Stáhnout video

Host dne

Jaroslav Kania (ANO), Krajští zastupitelé schválili úpravy rozpočtu

Renáta Eleanora Orlíková: Moravskoslezský kraj očekává v souvislosti s pandemií nového koronaviru více než miliardový propad příjmů ze sdílených daní. Nouzový stav si vyžádal také vyšší výdaje. Téma pro mého dnešního hosta Jaroslava Kaniu, náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje. Dobrý den vám u televizních obrazovek. Hezké odpoledne v našem studiu. Dobrý den.

Jaroslav Kania, náměstek hejtmana MS kraje: Dobrý den všem. Děkuji za pozvání.

Renáta Eleanora Orlíková: Tak krajští zastupitelé 4. června schválili potřebná opatření, která by měla řešit a zmírnit negativní dopady onemocnění Covid 19 na rozpočet kraje v letošním roce.

Jaroslav Kania, náměstek hejtmana MS kraje: My jsme již čtvrtého června zastupitelům předložili zprávu o vývoji rozpočtu roku 2020 kde jsme je seznámili jaká opatření rada kraje přijala. To znamená veškeré úspory v rámci jednotlivých odvětví, veškeré aktivity, které není možné z důvodů covidu realizovat. Tak to se vytvářely takové rezervy. Dále že nezahajujeme investiční akce na které nyní v rozpočtu nejsou finanční prostředky, ale to neznamená že ty investiční akce úplně zastavuje. My prostě je jenom nezahajujeme to slovo správné je, že jsme přibrzdili. Abychom měli čas se nadechnout a vlastně analyzovat veškeré naše volné finanční zdroje a následně se zamyslet nad rozpočtem roku 21 a rozpočtem 22 až 24. Toto bylo přijato zastupitelstvem a zároveň jsme žádali zastupitelstvo, aby schválilo změnu financování investičních akcí na rok 20, což byla informace kdy se covid podílel na harmonogramu prací a tudíž i na harmonogramu čerpání finančních prostředků. Tím se vytvářely rezervy. Dále jsme předložili zastupitelstvu informaci, které významné investiční akce budeme muset financovat z jiných zdrojů. Já teď neříkám z jakých zdrojů k tomu se určitě ještě dostaneme a zároveň nám zastupitelé dali mandát abychom zahájili přípravu rozpočtu na rok 21 a rozpočtu 22 až 24 s případným zapojením úvěrových finančních zdrojů.

Renáta Eleanora Orlíková: Zmínil jste investice. O těch bych teď ráda hovořila byť jste říkal, že zatím jsou pozastaveny, ty co jedou jedou dále?

Jaroslav Kania, náměstek hejtmana MS kraje: Samozřejmě, tam kde máme smlouvy uzavřené s dodavateli, tak tyto smlouvy se maximálně budou měnit týkající se termínů. Zároveň jsme oslovili dodavatele, aby v případě, že jim vznikly vyšší náklady z důvodů covidu, tak aby nás kontaktovali a že jsme připraveni jednat o nějaké kompenzaci. Šli jsme na investiční akce od pětadvacet milionů výše. Ty malé akce předpokládáme, že tam ten dopad COVIDU nebyl tak významný.

Renáta Eleanora Orlíková: Může některé z těch investičních akcí konkretizovat nebo zmínit?

Jaroslav Kania, náměstek hejtmana MS kraje: Jede významná akce a to je výstavba Muzea Tatra. Jede řada malých investičních akcí týkající se energetických úspor na objektech školských ale i sociálních. Jede projektová příprava na výstavbu velké investiční akci a to je domov pro seniory v Kopřivnici, kdy nás vedení Kopřivnice požádalo abychom přišli a uklidnili veřejnost v Kopřivnici protože mají pocit, že kraj přistoupí k zastavení této akce. Čekáme na vydání stavebního povolení. Předpokládáme, že někdy do konce června stavební povolení by mohlo být vydáno poté do konce srpna nabytí právní moci. No a někdy v září, v říjnu by mělo být vypsané výběrové řízení na dodavatele stavební části této velké investiční akce, kde celkový náklad se předpokládá asi 290 milionů korun.

Renáta Eleanora Orlíková: Můžete zmínit alespoň jednu z těch staveb investic, která je aktuálně pozastavena?

Jaroslav Kania, náměstek hejtmana MS kraje: Ano, je to je to seznam asi patnácti akcí kdy prozatím je pozastavena i projektová příprava přístavba domu umění Galerie 21. Století. Jedná se o rekonstrukce objektu Boženy Němcové. Střední odborné učiliště stavební, kde máme připravenou projektovou dokumentaci, ale pozastavili jsme tady tyto výběrové řízení na zhotovitele. Rekonstrukce a výstavba domova Březiny, kde teď dobíhá projekční příprava ale čekáme na ten rozpočet roku 21, kde jsem zmínil, že máme mandát od zastupitelů případně zapojit úvěrový rámec. No a my už jsme včera oslovili iniciativně banky, ve kterých je žádáme, aby nám dali podmínky nabídky úvěru zhruba v rozmezí od 2 do 4 miliard, což by bohatě mělo stačit na pokračování těch investičních akcí, které jsme zařadili do kategorie zajistit jiné finanční zdroje.

Renáta Eleanora Orlíková: Kraj zveřejnil, že propad bude asi miliarda. Jak výrazně se tato částka ještě může změnit?

Jaroslav Kania, náměstek hejtmana MS kraje: Tato částka se skutečně může změnit protože my jsme na finančním výboru předkládali materiál, který hovořil o propadu 1,221 milionů do 4.6. se ta situace změnila tak radikálně, že už to není 1,221 milionů ale je to miliarda dvě sedm set dvacet jedna. Takže během čtrnácti dnů nám propad v příjmech v rámci rozpočtového určení daní se navýšil o další třetinu protože tam jsme počítali miliardový schodek. Teď už to máme jeden a půl miliardy. No a do té 1,5 miliardy se v podstatě zcela nepromítl celorepublikový ekonomický propad. On se tam částečně promítl a z poloviny to znamená že musím pracovat s tím číslem 1 a půl miliardy. Takže v podstatě tam je polovina sedm set milionů částka, která je dána kompenzací kterou vyhlásila vláda. Vláda kompenzuje OSVČ, kompenzuje nějaké výpadky s.r.o. a tak dále. No a to má konkrétní dopad do rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 700 milionů. To znamená, že Moravskoslezský kraj se de facto podílí na podpoře tady tohoto výpadku OSVČ a u společností s ručením omezeným to málokdo ví. My jsme na zastupitelstvu již schválili, předložili zastupitelům a oni schválili dotační titul ve kterém chceme otevřít kulturní památky a Dolní oblast Vítkovic a všechny poskytovatelům těchto výstav, muzeí a nějakých aktivit aby se přihlásili do toho dotačního titulu a máme tam vyčleněnou částku 63 milionů korun, které budeme dávat na podporu zájmu občanů a aby Moravskoslezský kraj navštívili.

Renáta Eleanora Orlíková: Pane náměstku já se vrátím ještě k tomu propadu. Já už bych řekla, že už je to skoro dvě miliardy nebo blíží se ke dvěma miliardám. Když jste zmínil, že 700 milionů je podpora OSVČ, 60 milionů ochranné pomůcky. Co dalšího ta částka obsahuje?

Jaroslav Kania, náměstek hejtmana MS kraje: Tak jeden a půl miliardy je výpadek v podstatě v příjmech rozpočtového určení daní. A ten výpadek je dán tím, že my už se podílíme nějak na kompenzacích. Samozřejmě vedle toho co jsem řekl těch 63 milionů na podporu cestovního ruchu jsme podporovali i nákup ochranných pomůcek, kdy Moravskoslezský kraj tam vložil 60 milionů. Uvidíme, zda tato částka bude stačit protože víme, že ten lokální problém kolem Darkova je problematický a s největší pravděpodobností budeme muset tuto částku navýšit. Ale pracujeme ať se ví vlastně s částkou 75,5 milionu korun na odstranění dopadů covidu, to mám na mysli jako nákup ochranných pomůcek, dezinfekce, ventilace, tepelně aerosolové generátory, které jsme předali hasičům Moravskoslezského kraje. Aby mohli dezinfekci a tak dále takže tam se na tom podílí i ministerstvo financí, kdy jsme získali 10 milionů. Dary ve výši 400 tisíc, za což donátorům velice děkujeme a pak výnosy z prodeje dezinfekce. Takže tuto částku jsme vynaložili, ale předpokládáme, že s ohledem na tu situaci na Karvinsku bude nutné tuto částku ještě navýšit.

Renáta Eleanora Orlíková: Pane náměstku já vám děkuji za rozhovor i za váš čas, který jste věnoval našemu pořadu.

Jaroslav Kania, náměstek hejtmana MS kraje: Děkuji za pozvání a na shledanou.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry