Host dne

Dagmar Hoferková, Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava, Program BOSMEPARTYJA hledá dobrovolníky

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: "Bosmepartyja" program, který hledá dobrovolníky a také téma pro mého dnešního hosta. Na dálku vítám Dagmar Hoferkovou, vedoucí dobrovolnického centra ADRA v Ostravě. Dobrý den, vítejte.

Dagmar Hoferková, vedoucí Dobrovolnického centra ADRA Ostrava: Dobrý den.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já jsem zmínila nový dobrovolnické program "Bosmepartyja", možná na začátek vysvětleme ten název, kde vznikl, kdo s ním přišel?

Dagmar Hoferková, vedoucí Dobrovolnického centra ADRA Ostrava: S názvem přišel Moravskoslezský kraj, a tím smyslem je oslovit lidi, kteří cítí nějakou sounáležitost s naším krajem a s těmi potřebami lidí, kteří v našem kraji žijí, a kteří v tuto chvíli potřebují pomoc. Takže je to takové krajové, ale vnímáme, že to je naše.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Už jste zmínila Moravskoslezský kraj, to napovídá, že to není jen program Dobrovolnického centra ADRA, ale více subjektů. Je to Moravskoslezský kraj, je to společnost Heimstaden, Ostrava jako magistrát, Ostravská univerzita a Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava. Proč zrovna těch pět subjektů se dalo dohromady v rámci toho dobrovolnického programu?

Dagmar Hoferková, vedoucí Dobrovolnického centra ADRA Ostrava: To je asi jednoduché, protože každý z těchto subjektů něco umí. Moravskoslezský kraj má zřízenou e-mailovou linku, kde se mohou přihlašovat dobrovolníci a má systém, jak těm dobrovolníkům odpovídat a jak je umisťovat. ADRA umí dobrovolníky proškolit, umí je pojistit, umí zajistit to, aby dobrovolníci byli bezpečně v těch zařízeních, kam budou docházet. Společnost HEIMSTADEN přišla s nabídkou ubytování pro dobrovolníky, kteří nemohou v té době pomoci bydlet ať už se svojí rodinou z důvodu, že tam mají nějakého staršího člena domácnosti a bojí se zavlečení nákazy. No a Ostravská univerzita taky z toho důvodu, protože v první vlně COVIDU má v databázi 120 studentů, kteří se chtěli zapojit do pomoci. Takže chtěla tyto kontakty propojit s tou naší pomocí. No a město Ostrava proto, protože ta poptávka té pomoci předpokládáme, že z Ostravy bude největší.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Do jakých oblastí sháníte dobrovolníky? Kde na kterých místech nebo ve kterých zařízeních by se vám hodily nejvíce?

Dagmar Hoferková, vedoucí Dobrovolnického centra ADRA Ostrava: Jsou to obzvláště sociální zařízení. Jsou to domovy pro seniory ve kterých je v tuto chvíli celkem velký výpadek zaměstnanců a podle mých informací všichni zaměstnanci, kteří jsou proškolení, tak jsou v přímé péči s těmi klienty a schází jim zaměstnanci, kteří by seniory aktivizovali. To znamená, to je místo, kde by dobrovolník mohl nastoupit, mohl by v rámci své hodinové, dvouhodinové návštěvy v domově pro seniory se věnovat více klientům, aktivizovat je, povídat si s nima a nebo si s nimi číst a třeba jít na krátkou procházku. Takže se tady otevřela možnost, jak je zapojit. Ale s tím, že by ten dobrovolník v tuto chvíli trošku pracoval jinak než je zvykem a v rámci té jedné návštěvy by nešel za jedním klientem, ale třeba za pěti, za deseti kolik by toho stíhal, aby pomohl co nejvíce a co nejvíc efektivně.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Už jste to řekla, co ten dobrovolník bude dělat a naopak co on musí ovládat, aby se mohl stát dobrovolník v tuto dobu na těch místech, kde jsou ti dobrovolníci nejvíce potřeba.

Dagmar Hoferková, vedoucí Dobrovolnického centra ADRA Ostrava: Určitě bude muset dodržovat přísné hygienické podmínky pravidla, které my mu v rámci školení vysvětlíme a bude muset podepsat čestné prohlášení, že to bude dodržovat, že třeba nepůjde do zařízení s jakoukoliv infekční nemocí. Bude muset podepsat, že nepřišel do kontaktu s žádným člověkem, který byl COVID pozitivní a bude mít ochranné prostředky, které zařídí buď už teda ADRA anebo ten domov pro seniory, kam by měl docházet. To znamená bude mít respirátor pravděpodobně plášť i rukavice, pokud to bude zapotřebí.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Tohle vám bude stačit, abyste zabezpečili to bezpečí, jak toho dobrovolníky, tak i případně toho člověka za kým jde. A nebo budete používat také testování?

Dagmar Hoferková, vedoucí Dobrovolnického centra ADRA Ostrava: Zatím není v našich možnostech používat testování, takže budeme se muset smířit s tím, že tam dobrovolník půjde tak jak jsem říkala v ochranných prostředcích.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vy jste na začátku zmínila, že společnost HEIMSTADEN, která se do projektu také zapojila bude nabízet byty. Můžete nám modelovat, jak to bude v praxi vypadat?

Dagmar Hoferková, vedoucí Dobrovolnického centra ADRA Ostrava: Pokud někdo kdo je třeba z Opavy a bude chtít pomáhat v Bohumíně, tak HEIMSTADEN zajistí, aby nemusel dojíždět každý den tu dálku a bude moci požádat o bydlení v některém z bytů, kde je v této oblasti má a bude mu zřízeno to, aby tam mohl i bydlet.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vy také sháníte i dobrovolníky na dálku, co takový dobrovolník na dálku? Jak můžeme pomoci a co bude dělat?

Dagmar Hoferková, vedoucí Dobrovolnického centra ADRA Ostrava: Dobrovolníci na dálku mohou psát dopisy, mohou tvořit nějaké křížovky nebo nějaké doplňovačky pro seniory. Mohou se zapojit třeba maminky s dětma, které mohou s dětmi tvořit nějaké pozdravy, nějaké obrázky a posílat je seniorům za kterými v tuto chvíli nikdo nechodí.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vy jste dopoledne jednala na krajském úřadě se zainteresovanými stranami ohledně toho projektu. Co je nového?

Dagmar Hoferková, vedoucí Dobrovolnického centra ADRA Ostrava: Nového je asi jenom to, že jsme si nastavili systém jakým budeme oslovovat lidi, kteří se nám přihlásí na emailovou adresu spolu2@msk.cz. a jakým systémem jim budeme posílat všechny dokumenty, které musí vyplnit a jak je budeme zvát na školení, takže spíš to byla taková pracovní schůzka.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Znamená to, že lidé, kteří mají zájem se zapojit do projektu bosmepartyja mohu na email, který jste teď zmínila spolu2@msk.cz poslat svoji nabídku.

Dagmar Hoferková, vedoucí Dobrovolnického centra ADRA Ostrava: Ano, mohou poslat nabídku. Následně jim přijde e-mail ještě z Moravskoslezského kraje, kde bude podrobná tabulka do které nám zapíše informace o sobě a o tom v jakém druhu pomoci by se chtěla zapojit a v jaké oblasti a ve kterém městě. Také mu přijdou doklady, které potřebujeme k tomu, abychom toho člověka mohli zapojit. To znamená bude tam smlouva s dobrovolnických centrem, bude tam čestné prohlášení o zdravotním stavu. Tento dobrovolník si bude muset vyřídit výpis z trestního rejstříku, protože zapojuje jenom dobrovolníky, kteří mají čistý výpis z trestního rejstříku a bude tam ještě nějaké prohlášení GDPR. Tyto doklady pak pošle zpátky na Moravskoslezský kraj a v tuto chvíli my dostaneme informaci, že můžeme tohoto člověka pozvat na proškolení.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Co má dělat člověk, který třeba nemá možnost se spojit na dálku. To znamená nemá internet doma nebo počítač má možnost se zapojit do tohoto programu i jiným způsobem?

Dagmar Hoferková, vedoucí Dobrovolnického centra ADRA Ostrava: Tak i jedna z možností, která mě napadá je, že přijde k nám na ADRU. U nás třeba včera proběhlo školení, kde bylo opravdu pět dobrovolníků, jeden lektor. Tak abychom dodrželi těch šest lidí. Více se nás nemůže scházet, takže může přijít na to proškolení, popřípadě podepsat všechny ty papíry tady u nás. A pokud by se chtěl zapojovat na dálku, tak jenom tak jak jsem říkala, oslovit ten nejbližší domov pro seniory a zapojit se tím způsobem o kterém jsem mluvila před chvílí.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Kolik takových dobrovolníků potřebujete. Umíte říct v tuto chvíli číslo?

Dagmar Hoferková, vedoucí Dobrovolnického centra ADRA Ostrava: V tuto chvíli spíše sbíráme požadavky sociálních zařízení a městských úřadů. Kolik dobrovolníků by potřebovali zapojit. Informace nejčerstvější z kraje je, že je přihlášených 240 lidí, kteří už projevili zájem o to zapojit se. Kolik z nich projde školením, to ještě je pro nás jedna velká neznámá. A také kolik z nich se zapojí. Jedna věc je, že budou potřeba v těch sociálních zařízeních. Ale předpokládáme, že může vyvstala i potřeba těch městských úřadů zapojit opět dobrovolníky do nákupů. Takže pak už bude na tom dobrovolníku, aby si vybral, jak se zapojí. Jestli přímo do nějakého zařízení, kde ho bude potřeba anebo teda na ty nákupy.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Novinkou je také to, že ostravský magistrát chystá linku, která bude propojena s městskou policií. Je to informační linka, kdo může na tu linku zavolat a s čím?

Dagmar Hoferková, vedoucí Dobrovolnického centra ADRA Ostrava: Ano, v nejbližších dnech by měla být zpráva, která bude uveřejněna na webových stránkách Magistrátu města Ostravy s telefonním číslem na informační linku městské policie, kde budou moci zavolat lidé, kteří se z nějakého důvodu ocitnou v nějaké krizi a kde se budou moci zeptat a mít požadavky a vznést to, co je trápí a s čím potřebují pomoci a Městská policie pak už bude třídit tyto lidi a předávat je organizacím, které budou tyto aktivity zajišťovat.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Paní Hoferková, já vám děkuji za rozhovor a přeji Vám, ať se vám přihlásí do programu bosmepartyja co nejvíce dobrovolníků, kterých zajisté potřebujete hodně. Hodně štěstí a zdraví.

Dagmar Hoferková, vedoucí Dobrovolnického centra ADRA Ostrava: Děkuji, taky hodně zdraví všem posluchačům.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat