Host dne

Alexandr Vondra (ODS), europoslanec, Evropský Covid certifikát platí od července

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Zástupci členských zemí Evropského parlamentu schválili zavedení bezplatného certifikátu v digitální či papírové podobě takzvaného COVID pasu. Podrobnosti k tématu už europoslanec Alexandr Vondra. Dobrý den, vítejte.

Alexandr Vondra, europoslanec (ODS): Dobrý den.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Nové předpisy EU o digitální certifikát schválilo plenární zasedání pěti sty čtyřiceti šesti hlasy. Jaké námitky měli ti, kteří hlasovali proti nebo se hlasování zdrželi?

Alexandr Vondra, europoslanec (ODS): Tak nebylo jich příliš. Těch, kdo byli proti nebyla ani celá stovka. Ty námitky byly různé, někteří jsou z definice proti všemu, někteří žádali, aby vlastně i ty podmínky k tomu, aby ten člověk ten certifikát obdržel byly zdarma. To znamená kupříkladu testy. To zase ale některé země při tom vyjednávání odmítly, takže ten výsledek je kompromis. Možná někteří také měli obavy o bezpečnost údajů nebo shromažďování informací, ale zase tady to není myslím věc EU, ty údaje shromažďují národní správy.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Je tedy možné že i s COVID pasem budou některé země vyžadovat PCR testy a nebo karanténu?

Alexandr Vondra, europoslanec (ODS): Ne, k překročení a ke vstupu země musí akceptovat právě ten certifikát. To ujištění, které budou vydávat vlastně i zodpovědné zdravotnické orgány členské země, a pak vlastně překročení hranice nebo pobytu v členské zemi Evropské unie ten certifikát opravňuje. S Jednou asi výjimkou v případě, že by některé členské zemi došlo k nějaké naléhavé kritické zdravotní situaci, příkladem prostě nekontrolovatelné šíření nějaké nové mutace, tak pak samozřejmě v případě takové krize má členský stát nadále právo vyhlásit nějaká další opatření ať už karanténu nebo podobně, ale musí to být odůvodněné nějakou naléhavou situací. Nemůže to být řekněme nějaká prostě libovůle nebo tak.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A proč se platnost toho certifikátu načasovala na první červenec? Proč to třeba nebyl červen nebo začátek června, kdy už lidé začínají a je z těch na dovolené.

Alexandr Vondra, europoslanec (ODS): No protože by se to nestihlo. Vlastně tu předmětnou legislativou, která byla předmětem vyjednávání mezi členskými státy, Radou Evropské unie a Evropským parlamentem, tak to první plénum Evropského parlamentu zase dalo vlastně až v červnu minulý týden vlastně definitivně schválilo jako ten kompromis a ještě to formálně potvrzuje Evropská rada a také ty členské státy musí mít nějaký čas na přípravu, jak certifikát vydávat, aby to bylo přehledné, tak pak to spadlo na ten první červenec, kdy obvykle začínají dovolené.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Certifikát bude vydáván vnitrostátními orgány bezplatně v digitální nebo papírové podobě, jak už jsem tady řekla s QR kódem. Jak dlouho bude platit?

Alexandr Vondra, europoslanec (ODS): Ta regulace, to nařízení, které je platné vlastně přímo nevyžaduje tedy nějaký zákonný akt v parlamentech členských států, tak bude platit jeden kalendářní rok, to znamená do příštího konce června.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Proč je omezen?

Alexandr Vondra, europoslanec (ODS): Já s tím souhlasím. Myslím si, že někde je to bráno jako výjimečné opatření, které má usnadnit jakžtakž návrat do normálu v průběhu zejména té nadcházející prázdninové sezóny tak, aby lidi mohli jet na dovolenou a snížily se jim vlastně byrokratické překážky, ale myslím si, že všichni pevně doufají, že příští léto už bude situace úplně normální a tudíž nebude bránit překračování hranic vůbec nic. Je to prostě opatření dočasné, je to tak správně, protože i naše země má zkušenosti s tím, že některá dočasná opatření pak byla vlastně trvalá.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A možná bychom měli říct, že k čemu vlastně ten COVID pas slouží, k čemu držitele opravňuje a zdůraznit možná také to, že není náhradou cestovního dokladu.

Alexandr Vondra, europoslanec (ODS): Ne, to v žádném případě. Samozřejmě je potřeba mít cestovní doklad nebo prostě stačí občanka samozřejmě, nikoliv pas, protože je to uvnitř Evropské unie. Ale tu ID kartu každý musí mít. Tohle je jenom certifikát. Ono koneckonců asi nejlépe to popíšu na tom, že ten původní název vlastně toho certifikátu byl COVID pas, ale pak v průběhu toho jednání se to změnilo nejprve na "zelený digitální certifikát" a pak se škrtlo i to "zelený", aby z toho neměla profit převažující zelená politika uvnitř EU. Či-li je to vlastně ideální EU certifikát - COVIDOVÝ certifikát - který vlastně není ničím jiným než ujištěním pro ten stát, kam dotyčný jede, že národní zodpovědná instituce mu vlastně vystavila to potvrzení o tom, že buď je očkovaných nebo prodělal testy a nebo prodělal příslušnou nemoc. Či-li je to zjednodušení v tom smyslu, že to bude jako jednotná forma, do jisté míry i jednotné podmínky pro to vydávání, tudíž nemusejí vlastně i kontroloři třeba na hranicích, pokud tam kontroly budou nebo i celek, studovat 27 různých formulářů z dvaceti sedmi členských zemí ale bude stačit ten jeden.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A možná ještě doplním, co všechno ten dokument bude obsahovat?

Alexandr Vondra, europoslanec (ODS): Vlastně vůbec nic, jenom to potvrzení, že dotyčný buď je očkován nebo prodělal některý příslušný test, to znamená buď PCR test nebo ten antigenní test anebo tu nemoc prodělal. Přičemž tam samozřejmě platí ta příslušná délková omezení. U Vakcín to není omezené tam je to skutečně na celý rok. U té prodělané nemoci je to ta standardní délka sto osmdesáti dnů. No a pak vlastně nejsložitější je to u těch testů, kde zas je to na primárně členských státech, jak tu délku uznávají. Předpokládá se standardní délka 72 hodin u PCR testu a 24 hodin u toho testu antigenního.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jak lidé získají ten certifikát?

Alexandr Vondra, europoslanec (ODS): To už je čistě na té národní kompetenci. Či-li tu otázku je třeba klást tady samozřejmě v České republice pro cestujícího, který je českým občanem. Myslím si, že vláda česká všechny tyto věci včas zveřejní.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vy sám už jste říkal, že jednu z věcí, která se hodně diskutovala je záruka ochrany osobních údajů. Tak jak je tady tohle nakonec zabezpečeno v certifikátech?

Alexandr Vondra, europoslanec (ODS): Vlastně tam žádné údaje nejsou. Tam je jenom to potvrzení. Všechny ty údaje, ať už je to, jestli člověk kde, jak byl očkován, čím byl očkován nebo další věci, které souvisí vlastně se zdravím toho člověka, tak to jsou údaje, které shromažďují bez ohledu na to, jestli tento certifikát existuje nebo ne. Příslušné národní kompetence a ty samozřejmě musí zabezpečit to, aby ty údaje byly chráněny před nějakým ukradením nebo podobně. Ale není to předmětem toho, tohle je jenom skutečně certifikát jištění.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Mohou lidé třeba tento certifikát používat při návštěvě restaurací nebo kina?

Alexandr Vondra, europoslanec (ODS): To závisí pak už na podmínkách, té které členské zemi. Doporučuji, aby si to ti lidé jaksi zjistili než odlétají na dovolenou ať už do Chorvatska, do Řecka, do Itálie, kamkoliv. Všechny tyto jižní země, které ekonomicky velmi závisí na turismu, tak stáli vlastně o to, aby ten certifikát fungoval a to, aby se to cestování usnadnilo. I ony patřily těm kdo chtěli všechno zadarmo, protože vlastně jih Evropy má velký zájem na tom, aby to cestování bylo možné. Sever je opatrnější, investoval hodně do těch karantén a turistický ruch netvoří, tak velkou část příjmů vlastně jejich rozpočtu, je nutno tedy vnímat tyto okolnosti, že v zásadě asi na jih to cestování bude v letošní sezóně jednodušší, protože tam je skutečně na tom zájem, ale stejně tak platí že si různé členské státy různě upravují.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane Vondro, já Vám děkuji za rozhovor.

Alexandr Vondra, europoslanec (ODS): Není zač, děkuji, mějte se moc hezky, na shledanou.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat