Host dne

Zuzana Čermáková, náměstkyně ředitele pro léčebnou péči FN Ostrava, V očkovacím centru na Černé louce očkují 1000 lidí denně

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pavilon A na Výstavišti Černá louka v Ostravě slouží od prvního března jako očkovací centrum, Fakultní nemocnice Ostrava zajišťuje veškerý zdravotnický i administrativní personál včetně ochranných pomůcek jako jehly, stříkačky a další spotřební materiál. Stará se o tisk očkovacích certifikátů a napojení na nemocniční informační systém. Na podrobnosti se budu ptát docentky Zuzany Čermákové, náměstkyně ředitele pro léčebnou péči Fakultní nemocnice Ostrava, která má režim velkokapacitního centra na starosti. Dobrý den.

Zuzana Čermáková, náměstkyně ředitele pro léčebnou péči FN Ostrava: Dobrý den i Vám i divákům.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Tak paní náměstkyně kolik zdravotníků, lékařů, sester, dobrovolníků se podílí na fungování očkovacího centra? Stačí řádově...

Zuzana Čermáková, náměstkyně ředitele pro léčebnou péči FN Ostrava: Pro provoz očkovacího centra máme, v řekněme pracovní kartotéce, kolem 500 nabraných zdravotníků, administrátorů, THP pracovníků s tím, že ty počty lidí, kteří se tam pohybují se potom odvíjejí od počtu očkovacích míst, které jsou v provozu.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Zdravotníci v očkovacím centru pracují ve svém volnu. Říkám to správně? To znamená mají určitý počet směn ve fakultní nemocnici a mimo to pracují v očkovacím centru. Můžete popsat jak vypadá jejich den?

Zuzana Čermáková, náměstkyně ředitele pro léčebnou péči FN Ostrava: Provoz je 12 hodinový, provoz očkovacího místa začíná od sedmi hodin od rána a je v provozu do 19.00, včetně sobot a nedělí, takže jedeme v tomto režimu, a v podstatě celý ten algoritmus pracovní doby probíhá tak jak jste zmínila.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pomáhají vám také při fungování lékaři z jiných nemocnic, případně lékárníci, prostě zdravotníci, kteří nejsou zaměstnanci Fakultní nemocnice Ostrava?

Zuzana Čermáková, náměstkyně ředitele pro léčebnou péči FN Ostrava: Provoz očkovacího centra je víceméně zajišťován pracovníky z Fakultní nemocnice Ostrava, nicméně momentálně je k pracovníkům FNO také zhruba padesát sester z nemocnice Fifejdy, které nám vypomáhají v očkovacích pozicích.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jak to je, když ti zdravotníci musí vytvořit nějaké týmy, aby to šlapalo, protože to očkovací centrum opravdu je navštěvováno hodně lidmi, nechávají se tam hojně očkovat, takže musí ten tým být sehraný. Jak složité je vytvořit ty jednotlivé týmy?

Zuzana Čermáková, náměstkyně ředitele pro léčebnou péči FN Ostrava: Tak určitě to není provozně vůbec jednoduchá záležitost. Musíme nastavit logistiku pohybu osob, to znamená personálií, personální logistiku, musíme zajistit logistiku veškerého provozu dodávek spotřebního materiálu, vakcín, plus materiálu, který je k tomu potřebný, takže ano, proto jsou neustále přítomni na pracovních pozicích také koordinátoři, kteří provoz koordinují na místě, eventuálně samozřejmě ty směny na jednotlivé dny musí být obsazeny s předstihem.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vy jste začínali v očkovacím centru očkovat první dny 300 lidí. Kolik je to aktuálně k dnešnímu dni?

Zuzana Čermáková, náměstkyně ředitele pro léčebnou péči FN Ostrava: Tak 1800 lidí je plná kapacita očkovacího centra. Tyto počty ještě momentálně nedosahujeme, my jsme první den, když jsme spouštěli provoz, tak jsme opravdu očkovali 300, druhý den už to bylo 700 lidí, a podle počtu vakcín se momentálně pohybujeme až do počtu tisíce očkovaných klientů za den.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jak dlouho vám ta tisícovka vydrží? Kdy se asi plánujete dostat na těch 1800 denně?

Zuzana Čermáková, náměstkyně ředitele pro léčebnou péči FN Ostrava: Jak už jsem zmínila, to všechno záleží na dodávkách vakcín. Předpokládáme, že v dubnu by dodávky měly být vyšší, takže úměrně tomu budeme přizpůsobovat i otevírání dalších pozic.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Můžete říct kolik k dnešnímu dni, to znamená k 18.3., už bylo naočkováno v očkovacím centru lidí?

Zuzana Čermáková, náměstkyně ředitele pro léčebnou péči FN Ostrava: Od prvního do osmnáctého března bylo na Černé louce naočkováno asi 11 600 osob.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jaké vakcíny používáte v očkovacím centru?

Zuzana Čermáková, náměstkyně ředitele pro léčebnou péči FN Ostrava: Primárně očkujeme vakcínou firmy Pfizer Biontech. V některých dnech očkujeme také Modernou, ale je to minimum případů.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Stává se, že v některé dny, nebo v některé časy, se vytvářejí před očkovacím centrum fronty? Z jakého důvodu?

Zuzana Čermáková, náměstkyně ředitele pro léčebnou péči FN Ostrava: V podstatě žádáme všechny klienty, aby dodržovali očkovací časy. Někdy se stane, že klient přijde buď dříve nebo později, a potom samozřejmě v důsledku toho se mohou na některých pozicích vytvářet fronty. My jsme simulaci toho časového odstupu od místa registrace až po místo výstupu simulovali ve spolupráci s IT Vysoké školy báňské Technické univerzity, kde ta prostupnost byla poměrně přesně nasimulována, nicméně, jak říkám znovu, odvíjí se to od toho, jak ti lidé dodržují časy, na které jsou objednaní.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Znamená to, že ty fronty, které se vytvářely, byly v důsledku toho, že lidé byli objednaní na určitý čas, ale přišli dříve?

Zuzana Čermáková, náměstkyně ředitele pro léčebnou péči FN Ostrava: Víceméně ano.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vy už jste řekla, že v dubnu by se měl zvýšit návoz vakcín. Krajský koordinátor Pavel Rydrych řekl, že během letošního půlroku by se snad všichni lidé v Moravskoslezském kraji, kteří mají zájem se naočkovat, měli k vakcíně dostat. Vnímáte to také tak, v rámci teď celého Moravskoslezského kraje?

Zuzana Čermáková, náměstkyně ředitele pro léčebnou péči FN Ostrava: Tak jak už jsem si říkala, ono je poměrně složité vytvářet nějaké predikce, protože ty predikce jsou opravdu odvislé na tom, jak budou dodržovány dodávky vakcín. Pokud ano, tak doufejme, že k této situaci dojde a do toho léta by mohla být většina populace MSK naočkována.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Paní náměstkyně, jak to je s tím očkováním, kteří lidé by třeba ještě nemuseli být naočkováni? Mířím teď na to, že někdo už prodělal Covid-19 a teď má registraci, má datum a je třeba od té nemoci jen pár týdnů vzdálený. Jak to vlastně funguje v praxi u těchto lidí?

Zuzana Čermáková, náměstkyně ředitele pro léčebnou péči FN Ostrava: Tak my máme poměrně jasné pokyny i pro klienty, kteří se registrují k očkování a tam je dáno, je to vlastně v souladu s ministerským opatřením, že tři měsíce od prodělaného onemocnění by se lidé očkovat neměli. A tento interval dodržujeme i v rámci očkovacího místa na Černé louce.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: To znamená, že se ten člověk v tu dobu nemůže zaregistrovat nebo ta registrace ho nepustí, aby mu dala dřívější datum?

Zuzana Čermáková, náměstkyně ředitele pro léčebnou péči FN Ostrava: On se zaregistrovat může, nicméně se může zaregistrovat až na to datum, které vlastně bude po té tříměsíční lhůtě od té doby, co prodělal Covid.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: S jakými se setkáváte reakcemi na očkování, jak reagují lidé po očkování? Mívají ty obtíže, které jsou všeobecně známé, to znamená bolesti ramene případně v horších případech horečky nebo bolesti hlavy?

Zuzana Čermáková, náměstkyně ředitele pro léčebnou péči FN Ostrava: Samozřejmě tady toto jsou nežádoucí účinky, které mohou souviset s aplikací vakcín. Každé očkování s sebou přináší určité riziko nežádoucích účinků. Nejinak je to také u očkování vakcínami proti onemocnění Covid-19. Někdo má ty příznaky horší, někdo lehčí, závisí na každém jednotlivci. Neříkáme že ne, ale dosud jsme nezaznamenali žádné závažnější formy těch nežádoucích účinků po vakcinaci.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Paní náměstkyně, jak vidíte budoucnost velkokapacitního očkovacího centra na Černé louce, mířím teď na období, kdy už bude většina lidí v Moravskoslezském kraji naočkována a nebude asi třeba už takový počet očkovacích center.

Zuzana Čermáková, náměstkyně ředitele pro léčebnou péči FN Ostrava: Tak já, ještě bych měla říct to, co mělo už zaznít možná na začátku, očkovací centrum na Černé louce vzniklo společnou prací čtyř subjektů, to je Statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje, Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty. My jsme se dohodli, že při určité kapacitě očkovanců je provoz centra efektivní a rentabilní a v případě, že ty počty klesnou pod ten predikovaný počet, tak budeme zvažovat jestli budeme ještě v očkování pokračovat, řekněme do konce roku 2021, případně zda provoz centra ukončíme.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Paní náměstkyně, já Vám děkuji za Vaše odpovědi. Mějte hezký den.

Zuzana Čermáková, náměstkyně ředitele pro léčebnou péči FN Ostrava: Také děkuji a mějte se hezky. Na shledanou.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat