Host dne

Ludvík Kašpar, ředitel státního podniku DIAMO: Útlum dolů a rekultivace území na Karvinsku

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Státní podnik Diamo má na starosti útlum dolů na Karvinsku. Co všechno obnáší technická likvidace? Jak budou uzavřené šachty využity a také co Diamo nabízí horníkům? To jsou témata pro Ludvíka Kašpara, ředitele státního podniku Diamo. Dobrý den, pane řediteli, vítejte. Pane řediteli na začátek připomeňte důvody, proč se vláda rozhodla urychlit útlum dolů na Karvinsku a proč tuto roli svěřila právě Diamu?

Ludvík Kašpar, ředitele státního podniku Diamo: Hlavními důvody je tíživá ekonomická situace akciové společnosti OKD do které se dostala díky covidové epidemii a výraznému poklesu cen černého uhlí. Státnímu podniku Diamo byla tato akce nebo tento úkol svěřen z toho důvodu, že státní podnik byl založen mimo jiné za účelem zahlazování následků hornické činnosti a samozřejmě státní podnik má v této oblasti již od roku 2001 odštěpný závod Odra, který se už dlouhodobě věnuje zahlazování následků těžby černého uhlí.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Z ukončování těžby uhlí je spojeno také propouštění horníků. Jak celá akce propouštění probíhá z vaší strany. Kolik si horníků necháte a co všechno vlastně pro ně můžete udělat?

Ludvík Kašpar, ředitele státního podniku Diamo: Tak my jsme od 1.1.převzali 200 zaměstnanců OKD, kteří zůstanou ve státním podniku DIAMO a budou zajišťovat útlum hornictví. Dále jsme převzali 549 zaměstnanců, kteří budou propuštěni nebo jsou propouštění pro nadbytečnost a státní podnik Diamo završuje proces propouštění závěrečnými pohovory v rámci nichž jsme zaměstnancům nabízeli ukončení pracovního poměru dohodou nebo výpověď.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já se jen zeptám. Jakým způsobem jste se ty lidi, které si chcete nechat, tak jakým způsobem jste si vybírali nebo na koho padla volba. Jak to fungovalo?

Ludvík Kašpar, ředitele státního podniku Diamo: Část závodu, která byla první převzata je převzata současně se zaměstnanci, kteří na této části závodu byli převedeni ze strany OKD a zároveň už dlouhodobě na těchto lokalitách pracují a ten soubor zaměstnanců byl převeden o odsouhlasení ze strany státního podniku Diamo. Jedná se samozřejmě o zaměstnance, kteří jsou odborně způsobilí a mohou nadále pokračovat v činnosti.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Už se také připravuje i druhá vlna propouštění. Kolika lidí se bude týkat a jak proběhne a kteří pracovníci vlastně zůstanou pod státním podnikem?

Ludvík Kašpar, ředitele státního podniku Diamo: Ta vlna se bude týkat 1770 zaměstnanců z toho 493 zaměstnanců zůstane na státním podniku Diamo. Jsou to zaměstnanci, kteří budou zajišťovat jak provoz v podzemí, tak na povrchu, ale obsadí i řadu technických a podpůrných profesí. 1277 zaměstnanců bude propuštěno pro nadbytečnost. Ty pohovory nebo propouštěcí proces bude zahájen na OKD. Státní podnik jej završí v průběhu měsíce března.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jakou máte zpětnou vazbu od těch, které si necháváte a možná i od těch, které propouštíte? Jak se na ten proces dívají?

Ludvík Kašpar, ředitele státního podniku Diamo: Tak já myslím, že rozhodnutí zaměstnanců, kteří zůstávají ve státním podniku je tady perspektiva další práce určitě na mnoho let dopředu. Co se týká těch propuštěných zaměstnanců, je to samozřejmě velmi nepříjemná záležitost. V rámci pohovorů, které byly již ukončeny mohu říct, že z 540 zaměstnanců, 530 zaměstnanců přistoupilo na ukončení pracovního poměru dohodou a mohou tak využít všechny benefity, které jim přináší kolektivní smlouva. To znamená získat až jedenáctinásobek platu.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A teď jste řekl, že lidé mají perspektivu několika mnoha let u vás pracovat a můžete být konkrétnější o kolik let by se jednalo?

Ludvík Kašpar, ředitele státního podniku Diamo: Konkrétnější. Můžeme se bavit třeba o deseti, patnácti letech. Všechno bude záviset na tom, jak likvidace jednotlivých areálů bude probíhat a jak bude probíhat rekultivace sanace. V jakém rozsahu. Co se týče rekultivace, sanace a ten rozsah rekultivace a sanace jednotlivých areálů v současné době se upřesňuje i s ohledem na požadavky a na budoucí využití těchto areálů. Ale určitě to bude více než deset let.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A teď k té technické likvidaci. Co všechno obnáší technická likvidace dolu?

Ludvík Kašpar, ředitele státního podniku Diamo: Likvidace dolu zahrnuje především demontáž a vyklízení podzemí. Těch zařízení, které má smysl a vyplatí se je vynést na povrch. Znamená to odstranění všech ekologicky závadných látek jako jsou hydraulické oleje, náplně transformátorů a tak dále. Následuje vybudování izolačních hrází, které rozdělí duhové pole a utěsní, zaizoluje a finálním krokem likvidace podzemí je zásyp jam a vytvoření uzavíracího uzávěru na povrchu. Následuje likvidace těžební věže či budovy.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Podle toho co říkáte pro mě, pro laika to zní docela jako náročně. Jsou to náročné práce při likvidaci dolů?

Ludvík Kašpar, ředitele státního podniku Diamo: Určitě náročně práce jednak je to náročná práce fyzicky, je náročná i z hlediska koordinace technicky. Je potřeba si uvědomit, že doly zde jsou dominující. Znamená to realizace všech opatření protimetanových a další.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jak to máte rozděleno? Co které práce má na starosti Diamo a co spadá pod OKD?

Ludvík Kašpar, ředitele státního podniku Diamo: My přebíráme doly v různé fázi útlumového procesu, některé doly jsou zajišťovací procesu, to znamená čekají na vyřízení legislativy, aby mohly být zahájeny likvidační práce. My v tomto procesu pokračujeme. Některé doly, na některých dolech už probíhá likvidace a my pokračujeme, kde skončilo OKD, tak přímo navazujeme na jejich odvedenou práci a dle legislativy projektu a plánu.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jak v této chvíli budete řešit metan? To je asi s ohledem na bezpečnost velký problém.

Ludvík Kašpar, ředitele státního podniku Diamo: Části technické dokumentace pro technickou likvidaci je i studie metamových poměrů na každém dole. Tato studie stanovuje opatření, která je potřeba udělat. Můžeme si je představit tak, že studie definuje, které jámy se stanou takzvanými plynovými jamami. U nich bude instalováno zařízení pro odčerpávání metanu, tak aby v okolí nedocházelo k samovolnému nekontrolovatelnému úniku. To znamená, budeme postupovat podle schválené projektové dokumentace nebo dokumentace, která se tvoří.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Bude i zpětně potom probíhat nějaké dodatečné měření? Abyste si byli jisti, že výbuch metanu nehrozí?

Ludvík Kašpar, ředitele státního podniku Diamo: Určitě, tady navážeme na zkušenosti odštěpného závodu Odra, který provádí monitoring a toto budeme provádět v celé oblasti a jsme připraveni v případě výronu metanu na povrch realizovat opatření.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Už se ví nebo už máte návrhy, jak uzavírané doly a celé ty areály by mohly být využity?Protože to máte také jako Diamo za úkol.

Ludvík Kašpar, ředitele státního podniku Diamo: Ano, myšlenky se v současné době krystalizují. Jsou velice umocněny aktuálně různými dotačními fondy z Evropské unie, které umožňují transformaci uhelných regionů. My v tomto chceme a už spolupracujeme s Moravskoslezským krajem velmi intenzivně. Chceme jednotlivé areály využít. Chceme naplnit výdaje, které Moravskoslezský kraj má s využitím těchto areálů a těmto idejím nebo těmto záměrům chceme postup útlumu, sanace a rekultivace prací přizpůsobit. Chceme se na těch projektech v Moravskoslezském kraji podílet.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Teď z obecného pohledu. Konec těžby černého uhlí je tedy neodvratný. A co to udělá pro náš region a ví se už, čím by se černé uhlí mohlo nahradit? Samozřejmě nějaké predikce tady jsou, ale jak to vidíte z pohledu Diama.

Ludvík Kašpar, ředitele státního podniku Diamo: Tato otázka asi není úplně dobře směřována na státní podnik Diamo. Nicméně již delší dobu se ví o tom, že k útlumu černého uhlí v této oblasti dochází. Celou problematiku velmi intenzivně řeší Moravskoslezský kraj, který si nechal zpracovat dopadovou studii. Jednou z hlavních otázek je, jak dlouho bude ještě těžit OKD. Na otázku v tuto chvíli asi neumím odpovědět. Nicméně jedním z problémů je dostatek zásoby černého uhlí například pro teplárenství a tady dle informací, které mám z OKD, tak jsou připraveni pomoci tuto situaci řešit.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Když se vrátíme k útlumu dolu na Karvinsku, což teď řeší Diamo. Jak budou následovat následné sanace a rekultivace, jak budou dlouho probíhat?

Ludvík Kašpar, ředitele státního podniku Diamo: Délka bude záviset na tom, jakým způsobem budou jednotlivé areály a jednotlivé lokality využity. A tady právě je důležitá naše komunikace s Moravskoslezským krajem a my jsme si řekli, jak budou jednotlivé areály využity a následně tomu přizpůsobíme plán rekultivace a sanace. Obecně můžeme říct, že rekultivace areálu může trvat 10 až 15 let v závislosti na typu rekultivace. Na rozsahu prací, které je potřeba udělat na terénních pracech. Případné dekontaminaci. Samostatnou kapitolou je potom sanace a rekultivace úložných míst a ta může klidně trvat 5 i 10 let.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane řediteli, já vám děkuji za rozhovor a přeji vám pěkné dny po celý letošní rok. Na shledanou.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry