Poruby, kde u každého bloku bude stát kotelnička a každý si myslí, že topit plynem je super EKO, ale tak jako úplně není. Hlavní problém je v tom, že my nedokážeme ten komín vytáhnout nad tu smogovou pokličku, která tady v zimě je a tím se může stát, že když se naskládají ty plynové kotelničky, v množství větším než malém, a přijde smog, tak veškerý ten nepořádek z toho plynu se odrazí a spadne zase do té Poruby a bude to daleko horší, než je to dneska, kdy ten komín z těch Třebovic je fakt vysoko a odfoukne to někde pryč. Takže je dopadová studie, která říká jak to udělat, kdy to udělat, ale teď má ta naše agentura další úkol, říct jestli je lepší, aby zůstalo to centrální zásobování teplem, anebo aby u každého domu vznikla nějaká plynová kotelnička nebo tepelné čerpadlo. To bychom měli během půl roku říct, jestli dovolíme odpojit se od toho centrálního zásobování nebo ne.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Bavíme se o tom, že je zpracovaná dopadová studie, Vy jste teď řekl, že už jsou dané jakési termíny. Kdy my, jako občané Moravskoslezského kraje, pocítíme první kroky?

Jakub Unucka (ODS), náměstek hejtmana MS kraje: Prakticky hned, protože už do roku 2023 musí Veolia výrazně zekologizovat svoje teplárny, aby vyhověla nějakým stávajícím evropským normám. Takže přechod na biomasu ve Frýdku-Místku, plynofixace Havířova... To nastane bez ohledu na nějakou dopadovou studií. Otázka, co to udělá s peněženkou, to je věc první. A potom je ten největší a to je Třebovická teplárna, kdy opravdu tam je potřeba tak velká trubka, která je v Děhylově. Tak se musí prokopat Děhylov s Třebovicema.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: To znamená všechno to směřuje k roku 2023?

Jakub Unucka (ODS), náměstek hejtmana MS kraje: Postupně. Havířov v podstatě 2022, Karviná 2024, Třebovice 2029.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Děkuji vám za rozhovor.

Jakub Unucka (ODS), náměstek hejtmana MS kraje: Taky a přeji teplo doma.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry