Host dne

Petr Birklen, POHO2030, řízení programu: POHO2030 vítá investory i nápady spolků a jednotlivců

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Krajský program POHO2030, který řeší transformaci pohornické krajiny Karvinska slaví třetí narozeniny. Vizí programu je přeměnit území mezi Karvinou, Orlovou a Havířovem na atraktivní oblast, do které budou lidé jezdit za odpočinkem a zábavou, která bude lákat také investory. Téma pro Petra Birklena. Dobrý den, vítejte.

Petr Birklen, POHO2030, řízení programu: Dobrý den.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pohornická krajina Karvinska, kterou řeší program POHO2030 je území o rozloze zhruba 60 kilometrů čtverečních. Chystají se tam velké změny. Než se o nich budeme bavit, neovlivnily ty plány loňské změny, které byly spojeny s Corona-virovou krizí?

Petr Birklen, POHO2030, řízení programu: Jako všechno ano. Do jisté míry my jsme měli naplánovanou spoustu akcí pro veřejnost i pro stakeholdery, kteří podepsali memorandum o spolupráci. A ty se nám nepodařilo nakonec zrealizovat. Na druhou stranu řada věcí běžela bez ohledu na Corona virus a tou podstatnou bylo třeba usnesení vlády o útlumu dolů, které nastartovalo velmi intenzivně právě tu naši činnost

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Co vše v té oblasti Moravskoslezského kraje se začíná měnit?

Petr Birklen, POHO2030, řízení programu: My jsme se posunuli od té fáze plánovací, kdy jsme měli jenom tužku a papír a v územním jsme si kreslili co by, kdyby a dostali jsme se právě díky tomu, co jsem zmínil čili k tomu, že byl v podstatě spuštěn útlum hornické činnosti na Karvinsku a kromě jednoho dolu už se v podstatě nikde dnes netěží. Tudíž jsme začali chystat projekty. Takže ne tahle fáze nás v tuto chvíli zaměstnává nejvíce a ty změny souvisí s tím, že bychom rádi dotáhli takové velké změnové projekty k realizaci. Ty z měnové projekty souvisí s tím, že v tom území by měla vzniknout nějaká centra, která budou zaměřená na tu ekonomickou činnost, která do jisté míry kompenzuje útlum té hornické činnosti a nabídne pracovní příležitosti a zasídlení firem. Na druhé straně je to také postupné zpřístupňování té oblasti a vybudování jakéhosi návštěvnického centra toho území čili pro lidi, kteří se o to území zajímají ať už jsou to místní, tak i pro lidi, kteří přijedou odněkud zdaleka dozvědět se něco o minulosti toho území a o jeho současnosti. A toto bychom chtěli vybudovat a převtělit do konkrétního projektu na dole Gabriela.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Naznačujete velké plány a velké plány budou stát velké peníze. Moravskoslezský kraj z Fondu spravedlivé transformace obdrží zhruba 19 miliard korun. Z této části kolik připadne právě na tyto plány?

Petr Birklen, POHO2030, řízení programu: Bez peněz to samozřejmě nejde a tyto Transformační peníze přichází v době, kdy my máme nastartované na ty projekty. Takže skutečně jsme připraveni tyto prostředky z Operačního programu spravedlivé transformace čerpat. Konkrétně v pohornické krajině se bavíme o čtyřech velkých strategických projektech, na které by mělo jít úhrnem něco kolem čtyř miliard korun. Kromě těch zmíněných přeměn dolů, dolu Gabriela se to týká také projektů Eden, který bude realizován v té centrální části. Potom nedokážu přesněji říci jaké projekty drobné menší vzniknou, protože hodláme pro toto území připravit také zastřešující projekt nebo tzv. grantové schéma, které by mělo být určeno na podporu menších projektů v rozmezí dvou až pět milionů korun. Na tyto malé projekty by mělo být alokováno 100 milionů korun a budou určeny na drobné projekty v krajině; cyklostezky, pěší stezky, úpravy v krajině obnovu kulturně historických památek a tak dále.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Měli bychom možná doplnit, že na těch všech změnách a vizích vašich na jejich financování se budou podílet i jednotlivá města, obce, ale také i kraj.

Petr Birklen, POHO2030, řízení programu: Ano, počítáme s tím, že se zapojí všichni. Toto musí být společný projekt. Tyto věci nelze budovat pouze ze shora pomocí jediného subjektu. Ta shoda a společná vize je tam důležitá na tu samozřejmě v celém tom projektu sázíme nejvíce.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vy hledáte lidi, kteří mají nějaké nápady, ale zároveň také investory, kteří by eventuálně s vámi šli do toho programu, než se jim budeme věnovat nebo respektive než odkryjete jakým způsobem s vámi lidé mohou navázat spolupráci, kdo zatím ty nápady dává dohromady a rozpohybovává POHO2030?

Petr Birklen, POHO2030, řízení programu: Ta iniciační fáze je na nás. My jsme ti, kteří nastavili základní směry. My jsme si je ověřili v komunikaci ať už s firmami, ze samosprávami, ze spolky a s dalšími. Teď na realizaci těchto cílů a směrů k té realizaci zveme investory. To je aktuální fáze. Snažíme se těmto investorům zejména ukázat potenciál těch areálů dolů čili, co tam dnes je, co by tam mohlo být, jakým způsobem by to území mělo být upraveno pro to, aby ty záměry, které třeba oni zamýšlejí by do toho území pasovaly a v tom území fungovaly třeba i v kooperaci s těmi dalšími záměry. Čili může tam vznikat i nějaká synergie mezi těmi jednotlivými podniky. Naším cílem je podpora spíše menšího a středního podnikání v těchto plochách. Ale jsou to odvětví, která jsou spojená s těmi zelenými odvětvími. Takže tímto způsobem se snažíme s touto vizí investory oslovovat a zároveň pořádáme pro ně i ukázky prohlídky těch areálů, aby věděli, co v tom území možné může vzniknout, jaká tam je infrastruktura, jaká bude budoucí infrastruktura a tak dále.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Mluvíte o investorem, ale zároveň hledáte možná i lidi, kteří mají třeba nápady jak by se některé z těch území mohlo změnit.

Petr Birklen, POHO2030, řízení programu: Určitě, my tomu říkáme, že potřebujeme probudit ten zájem odspodu a u lidí je to o budování komunity čili lidí, kteří to území vnímají, cítí jeho potenciál, chtějí se aktivně zapojit. Takže na to je jedna z našich aktivit, které říkáme POHO Příležitost, tak na to je zaměřena. Chceme aby jsme dokázali tyto aktivní spolky lidí, jednotlivce oslovit a přizvat je k řešení konkrétních témat. To co nás zajímá jsou kulturní akce, je to rozvoj právě nějakých tras v tom území, mobiliář, využití částí území, využití některých z těch objektů, které tam jsou i třeba v těch bývalých areálech dolů, které tam zůstaly a ty objekty mají nějakou hodnotu nebudou se bourat. Ale potřebujeme pro ně nějakou programovou náplň. V tomto smyslu se snažíme nalákat ty, které to zajímá a zároveň zajistit nějaký networking. Čili propojení mezi těmi subjekty, aby i oni mezi sebou dokázali komunikovat a třeba ty budoucí akce zrealizovat společně.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Samozřejmě ale vy nemáte ruce v klíně a nečekáte na nápady jiných. Co už třeba máte v tom programu vybudováno tak, že už je to cílová akce která prostě bude nebo čeká už jenom na peníze, aby mohla proběhnout. Vyberte některou z nich.

Petr Birklen, POHO2030, řízení programu: Tak určitě je to revitalizace bývalého Dolu Gabriela, respektive těch zbylých objektů, které jsou památkově chráněné. Dneska stojí v krásném prostředí, které je zelené, obklopené lesem a tyto objekty jsou nevyužívané a chátrají. My plánujeme tento důl nebo ty objekty přeměnit na takové kulturně vzdělávací centrum a zároveň i návštěvnické centrum té oblasti, ve které by se soustředila paměť toho území. Ale zároveň bychom chtěli ukázat, co vlastně toto území čeká do budoucna. Co je to transformace, jakým způsobem bude probíhat, co to přináší společnosti, aby lidé lépe pochopili to slovo transformace, k čemu má vlastně v tom území dojít. A zároveň, aby i tento projekt byl impulzem pro další projekty, které by v tom území mohly vzniknout. Naším cílem rozhodně není jakýmsi inženýrských přístupem naplánovat a zrealizovat proměnu toho území, ale chceme aby to vznikalo jaksi spontánně. Takže toto je asi jeden z největších projektů, od kterého si slibujeme, že tuto úlohu v území splní a zároveň naším plánem je, aby se nejednalo o projekt nebo budoucí objekt, který bude nějakým způsobem uzavřený veřejnosti, ale aby byl maximálně otevřený a sdílený a byl k dispozici nejenom pro ty, co přijedou odněkud zdaleka, ale aby tam měli lidé chuť čas trávit.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já jsem na začátku řekla, že POHO2030 slaví letos třetí výročí svého založení. Jaká je jeho budoucnost? Končí rokem 2030?

Petr Birklen, POHO2030, řízení programu: Určitě ne, to je běh na dlouhou trať. Rok 2030 byl zvolen jako hraniční rok, kdy bychom byli rádi, aby takové ty velké změnové projekty byly buď ve fázi dokončení čili budou zrealizovány, budou hotovy, třeba projekt Gabriela by měl být hotov už v roce 2026. Takže bychom rádi, aby tyto velké projekty byly v nějaké už výrazně pokročilé fázi a zároveň, aby fungovala i ta komunita, o které jsem hovořil. To znamená, že bude existovat dostatek zájemců o to území, budou přicházet nové investice a budou aktivní také neziskové spolky, občanská veřejnost a podobně. Čili to území už bude žít svým životem a od toho roku 2030 počítáme, že ta role naše MSID projekt programu 2030 bude ustupovat do pozadí a o to území už se budou starat i jiní.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já vám děkuji za užitečné informace pro naše diváky i za váš čas.

Petr Birklen, POHO2030, řízení programu: Já také děkuji.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry