Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>
Host dne

Host dne

  • Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje: MS kraj navýšil finance na obnovu kulturních památek
  • MS kraj podporuje natáčení filmů v regionu
  • Zhotovitel Černé kostky bude vybrán do konce léta

Reanáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Moravskoslezský kraj navýšil finance na obnovu kulturních památek. Co se děje kolem stavby Černé kostky? A také proč podporuje natáčení filmů v regionu? Na to i na další témata se budu ptát náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáše Curyla. Dobrý den, vítejte.

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje: Dobrý den.

Reanáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane náměstku, jaké jsou hlavní důvody? Proč vlastně Moravskoslezský kraj se rozhodl navýšit finance na obnovu kulturních památek v regionu?

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje: Tak ono to má několik důvodů. Za prvé, v našem kraji je mnoho významných památek, které dlouhá léta jejich oprava byla zanedbávána a my jsme rádi, že různí vlastníci, ať už to jsou obce, fyzické osoby, spolky, nadace, církev apod., začali investovat do svých památek a my jsme rádi, že k tomu můžeme přispět nějakou korunou a motivovat je k tomu, aby třeba čerpali z evropských fondů či národních fondů. To je jeden důvod. Druhý důvod je jednoduchý, protože jestliže opravíte památky a zpřístupníte je veřejnosti, tak samozřejmě narůstá i počet návštěvníků a tím pádem se zlepšuje cestovní ruch a cestovní ruch, jak víme, je docela významným ekonomickým faktorem pro náš region.

Reanáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Ať jsme konkrétní, kolik peněz ročně dává Moravskoslezský kraj na obnovu kulturních památek a o kolik to navýšení teda je?

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje: Těch dotačních titulů je několik. My jsme pro tento rok měli schválen dotační titul ve výši 12 miliónů korun, ale protože se nám setkalo mnoho dobrých projektů, tak jsme navýšili tento dotační titul o dalších 10 milionů korun. Tím jsme uspokojili dvě třetiny uchazečů a jsem tomu velmi rád. No a v současnosti je vyhodnocován i další dotační titul. Na tzv. nadregionální památky tam momentálně bylo alokováno 35 milionů korun, ale již mám dobrou zprávu, že ten dotační titul také bude navýšen o dalších 5 milionů korun, protože opět se přihlásilo velmi mnoho kvalitních projektů a jedná se zejména o národní kulturní památky, to znamená památky s nejvyšší památkovou ochranou.

Reanáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Můžete zmínit některé konkrétní projekty, které Moravskoslezský kraj letos podpořil finančně nebo jejich opravu?

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje: Je jich několik desítek. Já bych možná zmínil, že každoročně podporujeme opravu roubenek ve Štramberku. Podporujeme opravu významných našich kostelů, které v regionu máme. Možná bych připomenul i Jurkovičovy stavby, které tady v regionu máme a každoročně je opravujeme.

Reanáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pojďme zmínit, jakým způsobem probíhá výběr těch projektů. Jakým způsobem se rozhodujete o tom, kterou památku ve kterém roce podpoříte a nebo nepodpoříte?

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje: Je to více kolové výběrové řízení. Za prvé, uchazeč nebo žadatel musí splnit docela přísné podmínky pro podání přihlášky. Pak ta žádost je posuzována odborem, kde jsou posuzovány formální náležitosti. Je posuzován soulad žádosti s vyhlášeným projektem, a jsou tam navrženy body v rámci dlouhodobé koncepce podpory památkové péče v našem regionu. Poté to jde do výboru pro památky a pro kulturu a památky. Tam také mohou jednotliví členové dávat své body jednotlivým projektům nebo nějakým způsobem některé posunout dopředu, některé třeba okomentovat. Pak to jde ještě do rady a pak teprve do zastupitelstva. Takže to je více kolové posuzování a myslím si, že každoročně právě ta kvalita těch projektů se zvyšuje a proto jsme i tu částku zvyšovali.

Reanáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Máte i k dispozici nějaká čísla toho nárůstu turismu, protože jste zmiňoval, že jedna z věcí, proč navyšujeme ty peníze, jsou i to, že to potom ty památky přitahují lidi a nejenom místní z Moravskoslezského kraje, ale i turisty z jiných regionů.

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje: Pokud mám dobré informace od kolegů, tak ten nárůst meziroční byl více jako 10%, což je docela významné číslo a jedná se zejména i o zahraniční návštěvníky z Polska a Slovenska, kteří si oblíbili náš region právě kvůli tomu, že je velmi blízko a je bohatý na kulturní památky jiného charakteru, třeba než je v Polsku nebo na Slovensku.

Reanáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Stalo se vám už někdy za dobu, kdy jste náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje, že jste posuzovali i památku, kdy jste se vůbec bavili o tom, jestli ještě má cenu ji zachránit?

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje: Ano, i takové jsou, které jsou v tak dezolátním stavu, že jsme uvažovali, jestli to vůbec podpořit. Naštěstí my nejsme vlastníci takových památek, ale byly tady fyzické osoby anebo společnosti, které to vlastnily. A jsem tomu velmi rád, že tito vlastníci se tomu postavili čelem a tuto památku zachránili. Třeba typickým příkladem je zámeček v Hnojníku, který byl docela v žalostném stavu. Vzal to soukromý subjekt a začal to svými prostředky rekonstruovat. Nebo si vzpomeňme na zámek ve Fulneku, který byl v dezolátním stavu. A také soukromý investor investuje do toho každoročně finanční prostředky a my se mu snažíme se nějakou částkou pomáhat.

Reanáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Určitě už přemýšlíte o finanční částce, kterou navrhnete do rozpočtu Moravskoslezského kraje na obnovu kulturních památek. Plánujete i tentokrát navýšení ještě i té stávající částky letošní?

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje: O tom se bude diskutovat. Já si myslím, že je třeba vycházet z reality, která byla v minulých letech. Myslím si, že na podporu jenom památek, nikoli třeba dalších kulturních aktivit, ale památek, každoročně šlo kolem nějakých 60 až 70 milionů korun a v téhle částce by se chtěl pohybovat i pro následující léta.

Reanáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pojďme se bavit o Černé kostce. Já jsem v úvodu zmínila, že přineseme nějaké novinky z dění kolem stavby. Tak jaké novinky nám představíte?

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje: Ukončuje se výběrové řízení na zhotovitele stavby. Momentálně probíhají poslední odpovědi na otázky je potencionálních zhotovitelů, protože ze zákona tito zhotovitelé mají možnost se dotázat na zpřesnění určitých věcí, jak jsme to mysleli v rámci vyhlášení výběrové řízení. Takže momentálně probíhá toto jakoby šetření anebo dotazování. Já mám předpoklad, že by to tak zhruba do čtrnácti, tří týdnů mohlo skončit. A poté, kdy se ukončí tohle dotazování, tak může být skutečně zahájena skutečná soutěž. To znamená realizace přihlášek a vyhodnocení dané veřejné zakázky. Když půjde všechno moc dobře, tak si myslím, že jsme schopni vybrat toho zhotovitele do konce, možná léta. A v září bychom mohli předávat staveniště zhotoviteli tak, aby mohl realizovat samotnou stavbu.

Reanáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Došlo za poslední dobu k nějakým zásadním změnám oproti projektu? Nebavím se ta léta zpět, ale teď třeba za poslední měsíce?

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje: Ten projekt je pořád živý, obzvláště co se týká náplně činnosti. My do poslední chvíle ještě jsme tam dělali dílčí změny tak, aby ta budova odpovídala našim vizím, které děláme v podstatě v horizontu několika desítek let dopředu. Ty technologie se velmi rychle vyvíjejí, takže my se snažíme reflektovat všechny ty nejnovější trendy a nejen u nás, ale i v zahraničí, aby ta budova splňovala i do budoucna a byli jsme schopni být vlajkovou lodí alespoň na několik let, minimálně ve středoevropském prostoru.

Reanáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane náměstku, pojďme také zmínit kapitolu rozpočtu Moravskoslezského kraje, a to je podpora filmařů, kteří u nás v Moravskoslezském kraji natáčejí filmy, případně dokumenty. Proč je podporujete?

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje: Tak to má zase několik důvodů. První důvod je, že si myslím, že tady je plno krásných lokalit, které jsou momentálně méně známé veřejnosti a filmaři ani o nich neví. A zjistili jsme, že jak jsme ten dotační titul vyhlásili před několika lety a každoročně obnovujeme, že filmaři si naše lokace velmi oblíbili, protože jsou ještě nepoznané, jsou neokoukané, jsou zajímavé a svědčí o tom právě ten zájem filmařů. Pak to má druhou rovinu i ekonomickou, protože když se natáčí někde film, tak samozřejmě je tam velký okruh lidí, kteří tam několik dní stráví čas s tím natáčením. Takže je to dobré pro hotely, pro gastro služby, pro třeba i pro komparzisty, kteří se tam nějakým způsobem angažují. A třetí úroveň je, že máme plno zajímavých nejen producentů, ale i firem, které, které dělají třeba střihy, dělají digitální efekty a tyto firmy v té konkurenci jiných firem díky tomu, že tady ty filmy se točí, mají zakázky a jsou přizvány k zajímavým projektům, ke kterým by se pravděpodobně nedostali. Takže ono to má několik rovin a myslím si, že to má velký ekonomický přínos pro náš region.

Reanáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jak velkou částkou ročně podporujete filmaře?

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje: Ta se pohybuje různě, ale pohybuje se mezi 5 až 8 miliony korun. A pro tento nebo pro následující dva tři roky máme úplně unikátní projekt podpořený z evropských peněz přes ministerstvo kultury, kdy budeme dělat filmové vouchery a tam je alokovaná částka 50 milionů korun.

Reanáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Můžete zmínit některá filmová díla, která díky i podpoře Moravskoslezského kraje vznikala tady, právě u nás, v našem regionu?

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje: Tak možná mezi ty nejznámější, které diváci mohli zhlédnout, je Princezna zakletá v čase 2? Potom je to Alchymista nebo známý film Za vším hledej ženu. Myslím, že to asi diváci viděli. Nebo Liga mužské moudrosti. To jsou typické filmy, které běžely v kinech nebo na televizních obrazovkách, které diváci mohli zhlédnout. No a můžu prozradit, že teď se momentálně bude točit pohádka Zlatovláska, která se bude točit na hradě Sovinci. Takže uvidíme, jak se ta pohádka vydaří. Ale myslím si, že se lidi mají na co těšit.

Reanáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Hezká tečka na závěr našeho rozhovoru. Děkuji za něj.

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje: Na shledanou.

Redakčně upraveno / zkráceno.

Mohlo by Vás také zajímat

Pořad: Host dne
15. května 2024, 17:14

Reanáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Moravskoslezský kraj navýšil finance na obnovu kulturních památek. Co se děje kolem stavby Černé kostky? A také proč podporuje natáčení filmů v regionu? Na to i na další témata se budu ptát náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáše Curyla. Dobrý den, vítejte.

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje: Dobrý den.

Reanáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane náměstku, jaké jsou hlavní důvody? Proč vlastně Moravskoslezský kraj se rozhodl navýšit finance na obnovu kulturních památek v regionu?

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje: Tak ono to má několik důvodů. Za prvé, v našem kraji je mnoho významných památek, které dlouhá léta jejich oprava byla zanedbávána a my jsme rádi, že různí vlastníci, ať už to jsou obce, fyzické osoby, spolky, nadace, církev apod., začali investovat do svých památek a my jsme rádi, že k tomu můžeme přispět nějakou korunou a motivovat je k tomu, aby třeba čerpali z evropských fondů či národních fondů. To je jeden důvod. Druhý důvod je jednoduchý, protože jestliže opravíte památky a zpřístupníte je veřejnosti, tak samozřejmě narůstá i počet návštěvníků a tím pádem se zlepšuje cestovní ruch a cestovní ruch, jak víme, je docela významným ekonomickým faktorem pro náš region.

Reanáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Ať jsme konkrétní, kolik peněz ročně dává Moravskoslezský kraj na obnovu kulturních památek a o kolik to navýšení teda je?

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje: Těch dotačních titulů je několik. My jsme pro tento rok měli schválen dotační titul ve výši 12 miliónů korun, ale protože se nám setkalo mnoho dobrých projektů, tak jsme navýšili tento dotační titul o dalších 10 milionů korun. Tím jsme uspokojili dvě třetiny uchazečů a jsem tomu velmi rád. No a v současnosti je vyhodnocován i další dotační titul. Na tzv. nadregionální památky tam momentálně bylo alokováno 35 milionů korun, ale již mám dobrou zprávu, že ten dotační titul také bude navýšen o dalších 5 milionů korun, protože opět se přihlásilo velmi mnoho kvalitních projektů a jedná se zejména o národní kulturní památky, to znamená památky s nejvyšší památkovou ochranou.

Reanáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Můžete zmínit některé konkrétní projekty, které Moravskoslezský kraj letos podpořil finančně nebo jejich opravu?

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje: Je jich několik desítek. Já bych možná zmínil, že každoročně podporujeme opravu roubenek ve Štramberku. Podporujeme opravu významných našich kostelů, které v regionu máme. Možná bych připomenul i Jurkovičovy stavby, které tady v regionu máme a každoročně je opravujeme.

Reanáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pojďme zmínit, jakým způsobem probíhá výběr těch projektů. Jakým způsobem se rozhodujete o tom, kterou památku ve kterém roce podpoříte a nebo nepodpoříte?

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje: Je to více kolové výběrové řízení. Za prvé, uchazeč nebo žadatel musí splnit docela přísné podmínky pro podání přihlášky. Pak ta žádost je posuzována odborem, kde jsou posuzovány formální náležitosti. Je posuzován soulad žádosti s vyhlášeným projektem, a jsou tam navrženy body v rámci dlouhodobé koncepce podpory památkové péče v našem regionu. Poté to jde do výboru pro památky a pro kulturu a památky. Tam také mohou jednotliví členové dávat své body jednotlivým projektům nebo nějakým způsobem některé posunout dopředu, některé třeba okomentovat. Pak to jde ještě do rady a pak teprve do zastupitelstva. Takže to je více kolové posuzování a myslím si, že každoročně právě ta kvalita těch projektů se zvyšuje a proto jsme i tu částku zvyšovali.

Reanáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Máte i k dispozici nějaká čísla toho nárůstu turismu, protože jste zmiňoval, že jedna z věcí, proč navyšujeme ty peníze, jsou i to, že to potom ty památky přitahují lidi a nejenom místní z Moravskoslezského kraje, ale i turisty z jiných regionů.

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje: Pokud mám dobré informace od kolegů, tak ten nárůst meziroční byl více jako 10%, což je docela významné číslo a jedná se zejména i o zahraniční návštěvníky z Polska a Slovenska, kteří si oblíbili náš region právě kvůli tomu, že je velmi blízko a je bohatý na kulturní památky jiného charakteru, třeba než je v Polsku nebo na Slovensku.

Reanáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Stalo se vám už někdy za dobu, kdy jste náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje, že jste posuzovali i památku, kdy jste se vůbec bavili o tom, jestli ještě má cenu ji zachránit?

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje: Ano, i takové jsou, které jsou v tak dezolátním stavu, že jsme uvažovali, jestli to vůbec podpořit. Naštěstí my nejsme vlastníci takových památek, ale byly tady fyzické osoby anebo společnosti, které to vlastnily. A jsem tomu velmi rád, že tito vlastníci se tomu postavili čelem a tuto památku zachránili. Třeba typickým příkladem je zámeček v Hnojníku, který byl docela v žalostném stavu. Vzal to soukromý subjekt a začal to svými prostředky rekonstruovat. Nebo si vzpomeňme na zámek ve Fulneku, který byl v dezolátním stavu. A také soukromý investor investuje do toho každoročně finanční prostředky a my se mu snažíme se nějakou částkou pomáhat.

Reanáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Určitě už přemýšlíte o finanční částce, kterou navrhnete do rozpočtu Moravskoslezského kraje na obnovu kulturních památek. Plánujete i tentokrát navýšení ještě i té stávající částky letošní?

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje: O tom se bude diskutovat. Já si myslím, že je třeba vycházet z reality, která byla v minulých letech. Myslím si, že na podporu jenom památek, nikoli třeba dalších kulturních aktivit, ale památek, každoročně šlo kolem nějakých 60 až 70 milionů korun a v téhle částce by se chtěl pohybovat i pro následující léta.

Reanáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pojďme se bavit o Černé kostce. Já jsem v úvodu zmínila, že přineseme nějaké novinky z dění kolem stavby. Tak jaké novinky nám představíte?

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje: Ukončuje se výběrové řízení na zhotovitele stavby. Momentálně probíhají poslední odpovědi na otázky je potencionálních zhotovitelů, protože ze zákona tito zhotovitelé mají možnost se dotázat na zpřesnění určitých věcí, jak jsme to mysleli v rámci vyhlášení výběrové řízení. Takže momentálně probíhá toto jakoby šetření anebo dotazování. Já mám předpoklad, že by to tak zhruba do čtrnácti, tří týdnů mohlo skončit. A poté, kdy se ukončí tohle dotazování, tak může být skutečně zahájena skutečná soutěž. To znamená realizace přihlášek a vyhodnocení dané veřejné zakázky. Když půjde všechno moc dobře, tak si myslím, že jsme schopni vybrat toho zhotovitele do konce, možná léta. A v září bychom mohli předávat staveniště zhotoviteli tak, aby mohl realizovat samotnou stavbu.

Reanáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Došlo za poslední dobu k nějakým zásadním změnám oproti projektu? Nebavím se ta léta zpět, ale teď třeba za poslední měsíce?

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje: Ten projekt je pořád živý, obzvláště co se týká náplně činnosti. My do poslední chvíle ještě jsme tam dělali dílčí změny tak, aby ta budova odpovídala našim vizím, které děláme v podstatě v horizontu několika desítek let dopředu. Ty technologie se velmi rychle vyvíjejí, takže my se snažíme reflektovat všechny ty nejnovější trendy a nejen u nás, ale i v zahraničí, aby ta budova splňovala i do budoucna a byli jsme schopni být vlajkovou lodí alespoň na několik let, minimálně ve středoevropském prostoru.

Reanáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane náměstku, pojďme také zmínit kapitolu rozpočtu Moravskoslezského kraje, a to je podpora filmařů, kteří u nás v Moravskoslezském kraji natáčejí filmy, případně dokumenty. Proč je podporujete?

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje: Tak to má zase několik důvodů. První důvod je, že si myslím, že tady je plno krásných lokalit, které jsou momentálně méně známé veřejnosti a filmaři ani o nich neví. A zjistili jsme, že jak jsme ten dotační titul vyhlásili před několika lety a každoročně obnovujeme, že filmaři si naše lokace velmi oblíbili, protože jsou ještě nepoznané, jsou neokoukané, jsou zajímavé a svědčí o tom právě ten zájem filmařů. Pak to má druhou rovinu i ekonomickou, protože když se natáčí někde film, tak samozřejmě je tam velký okruh lidí, kteří tam několik dní stráví čas s tím natáčením. Takže je to dobré pro hotely, pro gastro služby, pro třeba i pro komparzisty, kteří se tam nějakým způsobem angažují. A třetí úroveň je, že máme plno zajímavých nejen producentů, ale i firem, které, které dělají třeba střihy, dělají digitální efekty a tyto firmy v té konkurenci jiných firem díky tomu, že tady ty filmy se točí, mají zakázky a jsou přizvány k zajímavým projektům, ke kterým by se pravděpodobně nedostali. Takže ono to má několik rovin a myslím si, že to má velký ekonomický přínos pro náš region.

Reanáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jak velkou částkou ročně podporujete filmaře?

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje: Ta se pohybuje různě, ale pohybuje se mezi 5 až 8 miliony korun. A pro tento nebo pro následující dva tři roky máme úplně unikátní projekt podpořený z evropských peněz přes ministerstvo kultury, kdy budeme dělat filmové vouchery a tam je alokovaná částka 50 milionů korun.

Reanáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Můžete zmínit některá filmová díla, která díky i podpoře Moravskoslezského kraje vznikala tady, právě u nás, v našem regionu?

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje: Tak možná mezi ty nejznámější, které diváci mohli zhlédnout, je Princezna zakletá v čase 2? Potom je to Alchymista nebo známý film Za vším hledej ženu. Myslím, že to asi diváci viděli. Nebo Liga mužské moudrosti. To jsou typické filmy, které běžely v kinech nebo na televizních obrazovkách, které diváci mohli zhlédnout. No a můžu prozradit, že teď se momentálně bude točit pohádka Zlatovláska, která se bude točit na hradě Sovinci. Takže uvidíme, jak se ta pohádka vydaří. Ale myslím si, že se lidi mají na co těšit.

Reanáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Hezká tečka na závěr našeho rozhovoru. Děkuji za něj.

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje: Na shledanou.

Redakčně upraveno / zkráceno.

Zdroj: https://polar.cz/porady/host-dne/host-dne-15-05-2024-17-14