Host dne

Petr Lexa Přendík, historik: Ostrava má nového knižního průvodce

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Ostrava má nového knižního průvodce s názvem Procházky Ostravou krok za krokem ulicemi města a celkem v ní najdete 7 tématických procházek. Vítám na dálku autora knihy historika Petra Lexu Přendíka. Dobrý den.

Petr Lexa Přendík, historik, Ostrava má nového knižního průvodce: Dobrý den.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vy jste řekl, že Ostravu představujete čtenářům tak, jak ji vnímáte Vy, ne tedy jako černé město, ale jako město zelené. Doplníte mne?

Petr Lexa Přendík, historik, Ostrava má nového knižního průvodce: Ano já jsem se snažil vlastně čtenářům přiblížit Ostravu úplně z jiného pohledu, z takového toho pohledu spíš okrajových částí Ostravy, protože dosavadní knižní průvodci se většinou zabývali takovou tou post industriální krajinou, takže to jsou taková ta klasická témata, jako jsou Vítkovice, střed města, haldy a podobně. No a já jsem se v tomto průvodci, který sice má černou obálku, snažil lidi zavést do takových těch zelených částí města. Najdete tam třeba procházku Novou Bělou, Proskovicemi, Novou Vsí, Svinovem, Zábřehem nebo třeba i Jubilejní kolonií tady v Ostravě Hrabůvce.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pro koho je ten průvodce, ta kniha, ta publikace určena?

Petr Lexa Přendík, historik, Ostrava má nového knižního průvodce: Já si myslím, že vlastně není určená vůbec pro nikoho, že je to taková kniha pro široké publikum. V podstatě každý, kdo umí číst, tak se v tom může rychle zorientovat, ty trasy jsou přehledné a kniha má i tu výhodu, že je obohacena o velké množství různých historických vyobrazení, takže jsou tam unikátní historické pohlednice, fotografie, jsou tam i současné fotografie, a myslím si, že tu knihu nejvíce ocení milovníci historie Ostravy, protože přeci jenom tím, že jsem historik a působím jako kronikář městského obvodu Ostrava Jih, tak tíhnu spíše k historii než třeba k těm přírodním zajímavostem, nebo nějakým společenským událostem. A v podstatě jsem se snažil vytvořit takové srovnání, jak ty jednotlivé části Ostravy vypadaly kdysi, a jak vypadají dnes.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Mají podle Vás lidé o historii, a teď konkrétně o historii Ostravy, zájem?

Petr Lexa Přendík, historik, Ostrava má nového knižního průvodce: No v našem městě, si myslím, že ten zájem je úplně enormní, protože jenom pokud se podíváte na různé skupiny na sociálních sítích, tak existuje celá řada takových Fan klubů historie, kde lidé přispívají rodinnými snímky, kde se dávají různé fotografie, pohlednice, rozpoutávají se tam diskuze. Takže v tomhle já vidím, že ta Ostrava opravdu patří mezi vůbec takové první města v rámci naší republiky

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A je právě ta historie, kterou jste do průvodce zakomponoval, to co ji, tu knihu, nebo toho průvodce, odlišuje od jiných knih o Ostravě?

Petr Lexa Přendík, historik, Ostrava má nového knižního průvodce: Já si myslím, že vždy záleží na konkrétním autorovi nebo autorech. Já jsem se opravdu snažil toho průvodce sestavit tak, abych ty lidi, především, přitáhl do těch méně známých částí Ostravy, a aby si lidé z Ostravy, a vůbec z kraje, řekli: "Tak tohle je Ostrava? Takhle ji neznáme. To je úplně nějaký jiný neznámý svět, tady jsme nikdy nebyli." Takže opravdu objevují netušená místa.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Která netušená místa objevujete v knize pro čtenáře?

Petr Lexa Přendík, historik, Ostrava má nového knižního průvodce: Já si myslím, že velká část lidí je třeba překvapena samotným městským obvodem Ostrava-Nová Ves, v podstatě všichni přes něj projíždíme na Svinovské mosty, známe všichni Novoveskou vodárnu, ale málokdo ví, že je kousíček za vodárnou taková nenápadná asfaltová cesta, která úplně zabočuje do světa lesních samot a pak projdete krátkým tunelem a najednou se ocitnete u Novoveských rybníků, a v podstatě jste úplně ve středu Ostravy a teď tu Ostravu vidíte úplně z jiného pohledu, z pohledu rybníků, zeleně, polí, luk a v dálce se táhne ta zástavba těch sídlišť, Poruba, Třebovice a podobně.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Je to také záměr ukázat Ostravu i z jiného pohledu, nejen toho historického v tuto chvíli, ale i z toho pohledu té zeleně a toho přírodního bohatství?

Petr Lexa Přendík, historik, Ostrava má nového knižního průvodce: Určitě ano. Já si myslím, že moje generace, já jsem se narodil až po sametové revoluci, tak už tu Ostravu nevnímá jako to černé hornické město, a právě jako to černé město Ostrava je pořád, podle mého soudu, vnímána v rámci celé republiky. No a ten můj průvodce si kladl za cíl ukázat toto město, jako město nejzelenější, protože Ostrava, v přepočtu na obyvatele, je vůbec nejzelenějším městem České republiky. Takže máme být na co hrdí.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Když jste dával dohromady všechny podklady pro tuto knihu, objevil jste třeba něco doposud nepopsaného, neobjeveného, nějaký unikát?

Petr Lexa Přendík, historik, Ostrava má nového knižního průvodce: Pokud se tato otázka vztahuje přímo na mou osobu, tak jsem objevil celou řadu nových věcí, třeba vůbec poprvé jsem navštívil některé městské obvody v Ostravě, kde jsem nikdy nebyl, to je konkrétně příklad Nové Bělé. Objevil jsem spoustu různých historických zajímavostí. Setkal jsem se s mnoha lidmi. A ta práce byla velice příjemná pro mě. A kdyby nakladatelství chtělo jít do dalšího dílu, tak určitě do toho jdu, protože byla to pro mě taková obohacující zkušenost, opravdu poznávat město úplně z jiných oblastí, z oblastí, které ještě jsou vlastně nepopsaným listem.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Prozraďte našim divákům jak kniha vznikala, podle toho co říkáte, tak já si dovedu představit, že jste procházel Ostravou a možná jste si fotil, sepisoval místa, o kterých chcete napsat, a pak asi vyhledával nějaké lidi, kteří v té oblasti žijí a možná z nich čerpal nějaké historické poznatky, které jste zapracoval potom do průvodce?

Petr Lexa Přendík, historik, Ostrava má nového knižního průvodce: Tak, přesně, jak říkáte. Ta práce začala někdy na podzim před dvěma lety. No a bylo to tak, že jsem prostě šel třeba konkrétně do nějakého městského obvodu, snažil jsem se ho projít, projít všechny uličky, zmapovat si, co tam je zajímavého. No a nakladelství mi dalo naprosto volnou ruku v tom, co bude obsahem té knihy a zároveň podmínkou bylo, abych k tomu doplnil fotografickou přílohu. Takže jsem fotil, shromažďoval staré pohlednice, třeba tady u nás v Ostravě-Jihu máme úžasného sběratele pohlednic pana Zdeňka Wludyku, a díky němu je ta kniha také naditá těmi unikátními historickými snímky, já jsem k tomu pořídil snímky současné. Chodil jsem do různých archivů, do knihoven, čerpal jsem z literatury. No a celá tahle směs nakonec dala vzniknout tomu průvodci tak jak tedy vyšel.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Kniha už byla pokřtěna u Novoveských rybníků, čili teď už byste mohl nasávat i tu atmosféru té zpětné vazby, jakou Vám asi čtenáři, kteří už knihu mají doma, dávají. Tak co se od nich dozvídáte?

Petr Lexa Přendík, historik, Ostrava má nového knižního průvodce: Tak mně přijde, že jsou málo kritičtí, že příliš mnoho chválí, já bych byl rád i za nějakou třeba kritiku, nějakou připomínku. Ale překvapil mě zájem o tuhle knihu, protože já už sám jsem rozprodal minimálně 200 kusů téhle knihy a samotný křest se velice vydařil, pro nás takových jako zvláštních podmínek s ohledem na CoronaVirus, ale přesto přišlo tolik lidí, že vlastně už tam na tom křtu pochyběly výtisky. Takže jsem rád, že Ostravané mají zájem o tuhle publikaci a budu rád, pokud ten zájem bude přetrvávat

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Ještě doplňte v jakém nákladu kniha vyšla?

Petr Lexa Přendík, historik, Ostrava má nového knižního průvodce: Celkem šlo do tisku nějakých 1750 kusů.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Bude to dostačující? Podle toho, co říkáte, jaký je o knihu zájem.

Petr Lexa Přendík, historik, Ostrava má nového knižního průvodce: No já doufám, že dostačující to bude a tajně doufám, že dostačující to taky nebude. A samozřejmě tato kniha se bude prodávat i formou E-knihy, tak bude možné si ji koupit i v digitální podobě.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vy jste mi prozradil, než jsme zahájili ten tento rozhovor, když jsme se chystali, že pracujete na další knize. Tak prozraďte na čem teď pracujete, a vlastně jste mi prozradil, že už finišujete, že moc času nemáte...

Petr Lexa Přendík, historik, Ostrava má nového knižního průvodce: Tak do čtrnácti dnů by měla jít do tisku další kniha. Tentokrát to bude asi vůbec zatím moje dosavadní největší dílo, které tvořím v rámci funkce kronikáře v městském obvodu Ostrava Jih. Je to kniha s příznačným názvem "Zábřeh - Družstevní osada". A právě tato osada, která je tvořená většinou prvorepublikovými rodinnými domy a vilami, letos oslaví, na konci května, sto let od svého založení. A já v podstatě dělám takové kompendium jednoho celého století, co se tam událo, co se tam stalo, jak se to tam všechno změnilo. Úžasná byla spolupráce s místními lidmi, kteří poskytli zase stovky a stovky unikátních historických snímků. Takže si myslím, že z toho bude taková, když to řeknu nadneseně, nabušená kniha

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Bude kniha postavena i na vyprávění a vzpomínkách těch lidí, se kterými jste se setkal v rámci tohoto tématu?

Petr Lexa Přendík, historik, Ostrava má nového knižního průvodce: Určitě, jako každá dosavadní kniha, na které jsem se podílel, nebo kterou jsem napsal, tak zase se snažím, ač je to tedy téměř vědecká práce, tak do toho zakomponovat různé vzpomínky, paměti, zápisy z kronik a podobně, tak to není jenom takové strohé vyprávění, stalo se, nestalo se... A jsou tam právě i tyto konkrétní vzpomínky, a úžasné na tom je, že k celé řadě těch vzpomínek jsou portrétní fotografie, jsou tam fotografie z rodinných alb. Takže ve výsledku to zase opravdu dává takové opravdu kompendium celé této oblasti.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jak jsou místní lidé ochotni předávat Vám své příběhy, o kterých potom vy píšete?

Petr Lexa Přendík, historik, Ostrava má nového knižního průvodce: Místní lidi jsou úplně skvělí. Tady musím vyzdvihnout hlavně pamětníka jednoho, který bude mít téměř 90 let, pan Miroslav Košnovský, který sám od sebe sepsal docela velký svazek svých pamětí na družstvo. Takže tu spolupráci hodnotím jako 1*.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já Vám děkuji za rozhovor a přeji Vám hodně úspěchů a držím palce, ať kniha vyjde, ta kterou chystáte, v takové podobě jakou si přejete. Mějte se hezky.

Petr Lexa Přendík, historik, Ostrava má nového knižního průvodce: Děkuju. Mějte se hezky. Na shledanou.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat