Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>
Host dne

Host dne

Radka Palátová, ředitelka, Tereza Petrová, zástupkyně ředitelky pro projekty a granty MŠ a ZŠ V. Košaře: Cenu evropského občana obdržela ZŠ a MŠ V. Košaře

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Ocenění za iniciativy, které přispívají k evropské spolupráci a prosazování společných hodnot, převzala Základní a mateřská škola Václava Košaře. Sedmého listopadu byla škole předána Cena evropského občana v Bruselu. Radka Palátová, ředitelka a její zástupkyně pro projekty a granty Tereza Petrová. Vítejte obě u nás ve studiu.

Radka Palátová, ředitelka ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V.Košaře 6: Dobrý den.

Tereza Petrová, zástupkyně ředitelky, ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V.Košaře 6: Dobrý den.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Dobrý den, na začátek velká gratulace k takovému úspěchu.

Radka Palátová, ředitelka ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V.Košaře 6: Děkujeme.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Paní ředitelko, na webu školy máte napsáno, že toto datum, čili sedmý listopad, se zapsal do historie školy jako takový milník. Jak hluboko se zapsal? Jak velká událost to pro vás byla?

Radka Palátová, ředitelka ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V.Košaře 6: Událost to byla opravdu mimořádná, protože škole je téměř čtyřicet let a nejenom v historii naší školy, ale v historii všech škol v Česku je toto ojedinělé a nikdy se to žádné škole nepovedlo.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: O to víc asi Vás to těší a o to větší ta gratulace by měla být. Nositelkou toho projektu, říkám to správně, je Vaše zástupkyně, paní učitelka, co tady s námi sedí?

Tereza Petrová, zástupkyně ředitelky, ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V.Košaře 6: Já myslím, že to byla práce celé školy a paní ředitelka je vždy ta hlava, která otáčí naši školu správným směrem. Ale musíme zmínit všechny učitele, asistenty, pracovníky, kuchařky, uklízečky, prostě ty, kteří drží naši školu na nohou. Je to jejich dík a jejich projekt stejně jako náš.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Než se budeme věnovat konkrétnostem toho projektu, mě by zajímalo, vy jste nebyla jediná škola v rámci Česka, která přijímala ukrajinské žáky, tak čím to, že váš projekt byl výjimečný a byli jste za něj oceněni?

Radka Palátová, ředitelka ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V.Košaře 6: Asi to byla shoda náhod, protože ještě před napadením Ukrajiny jsme byli krajským úřadem vybráni jako škola, která má poskytovat výuku češtiny všem dětem s odlišným mateřským jazykem. No a půl roku na to vypukl konflikt a krajská asistenční centra měla kontakt z magistrátu a z kraje, že se mohou na nás obracet.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Teď mě napadá otázka, proč jste byli vy vybráni jako nejlepší škola, která může vyučovat češtinu?

Radka Palátová, ředitelka ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V.Košaře 6: Byla nabídka z krajského úřadu, jestli bychom se nechtěli touto školou stát. A protože kolegové a kolegyně jsou skvělí, tak jsem na to kývla, protože jsem si byla jistá, že to zvládnou.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Znova se vracím k tomu ocenění, protože ta letošní Cena evropského občana putovala jenom na dvě místa v České republice. Jedno z nich byla Ostrava, Vaše škola? Co to pro Vás znamená?

Radka Palátová, ředitelka ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V.Košaře 6: Bylo to v prvé řadě obrovské překvapení, protože jsme to dostali za něco, o čem jsme si mysleli, že je normální. Starat se o děti, které mají jakýkoliv problém nebo se ocitnou v nějaké nepříjemné situaci.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já jsem se ptala, co to pro Vás znamená? Může to být odrazový můstek pro to, abyste začali více dělat takové projekty, které jsou něčím výjimečné?

Radka Palátová, ředitelka ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V.Košaře 6: Každý projekt je výjimečný v něčem jiném, ale všechny jsou stejné, protože jde o děti a záleží na tom, z kterých organizací nebo z kterých grantů čerpáme, co se nám podaří získat. Je to vždy jenom o snaze hledat na to peníze.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já se Vás, Terezko, zeptám přímo na ten projekt. Pojďme si o něm nějaké podrobnosti říct, protože ve zkratce můžu říct, že vy jste pomáhali ukrajinským uprchlíkům s integrací do české společnosti. Jak konkrétně? Byly to jen děti, nebo i jejich rodiny?

Tereza Petrová, zástupkyně ředitelky, ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V.Košaře 6: Ten projekt zahrnoval komunitu ukrajinských dětí a celých rodin. Opravdu jsme začlenili maminky, babičky, novorozence, takže vždy celou skupinu. Ne jenom děti, které navštěvují naši školu.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: To začlenění bylo jakým způsobem, jak jste je vlastně přitáhli jednak ke spolupráci, ale zároveň tou druhou stranou mince bylo to, že jste jim pomáhali.

Tereza Petrová, zástupkyně ředitelky, ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V.Košaře 6: Šlo o ruku v ruce pomoct a přitáhnout k tomu projektu. Ty děti navštěvovaly naši školu, neuměly česky, a když to řeknu, neměly ani co dělat ve volném čase. Takže my jsme jim po výuce organizovali volný čas a ukázali jsme jim, že se dá u nás, v České republice, trávit čas hezky. Že se u toho mohou naučit český jazyk, mohou získat sebevědomí a poznat nové prostředí. Samozřejmě se zmiňovaly i doma o akcích a začaly chodit celé rodiny. Takže bylo to nenásilnou formou, velmi sympatickou, podpořenou tlumočníkem a naší ukrajinskou asistentkou. Takže ten servis pro ně a to zabezpečení, si myslím, bylo na 120 procent a doplněno českými dětmi, které ten projekt přijaly také velmi sympaticky a opravdu pomáhala celá škola.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Paní ředitelko, jak je těžké vybrat pedagogy k takové činnosti? Protože to, co říká Vaše kolegyně, je dost velký zásah do jejich soukromí, do soukromého času.

Radka Palátová, ředitelka ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V.Košaře 6: Není to o vybrání, je to vždy nabídka kolegům, kolegyním, kteří by chtěli pomoct a většinou chtějí pomoct všichni, takže je to příjemné zjištění.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Tak to máte bezvadné kolegy, krásný pedagogický sbor. A co děti? Protože Terezka říkala, že i děti se zapojovaly. České děti, Vaši žáci, jak oni přistupují k takovým aktivitám nebo konkrétně k tomuto projektu?

Radka Palátová, ředitelka ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V.Košaře 6: Oni jsou zvyklí na volnočasové aktivity, které jim pořád poskytujeme. Jsme škola, kde je hodně dětí, které potřebují podporu. A ty ukrajinské děti nám jenom zapadly do toho systému celé školy, kdy nebyl vůbec rozdíl mezi českými a ukrajinskými dětmi.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jak těžké je bylo třeba naučit česky?

Tereza Petrová, zástupkyně ředitelky, ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V.Košaře 6: Těžké, ale opravdu tím, že tam byly české děti, učitelé i ukrajinský tlumočník nebo paní tlumočnice a toho času, který jsme s nimi strávili a trávíme pořád, je opravdu velké množství, tak se to povedlo. Když si pustíte video o naší škole, kde tyto děti mluví, už u některých nepoznáte rozdíl.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Bavíme se vesměs v minulém čase. Je to o tom, že některé děti se vrátily nebo jejich rodiče se rozhodli, že se vrátí zpátky?

Tereza Petrová, zástupkyně ředitelky, ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V.Košaře 6: Je to tak. To množství dětí má klesající tendenci, samozřejmě, ale stále jich je na škole hodně a není podle mě třída, ve které by ukrajinské děti nebyly.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Bavíme se o velmi úspěšném projektu, který byl v Bruselu oceněn Cenou evropského občana. Můžete zmínit některý z příběhů ukrajinských dětí, které se tak výborně integrovaly a chtějí tady zůstat?

Tereza Petrová, zástupkyně ředitelky, ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V.Košaře 6: Asi vrchol pyramidy s námi byl i na předání v Praze. Mohla bych zmínit Saveliho, který jel i s maminkou, která celý projekt hodně emotivně vnímala. Saveli přijel jako nesmělý klučík a teď je z něj mladý muž, který plynně hovoří česky a připravuje se na další studium na střední škole v češtině.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jak těžké je srovnat výuku, protože určitě ukrajinská základní škola má jiné osnovy než ta česká?

Radka Palátová, ředitelka ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V.Košaře 6: Děti, které už jsou tady delší dobu, musí se přizpůsobit vzdělávacímu systému a osnovám, které jsou i pro české děti. Není to problém.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jak je třeba hodnotíte, známkujete, protože pro ně je ta bariéra jazyků, alespoň na začátku, velmi těžká, v ostatních předmětech, třeba v češtině?

Radka Palátová, ředitelka ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V.Košaře 6: Oni zpočátku po příchodu mají upravené hodnocení, kdy se převážně slovně děti hodnotí v tom, co jim moc nejde. Třeba matematika a angličtina vůbec není problém, takže tam ani není důvod příliš měnit hodnocení. Jen v těch naukových předmětech.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vy jste byli za váš projekt oceněni asi nejvyšší možnou cenou, která v tomto případě existuje. Obracejí se třeba na Vás i ředitelé jiných škol a dotazují se, co to bylo za projekt?

Radka Palátová, ředitelka ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V.Košaře 6: Nejenom v Praze, kdy byla první etapa předání té ceny. Už tam jsme byli osloveni, myslím, dvěmi pražskými školami, které chtěly ani ne tak poradit, spíš se inspirovat v tom, co děláme, jak to děláme, protože i pro ně to bylo překvapení, že takhle může nějaká škola fungovat. A potom v Bruselu taky jsme byli nakontaktováni a tam možná více Tereza.

Tereza Petrová, zástupkyně ředitelky, ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V.Košaře 6: Já budu samozřejmě přitakávat, protože spolupráce už dál pokračuje. My jsme i s druhým vítězným pražským projektem Život v kufříku navázali spolupráci a myslím si, že moc krásnou. Ten projekt sám o sobě dál pokračoval ještě v Tatranské Lomnici výměnným pobytem a i tam se nás ptali na hlavní gró, jak pracujeme s ukrajinskými dětmi, jak je hodnotíme, co bychom jim poradili. Asi v tom projektu jsme inspirující.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Dámy, já Vám oběma děkuji za rozhovor a přeji Vám, ať jste nadále inspirací pro Vaše kolegy a školy.

Radka Palátová, ředitelka ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V.Košaře 6: Děkujeme za pozvání.

Redakčně upraveno / zkráceno.


Mohlo by Vás také zajímat

Pořad: Host dne
Radka Palátová, ředitelka, Tereza Petrová, zástupkyně ředitelky pro projekty a granty MŠ a ZŠ V. Košaře: Cenu evropského občana obdržela ZŠ a MŠ V. Košaře
15. listopadu 2023, 17:14

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Ocenění za iniciativy, které přispívají k evropské spolupráci a prosazování společných hodnot, převzala Základní a mateřská škola Václava Košaře. Sedmého listopadu byla škole předána Cena evropského občana v Bruselu. Radka Palátová, ředitelka a její zástupkyně pro projekty a granty Tereza Petrová. Vítejte obě u nás ve studiu.

Radka Palátová, ředitelka ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V.Košaře 6: Dobrý den.

Tereza Petrová, zástupkyně ředitelky, ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V.Košaře 6: Dobrý den.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Dobrý den, na začátek velká gratulace k takovému úspěchu.

Radka Palátová, ředitelka ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V.Košaře 6: Děkujeme.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Paní ředitelko, na webu školy máte napsáno, že toto datum, čili sedmý listopad, se zapsal do historie školy jako takový milník. Jak hluboko se zapsal? Jak velká událost to pro vás byla?

Radka Palátová, ředitelka ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V.Košaře 6: Událost to byla opravdu mimořádná, protože škole je téměř čtyřicet let a nejenom v historii naší školy, ale v historii všech škol v Česku je toto ojedinělé a nikdy se to žádné škole nepovedlo.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: O to víc asi Vás to těší a o to větší ta gratulace by měla být. Nositelkou toho projektu, říkám to správně, je Vaše zástupkyně, paní učitelka, co tady s námi sedí?

Tereza Petrová, zástupkyně ředitelky, ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V.Košaře 6: Já myslím, že to byla práce celé školy a paní ředitelka je vždy ta hlava, která otáčí naši školu správným směrem. Ale musíme zmínit všechny učitele, asistenty, pracovníky, kuchařky, uklízečky, prostě ty, kteří drží naši školu na nohou. Je to jejich dík a jejich projekt stejně jako náš.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Než se budeme věnovat konkrétnostem toho projektu, mě by zajímalo, vy jste nebyla jediná škola v rámci Česka, která přijímala ukrajinské žáky, tak čím to, že váš projekt byl výjimečný a byli jste za něj oceněni?

Radka Palátová, ředitelka ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V.Košaře 6: Asi to byla shoda náhod, protože ještě před napadením Ukrajiny jsme byli krajským úřadem vybráni jako škola, která má poskytovat výuku češtiny všem dětem s odlišným mateřským jazykem. No a půl roku na to vypukl konflikt a krajská asistenční centra měla kontakt z magistrátu a z kraje, že se mohou na nás obracet.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Teď mě napadá otázka, proč jste byli vy vybráni jako nejlepší škola, která může vyučovat češtinu?

Radka Palátová, ředitelka ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V.Košaře 6: Byla nabídka z krajského úřadu, jestli bychom se nechtěli touto školou stát. A protože kolegové a kolegyně jsou skvělí, tak jsem na to kývla, protože jsem si byla jistá, že to zvládnou.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Znova se vracím k tomu ocenění, protože ta letošní Cena evropského občana putovala jenom na dvě místa v České republice. Jedno z nich byla Ostrava, Vaše škola? Co to pro Vás znamená?

Radka Palátová, ředitelka ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V.Košaře 6: Bylo to v prvé řadě obrovské překvapení, protože jsme to dostali za něco, o čem jsme si mysleli, že je normální. Starat se o děti, které mají jakýkoliv problém nebo se ocitnou v nějaké nepříjemné situaci.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já jsem se ptala, co to pro Vás znamená? Může to být odrazový můstek pro to, abyste začali více dělat takové projekty, které jsou něčím výjimečné?

Radka Palátová, ředitelka ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V.Košaře 6: Každý projekt je výjimečný v něčem jiném, ale všechny jsou stejné, protože jde o děti a záleží na tom, z kterých organizací nebo z kterých grantů čerpáme, co se nám podaří získat. Je to vždy jenom o snaze hledat na to peníze.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já se Vás, Terezko, zeptám přímo na ten projekt. Pojďme si o něm nějaké podrobnosti říct, protože ve zkratce můžu říct, že vy jste pomáhali ukrajinským uprchlíkům s integrací do české společnosti. Jak konkrétně? Byly to jen děti, nebo i jejich rodiny?

Tereza Petrová, zástupkyně ředitelky, ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V.Košaře 6: Ten projekt zahrnoval komunitu ukrajinských dětí a celých rodin. Opravdu jsme začlenili maminky, babičky, novorozence, takže vždy celou skupinu. Ne jenom děti, které navštěvují naši školu.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: To začlenění bylo jakým způsobem, jak jste je vlastně přitáhli jednak ke spolupráci, ale zároveň tou druhou stranou mince bylo to, že jste jim pomáhali.

Tereza Petrová, zástupkyně ředitelky, ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V.Košaře 6: Šlo o ruku v ruce pomoct a přitáhnout k tomu projektu. Ty děti navštěvovaly naši školu, neuměly česky, a když to řeknu, neměly ani co dělat ve volném čase. Takže my jsme jim po výuce organizovali volný čas a ukázali jsme jim, že se dá u nás, v České republice, trávit čas hezky. Že se u toho mohou naučit český jazyk, mohou získat sebevědomí a poznat nové prostředí. Samozřejmě se zmiňovaly i doma o akcích a začaly chodit celé rodiny. Takže bylo to nenásilnou formou, velmi sympatickou, podpořenou tlumočníkem a naší ukrajinskou asistentkou. Takže ten servis pro ně a to zabezpečení, si myslím, bylo na 120 procent a doplněno českými dětmi, které ten projekt přijaly také velmi sympaticky a opravdu pomáhala celá škola.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Paní ředitelko, jak je těžké vybrat pedagogy k takové činnosti? Protože to, co říká Vaše kolegyně, je dost velký zásah do jejich soukromí, do soukromého času.

Radka Palátová, ředitelka ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V.Košaře 6: Není to o vybrání, je to vždy nabídka kolegům, kolegyním, kteří by chtěli pomoct a většinou chtějí pomoct všichni, takže je to příjemné zjištění.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Tak to máte bezvadné kolegy, krásný pedagogický sbor. A co děti? Protože Terezka říkala, že i děti se zapojovaly. České děti, Vaši žáci, jak oni přistupují k takovým aktivitám nebo konkrétně k tomuto projektu?

Radka Palátová, ředitelka ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V.Košaře 6: Oni jsou zvyklí na volnočasové aktivity, které jim pořád poskytujeme. Jsme škola, kde je hodně dětí, které potřebují podporu. A ty ukrajinské děti nám jenom zapadly do toho systému celé školy, kdy nebyl vůbec rozdíl mezi českými a ukrajinskými dětmi.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jak těžké je bylo třeba naučit česky?

Tereza Petrová, zástupkyně ředitelky, ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V.Košaře 6: Těžké, ale opravdu tím, že tam byly české děti, učitelé i ukrajinský tlumočník nebo paní tlumočnice a toho času, který jsme s nimi strávili a trávíme pořád, je opravdu velké množství, tak se to povedlo. Když si pustíte video o naší škole, kde tyto děti mluví, už u některých nepoznáte rozdíl.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Bavíme se vesměs v minulém čase. Je to o tom, že některé děti se vrátily nebo jejich rodiče se rozhodli, že se vrátí zpátky?

Tereza Petrová, zástupkyně ředitelky, ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V.Košaře 6: Je to tak. To množství dětí má klesající tendenci, samozřejmě, ale stále jich je na škole hodně a není podle mě třída, ve které by ukrajinské děti nebyly.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Bavíme se o velmi úspěšném projektu, který byl v Bruselu oceněn Cenou evropského občana. Můžete zmínit některý z příběhů ukrajinských dětí, které se tak výborně integrovaly a chtějí tady zůstat?

Tereza Petrová, zástupkyně ředitelky, ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V.Košaře 6: Asi vrchol pyramidy s námi byl i na předání v Praze. Mohla bych zmínit Saveliho, který jel i s maminkou, která celý projekt hodně emotivně vnímala. Saveli přijel jako nesmělý klučík a teď je z něj mladý muž, který plynně hovoří česky a připravuje se na další studium na střední škole v češtině.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jak těžké je srovnat výuku, protože určitě ukrajinská základní škola má jiné osnovy než ta česká?

Radka Palátová, ředitelka ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V.Košaře 6: Děti, které už jsou tady delší dobu, musí se přizpůsobit vzdělávacímu systému a osnovám, které jsou i pro české děti. Není to problém.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jak je třeba hodnotíte, známkujete, protože pro ně je ta bariéra jazyků, alespoň na začátku, velmi těžká, v ostatních předmětech, třeba v češtině?

Radka Palátová, ředitelka ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V.Košaře 6: Oni zpočátku po příchodu mají upravené hodnocení, kdy se převážně slovně děti hodnotí v tom, co jim moc nejde. Třeba matematika a angličtina vůbec není problém, takže tam ani není důvod příliš měnit hodnocení. Jen v těch naukových předmětech.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vy jste byli za váš projekt oceněni asi nejvyšší možnou cenou, která v tomto případě existuje. Obracejí se třeba na Vás i ředitelé jiných škol a dotazují se, co to bylo za projekt?

Radka Palátová, ředitelka ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V.Košaře 6: Nejenom v Praze, kdy byla první etapa předání té ceny. Už tam jsme byli osloveni, myslím, dvěmi pražskými školami, které chtěly ani ne tak poradit, spíš se inspirovat v tom, co děláme, jak to děláme, protože i pro ně to bylo překvapení, že takhle může nějaká škola fungovat. A potom v Bruselu taky jsme byli nakontaktováni a tam možná více Tereza.

Tereza Petrová, zástupkyně ředitelky, ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V.Košaře 6: Já budu samozřejmě přitakávat, protože spolupráce už dál pokračuje. My jsme i s druhým vítězným pražským projektem Život v kufříku navázali spolupráci a myslím si, že moc krásnou. Ten projekt sám o sobě dál pokračoval ještě v Tatranské Lomnici výměnným pobytem a i tam se nás ptali na hlavní gró, jak pracujeme s ukrajinskými dětmi, jak je hodnotíme, co bychom jim poradili. Asi v tom projektu jsme inspirující.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Dámy, já Vám oběma děkuji za rozhovor a přeji Vám, ať jste nadále inspirací pro Vaše kolegy a školy.

Radka Palátová, ředitelka ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V.Košaře 6: Děkujeme za pozvání.

Redakčně upraveno / zkráceno.


Zdroj: https://polar.cz/porady/host-dne/host-dne-15-11-2023-17-14