Host dne

Alena Šmigurová, ředitelka Euroregionu Praděd: Česko-polská spolupráce naráží na vládní opatření

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jak se změní tvář sdružení Euroregionu Praděd pod vedením nové ředitelky? Jaké jsou její vize? Zasáhla koronavirová krize do česko- polské spolupráce? To jsou otázky pro ředitelku Euroregionu Praděd Alenu Šmigurovou.. Dobrý den, vítejte.

Alena Šmigurová, ředitelka Euroregionu Praděd: Dobrý den, děkuji za pozvání

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Tak paní ředitelko, vy jste v čele Euroregionu Praděd od loňského května, před tím jste v organizaci pracovala jako tajemnice. Vaším mottem je: "Dávejte si pozor na to, co si přejete, nebo se vám to vyplní.", platí to i ve vašem případě?

Alena Šmigurová, ředitelka Euroregionu Praděd: Určitě. Tohoto motta se stále držím. Nemyslím si, že by se na tom něco změnilo za dobu, kdy jsem ve funkci ředitelky. V podstatě bych řekla celkově, že mým nástupem do funkce se nezměnilo až tak nic zásadního, protože Euroregion Praděd je stabilní organizace, která působí na poli česko-polské spolupráce již mnoho let, a mým záměrem ani nebylo něco zásadně měnit, spíše navázat a pokračovat v té činnosti týkající se zejména prohlubování česko-polských vztahů.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jak už jsem uvedla, že se Vás budu ptát na vaše vize, protože každý šéf organizace nebo nějaké firmy chce, aby ty stopy po něm zůstaly. Tak jaké jsou vaše vize?

Alena Šmigurová, ředitelka Euroregionu Praděd: Mým hlavním cílem je rozvíjet Euroregion jako takový, mít co nejvíce členů spřátelených obcí, měst, které budou s námi mít ochotu a chuť spolupracovat, samozřejmě nejenom na té české straně, ale i na polském území.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Možná bychom mohli sdružení tak trošku představit, už i vy jste řekla, že je to sdružení měst a obcí, které na území okresu Bruntál a Jeseník v České republice jsou, a potom na území Opolského vojvodství v Polsku. Tak možná než představíte tu spolupráci, tak řekněte, které to jsou obce, jestli to jsou napříč všechny obce na Bruntálsku nebo některé se do sdružení nepřipojily a proč?

Alena Šmigurová, ředitelka Euroregionu Praděd: Nejsou to v tuto chvíli všechny obce, k současnému dni má Euroregion Praděd na té české straně 69 členských obcí, což samozřejmě nepokrývá všechny obce, které náleží na to dané území. Je to čistě dobrovolná záležitost každého zastupitelstva nebo vedení dané obce, zda má chuť vstoupit do spolupráce s námi či nikoliv. Samozřejmě my se snažíme je motivovat. Takovým největším motivem je právě spolupráce na půdě toho fondu mikro projektů a dotační prostředky, které takto rozdělujeme se snažíme samozřejmě alokovat nejenom těm našim členským obcím, ale každé která je v tom podporovaném území, ale ta spolupráce všech obcí, samozřejmě, nám dává sílu v té naší činnosti

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vy je musíte přesvědčit ať s vámi spolupracují, ale ať vám také dají nějaké finance na to, abyste mohli fungovat. Je to tak?

Alena Šmigurová, ředitelka Euroregionu Praděd: Je to přesně jak říkáte, ta činnost Euroregionu je závislá na příspěvcích našich členů, ty jsou tedy, jak jste řekla vy i já, členské obce i města na území okresu Bruntál a Jeseník a kromě toho, je také naším přidruženým členem Olomoucký kraj, který je naším váženým členem a také nám přispívá na činnost. A i Moravskoslezský kraj, ten nám zase přispívá na činnost destinačního managementu, což je zase trošičku jiná část naší práce.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Už tady padlo, že se hodně soustřeďuje na česko-polskou spolupráci. Na jakých projektech už jste pracovali a co třeba připravujete?

Alena Šmigurová, ředitelka Euroregionu Praděd: Když bych to řekla obecně, tak základním takovým prvkem, který sjednocuje celý Euroregion Praděd i s tou polskou částí, je takzvaný fond Mikro projektů, což je zastřešující projekt. Je to nástroj pro podporu přeshraniční spolupráce a je to vlastně aktivita, které se Euroregion Praděd věnuje už v podstatě dvacet let. Plníme funkci správce tohoto fondu, kdy spolu s polským partnerem se snažíme implementovat dotační prostředky z fondů Mikro projektů na to naše území, snažíme se podporovat česko-polskou spolupráci, rozvíjet vzájemné vazby, vztahy, přátelství, bořit případné bariéry nebo předsudky, které ještě mohou někteří lidé mít, neznají ty naše sousedy tak dokonale. A to je vlastně hlavním cílem fondu Mikro projektů.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Zmínila jste, že spolupracujete s polskou stranou už dvacet let. Je pořád co vymýšlet a přinášet nového? Protože chcete ať ty projekty jsou nové, zajímavé, zajímavé také pro lidi, kteří na nich spolupracují, anebo kteří je třeba navštíví...

Alena Šmigurová, ředitelka Euroregionu Praděd: Je to přesně tak. Já si myslím, že pořád je co vymýšlet, že těch aktivit je takové množství... V podstatě možnosti podpory z tohoto programu jsou ve všech oblastech lidského života, to znamená že podporujeme projekty ať už z oblasti společenské, kulturní, sportovní, vzdělávací... Takže těch aktivit je nepřeberné množství a stále je na čem pracovat a co dále rozvíjet, prohlubovat.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Řeknete nějaký konkrétní projekt, který je třeba v běhu?

Alena Šmigurová, ředitelka Euroregionu Praděd: V běhu máme v tuto chvíli velkou spoustu projektů, jsou to desítky projektů. Bohužel musím říct, že ta jejich situace v tuto chvíli je velmi náročná, protože žadatelé řadu z těchto svých naplánovaných aktivit nemohou realizovat v důsledku těch koronavirových opatření, které v tuto chvíli stále ještě máme. Je to problém, protože pokud se situace v dohledné době nezlepší, tak je bohužel možné, že se ty projekty ani nakonec nepodaří realizovat tak, jak by si žadatelé i my, samozřejmě, přáli. Když to uvedu na konkrétních případech: lyžařská cvičení společná, česko-polská dětí, mládeže, nebo různá sportovní utkání, výtvarné kurzy a tak podobně. To jsou všecko aktivity, které nelze dělat jinak než než fyzicky, to znamená žádná on-line varianta zde neexistuje a pokud se situace nezlepší, tak je ohrožena realizace takovýchto aktivit.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Mohlo by to ohrozit i celé sdružení, že by mohlo skončit?

Alena Šmigurová, ředitelka Euroregionu Praděd: Tak to, doufám, že ne. Samozřejmě naší snahou bude dělat vše pro to, aby k tak zásadnímu kroku nedošlo. Myslím si, že jsou stále ještě možnosti, jak se něčemu takovému vyvarovat. V tuto chvíli nabádáme naše žadatele ať odkládají tyto aktivity, stále máme ještě určitý prostor pro tu jejich realizaci v pozdějších měsících. Takže stále se snažíme prostě pomáhat našim žadatelům a přesvědčovat je, že tato spolupráce určitě bude mít smysl a aktivity se podaří realizovat, když ne letos, tak, dejme tomu, ještě v příštím roce ta šance bude.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Mluvíte o žadatelích, než se k nim dostaneme, je samotné sdružení také iniciátorem některých projektů tak, že je i pořádá?

Alena Šmigurová, ředitelka Euroregionu Praděd: Určitě. Euroregion Praděd má na svém kontě spousty vlastních projektů. O veškerých projektech, které jsme realizovali, píšou naše webové stránky, kde si každý může tyto činnosti sám najít, dohledat, ale když bych měla být konkrétní, tak třeba v loňském roce jsme realizovali projekt s názvem Náš euroregion. Výstupem byla taková interaktivní mapa, ta je na našich stránkách právě rovněž umístěna. Tato mapa zachycuje několik zajímavých, turisticky atraktivních bodů, které si žadatel může prohlédnout tzv. virtuální prohlídkou. To znamená že je to takový ten realistický pohled do dané lokality a je to, myslím si, že zdařilá zdařilá věc. V letošním roce jsme zahájili realizaci projektu Putování po zříceninách Euroregionu Praděd, což je zase projekt, který se zabývá historií našeho území s důrazem na historicky zajímavé objekty, které na našem území samozřejmě stále v nějakém dochovalém stavu a snažíme se je nějakým způsobem zmapovat, něco se o nich dozvědět, a výstupem by měla být publikace, brožurka taková, která by na konci roku měla vyjít.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vy tedy poskytujete také žadatelům, jak už tady padlo, dotace. Které projekty, když pomineme teď ta vládní opatření, vy vždycky doporučujete nebo podporujete raději než jiné a proč?

Alena Šmigurová, ředitelka Euroregionu Praděd: Základem všech projektů, a to musí být skutečně ve všech projektech velice jako intenzivní, je ta česko-polská spolupráce. Skutečně všechny aktivity, které v tom projektu jsou realizovány, musí být realizovány společně s polským partnerem. Takže všechny projekty, které takto jsou koncipovány, tak jsou úspěšné. My máme velice rádi projekty právě zaměřené třeba na děti, tam ta spolupráce je taková neformální, z těch projektů to lze úplně cítit, kdy ty děti spolu navazují vazby, přátelství na společných kurzech, kde se tedy učí nejenom lyžování nebo výtvarnému umění, ale kromě toho se právě učí i navzájem se poznávat, ten jazyk se učí, boří si takové ty bariéry, kdy ze začátku mají možná ostych, ale končí to takovým neformálním přátelstvím, často se také dovídáme, že tato přátelství nekončí koncem realizace projektu, ale že pokračují dál, a to je přesně ten smysl a cíl celého toho fondu Mikro projektů.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: To znamená, že část projektu třeba může být na českém a část na polském území?

Alena Šmigurová, ředitelka Euroregionu Praděd: Přesně takto je. Ti partneři, kteří na projektech spolupracují, si ty aktivity většinou rozdělí tak, že část projektu se realizuje u nás, ve druhé části jsou zase naši účastníci pozváni do Polska a takto společně to přesně probíhá.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A jaké projekty, teď aktuálně pro letošní rok, jste podpořili?

Alena Šmigurová, ředitelka Euroregionu Praděd: Poslední výzva, která byla v Euroregionu Praděd uskutečněna, tak byla uzavřena vlastně v prosinci loňského roku, kdy se sešel Euroregionální řídící výbor, což je orgán, který schvaluje tyto projekty. Na české straně bylo podpořeno 10 nových projektových žádostí, na polské straně jich bylo 23, mám ten pocit. Takže těch projektů, které byly schváleny a nyní jsou právě ve fázi realizace, jsou zase desítky. V současné době, v tomto roce, bychom chtěli opět přijímat a schvalovat nové projektové žádosti, ten nejbližší nábor teď skončí sedmnáctého února, takže do sedmnáctého února je možné podávat nové projekty.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Paní ředitelko já Vám děkuji za rozhovor a přeji Vám hodně štěstí.

Alena Šmigurová, ředitelka Euroregionu Praděd: Já Vám také děkuji za pozvání a budu se těšit na viděnou.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry