Host dne

Jan Adam Plaček, Centrum podpory inovací VŠB-TUO, Projekt GREEN LIGHT pomáhá nastartovat podnikání

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Začínajícím podnikatelům a také těm, kteří si nejsou jisti, zda by mohlo být jejich podnikání úspěšné a váhají s jeho nastartování, tak právě těm může pomoci Green Line. Ve studiu vítám Jana Adama Plačka. Dobrý den vítejte.

Jan Adam Plaček: Dobrý den.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Programu Green Light realizuje Vysoká škola Báňská - technická univerzita Ostrava, finančně ho podporuje z dotace Moravskoslezský kraj. Co bylo na začátku? Je v Moravskoslezském kraji hodně lidí, kteří potřebují takovou pomoc?

Jan Adam Plaček: Nevím kolik těch lidí skutečně je, ale v podstatě ze statistik vyplývá, že Moravskoslezský kraj je poslední v České republice, co do počtu podnikatelů vztaženo k počtu obyvatel. Takže si myslíme, že takový program je tady určitě potřeba a myslí si to i Moravskoslezský kraj.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vy jste na trhu devět let. Co nabízíte těm lidem, kteří k vám přicházejí s nějakým nápadem, že by chtěli rozjet eventuálně se podnikání, potřebují poradit.

Jan Adam Plaček: V zásadě dvě věci. Nabízíme podporu, oporu těm lidem, znalosti tak, aby se do toho mohli pustit, a zároveň jsme takový ten trošku bič, protože pakliže se do toho programu zapojí, tak my jim pomáháme i vytrvat, což je ta další část toho. Protože často narazí na překážky, není to úplně jednoduché, takže je to taková metoda cukru a biče. My jim pomáháme vydržet a zároveň k tomu mají veškerou oporu a podporu od nás, od lektorů, mentorů.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pro které lidi je tento program určený?

Jan Adam Plaček: Je to pro všechny, kteří chtějí začít podnikat a vlastně neví jak na to. To jsou ti, kteří jsou úplně na začátku, ale stejně tak dneska už dokážeme nabídnout služby lidem, kteří už mají to podnikání rozjeté do nějaké míry a hledají třeba investora nebo si neví rady s marketingem, s finančním plánováním a podobně. Takže i pro ty pokročilejší máme co nabídnout.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vy jste mi prozradil, že u vás není omezená věková hranice ani horní ale ani spodní, nemýlím se?

Jan Adam Plaček: Ano, měli jsme start-upistku, které bylo šedesát pět let a každý rok máme i studenty střední školy. Vždycky je tam alespoň jeden tým středoškoláků, kteří mají skutečně reálný podnikatelský projekt. Nejsou to žádné virtuální firmy nebo něco jako, ale jsou to skutečné byznysové projekty. Většinou už v průběhu toho akcelerátoru založí firmu, která je napsaná třeba na rodiče a ten projekt potom dál funguje, působí. Máme tam opravdu hodně zajímavé projekty z minulosti, které už dneska jsou byznysové.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já si to představuji tak, že mám nějaký nápad a nevím si rady s tím, jestli by vůbec uspěl ten můj nápad na trhu, tak to je to s čím já za vámi přijdu a vy to posoudíte? Funguje to takhle?

Jan Adam Plaček: Nefunguje to tak úplně, ale samozřejmě nejčastější otázka těch lidí, kteří k nám přichází je: "Bude to fungovat? Co si o tom myslíte? Mám se do toho pustit?" a podobně. No a my každému říkáme: "To záleží na tom, jestli si to někdo koupí. Kdo je váš zákazník? Komu to chcete prodávat? Jak dobře je znáte? Už jste s někým mluvili?" a tak dále. A tyto postupy, které směřují k tomu, abych věděl, jestli to bude fungovat, tak ty my máme, troufnu si říct dobře zvládnuté a pomáháme těm lidem tím projít tak, abychom na konci mohli říct: "Ano tohle to bude fungovat, má smysl se do toho pustit, investovat čas, peníze a podobně."

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Říkáte na konci toho programu, co si asi myslíte? To znamená, já vím, že ty semináře trvají zhruba čtyři měsíce, kdy zkušení lektoři provázejí tím začátkem toho podnikání a pak se dostanou na nějakou hranici, kdy se tedy rozhodnout, jestli do toho půjdou nebo ne?

Jan Adam Plaček: Je to trošku jinak. Ten program je rozdělený na dvě části. Green Light start a Green Light akcelerátor. My jsme zatím mluvili o tom startu, to znamená o lidech, kteří mají jenom nápad a vlastně neví, co dál. Nejsou si jistí a tak dále a tam je to založeno na individuálních konzultacích. Trvá to šest měsíců a vlastně s tím projektem, s tím člověkem, zpravidla je to jednotlivec, pracuje přidělený mentor, který ho tím provází a vlastně jeho úkolem je za těch šest měsíců zjistit, jestli tam je nějaký reálný byznys model, na kterém se to dá postavit. Druhou částí té práce v tom startu je také práce s osobností toho podnikatele, protože je to podnikání, pokud má stát pevně, tak musí stát pevně na obou nohách, to znamená na tom člověku samotném a na tom byznysu jako takovém, na byznys modelu. Takže pracujeme i s osobností toho člověka, s jeho talenty, s tím, co umí, neumí a tak podobně.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Zmínil jste mentory, s kým spolupracujete?

Jan Adam Plaček: U nás všichni mentoři a lektoři jsou podnikatelé. Čili možná by to z toho názvu tak trošku za uvádělo, že jim vysoká škola, takže jsou to samí učitelé. Opak je pravdou. Všichni naši lektoři a mentoři jsou podnikatelé, kteří buď podnikají anebo podnikali, firmy prodali a dneska ty zkušenosti předávají dál. Jsou to jak lidé z Moravskoslezského kraje, tak v některých tématech, kde si můžeme dovolit opravdu odborníky v rámci celé České republiky, tak máme třeba i lektory z Prahy nebo z jiných míst České republiky, kteří dojíždí.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Je to individuální práce s každým? To znamená jeden mentor, jeden účastník?

Jan Adam Plaček: V zásadě to tak je. Potom v akcelerátoru už je to tak, že ten mentor mentoruje celý tým, takže tam na té druhé straně může být třeba pět lidí v rámci toho projektu. Ale každý projekt má svého mentora.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Když se dostaneme do obecné roviny, co nejvíc odrazuje lidi pro to, aby nastartovali své podnikání? Teď v rámci Moravskoslezského kraje.

Jan Adam Plaček: Zpravidla je to to, že neví, nemají představu. Typicky jsou to lidé, kteří jsou někde zaměstnaní, nikdy nepodnikali, v rodině buď nemají nikoho, kdo by podnikal anebo naopak je to klima nastavené "podnikatelé jsou zloději, tak nepodnikej". Takže ti lidi zpravidla neví, jak na to. Proto chodí k nám, protože vlastně neví, kde začít. Neví, jak to uchopit. Často přichází s tím "tak já už mám vymyšlené logo a název firmy a teď teda to teda pojďme prodávat", ten správný postup je opačný. Je potřeba se zaměřit na to komu budu prodávat, co budu prodávat, ověřit to s těmi lidmi, případně to ještě změnit, přizpůsobit té poptávce. Takže ti lidé zpravidla neví.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Setkáváte se i s tím, že třeba po vás ti účastníci chtějí, ať jim zhodnotíte ten nápad, zda v Moravskoslezském kraji třeba už v tom segmentu nepodniká jiný velký počet podnikatelů a už nemají šanci?

Jan Adam Plaček: Tak jak jsem říkal, většina z nich přichází s otázkou, co si o tom myslíte? My každému říkáme, jestli to bude fungovat, to záleží na tom, jestli si to někdo koupí, a pokud my nejsme tím typickým zákazníkem, tak ten člověk musí vyrazit do ulic a musí se těch lidí ptát. Musí zjistit sám, jestli to někdo bude chtít nebo nebude chtít. Čili my se odpovědi na tu otázku "bude to fungovat?" vyhýbáme cíleně, protože bychom neradi někoho zavedli směrem, který by nebyl správný. To znamená, ono to může fungovat, my si o tom můžeme myslet, co chceme, ale to musí říct opravdu až ten zákazník, takže ne.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Ta část pokročila, to znamená akcelerátor, ta už je posouvá k tomu samotnému podnikání. Ta akce končí show, kdy ti účastníci předvedou ten svůj projekt veřejnosti, ale i porotě.

Jan Adam Plaček: Ano, je to tak. My na start-up show vybíráme externí porotu. Vždycky jsou to lidé ze start-upového byznysu, kteří s námi v zásadě nemají nic společného, aby byla ta porota nezávislá. Na tom si velmi zakládáme. A ta porota si poslechne každý projekt, zpravidla je to 5 minut na prezentaci, 10 minut na diskuzi a potom vybírá ty nejlepší projekty. Máme jak cenu Moravskoslezského kraje, tak zpravidla Cenu rektora, pak nějakých dalších partnerů. A v minulých letech to bylo tak, že si ten vítěz odnesl třeba až půl miliónu korun v hotovosti. Nebyly to žádné služby, jsou to skutečně peníze. Teď už je to bohužel vzhledem k nedostatku peněz trošku jinak. Ty ceny klesly. Nevíme, jak to bude letos vůbec s tou finanční odměnou, ale myslíme si, že samotný průchod tím akcelerátorem, to know-how a kontakty, které tam získají, určitě vyváží i tu cenu. Ale ta start-up show je taková třešnička na dortu. Když si představíte, že se to koná v aule Vysoké škole Báňské, kde se vejde třeba čtyři sta lidí, tak pro ty lidi je to zážitek na celý život, protože jste v tom kotli a teď tam vidíte těch čtyři sta lidí, kteří na vás visí a čekají, co jim řeknete. Takže i tahle zkušenost je myslím docela zajímavá a my jim ji rádi dopřejeme.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jak je to s termíny přihlášení se do jedné nebo do druhé části?

Jan Adam Plaček: Pokud máte jenom nápad, čili nemáte nic jiného, tak se můžete přihlásit kdykoliv. V průběhu roku, v podstatě kdykoliv. My se s vámi sejdeme, společně to zhodnotíme a dohodneme se na dalším pokračování. Pokud jste pokročilejší projekt, čili máte tým, máte už do nějaké míry ověřeno a například si nevíte rady s marketingem nebo s financemi nebo hledáte investora, tak pro vás je ten akcelerátor a do akcelerátoru se je možné přihlásit vždy jednou za rok na podzim a aktuálně je to tak, že přihlašování končí tuto neděli 17. 10.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Stojíte určitě i o zpětnou vazbu. Mě spíš možná zajímá z těch lidí, kteří vám už prošli rukama, jak úspěšně podnikají?

Jan Adam Plaček: My říkáme podle našich statistik, že podniká zhruba padesát procent projektů, které projdou Green Lightem, což v tom Star-upovém světě je hodně výjimečné číslo, protože obecně se říká, že zhruba 10% přežije. U nás je to číslo podstatně vyšší. My si to vykládáme tím, že to je opravdu individuální péče. My o ty lidi pečujeme opravdu šest měsíců ve startu, další tři měsíce v akcelerátoru. Pak jsme s nimi v kontaktu celou další dobu, existence, propojujeme je a podobně. Takže to číslo je u nás poměrně vysoké.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já vám děkuji za rozhovor a přeji Vám těch úspěšných podnikatelů, kteří od vás budou odcházet, ať máte čím dál tím více.

Jan Adam Plaček: Děkuji za pozvání.Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry