Host dne

Jana Malášek Šrubařová, mluvčí GVUO, Ostravská galerie používá unikátní skener

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Mým dnešním hostem je Jana Malášek Šrubařová, tisková mluvčí Galerie výtvarného umění Ostrava a povídat si budeme o tom, jak galerie zvládá covidové období a co chystá pro letošní návštěvníky. Dobrý den, vítejte u nás ve studiu.

Jana Malášek Šrubařová, tisková mluvčí Galerie výtvarného umění Ostrava: Dobrý den, děkuji za pozvání.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Rok 2021 stejně jako ten předchozí byl ve znamení pandemických opatření, tak na začátek, jak se s nimi dá v galerií fungovat?

Jana Malášek Šrubařová, tisková mluvčí Galerie výtvarného umění Ostrava: Bylo to hodně náročné. Především byl ten rok plný změn, a hlavně uzavírání a otevírání jak výstav, tak i různých programů, a to samozřejmě s sebou přineslo řadu komplikací. Jak v omezení návštěvnosti počtu lidí, v rezervační systémech, tak i v tom jak byly výstavy k vidění, případně jejich přesunu na on-line.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jak jste tedy plánovali? Protože i to bylo složité něco naplánovat s tím, že možná výstava nebo akce neproběhne.

Jana Malášek Šrubařová, tisková mluvčí Galerie výtvarného umění Ostrava: Naplánovaný byl celý rok 2021 už v roce 2020. Nicméně samozřejmě v tom, jak se vyvíjela situace a v podstatě první čtyři měsíce jsme byli uzavření komplet, tak docházelo právě k přesunům na podzim, případně do roku 2022. Ta situace nebyla lehká a mnoho výstav se měnilo ze dne na den i mnoho rozhodnutí.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Spoustu akcí jste také streamovali. Doposavad jsou vidění nebo k dispozici na YouTube kanálu Galerie. Takže se dá vlastně říci, že něčím ta pandemický opatření byla ku prospěchu nebo posunula aktivity možná galerie do online prostoru, je to tak?

Jana Malášek Šrubařová, tisková mluvčí Galerie výtvarného umění Ostrava: Rozhodně v tomto byla pandemie velmi přínosná. Protože urychlila náš přesun z normálního prostoru do online. My bychom k němu postupně stejně tak jako tak došli, ale tím, že jsme si najednou uzavřeli a nemohli jsme s návštěvníky komunikovat jinou formou než prostřednictvím sociálních sítí a vysílání videí právě na kanálu, například YouTube. To urychlilo celý ten proces. My jsme začali streamovat vernisáže, které jsme do té doby nikdy na streamu. Začali jsme streamovat přednášky, historika Marka Zagory a kolegyně kurátorka Gabriely Pelikánové, což byly taky nové věci. Navíc ještě tito lidé mají fanoušky většinou ze starší věkové kategorie, kteří běžně nemají přístup na internet nebo na notebook, na YouTube, na Facebook, tyto sítě nevyužívají a najednou jiná cesta k nim nebyla. Takže jsme oslovili jejich děti, vnoučata a příbuzné, aby jim umožnili přednášky sledovat alespoň touto cestou. Zdá se, že se to povedlo, protože přednášky streamujeme nadále, vernisáže také a ohlasy veřejnosti máme. Je to tedy veřejnost nejen Ostravská nebo z Moravskoslezského kraje, ale přineslo se to i za hranice regionu, takže se nám lidé ozývají z Prahy, z Českých Budějovic, z Kolína, v podstatě z celé České republiky a v tomto ohledu byla pandemie velmi přínosná.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pomohlo vám také to, když jste byli častokrát u zavřeni, že se urychlila digitalizace, je to tak?

Jana Malášek Šrubařová, tisková mluvčí Galerie výtvarného umění Ostrava: Je to tak samozřejmě. Protože tím, že jsme měli méně výstavních projektů, tak jsme většinu energie a síly věnovali tomu, co se dalo v té době dělat. Čili kolegové, kteří digitalizují naše umělecké sbírky, trávili u skeneru většinu času a snažili se opravdu dohnat to, co třeba během normálního provozu není možné dělat. Takže my v tuto chvíli můžeme říct, že máme zdigitalizováno sedmnáct tisíc uměleckých předmětů z naší sbírky, která čítá 23 tisíc a z toho je čtyři a půl zdigitalizováno na našem skeneru. Máme specializovaný skener, který je zaměřený na umělecká díla. To znamená, že je možné ho využívat jak na vzácné malby, tak i na grafické tisky nebo třeba fotografie. Je tam velmi speciální osvětlení, které umělecké dílo nepoškodí a zároveň uchycení toho díla na skener ho nepoškodí, tak jak by se třeba mohlo stát u některých skenerů, které se přiklápějí nebo kde se připínají různé špendlíčky, tak v tomto případě se to neděje a funguje to výborně. Ty skeny, které potom vznikají jsou mnohem kvalitnější než normální fotografie. Vy si je můžete přiblížit do tak velkých detailů, které byste na normální fotce nikdy neviděli, protože už by se vám rozpixelovala. Potom ty skeny využívají třeba i naši restaurátoři nebo i kurátoři při různém bádání, protože se samozřejmě dá vidět i pod tu vrchní vrstvu malby. Je to opravdu skvělý přístroj a rádi bychom postupně na něm z digitalizované i naší celou sbírku. Tak jsme na začátku, máme čtyři a půl tisíce děl, ale funguje v podstatě od roku 2018, to ještě není tak dlouhá doba. A samozřejmě na tom skenu digitalizujeme i různé předměty, které se potom dávají do výstavních katalogů, ale nemusí být nutně z naší sbírky. Také pomáháme dalším příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje, jako je například Muzeum v Bruntále nebo muzeum v Novém Jičíně, kterým také digitalizace sbírky.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Dostane se i laická veřejnost k těm digitalizovaným dílům, které se třeba nedostanou, jak jste říkala, do těch katalogů? Nebo zajímají se třeba i lidé, kteří nejsou z oboru, že by chtěli třeba něco takového vidět?

Jana Malášek Šrubařová, tisková mluvčí Galerie výtvarného umění Ostrava: My tu službu nabízíme i veřejnosti. Je to tedy za úplatu, protože tím samozřejmě ubíráme čas našim možnostem skenovacím. Nicméně zatím to až tak rozšířené není.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vrátím se k původnímu tématu, jak jsme začaly vlastně náš rozhovor pandemickými opatřeními, tak rok 2021 ,sama jste říkala, vás hodně omezoval. Jak se to třeba odrazilo v návštěvnosti? O kolik lidí méně přišlo v roce 2021, než se kterými jste počítali či jste zvyklí?

Jana Malášek Šrubařová, tisková mluvčí Galerie výtvarného umění Ostrava: Měli jsme 27 tisíc návštěvníků za loňský rok, to je včetně výstav i doprovodných programů. Rok předtím v roce 2020 jsme měli 24 tisíc, čili určitý nárůst tam je. Nicméně oproti tomu, co bylo před pandemií jsme zhruba na třetinové návštěvnosti. Naše návštěvnost si běžně pohybovalo kolem devadesáti tisíc návštěvníků za rok, což teď opravdu není. Určitě je to dáno omezeními, určitě je to dáno opatřeními, i omezením počtu návštěvníků, ale zároveň je to nepochybně dané obavami z nemoci.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jak se podle Vás vyvine letošní rok? Byť jsme teprve na začátku.

Jana Malášek Šrubařová, tisková mluvčí Galerie výtvarného umění Ostrava: To je velmi náročná otázka. My bychom strašně rádi řekli, že už se to všechno změní a překlopí zpátky, ale pravděpodobně už to nikdy nebude stejné jako před covidem. Takže doufáme, že alespoň výstavy, které máme naplánované proběhnou v té době jaké mají, v tom počtu v jakém mají, v termínech jaké byly naplánovány. A doufáme také, že doženeme ty resty z minulých let, kdy jsme právě ty výstavy postupně přesouvali z roku na rok. Například teď v lednu budeme zahajovat jednu výstavu "Radost", která měla mít premiéru už v roce 2020 v červnu. Mělo to být takové poděkování a oslava toho, že skončila pandemie, že skončil lockdown. Nicméně bohužel, tehdy skončil jenom na chvíli, pak byl další, výstava zase byla odložena a nyní už tedy ve výstavním plánu není delší prostor k odsunutí. Takže vystavena bude, ale spíš to bude tedy oslava asi toho běžného života, té radosti, že vůbec lidé do té galerie přijít můžou.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Která z akcí v loňském roce byla nejvíce navštívených?

Jana Malášek Šrubařová, tisková mluvčí Galerie výtvarného umění Ostrava: Nejvíce navštívená byla mezinárodní výstava amerického architekta Stevena Holla. Pro nás to byl výjimečný projekt i z hlediska příprav i z hlediska finančních. Vystavené exponáty byly přivezeny z USA. Přiletěli letadlem, byly to víc než dvě tuny. Takže i velikostí a obsahem příprav, termíny a délkou byla velmi náročná, komplikovaná a byli jsme z ní nesmírně rádi. Spolupracovali jsme na ní se statutárním městem Ostrava a Janáčkovou filharmonií Ostrava a kabinetem architektury a vznikl nádherný projekt, který sám autor přiletěl navštívit. Byl se na něj podívat. Natočili jsme s ním online komentovanou prohlídku, kterou jsme také streamovali a která je tedy k vidění na našem YouTube kanále. Myslíme si, že tato výstava bude ještě dlouho zapsaná tak nějak v podvědomí našich návštěvníků. Vidělo ji celkem čtyři tisíce tři sta lidí, což na to pandemické období je krásné číslo. Je to jednoznačně nejvyšší v tom loňském roce. Měli jsme k ní šest komentovaných prohlídek s předními českými architekty, tak i celou řadu edukační programů a programů pro školy, komentovaných prohlídek pro školy. Takže myslíme si, že oslovena byla celá škála příjemců. Dokonce jsme tam měli i tvůrčí dílny pro ty nejmenší děti, batolata od dvou do pěti let, což bylo velmi pěkné, když si tak malé děti prohlížejí architekturu a když jim k tomu lektorka povídá různé příběhy a historky a pak si zkouší něco podobného vytvořit. Myslím si, že i v nich to zanechá nějakou stopu a vzpomínku.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Co pro letošní rok 2022 chystáte? Pozvěte naše diváky alespoň na to top, co chystáte.

Jana Malášek Šrubařová, tisková mluvčí Galerie výtvarného umění Ostrava: Z těchto výstav, které už nyní mohu zmínit je i výstava Michala Kalhouse, kterou začínáme příští týden. Ta bude otevřena až do 6. března a v březnu potom budeme pokračovat výstavou Mariuse Kotrby, což byl významný místní sochař. Dále budeme pokračovat Adélou Matasovou, což je významná česká autorka, vizuální umělkyně. Připravíme taky výstavu Antonína Procházky a na podzim takovou větší badatelské objevenou výstavu, výstavu literární a výtvarné skupiny přirození, která potom poběží až do konce roku. Mimo to samozřejmě budeme vystavovat výstavy, naše komorní výstavy v kabinetu grafiky, kde jsou nyní k vidění karikatury Alexandra Dobrinova a budeme pokračovat ve výstavách jednoho díla z naší sbírky, kdy kurátorem těchto výstav se vždy stává osoba ,která se primárně umění nevěnuje, mnohdy s ní nemá vůbec nic společného. Například nyní je v galerii k vidění František Muzika, je to malba od Františka Muziky s názvem Z Českého ráje, kterou vybral jako kurátor plastický chirurg Bohdan Pomahač.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Kolik takových výstav a akcí v průměru v galerii ročně představíte?

Jana Malášek Šrubařová, tisková mluvčí Galerie výtvarného umění Ostrava: V loňském roce to bylo sedmnáct výstav, z toho čtyři výstavy přecházely už z roku 2020. Bohužel to nebyly vůbec už otevřeny v tom roce 2021 kvůli tomu čtyřměsíčnímu uzavření. Ale jinak dříve jsme mívali i více než 30 výstav, ještě tedy před pandemií. V období pandemie se to číslo výrazně snížilo, v roce 2020 to bylo 15 výstav, vloni 17, letos už by to zase mělo být přes 20 výstav.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já vám přeji za sebe i za naše diváky ať těch výstav můžete uspořádat v letošním roce, co nejvíce a ať jsou, co nejvíce navštívily. Děkuji Vám za rozhovor.

Jana Malášek Šrubařová, tisková mluvčí Galerie výtvarného umění Ostrava: Velmi Vám děkuji za pozvání.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry