Host dne

Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora Ostravy: Ostrava bude oceňovat úspěšné studenty

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Nový školní rok odstartoval a Ostrava se po endemických opatřeních vrací k některým úspěšným projektům. Novinkou je oceňování vysokoškolských studentů titulem Talent roku, podrobnosti už Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora Ostravy. Dobrý den, vítejte v našem studiu.

Andrea Hoffmannová (Piráti), náměstkyně primátora Ostravy: Dobrý den, děkuji za pozvání

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Paní náměstkyně, přestože jsem uvedla Talent roku, zkusme se ještě pobavit o velmi oblíbeném projektu a to je Fajn je školní bistro jeho tváří je David Valíček, přední ostravský šéfkuchař, který inspiruje kuchařky ve školních jídelnách k tomu, aby zpestřit si jídelníček pro děti. Váš názor, prosím.

Andrea Hoffmannová (Piráti), náměstkyně primátora Ostravy: My po pandemické pouze dál pokračujeme v tomto úspěšném projektu. Také na vyžádání škol a rodičů, protože Davidovo působení ve školních jídelnách nese své ovoce a bylo úspěšné.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já se jen vrátím ještě jednou k tomu tématu. Bylo pro vás překvapení, že nejoblíbenějším jídlem dětí byly domácí cheese burgery a hranolky?

Andrea Hoffmannová (Piráti), náměstkyně primátora Ostravy: Překvapení to úplně nebylo, ale je překvapení, že i tento pokrm se dá udělat zdravějším způsobem.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jsou ještě pro letošní rok připraveny nějaké novinky v rámci tady toho projektu?

Andrea Hoffmannová (Piráti), náměstkyně primátora Ostravy: Ano, kromě toho, že David působí na školách, tak také bude školit kuchařky ve svém zázemí, abychom pokryli více kuchařek školních jídelen a budeme pokračovat i s metodikovým projektem, protože v rámci tohoto projektu se vylouplo hodně šikovných vedoucích jídelen, kteří mají, co sdílet a budou mentorovat ostatní kolegy v tom, co vařit a co je dobré.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Je to čistě ostravský projekt nebo už i jiné kraje, jiná města ať už v Moravskoslezském kraji nebo v rámci České republiky něco takového podobného zařazují do škol?

Andrea Hoffmannová (Piráti), náměstkyně primátora Ostravy: Určitě, zpětná vazba byla pozitivní i z jiných měst a krajů. Existují podobné projekty, které zlepšují stav školních jídelen a potravu tam. Ta osobnost Davida je asi v tomhle tom tady v Ostravě originální.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já už jsem v úvodu zmínila, že Ostrava oceňuje vysokoškolské studenty udělením titulu a ceny Talent roku. Budou udělovány v každém akademickém roce a tady tomu programu předcházel dlouholetý projekt podpory studentů s názvem Stipendia města Ostravy. Proč byl zrušen a v čem je ten talent roku jiný?

Andrea Hoffmannová (Piráti), náměstkyně primátora Ostravy: My jsme byli vzhledem k finanční situaci donuceni přerušit stipendia minulý akademický rok. Proto jsme měli rok času na to revidovat ten program, který představujeme s novým názvem a s novými pravidly. Chtěli bychom podpořit ostravské studenty vysokých škol a to ve všech formách studia včetně zahraničního studia a motivovat tak ty nejúspěšnější právě stipendii.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Maximální výše finanční částky pro jednoho studenta je definována jako jedno sto tisíc korun. Proč je zrovna tato částka?

Andrea Hoffmannová (Piráti), náměstkyně primátora Ostravy: Vychází víceméně z určitých předpokladů na náročnost studia a náročného života vysokoškoláků. Minule to bylo 50 tisíc, což neodpovídá ročním standardům na pokrytí základních výdajů pro studenty.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Co se vlastně bude hodnotit a kdo bude hodnotit?

Andrea Hoffmannová (Piráti), náměstkyně primátora Ostravy: Hodnocení prochází školskou komisí a také mými rukami s tím, že se díváme na reference studenta, jeho prospěch, jeho výsledky a to nejenom ve studijní a vědecké činnosti, ale například společenské prospěšnosti. Jsou obory jako sociální práce nebo určité umělecké obory, které nemají výzkum, takže budeme oceňovat i toto.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Přesto všechno, že jste řekla, že bude jakási komise i vy jste do toho zapojena, tak konečné slovo budou mít až zastupitelé, je to tak?

Andrea Hoffmannová (Piráti), náměstkyně primátora Ostravy: Ano, určitě budeme předkládat návrh na zastupitelstvo, který doufám do konce roku tato stipendia schválí.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Máte už třeba zpětnou vazbu ze škol nebo možná i ze strany studentů, co na tuto formu oceňování říkají?

Andrea Hoffmannová (Piráti), náměstkyně primátora Ostravy: Komunikuji v tomto ohledu s univerzitami a určitě oceňují tuto podporu, protože ta stipendia, která udělají univerzity jsou menšího rázu a nemohou pokrýt takovou výši nákladů a podpořit vlastně ty talenty v takové míře.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Kolik asi těch talentů oceníte? V příštím roce tedy předpokládám, že to bude za letošní?

Andrea Hoffmannová (Piráti), náměstkyně primátora Ostravy: Bude to na akademický rok ta částka. Budeme udělovat stipendia formou darů, takže od září do srpna akademický rok a máme na tato stipendia alokovanou součástku milion korun, takže deset studentů.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Kdo vám bude dávat typy na ty studenty? Jste propojeni asi s univerzitami, jak říkáte, takže asi někdo z profesorů?

Andrea Hoffmannová (Piráti), náměstkyně primátora Ostravy: Ano, univerzity, publikujeme i v médiích a tímto bych vyzvala diváky, pokud znají talentovaného studenta, ať určitě přihlásí tohoto člověka nebo dají vědět tomu člověku. Informace najdou na webových stránkách města.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Přejdeme k dalšímu projektu, protože Ostrava pro školy těch projektů má připraveno více. Některé jsou už zavedené, některé méně. Já tady mám také připraven projekt Pěšky do školy, to je čistě ostravský projekt?

Andrea Hoffmannová (Piráti), náměstkyně primátora Ostravy: Je to celorepublikový projekt. Ostrava se do něj zapojila jako město s největším počtem škol, za což jsem velmi ráda. A tento projekt cílí, jak už název sám říká, na bezpečný pohyb dětí po městě, například na cestě do školy tak, aby rodiče ráno nevozili děti, ale například je doprovázeli, naučili je pohybovat se v silničním provozu tak, aby opravdu se samy bezpečně dostaly do školy.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Soutěží jednotlivci, ale i školy. Je to tak?

Andrea Hoffmannová (Piráti), náměstkyně primátora Ostravy: Je to tak a ta nejúspěšnější škola vyhraje poměrně zajímavou cenu.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Prozradíte, co to bude?

Andrea Hoffmannová (Piráti), náměstkyně primátora Ostravy: V rámci města budeme udělovat zázemí pro koloběžky tzv. cykloboxy, kde děti mohou uskladnit své koloběžky, kterými se většinou do školy dopravují, protože to je teď velmi populární styl.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Od září letošního roku čili od začátku školního roku se vrací zase do škol projekt Šachy do škol. Proč zrovna šachy?

Andrea Hoffmannová (Piráti), náměstkyně primátora Ostravy: Určitě každý z nás šachy hrál, šachy tříbí logické myšlení. Tento projekt je poměrně ojedinělý. My na něm spolupracujeme s Ostravskou univerzitou a s Českým šachový svazem a školíme učitele mateřských škol a základních škol, aby učili děti hrát šachy. Je to neuvěřitelné, ale už čtyřleté děti zvládnou hrát šachy a takto si opravdu třídí logické myšlení.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Je to projekt, který má začátek a konec, to znamená zase soutěží potom mezi sebou školy. Kolik takových žáků nebo studentů nebo předškolačků získali nebo co je prakticky takovým tím hlavním tahákem pro to, aby školy šachy do škol táhly?

Andrea Hoffmannová (Piráti), náměstkyně primátora Ostravy: Tím cílem je opravdu zavést šachy do škol jako součást výuky, protože je to nový a zábavný způsob jak rozšiřovat a zlepšovat matematickou gramotnost u dětí. Takže je to nová forma výuky, která je opravdu zábavná nejen pro děti, ale i pro učitele.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Říkáte, že je to forma výuky. Jak si to mohu představit? Neznamená to, že teda děti proti sobě sedí a hrají klasicky šachy jako šachovou hru, ale je to propojeno na matematiku nebo na nějaký jiný předmět?

Andrea Hoffmannová (Piráti), náměstkyně primátora Ostravy: Ty děti opravdu klasicky proti sobě sedí a hrají šachy, ale je jim třeba čtyři pět nebo šest let, takže opravdu daný Pedagog musí být proškolen, jakým způsobem je ta pravidla naučit. A už jenom to, že přemýšlí o tom jaký tah provedou, tak to je právě to tříbení té logické kompetence a té matematické gramotnosti. Když se řekne matematická gramotnost, každý si představíme počítání, ale je to i logické přemýšlení.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: To zajisté. A pro všechny ostravské spádové mateřské školy, to je novinka, je spuštěn celoměstský portál předškolního vzdělávání, který vlastně by měl pomoci průběžnému zapisování dětí do mateřských škol, je to tak?

Andrea Hoffmannová (Piráti), náměstkyně primátora Ostravy: Je to tak, my chceme ulehčit rodičům situaci, kdy nemusí chodit přímo do školky, zapisovat se, tisknout různé formuláře, ale na portále si vyberou školku. Ten portál obsahuje i volné kapacity těch školek a můžou takto velmi jednoduše dítě do školky přihlásit. Připravujeme i to, že se školka bude na tom portále prezentovat, takže se mohou podívat jak vypadá interiér, což ale samozřejmě nebrání tomu, aby školku sami navštívili.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Když to porovnáte s tím systémem, co probíhá doteď v minulých letech, tak v čem to ukrátí možná čas těm rodičům nebo jak jim pomůže ten projekt?

Andrea Hoffmannová (Piráti), náměstkyně primátora Ostravy: Určitě je to ulehčení byrokracie, kdy v klidu domova si rodiče vypíše žádost a spojí se se školkou, ať už datovou schránkou nebo v budoucnosti přes svoji bankovní identitu. Takže celkové zjednodušení toho procesu. Potom i ředitelé školek víceméně budou mít všechny žádosti v digitální podobě a nemusí je potom přepisovat do systému. Je to zjednodušení celého procesu a u toho samotného procházení té školky nebo návštěvy školky se potom mohou věnovat daleko důležitějším věcem a samotnému dítěti.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Paní náměstkyně, kdybychom to všechno shrnuly, vyjmenovaly jsme několik projektů, které už jsou zavedeny do škol i mateřinek, který je pro vás takový nejpřívětivější a možná nejvíce přínosný?

Andrea Hoffmannová (Piráti), náměstkyně primátora Ostravy: Je to velmi těžko říct, já se denně setkávám se zástupci škol a sleduji jejich projekty, ať už to jsou projekty v rámci bilingvní výuky nebo talent managementu, Fajn je školní bistro, které jsme dnes zmínily. Každý takový projekt, který si škola sama vytvoří nebo osvojí je posunem pro jak školu, tak samotné děti, takže já pevně věřím, že nezůstaneme jenom u těchto projektů, ale budeme je dál rozšiřovat a to v komunikaci se školami a potřebami dětí.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já vám děkuji za rozhovor.

Andrea Hoffmannová (Piráti), náměstkyně primátora Ostravy: Děkuji moc a přeji hezký den.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry