Host dne

Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava, Charita Ostrava slaví 30. výročí

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Charita Ostrava letos slaví třicáté výročí založení. Po celou dobu se její pracovníci snaží naplňovat základní poslání. Pomáhat lidem v nouzi a teď už ve studiu vítám ředitele Martina Pražáka. Dobrý den, pane řediteli, co pro vás znamená působení v charitě?

Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava: Pro mě osobně to znamená naplnění profesního života a nejen profesního života, protože práce v charitě má přesah i do toho osobního života. Někdy si říkám, že představitele tady těch charitních zařízení, tak by měli být možná i členové nějakého církevního řádu, protože je to práce opravdu od rána do večera a člověk by neměl omezovat tu podporu rodiny a prožívání rodiny. Je to určitě naplnění života, nějaké poslání a je to taky možnost podílet se na pomoci druhým lidem, kteří třeba nemají tak velké štěstí, že mají vlastní rodiny a nebo potřebují pomoc v oblasti hospiců tj. služby v oblasti seniorského věku. Pomáháme lidem se zdravotním postižením, je to naplnění života.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Přišla někdy chvíle, kdy jste si řekl, že takhle už dál to nejde nebo si nevíte rady nebo neumíte někomu pomoci a nějak vás to trápilo?

Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava: Přichází ty chvíle, jednoznačně ano. My jsme nestátní organizace, která nemá za sebou takovou tu velkou instituci jako je město, kraj. Jsme hodně závislí na dotacích o které žádáme každým rokem. Jsme hodně závislí na podpoře donátorů, podpoře finančních prostředků z EU. A když jsme stavěli třeba Hospic svatého Lukáše, tak jsme šli do akce v době, kdy jsme měli zabezpečeno 50 procent celkových nákladů. Celkové náklady dosáhly sto dvaceti milionů a my jsme měli 60 a hledáte zdroje a podporu, ale všechno to dobře dopadlo. Máme jednu výhodu, my jsme církevní organizace a věříme tomu, že se můžeme opírat i o někoho, kdo nás přesahuje. To znamená toto je věc, která je určitě jako pro charity, ale i armádu spásy, Diakonie hodně dobrá a myslím si, že nám to hodně pomáhá v našem životě.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já jsem v úvodu řekla, že letos slavíte třicáté výročí svého založení. Charita Ostrava byla založena 26. Ledna 1991 dekretem Msgre. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého. Vy sám jste u toho byl?

Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava: Já jsem u toho nebyl. Přišel jsem do charity tři roky po založení, ale byli u toho jiní lidé a konkrétně se jednalo o dva dobrovolníky. Paní Jarmila Sýkorová a Josef Korbela. Jsem moc rád, že teď, když budeme slavit třicáté výročí asi se k tomu možná dostaneme, tak tito lidé přijdou a pohovoří o těch začátcích a ty začátky byly hodně zajímavé. Byli to dobrovolníci, kteří začali poskytovat pomoc seniorům ve farnostech. A protože ta pomoc se rozšiřovala, tak potom v lednu roku 1991 požádali o zřízení charity otec Msgre. Jan Graubner vypsal vlastně zřizovací dekret a začali tito lidé spolupráci s dalšími už profesionálními pracovníky zabezpečovat charitu i ošetřovatelsky pečovatelskou službu. A rovněž jedna z prvních aktivit byla pomoc lidem, kteří utíkali z Kosova, Albánie. Tenkrát to bylo období válečného konfliktu a tady se dostávali lidé, kteří potřebovali pomoc. No a potom postupně v devadesátých letech vznikaly další a další služby, hodně za pomoci a podpory charity ve Vídni a v Německu.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Co se za dobu těch třiceti let v té pomoci lidem kteří to potřebují změnilo?

Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava: Tak to co se změnilo je profesionalizace, systém financování, protože zpočátku opravdu to bylo hodně závislé na milodarech donátorů, dárců. Kraje ještě nefungovaly, města podporovala. Musím říct statutární město Ostrava velkou měrou podporovalo vlastně od počátku tady tyto aktivity. No to co se doufám nezměnilo je duch charity a to, že ta služba je třeba. Tu službu je potřeba poskytovat se srdcem. To znamená takový vlídný post a já při té příležitosti musím říct jeden citát, že nejlepším lékem na obtíže je laskavost. Svatý Vincenc z Pauly, což je patron charitních pracovníků a myslím si, že ta laskavost.. Snažíme se o to, aby zůstala zachována, aby to srdce zůstalo v té charitě i nadále.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Ostravská charita patří mezi největší v rámci České republiky, v rámci Moravskoslezského kraje je největší. A pomáháte třeba i ostatním menším charitám nebo scházíte se a spolupracujete s nimi?

Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava: Spolupracujeme. Máme pravidelné porady a vzájemně si předáváme zkušenosti a nejsou to jenom charity, jsou to i další nestátní organizace. My máme třeba taky dobrou spolupráci s Armádou spásy, se Slezskou diakonií. A pokud se jedná o ty charity máme minimálně čtyřikrát do roka porady a některé charity, ale i my jezdíme na zkušenost do jiných charit, které provozují třeba dlouhodobě nějakou službu, kterou my začínáme realizovat a já jsem hrozně vděčný tady za tuto spolupráci a taky jsem vděčný Diecézní charitě ostravsko-opavské, které je našim metodicky nadřízeným orgánem a kterého vlastně ty jednotlivé charity nějakým způsobem podporuje.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Je něco, co za těch třicet let přestože jste už fundovaní, zavedení, ale i tak, že vám chybí teď v současné době. Co byste potřebovali?

Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava: No potřebujeme personál. Potřebujeme personál, to je obrovský problém nejen v české společnosti.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Čím to je, že lidé nechtějí pracovat v charitě?

Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava: No my momentálně třeba potřebujeme zdravotní sestry, takže pokud nás slyší nějaké zdravotní sestry, potřebujeme zdravotní sestry do hospicových služeb a to je hrozně psychicky náročná práce. Každá ta sestra musí samozřejmě být odborně fundovaná, ale musí být smířena taky s tím, že člověk přichází na svět, ale i odchází z tohoto světa. Ale myslím si, že to je náročná práce, to se týká i seniorů. Dochází i k seniorům jak v terénu, máme i ambulantní služby, máme pobytové služby a péče o seniory není vždycky jednoduchá. Spousta babiček a dědečků a lidí ke kterým chodíme jsou vlídní, vstřícní, ale když člověka něco bolí má nějaké trápení a nemusí to být jenom fyzické trápení, tak to někdy může dávat najevo, že třeba není úplně spokojený. Myslím si, že to je psychicky náročná práce a možná z toho důvodu žijeme ve společnosti, kde je do značné míry se prezentuje to, že si máme užívat a ta práce přece jenom není jenom o užívání, ale je to o nějaké podpoře, satisfakcí je zase na druhou stranu to, že mám dobrý pocit, že můžu někomu pomoct.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vedle tohoto benefitu, co jste řekl, poskytujete svým pracovníkům třeba i nějakou psychickou pomoc nebo nějaký relax?

Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava: Určitě, určitě. Každé středisko musí mít svého super revizora a většinou jsou to psychologové, kteří vlastně podporují tyto lidi, máme nejrůznější benefity, oceňování při výročí, máme i kondiční vzdělávací středisko, kam lidé mohou, kde lidé mohou trávit třeba dovolené. Snažíme se je podporovat, zaměstnance i finančními prostředky.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Tak už tady padlo, že oslavíte letos třicáté výročí a to třicáté výročí si připomenete benefičním koncertem v ostravském Trojhalí Karolína. Tak řekněte něco k programu a pak prozraďte, když je to benefice, tak výtěžek ze vstupného půjde kam?

Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava: Vystoupí na něm pan Meky Žbirka, paní Hana Fialová, což je držitelka Ceny Thálie a ještě jedna slovenská zpěvačka. Všichni vystoupí se svými kapelami a myslím si, že to bude krásný hudební zážitek, takže zveme na tuto akci a zveme rovněž na mši svatou, která se uskuteční ve stejný den v 10 hodin v katedrále. Sloužit bude biskupský vikář Czudek, páni biskupové jak Msgre. Jan Graubner i otec Martin David jsou bohužel v zahraničí, takže se nemohou zúčastnit, ale zastoupí je delegát ad Jan Dudek a všichni jsou zváni v 10 hodin do katedrály. Budeme rádi, když přijdou a odpoledne v ten samý den máme ještě seminář s takovým zajímavým názvem charita včera dnes a zítra s otazníkem kde budeme vzpomínat na to, co se uskutečnilo, proč se to uskutečnilo jaké máme hodnoty a na tomto semináři bude mimo jiných rovněž bioetik pan Vácha, takže myslím si, že to bude hodně zajímavé.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A výtěžek toho koncertu poputuje někam?

Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava: A vrátím se k tomu výtěžku koncertu. Koncert realizujeme za účelem získání finančních prostředků na dofinancování rekonstrukce nízkoprahové denního centra charity domu svatého Benedikta. Je to vlastně denní centrum pro lidi bez přístřeší a my jsme tam provedli rekonstrukci a potřebujeme ještě opravit fasádu a dofinancovat nějaké stavební práce, takže výtěžek půjde tady na toto. A kromě toho budeme realizovat i veřejnou sbírku do sbírkové pokladničky na hospicové služby.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane řediteli, já vám děkuji za rozhovor a přeji hodně štěstí vám i charitě a hodně spokojených klientů.

Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava: Děkuji vám moc a děkuji za pozvání a věřím, že s některými diváky se setkáme na tom koncertu.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry