Host dne

Tomáš Kužel, ředitel, Krajské ředitelství MS PČR, Nasazení PČR v rámci vládních covidových opatření v MS kraji, Čtyři násilné vraždy v MSK za letošní rok

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Od 1. března na celých šest týdnů hlídali policisté kvůli pandemickým opatřením hranice okresů. Co všechno museli kontrolovat a s jakými reakcemi od lidí se setkávali se budu ptát krajského ředitele Tomáše Kužela. Dobrý den, pane řediteli vítejte

Tomáš Kužel, ředitel PČR MSK: Dobrý den vám i divákům.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane řediteli, jak akci hodnotíte. Jaký vidíte v opatření význam a zároveň, jak náročné to vaši muži v terénu měli.

Tomáš Kužel, ředitel PČR MSK: Náročné to bylo. Bylo to náročné i tím, že v podstatě celé opatření trvalo přesně čtyřicetdva dní, měsíc a půl. Nasazení sil a prostředků bylo také poměrně enormní. V prvních dnech jsme odsuzovali 450 až 500 policistů. Nám s tím velmi významně zhruba ve třetině pomohla armáda a clo. Hlavně na hranicích. Armáda byla víceméně ve vnitrozemí díky tomu se počty policistů pohybovaly zhruba o sto padesáti, počet vojáků armády České republiky zhruba 250 každý den, každý den a zhruba deset celníků, které jsme měli na výpomoc právě při opatřeních mezi Polskou a Slovenskou republikou. Pokud mohu hovořit za náš kraj no a také to bylo složité tím, že se v podstatě jednalo o kontrolu celé veřejnosti. Ty první dny byly takové velmi hektické. Ať už pro policisty a nebo samozřejmě i pro občany, kteří se museli dostat přes tyto kontrolní body. Nebyly ještě úplně zvyklí na nové předpisy a myslím si ale, že policie právě zde v tu chvíli vykonala velký kus práce s tím, že víceméně spíše radila a spíše vysvětlovala případně doporučovala jak a co má mít ten občan u sebe, aby se dostal z bodu A do bodu B právě přes tento přechod.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Zmínil jste stovky policistů, kteří byli nasazeni v terénu právě kvůli pandemickým opatřením, které zmiňujete. Nechyběly vám ti muže při jiných akcích nebo jinde. Jak jste to zvládali celý ten přesun a tu ostatní činnost, kterou jste nemohli odložit.

Tomáš Kužel, ředitel PČR MSK: Tak nemohli jsme odložit výjezdy na tísňové volání. Nemohli jsme odložit výjezdy na závažné trestné činy. Samozřejmě jsme omezili i takzvanou vyhledávací činnost, běžnou hlídkovou činnost. Skutečně v těch prvních až třech dnech. Než nám přišla pomoct Armáda české republiky ,tak hlavně v počtech. Tak co mělo nohy a ruce, tak se v podstatě ocitlo na check pointech s tím ale, že musel být zajištěný běžný výkon služby, jak jsem teď hovořil. To znamená taková ta prvotní reakce policie byla zcela jistě zajištěna, taktéž součinnost s vyšetřovateli a vyšetřujícími orgány i součinnost státního zastupitelství, tak na to jsme nemohli rezignovat a již v průběhu těchto opatření musela probíhat normálně.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: V kolika případech vaši muže museli vracet řidiče z jakýchkoli důvodů zpět z těch hranic okresů.

Tomáš Kužel, ředitel PČR MSK: Tak zhruba jestli si dobře pamatuju, tak jsme provedli zhruba 700 tisíc kontrol, 700 tisíc kontrol. A z těchto sedmi set tisíc kontrol to znamená zastavených vozidel z kontrolovaných osob tak jsme zhruba jedno procento za těch 42 dní vraceli z toho přechodu s tím, že ten člověk nemá potřebné dokumenty k tomu, aby ho mohl překročit. Já bych se spíš zamyslel nad tím, jaké celé to opatření mělo dosah. A tam jsme vnímali účinnost tohoto opatření hlavně o víkendech. Ta doba ještě před zavedením kontrol mezi okresy, tak znamenala přeplněné hory a Moravskoslezský kraj ze dvou stran ohraničený horami z jedné strany Beskydy, druhé strany Jeseníky ať už Beskydy nebo Jeseníky byly skutečně plné návštěvníků. Od té chvíle, kdy se zavedly opatření mezi okresy, tak ty víkendy sobota neděle i když bylo krásné počasí zůstávaly téměř prázdné, protože je mohli navštívit pouze lidé z katastru těch obcí, kde ty kopce jsou.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A pane řediteli s jakými reakcemi lidí se policisté setkávali. Přece jenom tato vládní opatření je novinkou a není tak obvyklé, že bychom na hranicích okresu se potkávali s policisty, kteří by nás zastavovali a ptali se kam jedeme a proč.

Tomáš Kužel, ředitel PČR MSK: Tak já si myslím, že takové opatření alespoň co já pamatuju za dobu mojí služby nebylo. Samozřejmě známe opatření na hranicích, které ale už strašně dlouho neplatí, ale to bylo úplně něco jiného. Nikdo na takovéto regulace nebyl zvyklý. Někteří to velmi těžce nesli byli jedinci samozřejmě, kteří byli nervóznější. Nicméně devadesát devět celých devět procent osob se kterými se nebo s kterými policisté přišli do styku na těchto kontrolách. Tak se chovali úplně normálně, tak věřím tomu i z reakcí na různých diskuzích jsem vnímal, že i policisté byli hodnocení ze strany těchto občanů velmi pozitivně. Samozřejmě nervozita ve společnosti je, to si nemusíme říkat, ale nevznikaly žádné konflikty na těchto místech. Vznikaly jinde. Nechci říct, že demonstracích, ale akcích proti těmto opatřením, ale na samotných přechodech rozhodně ne.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane řediteli, já využiju chvíle našeho rozhovoru že s vámi hovořím byť přejdu úplně na jiné téma. Letos se staly v Moravskoslezském kraji tři docela brutální vraždy. Všechny byly docela brutální. Objevoval se tam nůž, mačeta a partnerské nebo rodinné spory. Můžete v krátkosti okomentovat a možná ještě taková podotázka. Myslíte si, že tyto vraždy souvisí s dobou ve kterém žijeme. To znamená pandemická opatření, tlaky na lidi ze všech stran, obava možná z nemoci a podobně.

Tomáš Kužel, ředitel PČR MSK: Já začnu zezadu na vaši vlastně v podstatě ze závěru vaší otázky. Že je nervozita ve společnosti to vnímáme všichni. Jestli někdo říká že ne, tak buď je pořád doma nebo nevnímá stav společnosti. Nicméně máte pravdu, že od března skoro každý týden napadla jedna vražda. Začalo to někdy patnáctého března pokud si dobře pamatuju a bylo to někde na Novojičínsku. Dokonce se jednalo o poškozenou mladistvou 17 let. Tři případy. Možná teď budeme mít ještě další na Novojičínsku. Ale je to v počáteční fázi vyšetřování i tak všechny v podstatě byly mezi osobami známými. Byly to vztahové záležitosti, ať už se jednalo o Novojičínsko anebo se jednalo o FM. Tak to byly osoby, které spolu buď žily nebo nebo se znali. Jestli v těchto případech, které skutečně byly svým pojetím násilné v provedení, tak k tomu vedla nervozita ze stavu, který nedokážu, nedovolím si tvrdit, neznám úplně dopodrobna ty motivy pachatelů. Já si myslím, že by to chtělo asi odborného psychologa i s těmi lidmi bude mluvit co je k tomu vedlo. Takže tam si nedovolím spekulovat. A navíc takovéto případy se v historii stávaly, budou stávat, ale stávaly i v době před covidem. Byla by to spekulace.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A můžete alespoň říct v jakém stavu vyšetřování. Domnívám se, že ve všech třech případech pachatele máte. Tak v jakém stavu jsou jestli už padly nějaké tresty podobně nebo návrhy na tresty.

Tomáš Kužel, ředitel PČR MSK: Tak všechny tři události, čtyři, které teď jsou za poslední dobu, tak jsou zhruba měsíc staré. A to je velmi brzo na nějaké závěry a už vůbec nějaké rozsudky. Všechny věci jsou teď v této době v šetření pod dozorem státního zástupce ve všech případech. Pachatele máme známe a máme ho zajištěné. Nebo v tom jednom dokonce zemřel. A na nějaké tresty si určitě ještě chvíli počkáme. Nicméně jsou to záležitosti, kde hrozí trest odnětí svobody 15 až 20 let popřípadě za nějaký brutální čin to je výjimečný trest. A tam policie nyní není schopna být s tímto případem hotová za dva tři týdny to nejde.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Hovoříte o čtvrtém případu. To je nějaká novinka.

Tomáš Kužel, ředitel PČR MSK: Zatím se o tom nemůžu podrobněji vyjadřovat. V těch dalších třech je to skutečně velmi čerstvé a musíme dát čas policistům, aby se v celém případu zorientovali. Nicméně mohu říct, že občanům nehrozí žádné nebezpečí z této strany.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane řediteli, já vám děkuji za rozhovor, za váš čas, který jste věnoval televizi Polar, na viděnou.

Tomáš Kužel, ředitel PČR MSK: Na viděnou vám i divákům. Pěkný den.

Redakčně upraveno / zkráceno.



Mohlo by Vás také zajímat