Host dne

Robin Peška, expert na energie, ředitel společnosti eCentre - Odhad experta: energie zdraží v průměru o 25 procent

Tomáš Tikal, TV Polar: Robin Peška, ředitel společnosti eCENTRE a také v dnešním případě expert na ceny energií v České republice, je naším hostem, dobrý den.

Robin Peška, expert na energie, ředitel společnosti eCENTRE: Dobrý den.

Tomáš Tikal, TV Polar: Já jsem vás pozval hlavně proto, že situace na tom energetickém trhu, co se konečných spotřebitelů týká je dost nepřehledná. Takže pojďme úplně od začátku. V okamžiku, kdy Evropa vyhlásila odklon od uhlí dalo se předpokládat, že ceny energií půjdou tak raketově nahoru?

Robin Peška, expert na energie, ředitel společnosti eCENTRE: Ano, dalo se to předpokládat akorát si myslím, že se nedalo předpokládat, že půjdou tak prudce nahoru. Evropa nebyla připravena, není připravena na zcela úplně odklon od uhlí, což je jeden z důvodů proč vlastně cena šla nahoru, ale jsou tu i další důvody.

Tomáš Tikal, TV Polar: To jsou které?

Robin Peška, expert na energie, ředitel společnosti eCENTRE: Je to cena emisních povolenek, která za poslední půlrok šla asi o 50 eur nahoru a to zejména díky spekulantům. Další důvod je nedostatek zemního plynu jako jeden zdroj k výrobě elektrické energie, což samozřejmě zvedlo nejen samotnou cenu zemního plynu, ale i cenu elektrické energie a spojením těchto tří důvodů došlo k raketovému růstu v krátkém období. Těch cen.

Tomáš Tikal, TV Polar: Takže váš názor je, že nebylo špatně vyhlásit Green deal, ten zelený směr, ale spíš špatné načasování, že Evropa nemá připravené ostatní zdroje?

Robin Peška, expert na energie, ředitel společnosti eCENTRE: Přesně tak. Je to o tom, že není dostatečný výkon z těch obnovitelných zdrojů. Nejsou připravené alternativní zdroje, třeba výroba z vodíku a dle mého soudu nejsou připravené ani technologie na ukládání elektrické energie například do baterií.

Tomáš Tikal, TV Polar: Takže jednoduše řečeno, bylo to uspěchané rozhodnutí?

Robin Peška, expert na energie, ředitel společnosti eCENTRE: Přesně tak. Bylo to uspěchané, z mého pohledu z politických důvodů.

Tomáš Tikal, TV Polar: Bohemia Energy omezila nebo zastavuje dodávky energií, což bylo hitem posledních dní. Jaký je důvod? Byl to jeden z největších dodavatelů.

Robin Peška, expert na energie, ředitel společnosti eCENTRE: Důvod je z mého pohledu jednoduchý, je to špatný risk management dané společnosti, která nakoupila nebo respektive uzavřela s klienty fixované produkty na dva či tři roky, ale ne nakoupila v ten den, kdy uzavřela ten produkt celou dodávku na ty dva nebo tři roky, řekněme nakoupila jenom část a v současné chvíli, kdy energie prudce vyrostly nahoru, tak musela tento objem dokupovat a tím pádem se dostala do finančních problému. Pokud můžu říct divákům jak kdyby krátký příklad, ať si to dokážou představit, tak například v roce 2020 společnost uzavřela dejme tomu smlouvu na elektrickou energii na dva roky s klientem za patnáct set korun. V té době stála elektrická energie na burze 50 euro, což je nějakých dvanáct set padesát korun. A společnost počítala se ziskem dvě stě padesát korun z každé spotřebované megawatt hodiny toho klienta. Ale v době podepsání toho kontraktu řekněme nakoupila padesát procent toho objemu na ty dva roky a v roce 2021, kdy došlo k prudkému nárůstu těch cen na burze se dostala do potíží, protože musela dokupovat zbylých padesát procent za dnešní ceny řekněme sto padesát euro za megawatthodinu, což je trojnásobek, je to nějakých tři tisíce sedm set padesát korun za megawatthodinu. Rázem byla ve ztrátě z každé spotřebované megawatt hodiny dva tisíce dvě stě padesát korun, což vynásobeno počtem klientů, které Bohemia Energy mělo, způsobilo velké finanční problémy.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jedná se o téměř milion spotřebitelů, což je obrovské číslo v kontextu České republiky. Vysvětlete mi jinou věc; fixace ceny znamená, že by v průběhu trvání té smlouvy ta cena měla zůstat stejná. Nakonec se ale zjistilo, že je Bohemia Energy ještě před svým ukončením dodávek našla kličku, jak ty ceny zdražit i těm klientům, kteří měli cenu fixovanou. Můžete nám to nějak vysvětlit?

Robin Peška, expert na energie, ředitel společnosti eCENTRE: Určitě. Samozřejmě souhlasím s tím, že když někdo prezentuje a podepisuje fixovaný produkt tak počítá s tím, že tu cenu bude mít například na dva roky fixovanou podobně jako je to třeba v bankovnictví, když podepisujete třeba hypoteční úvěr s fixací na sedm let tak počítáte, že ta úroková sazba taková bude. A tady došlo podle mě k nekalým praktikám. To znamená Bohemia Energy využila kličku ve smlouvě a od těch fixací odstoupila. Jednoduše řečeno podepsala s klienty fixovanou smlouvu, ale ne fixovaný produkt, ale prezentovala to jinak.

Tomáš Tikal, TV Polar: Co udělá krach Bohemia Energy s naším trhem?

Robin Peška, expert na energie, ředitel společnosti eCENTRE: Samozřejmě dojde dojde k určitému otřesu na tom trhu. Ale v podstatě myslím si, že to bude mít i pozitivní konsekvence v tom smyslu, že se tady uzákoní jakýmsi způsobem risk management, aby byl dodržovány ze stran dodavatelů, aby nakupovali řekněme třeba minimálně osmdesát procent objemu spotřeby klientů před zahájením dodávek a kontroly ze strany Energetického regulačního úřadu. Tím pádem si tady udržíme pořád konkurenci na trhu a lidé si budou moci vybrat dodavatele podle své vůle.

Tomáš Tikal, TV Polar: Co byste doporučil klientům, kteří u Bohemia Energy byli a teď jim bude dodávky zajišťovat nějaký přechodný dodavatel?

Robin Peška, expert na energie, ředitel společnosti eCENTRE: Ano, dodavatel poslední instance na šest měsíců. Do té doby šesti měsíců musí každý dodavatel podepsat smlouvu s vybraným dodavatelem, ať už tím čím je dodavatel poslední instance anebo vybraný dodavatel jiný. Doporučuji všem klientům nejen v této době, ale i vlastně před podpisem jakékoliv smlouvy dodavatelské si pečlivě přečíst, co podepisují a nejlépe to probrat s odborníkem s energetickým poradcem. V nejlepším případě se obrátit na naši firmu, která tyto služby poskytuje.

Tomáš Tikal, TV Polar: Společnost eCENTRE, to jsem zmiňoval, Vy jste jejím ředitelem. Vy provádíte sdruženou poptávku, jak to funguje a k čemu je to dobré?

Robin Peška, expert na energie, ředitel společnosti eCENTRE: Tak cílem té sdružené poptávky je oslovit celé dodavatelské spektrum na trhu a zjistit nebo najít toho nejvýhodnějšího dodavatele v daný tržní okamžik a to v podstatě nejen, že se budeme dívat jakou kdo nabízí cenu, ale i na další parametry finanční zdraví toho dodavatele, jaké podmínky smluvní právě nabízí těm klientům tak, abychom se vyhnuli právě tady těm kličkám. To naše společnost dělá. Hlídá ty smluvní podmínky, ale samozřejmě hlídá i ten vývoj na trhu po celou dobu vlastně dodávek toho klienta ať už elektrické energie či zemního plynu.

Tomáš Tikal, TV Polar: Předpokládám, že máte i klienty, kteří byli u Bohemia Energy, takže mohou se na vás teď obrátit a s vámi řešit co dál?

Robin Peška, expert na energie, ředitel společnosti eCENTRE: Nemáme klienty, kteří byli u Bohemia Energy, protože my jsme s dodavatelem Bohemia Energy nespolupracovali, respektive nezvali jsme je do sdružené poptávky a to právě z toho důvodu, že používali různé nekalé praktiky, ale samozřejmě všichni klienti se na nás mohou obrátit a rádi všem pomůžeme.

Tomáš Tikal, TV Polar: Je využití vaší služby LICIT cestou, jak se bránit tomu nárůstu cen? Někdo říká půjde to o 100% nahoru, někdo říká o 200%. Například ČEZ v minulém týdnu zdražil ceny o 63%, tak je LICIT tou cestou?

Robin Peška, expert na energie, ředitel společnosti eCENTRE: Určitě ano. Dlouhodobě klienti, kteří využívají službu LICIT, tak šetří na dodávkách elektrické energie a zemního plynu. Dlouhodobě jsme pod ceníky těch jednotlivých dodavatelů, hlavně těch dominantních a v současné chvíli určitě je to cesta, jak to zdražení minimalizovat. Stoprocentně to zdražení bude samozřejmě i v našich cenících, které budeme klientům nabízet, ale ceníky ČEZ jsou většinou ty nejvyšší na trhu. Všichni dodavatelé se snaží být pod nimi, takže já predikuje, že to zvýšení bude, ale bude někde okolo 25%.

Tomáš Tikal, TV Polar: Dá se očekávat, že padnou další dodavatelé?

Robin Peška, expert na energie, ředitel společnosti eCENTRE: Bohužel se to dá očekávat. Těch dodavatelů na trhu je hodně. Jak už jsem říkal není tam žádné omezení, například v tom risk managementu. Tudíž si myslím, že je ještě hodně firem na trhu, které mají podobný obchodní model s tím risk managementem jako měla Bohemia Energy a je možnost, že to nastane.

Tomáš Tikal, TV Polar: Mluvíme o elektřině a samozřejmě plyn je další komoditou, která bude zdražovat, navíc plynu není dostatek, zeleného už vůbec ne. Takže co můžeme udělat pro to, abychom ochránili svou rodinu před energetickou chudobou, před kterou tady někteří experti varují?

Robin Peška, expert na energie, ředitel společnosti eCENTRE: Máte pravdu. Ty zdražené energie nejvíce pocítí ti nízkopříjmové obyvatelé. Ale myslím si, že se to týká všech v tom směru, že bychom se měli zamyslet nad tím v podstatě jakou spotřebu máme, co můžeme omezit. Zamyslet se nad obnovitelnými zdroji, například instalaci fotovoltaických panelů a podobně. Takže to jsou určitě cesty, jakým způsobem se ochránit před tím výrazným zdražením. No a samozřejmě vzít si k ruce nějakého energetického poradce a ty své výdaje ne jen energetické pravidelně řekněme kontrolovat s odborníkem na to dané téma.

Tomáš Tikal, TV Polar: Zatím jsme moc dobrých zpráv nepřinesli, tak zkusíme na závěr, co pozitivního může tato situace do budoucna znamenat?

Robin Peška, expert na energie, ředitel společnosti eCENTRE: Já se domnívám, že pozitivní přinese to, že se zrychlí vývoj alternativních zdrojů výroby elektrické energie. Například z toho vodíku. Další pozitivum vidím v tom, že se lidé začnou více zajímat o obnovitelné zdroje, například ty fotovoltaické elektrárny. A že všichni začneme přemýšlet nad tou naší spotřebou.

Tomáš Tikal, TV Polar: Děkuji Vám za rozhovor, mějte se hezky a když se zase něco bude dít zajímavého, tak Vás určitě pozveme. Díky a na shledanou.

Robin Peška, expert na energie, ředitel společnosti eCENTRE: Děkuji za pozvání.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat