Host dne

Martin Navrátil, ředitel MS Paktu zaměstnanosti: MS kraj má třetí nejvyšší nezaměstnanost v ČR

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: V Moravskoslezském kraji stoupl ke konci března celkový počet uchazečů o zaměstnání na bezmála čtyřicet osm tisíc. Aktuální nezaměstnanost je 5,9 %. Jakou mají lidé šanci získat novou práci? Jak se vyvíjí trh práce v regionu? Otázky pro mého dnešního hosta Martina Navrátila, ředitele Moravskoslezského paktu zaměstnanosti. Dobrý den pane řediteli, vítejte.

Martin Navrátil, ředitel MS Paktu zaměstnanosti: Dobrý den děkuji za pozvání.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Moravskoslezský kraj má po Karlovarském a Ústeckém kraji nejvyšší nezaměstnanost. Rozdíl je pouze v setinách procenta. Je to dlouhodobý stav. Dá se to změnit? Co pro to může kraj potažmo Moravskoslezský pakt udělat?

Martin Navrátil, ředitel MS Paktu zaměstnanosti: Ano je to dlouhodobý stav. To platí. A je potřeba také vzít v úvahu, že ty krajiny jsou stejně veliké. Takže platí to třeba o celém Karlovarském kraji, ale je dobré zmínit, že v Moravskoslezském kraji máme okresy, které jsou lepší než je celostátní průměr, jako je třeba okres Opava nebo okres Nový Jičín, také je potřeba zmínit okres Frýdek. To celkové horší skóre našeho kraje vytváří okres Ostrava město, Karviná. To jsou ty, které jsou na tom nejhůř a to je opravdu dlouhodobý trend. To souvisí se strukturou hospodářství, to souvisí také se vzdělaností obyvatel, která je relativně nízká s vysokou mírou zadlužení a dalších socio ekonomických jevů, které nejsou pro tyto okresy příznivé. Co s tím můžeme dělat? Důležité je především zvyšovat vzdělání obyvatel, a to jak v počátečním vzdělávání, to znamená udržet je ve vzdělávacím systému, tak potom dospělých, zvyšovat jejich kvalifikaci a snažit se, aby se z oborů, které jsou neperspektivní, které jsou hodně postavené na rutinní práci, dostali k lepšímu zaměstnání, aby hledali lepší příležitosti. Další věc, kterou lze udělat, je zvyšovat mobilitu občanů, přesvědčit je, že má smysl za prací dojíždět, právě z okresů, které jsou na tom hůře, do okresů, které jsou na tom lépe. Jsme v paradoxní situaci, že v okrese Karviná máme pracovní síly, které by jsme v jiném okrese potřebovali, není to tak těžké dojíždět. Já to sám můžu říct, protože dojíždím do Ostravy z Olomouce, dělám to rád a nepředstavuje to velký problém

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Hlášených volných pracovních míst v Moravskoslezském kraji je přes 13 tisíc přičemž uchazečů o zaměstnání, jak už jsem řekla, je bezmála čtyřicet osm tisíc. To znamená, když to předvedu v číslech, že každý třetí má šanci získat práci. Co ti ostatní?

Martin Navrátil, ředitel MS Paktu zaměstnanosti: Já řeknu na začátek ještě jednu informaci. Ono to je možná ještě o něco horší, protože takhle bychom to mohli převádět, kdybychom věděli, že ta volná místa jsou na stejné profese jako ti uchazeči o zaměstnání, ale bohužel tak to není, volná místa, kde potřebujeme zaměstnance, jsou většinou kvalifikovanější a jsou v jiných oborech, než nám jsou schopni nabídnout ti uchazeči o zaměstnání, takže ty nůžky jsou ještě trošičku otevřenější než říká toto jednoduché číslo. A odpověď už jsem řekl, my musíme masivně investovat do vzdělávání, to je to nejdůležitější a také do poradenství.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane řediteli jak se mění trh práce za poslední léta, a možná ještě v kontextu i s pandemií, která už od loňského roku tady je a se kterou prostě stále bojujeme?

Martin Navrátil, ředitel MS Paktu zaměstnanosti: Ano, pandemie trh práce mění. Konkrétně v Moravskoslezském kraji tedy došlo k meziročnímu nárůstu skoro o 9 tisíc nezaměstnaných. To znamená asi o 23%. Ale my soudíme, že ten reálný rozdíl, že bude ještě větší až skončí program antivirus, protože ten program je poskytován všem firmám bez rozdílu a je možné, že některé, až ta pandemie skončí, už nebudou schopny se vrátit ke svému výrobním programu a dojde k nové vlně propouštění, takže si myslíme, že ten Covid teprve ukáže svůj hlavní dopad na trh práce. Bohužel, tak to je.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A Moravskoslezský pakt zaměstnanosti nabízí řadu projektů, mezi nimi například: Moje místo v Moravskoslezském kraji. O co se jedná? Co nabízíte lidem v kraji?

Martin Navrátil, ředitel MS Paktu zaměstnanosti: Nabízíme lidem právě poradenství, já jsem říkal, že je potřeba poradenství a vzdělávání a my jim nabízíme bezplatnou, rychlou službu. Když potřebují změnit zaměstnání, potřebují se dozvědět informace, kde najdou místo se svojí kvalifikací, když se potřebují rozhodnout a nemají k tomu dostatek informací, nemají k tomu dostatek odvahy nebo odhodlání, tak jsou tady naše poradkyně, personalistky a psycholožky, které jim právě s tímhle tím pomůžou. Mohou projít testováním, mohou projít pomocí při přípravě životopisu, mohou se poradit jak se celkově prezentovat. Je tady spoustu možností a každý potřebuje něco jiného. Předností těchto služeb je to, že jsou opravdu individuální, každý tam dostane to co potřebuje, nemusí na to čekat, stačí zvednout telefon...

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Dá se vyčíslit to, jak jsou lidé úspěšní v získávání práce poté, co vás navštíví a vy jim poradíte nebo oproti tomu postavím to, kdyby si hledali tu práci sami?

Martin Navrátil, ředitel MS Paktu zaměstnanosti: Dá se to spíše popsat než vyčíslit. Tady nejde o to, že si tu práci sami nenajdou. Tady jde spíš o kvalitu té práce. Tady jde o to, že oni se s naší pomoci dozví o kvalitních, dobrých pracovních místech, které jsou pro ně adekvátní, že se dozví o mzdě, kterou by měli žádat, a že se odhodlají třeba to zkusit vícekrát. Takže já myslím, že by si bez nás, dříve nebo později, řada lidí také našla práci, ale jde o její kvalitu. V práci trávíme obrovské procento, třetinu svého života, trávíme v práci, více jak polovinu svého bdělého života trávíme v práci v produktivním věku a stojí za to si vybrat tu správnou práci. Nevzít tu první, která se nabízí za rohem.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vy jste také zmínil, že říkáte lidem, aby si uměli říct o peníze nebo o mzdu. Je to jeden z problémů, co dnešní lidé ve středním a starším věku neumí?

Martin Navrátil, ředitel MS Paktu zaměstnanosti: Neumí to lidé v žádném věku a neumí to obojím způsobem, to znamená, že si říkají nepřiměřeně velkou mzdu a nebo, že si říkají nepřiměřeně malou mzdu podle, svoji životní situace. My spolupracujeme nejenom s dospělými občany Moravskjoslezkého kraje, ale spolupracujeme také třeba se žáky a vlastně žáky motivujeme k tomu, máme takovou aplikaci, která se jmenuje Můj život po škole a tam jim ukazujeme, jaký je rozdíl mezi čistou a hrubou mzdou a jaká průměrná mzda odpovídá kterému zaměstnání. A tam můžeme vidět, a vidíme to na tisících příkladů žáků, kteří už tím prošli, že se právě potřebují elementárně zorientovat v tom, za jakou práci můžou dostat zhruba jakou mzdu. Platí to tedy, znovu se k tomu vracím, i pro dospělé, prostě potřebuji informace.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já jsem tady řekla, že těch projektů, které nabízíte je celá řada, zmíním třeba Kompas, Kariéra po padesátce, Volba kariéry a podobně, který z těch projektů je nejvíce využíván a proč?

Martin Navrátil, ředitel MS Paktu zaměstnanosti: Tak já jsem rád, že jste tak zorientovaná v našich službách a aktivitách, které děláme. Já bych tady možná nevyjmenovával projekty, to není tak důležité, důležité jsou služby. Služby právě kariérového, profesního poradenství, služby osobního poradenství, které jdou buďto za občany, kteří už jsou zaměstnáni, kteří si volí první zaměstnání, kteří mění nebo kteří přišli o zaměstnání, těch životních situací je spoustu. A ty projekty se právě liší tím v jaké životní situaci do nich lidi vezmeme, to znamená že lidi se k nám třeba přihlásí, ta služba může být na první pohled velmi podobná, jsou to nějaké třeba testové metody, je to příprava nějaké sebeprezentace, životopisu a celá řada dalších konkrétních služeb, informací, které jsou ale poskytované buďto žákům anebo potom lidem, kteří už jsou nějakým způsobem na trhu práce. To je asi to nejdůležitější, co bych chtěl sdělit vašim divákům. Pak jsou tu projekty jako je třeba Kompas, který jste zmínila, ten je o predikci trhu práce. To znamená, že my jsme schopni se prostřednictvím aktivit v tomto projektu dozvědět zhruba jaká bude míra nezaměstnanosti za 5 za 6, 7 let v našem regionu, jací budou absolventi k dispozici na trhu práce, jak se bude vyvíjet uplatnitelnost v některých vybraných profesích, a toto my potom využíváme také při tom poradenství, jsou to data, informace, které máme a které potom promítáme do spolupráce s konkrétními občany Moravskoslezského kraje s konkrétními klienty našich služeb.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Moravskoslezský pakt zaměstnanosti je držitelem Národní ceny kariérového poradenství pro rok 2020. Pane řediteli, je to ocenění toho co děláte nebo vás ta cena k něčemu opravňuje?

Martin Navrátil, ředitel MS Paktu zaměstnanosti: Ta cena nás oceňuje, jak to tak s cenami bývá, říká že něco děláme dobře. A to nám dává odvahu v tom pokračovat a rozvíjet to. Že by nás to opravňovalo, dávalo nějaký nový certifikát k dalším činnostem, to úplně ne, ale dává nám to odvahu, sebevědomí a jistotu, že komunita, která se tím zabývá, a ta není v České republice velká, takže nás uznává a jsme pro ni partnerem.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Tak Vám moc gratuluji a zároveň Vám děkuji za rozhovor. Mějte pěkné dny.

Martin Navrátil, ředitel MS Paktu zaměstnanosti: Já vám taky děkuji. Mějte se pěkně.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat