Host dne

Libor Slavík (Studeňáci pro Studénku), starosta Studénky: Příprava stavby podjezdu na nebezpečném žel. přejezdu

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Rozpočet na příští rok, nová hala na míčové hry, novinky ve Vagonářském muzeu, ale i plánovaný podjezd pod nebezpečným železničním přejezdem ve Studénce. Témata pro starostu Libora Slavíka. Dobrý den, vítejte.

Libor Slavík (Studeňáci pro Studénku), starosta Studénky: Dobrý den.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane starosto začneme železničním přejezdem a jeho řešením tedy, protože už několik let se mluví o tom, že se vybuduje podjezd a z nebezpečného železničního přejezdu se stane bezpečné místo. V jakém stádiu teď jsme?

Libor Slavík (Studeňáci pro Studénku), starosta Studénky: Jsme ve stadiu, že někdy v průběhu září nabylo územní rozhodnutí právní moci a v tuto chvíli se řeší projektová dokumentace, kterou řeší investor Správa železnic. My jako součinná organizace to znamená jako město Studénka do toho vstupujeme. U těch stavebních objektů, které by pak měly po samotné realizaci připadnout nám. Nadále samozřejmě pracujeme s tím, že pro nás je primární náhradní trasa pro kamionovou dopravu a následně tedy vybudování samotného podjezdu. V tuto chvíli opravdu probíhají práce na té dokumentaci a bližší termín zahájení stavebních prací nemáme.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Ni výhledově nevíte, jestli to bude příští rok nebo ten rok následující, kdy se konečně něco začne dít?

Libor Slavík (Studeňáci pro Studénku), starosta Studénky: Zatím podle těch posledních schůzek, které jsme naposledy měli na počátku září s projektanty, kdy jsme řešili nějaké stavební objekty, pořád pracovali s variantou někdy počátek roku 2023, že by mohli začít stavět. Ale to už je za nějakých čtrnáct měsíců a s ohledem na to, že není dokumentace, není stavební povolení, nejsou vypořádány pozemky, které jsou nezbytné pro tu stavbu, tak se trochu obávám, že tenhle termín bude muset být posunut.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Hovoříte také o některých stavbách. Znamená to, že kvůli výstavbě se bude muset bourat?

Libor Slavík (Studeňáci pro Studénku), starosta Studénky: Bude to v areálu bývalé Vagonky, kde povede náhradní trasa pro kamionovou dopravu. Tam samozřejmě Správa železnic po výkupu pozemků. Bude nutné i zbourat některé ty staré haly, které tam jsou a třeba jsou v tuto chvíli ne úplně využívány.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Když se bude budovat ten podjezd pod železničním přejezdem, tak tam se to nedotkne žádných domů, které jsou přilehlé v té zatáčce?

Libor Slavík (Studeňáci pro Studénku), starosta Studénky: Bude tam upraven poloměr toho zatáčení. Ale že by se tam měly demolovat nějaké budovy, tak tyhle informace nemáme.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pojďme k dalšímu tématu a to je místní koupaliště, které je na bázi přírodního koupaliště. Těch moc v Moravskoslezském kraji nemáme. Jaké máte zkušenosti za ta léta provozu?

Libor Slavík (Studeňáci pro Studénku), starosta Studénky: Letos jsme ukončili třetí sezónu koupací a musím říct, že nám postupně stoupá počet návštěvníků, kteří na to naše přírodní koupaliště jezdí a jezdí už ze širokého okolí, to znamená, že se začíná opravdu profilovat pro občany, kteří chtějí tu přírodní formu před tou řekněme chemickou. S tím, že i když koupací dny v září nebyly téměř žádné, i přesto ta návštěvnost drobně stoupala. Letos jsme investovali do automatického vysavače na lepší čištění koupací části. Zahradní traktor pro údržbu toho areálu, protože doposud jsme byli odkázáni na externí společnost, která nám trávu sekala. V tuto chvíli to dělají zaměstnanci přímo naší organizace a tím pádem by se to hlavně v tom příštím roce mělo výrazně zlepšit.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jedna z věcí, která možná města a obce odrazuje jít touto cestou je to, že přírodní koupaliště potřebuje každotýdenní uzavření kvůli čištění, kvůli tomu provozu a také omezená kapacita návštěvníků. Jak to zvládáte ve Studénce?

Libor Slavík (Studeňáci pro Studénku), starosta Studénky: V letošním roce jsme poprvé neaplikovali ten sanitární den, kdy jsme ho měli v těch předchozích dvou letech na každé pondělí s tím, že jsme právě pořídili ten vysavač, který nám dokáže čistit tu vodu průběžně a každý den, když ta obsluha ráno například v sedm hodin přijde, hodí ho do vody a do desíti hodin, než se koupaliště otvírá, tak to stihne vyčistit poměrně solidně. Nepotýkali jsme se v letošním roce s tím, že bychom museli alespoň na jeden den uzavřít to koupaliště. Samozřejmě pokud by byly dva, tři týdny stabilně teploty nad 30 stupňů, tak musíme tu vodu regulovat a ochlazovat na maximálně 28 stupňů.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já jsem zmínila tu kapacitu. Kolik ve Studénce může pojmout to koupaliště, ten areál lidí? A reál je velký, ale kolik tam může být najednou lidí, aby mohl být uvnitř toho přírodního koupaliště a koupat se?

Libor Slavík (Studeňáci pro Studénku), starosta Studénky: Na základě nějakých hygienických pravidel je to odvislé od počtu toalet, které tam máme. Takže pokud bychom samozřejmě dovybavili areál na tu rozlohu, kterou máme dostatečným počtem toalet, tak tam může být až patnáct set návštěvníků. My to v tuto chvíli máme omezeno na nějakých devět set padesát.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A dodržujete to?

Libor Slavík (Studeňáci pro Studénku), starosta Studénky: Zatím se nestalo, že by ta kapacita byla překročena. Ty maximální návštěvnosti se pohybovaly někdy kolem 800 - 850 návštěvníků.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Dalším zmíněným tématem je Vagonářské muzeum. To taky za poslední dobu dostává menších či větších změn. Jaká byla sezóna? Co chystáte na tu další?

Libor Slavík (Studeňáci pro Studénku), starosta Studénky: V letošní sezoně, co se týče našeho Vagonářského muzea, když se podíváme na absolutní čísla návštěvníků, tak ty byly o trošku menší, ale bylo to způsobeno tím, že v loňském roce po té první vlně covidové Moravskoslezský kraj spustil projekt na návštěvnost zdarma, takže tam o to byl trochu větší zájem. Nicméně zas pokud porovnáme ty čísla platících návštěvníků v loňské a v letošní sezóně, vidíme, že. se potvrzuje to, že postupně nám ten počet návštěvníků roste. V letošním roce se Vagonářské muzeum podílelo nebo udělalo speciální výstavu s modeláři z Apola Kopřivnice a dále se podíleli na oslavách sto čtyřiceti let železniční trati Studénka - Štramberk. V příštím roce by měli jít cestou zase mimořádné výstavy v rámci moravskoslezské Vagonky a to s pamětními mincemi a medailemi. Takže to budou takové třešničky, které nás v příštím roce čekají.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Blíží se konec roku. Ten je spojen každoročně na městech se sestavováním rozpočtu pro příští rok. V jakém stádiu přípravy je ve Studénce a jaké investice chystáte pro příští rok?

Libor Slavík (Studeňáci pro Studénku), starosta Studénky: Rozpočet na rok 2022 máme připraven ke schválení. Bude předložen zastupitelům k prvnímu seznámení na semináři, který tradičně děláme týden před zastupitelstvem a 3. nebo 2. prosince bychom ho měli schválit na jednání zastupitelstva. Tak jako v minulých letech, tak i v tom příštím předpokládáme, že budeme splácet ten dluh do údržby městského majetku. To znamená, že postupně dáváme značné prostředky na obnovu a rekonstrukce. Samozřejmě nezapomínáme ani na nové investice, v příštím roce to bude například třetí etapa chodníků v Butovicích, včetně točny pro autobusy, bude vodovod v ulici Na Trávníkách, bude velká rekonstrukce krytého bazénu. Takže v podstatě těch akcí tam máme poměrně hodně.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Hala na míčové hry, ta už byla také v úvodu zmíněná. Na to se těší hodně Studeňáků, včetně Vás. Jak to vypadá s touto stavbou?

Libor Slavík (Studeňáci pro Studénku), starosta Studénky: V tuto chvíli běží lhůty v rámci stavebního povolení a očekáváme, že stavební povolení nabude právní moci někdy kolem 5. - 6. prosince, takže budeme připraveni na to, abychom podali žádost na národní sportovní agenturu. Ta bohužel, ale do toho hodila teď v poslední době trošku vidle tím, že nám zkrátila nebo obecně zkrátila ten vypsaný dotační titul do 30. 11. a jednu z hlavních podmínek tam mají vydané stavební povolení. Budeme to samozřejmě zkoušet. Nicméně avizují, že v příštím roce vepíšou podobný produkt. Pokud to nevyjde v letošním, tak bychom chtěli požádat v příštím roce. A v momentě, kdy obdržíme dotaci, tak se pustíme do samotné realizace.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jak to, že to nemáte doteď připravené to, co potřebujete. Protože o tom, že se bude stavět hala se ví dlouho.

Libor Slavík (Studeňáci pro Studénku), starosta Studénky: Velmi dlouho trvala projektová dokumentace. Zhotovitel, který nám na tom pracuje, tak neudělal vše v těch řádných termínech. Byly tam některé skluzy. Také i s vypsáním dotačním titulem, který národní sportovní agentura nějakým způsobem upřesňovala. A tak jsme zvětšovali ten rozsah, abychom splňovaly ty podmínky. To znamená, museli jsme trošku překreslit už částečně hotovou dokumentaci, tudíž bohužel tam došlo k nějakému zdržení a to nás teď ve finále těch pár dní možná bude stát ten začátek v tom příštím nebo přes příštím roce.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Kdyby náhodou národní sportovní agentura nevypsala dotační titul, který by se dal napasovat na halu pro míčové hry ve Studénce, pustí se město do toho projektu bez dotace?

Libor Slavík (Studeňáci pro Studénku), starosta Studénky: Budeme o tom teprve diskutovat a bude to spíš na to zastupitelstvo, které vzejde v příštím roce, protože máme tam tři větší akce. Krom samotného aleji, tak nás čeká rekonstrukce a dělnického domu. Taky poměrně značná a potom chceme stavět nové byty. Budou to takové tři větší investice, kde bychom museli využít cizích zdrojů v případě, že na to nebudou dotace.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Možná ještě zůstaňme u té haly. Co všechno by měla obsahovat? Co všechno nabídne až bude stát?

Libor Slavík (Studeňáci pro Studénku), starosta Studénky: Hala bude splňovat všechny parametry ty minimální, které stanoví pro jednotlivé míčové sporty jednotlivé federace. To znamená, že bude v ní osm šaten, bude v ní ošetřovna, bude tam fit centrum. Ten rozměr té hrací plochy bude pro všechny míčové sporty, včetně té výšky haly. To znamená minimálně devět metrů, dvacet centimetrů, což je pro oficiální volejbalového utkání. Bude tam tribuna pro 300 diváků minimálně, takže bude splňovat opravdu ty parametry, aby se tam daly opravdu konat všechny sporty.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane starosto, já Vám děkuji za rozhovor.

Libor Slavík (Studeňáci pro Studénku), starosta Studénky: Také děkuji za pozvání.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat