Host dne

Libor Slavík (Studeňáci pro Studénku), starosta Studénky: Studénka každoročně bojuje s přemnoženými komáry

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Studénku čeká několik větších projektů vedle stavby sportovní haly a rekonstrukce krytého bazénu se už několik let řeší nebezpečný železniční přejezd a každoročním evergreenem jsou přemnožení komáři. Ve studiu vítám starostu města Libora Slavíka. Dobrý den, vítejte.

Libor Slavík, starosta Studénky (Studeňáci pro Studénku): Dobrý den.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Tak pane starosto, začněme těmi komáry. Řekla jsem, že to je takový každoroční evergreen. Snažíte se to nějak vychytávat? Biologicky je likvidovat tak, aby to bylo i šetrné k té přírodě? Tak s čím přicházíte v letošním roce? Jakou obměnou a jak podáváte rukou občanům?

Libor Slavík, starosta Studénky (Studeňáci pro Studénku): V podstatě už v loňském roce jsme začali s aplikací přípravku, který v podstatě slouží k tomu larvycidnímu hubení komářích larev, aby se z nich nevylíhla ta dospělá populace. V tom letošním roce jsme začali výrazně dříve s monitoringem a odhalili jsme dvě velká ložiska komářích larev někdy v druhé polovině měsíce května. A tam jsme do něj ten přípravek aplikovali. Současně prošli proškolením i naši dobrovolní hasiči, kteří v podstatě získali oprávnění, ale v podstatě mohou teď nebo umí ten přípravek namíchat a aplikovat právě do některých míst mimo chráněnou krajinnou oblast, protože v té chráněné krajinné oblasti Poodří, kde máme povolení CHKO na aplikaci do určitých míst, tak tam nám to provádí odborná firma.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já jsem četla, že také zvažujete to, že by lidé si mohli v informačním centru za nějakou příznivější cenu zakoupit nějakou ochranu, je to tak?

Libor Slavík, starosta Studénky (Studeňáci pro Studénku): Je to tak, v podstatě v průběhu června jsme spustili prodej přípravku, který je takový prostorový repelent.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jak je to s rekonstrukcí krytého bazénu? Tam se má opravovat i samotný ten bazén, samotná ta vana a údajně nerezové vana, která ji nahradí, zmenší ten prostor.

Libor Slavík, starosta Studénky (Studeňáci pro Studénku): Co se týče toho bazénu, tak tam v podstatě došlo k havárii, unikala voda. Takže museli jsme se rozhodnout, jakým způsobem to budeme řešit. Nechali jsme zpracovat studii, na základě studie jsme vybrali řešení právě náhradu té stávající betonové vany s nějakou fólií, že to nahradíme dlouhodoběji životnějším nerezovým materiálem. To znamená bude tam nerezové vana, ale ten prostor se zmenší pouze o 20 centimetrů na šířku i na délku, takže to nebude žádné dramatické zmenšení a zároveň součástí té projektové dokumentace, která se aktuálně připravuje a která by měla být hotová do konce září, tak bude i vířivky, vířivá vana místo toho stávajícího brouzdaliště, které tam bylo před tím bazénem tak, aby ten komfort občanům byl nabídnut v co největší míře s ohledem na to, že ano bereme, že to je jeden z klíčových provozů naší příspěvkové organizace, tak v podstatě k tomu přistupujeme i v tom, že jakmile bude hotová projektová dokumentace, tak budeme hned dělat výběrové řízení, vyčleníme na to finanční prostředky tak, aby co nejdříve mohla začít realizace a chceme to mít v prvním pololetí příštího roku hotovo.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: U koupání ještě zůstaneme, protože Studénka má jako jedno z mála měst přírodní koupací biotop.

Libor Slavík, starosta Studénky (Studeňáci pro Studénku): Ano, přírodní koupaliště nám letos začíná třetí sezónu, respektive v průběhu června odstartovala třetí sezóna koupací a já si myslím, že i ta loňská sezóna byla ovlivněna z toho našeho pohledu minimálně pandemií, protože v tom červnu už se uvolnila ta opatření a navíc pro přírodní koupaliště neplatí žádné limity toho charakteru, které mají třeba ostatní koupaliště toho chemického ražení. V podstatě za ty dva roky dejme tomu toho provozu zjišťujeme i z těch úvodních týdnů toho letošního roku, že si čím dál větší počet lidí nachází tu cestu a nejsou to jenom místní, ale jsou to i lidé z bližších či vzdálenějších koutů v okolí Studénky, kterým třeba právě vyhovuje to, že to je na přírodní bázi, ale zároveň v moderním uzavřeném areálu s atrakcemi pro děti, pro volný čas s tobogánem, s občerstvením, takže myslím si, že si to stále větší podporu nachází a nejen u našich občanů.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Na základní škole se plánuje stavba haly pro míčové sporty. V jakém stádiu projektové dokumentace nebo výstavby je?

Libor Slavík, starosta Studénky (Studeňáci pro Studénku): Je to jeden z klíčových bodů našeho programu, protože vnímáme, že téměř desetitisícové město by mělo mít halu pro tenhle typ sportu. Je to hlad. Jednak od sportovních subjektů a organizací na území města a tak i od veřejnosti. Takže v podstatě my do 30. 6. bychom měli mít dokumentaci pro provedení stavby a následně bude žádáno o stavební povolení a kompletní dokumentaci včetně stavebního povolení bychom měli získat do konce srpna. Pak budeme připravovat žádost o dotaci z Národní sportovní agentury na nějaký příspěvek na stavbu této haly a v momentě, kdy budeme úspěšní, tak začneme připravovat samotnou realizaci.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Stavba železničního podjezdu, to je rozsáhlá stavba, se kterou je spojeno i vybudování průjezdu přes stávající areál bývalé Vagonky Studénky a ještě je k tomu připojena i křižovatka na ulici Rudolfa Tomáška. Určitě naše diváky bude zajímat, kdy se konečně začne stavět.

Libor Slavík, starosta Studénky (Studeňáci pro Studénku): Podle posledních informací, které máme, a teď řeknu v posledních dvou měsících, se zintenzivnila komunikace jak investora, kterou je Správa železnic, tak i samotného vybraného projektanta, kterého na tuto stavbu si vybrali, takže už jsme měli i několik schůzek v rámci takového týmu, který připomínkuje jednotlivé stavební objekty a ty, které se týkají nás jako města Studénky, tak jsme už měli možnost s těmito projektanty nějakým způsobem konzultovat. V podstatě na průběh na měsíc červenec připravuje správa železnic a projektant veřejné projednání celého návrhu a záměru před finální projektovou dokumentací. A v tuhle chvíli to vypadá, že by se mohlo začít stavět už na počátku roku 2023. Pokud všechno dobře půjde s tím, že klíčovou stavbou pro nás, pro město je samozřejmě objízdná trasa pro kamionovou dopravu a následně by se mělo začít postupně s jednou a pak s druhou částí podjezdu a souběžně i s rekonstrukcí křižovatky na ulici Rudolfa Tomáška. Ale ta bude možná zahájena až v momentě, kdy bude hotová objízdná trasa, která by měla být jako první

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Začne se v roce 2023?

Libor Slavík, starosta Studénky (Studeňáci pro Studénku): A to je podle aktualizované o harmonogramu samozřejmě.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A jak dlouho ty práce budou probíhat?

Libor Slavík, starosta Studénky (Studeňáci pro Studénku): Měly by trvat dva roky.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Ve Studénce se hodně staví v poslední době rodinné domy. Zřejmě to vypadá, že lidé chtějí ve Studénce bydlet. Jak to je s dalšími pozemky, které máte pro rodinnou výstavbu připravené.

Libor Slavík, starosta Studénky (Studeňáci pro Studénku): Není to jenom o rodinné výstavbě. My jsme rádi, že v podstatě ty pozemky, které jsme v tuhle chvíli zasíťovali a prodali úplně kompletně, takže poměrně rychle zmizely z té nabídky. Máme další dvě lokality na ulici Moravská v blízkosti zámku v Nové Horce, které v podstatě budeme v brzké době zasíťovávat a připravovat k prodeji. No a pak chceme jednat dále s vlastníkem navazujících pozemků na tom, že bychom odkoupili další část, na kterém by pokračovala výstavba teď nově ulice Ke Statku, ale je právě v té lokalitě poblíž ulice Pánská. No a krom toho teď máme čerstvě na stole studii bytové výstavby na území města, kde chceme i stavbu bytových domů, protože i o tenhle typ bydlení je zájem. Není to jenom o ty rodinné domy, ale i o byty.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Kolik těch pozemků a kolik bytových domů s kolika byty by Studénka teda měla nově?

Libor Slavík, starosta Studénky (Studeňáci pro Studénku): Tak my jsme posuzovali tři lokality s tím, že dvě lokality, jedna na ulici Ludvíka Svobody, druhá na ulici Sjednocení, tak tam jsou v tuhle chvíli počítány dva bytové domy, zhruba čtyř až pěti podlaží zhruba se čtyřiceti až padesáti byty v jednom domě. Takže to je jakoby, co se týče téhle lokality a pak lokalita družstevní to znamená ta lokalita staré školy tzv. a pozemku nad nimi. Tak tam připravujeme takové bydlení víceméně pro seniory, to znamená taková do hodící se zástavby typizovaných ne domků, ale v podstatě takových bytových domů, které by právě využili ti občané, kteří tam dlouhodobě v téhle lokalitě bydlí. Třeba zůstali sami na svém rodinném domě a nechtějí se z té lokality stěhovat. Takže to je jeden z dalších záměrů. My v tuhle chvíli budeme muset vyhodnocovat veškeré ty poznatky z té studie a budeme připravovat realizaci a návrh rozpočtu na příští rok, abychom začali s projektovou dokumentací s tím, že ale už i zaznamenáváme zájem, že kolem některých lokalit zejména ty bytové domy krouží i developeři, takže vnímáme, že o Studénku jako takovou je určitě zájem.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A ještě těch pozemků kolik budete mít pro tu samostatnou rodinnou výstavbu připraveno?

Libor Slavík, starosta Studénky (Studeňáci pro Studénku): Tak máme v tuhle chvíli. Čistě jsme posuzovali naše pozemky, to znamená, že máme tři typy pozemků pro tu bytovou výstavbu plus tam je v územním plánu návazná lokalita směrem od toho po té naší u těch našich pozemků až po koupaliště je ještě dále v gesci jako toho, že tam můžou vzniknout bytové domy, ale ty pozemky zatím nejsou naše a uvidíme, jestli se nám podaří vyjednat s vlastníky nějaký odkup nebo nějaké jiné užívání.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane starosto, já Vám děkuji za rozhovor.

Libor Slavík, starosta Studénky (Studeňáci pro Studénku): Já také děkuji za pozvání.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat