Host dne

Naďa Chattová, mluvčí OKD: Program Nová šichta - nabídka pro uplatnění horníků

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: S útlumem těžby v OKD nabízí společnost horníkům, kteří budou v nejbližších měsících propuštěni speciální program, který se jmenuje Nová šichta. Ve studiu už vítám Naďu Chattovou, mluvčí společnosti. Dobrý den, vítejte.

Naďa Chattová, mluvčí OKD: Dobrý den.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Zmínila jsem útlum těžby a útlum těžby je spojen s jarem příštího roku. Konkrétně o tom vláda rozhodla 21. září. Jaké změny chystá OKD k 1.1.2021?

Naďa Chattová, mluvčí OKD: Tak jak jste správně řekla, těch bude několik. K 1.1.2021 dojde k převodu již utlumovaných dolů pod státní podnik DIAMO a spolu s touto vlnou, s tímto termínem přejde také část našich zaměstnanců. Jedná se o skupinu asi 700 lidí z toho si část ponechá právě státní podnik DIAMO pro útlumové práce, je to asi 200 lidí a ten zbytek bude připraven pro rozvázání pracovního poměru. Přesně podle kolektivní smlouvy, kdy jim bude náležet sociální program a také odstupné podle jejich odpracovaných let. Co se týče toho dalšího termínu, tak ten bude následovat k 1.3.2021. My už během února příštího roku začneme postupně utlumovat těžbu v dolech ČSA a také v dole Darkov. A právě k 1.3. tyto doly převedeme pod státní podnik DIAMO. Opět s nimi půjde i část zaměstnanců. Tam už se bude jednat o větší číslo. Bude to něco okolo šestnácti set lidí, opět si státní podnik DIAMO ponechá více než dvě stě lidí pro tyto práce a ten zbytek bude opět připravován pro rozvázání pracovního poměru.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Zbývá tedy Důl ČSM na kterém se dále bude těžit. Kolika zaměstnanců se to bude týkat? Kolik jich tam zaměstnáte?

Naďa Chattová, mluvčí OKD: V tuto chvíli o dolu ČSM ještě nebylo rozhodnuto. To znamená, že tam se bude těžit i po prvním březnu roku 2021 a to, jak to tam bude vypadat bude otázkou opravdu nadcházejících měsíců, protože tam to bude záležet na mnoha faktorech, z nichž určitě ten nejdůležitější je jak se budou pohybovat ceny uhlí.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Řekla jste, že DIAMO si převezme dvakrát 200 zaměstnanců společnosti OKD, kteří to budou? Na koho padne ten los, kteří zůstanou zaměstnanci v tu chvíli potom DIAMA?

Naďa Chattová, mluvčí OKD: Tak určitě ten výběr probíhá tak, aby státní podnik DIAMO měl ty kvalifikované lidi, které on potřebuje právě pro ten útlum.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A program Nová šichta se nejvíce uplatnil nebo nejlépe fungoval v době útlumu Dolu Paskov. O co tehdy horníci měli největší zájem?

Naďa Chattová, mluvčí OKD: Je to z roku 2017 tam se nám tento program Nová šichta velmi osvědčil. Přihlásilo se do něj více než 330 lidí s tím, že my jsme pomáhali každému tomu zaměstnanci. Ten program je právě uzpůsoben tak, že se každému tomu zaměstnanci věnujeme opravdu na míru. To znamená opravdu co zaměstnanec, to konkrétní příběh. To znamená nabízíme pomoc například s vypracováním životopisu, připravíme na pracovní pohovor, vyhledáváme konkrétní místa nebo spolupracujeme také s úřadem práce a pomáháme při rekvalifikaci. Takže opravdu jsou to různé příběhy, nicméně všem opravdu pomáháme. Konkrétně na míru tak, aby ten přechod pro ně, protože většina těch zaměstnanců například v OKD pracovala celý život, tak aby ten přechod pro ně byl co nejpříjemnější.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Je to tak, že ti horníci přicházejí se svým nápadem nebo se svou vizí, co by chtěli dělat? Nebo je to obráceně, že jim něco nabízíte vy?

Naďa Chattová, mluvčí OKD: Důležité je, aby se opravdu nebáli a aby přišli, protože my máme na všech čtyřech lokalitách zřízena ta kontaktní místa a jsou na nich naši personalisté. To znamená, jsou to lidé, kteří jsou jim obvykle velmi blízko, možná se i znají, takže nemusí docházet nikam. A ti naši personalisté opravdu nejdříve při tom pohovoru, kdy si popovídají a zjistí, co by ten člověk chtěl dělat. Jestli chce zůstat v podobném oboru nebo například chce úplně změnit. Máme tam příběhy, kdy opravdu chtějí například změnit úplně své povolání, chtějí se rekvalifikovat nejčastěji to bylo na řidiče nebo také na sanitáře. Do zdravotnictví tedy. Takže to jsou úplně jiné obory. Nebo jsme měli teďka příběh pána, který nechtěl jít už do zaměstnaneckého poměru, takže jsme mu pomáhali vyřídit vše potřebné ke zřízení živnosti. Takže ty příběhy jsou opravdu různé. My zjistíme jaké jsou jejich požadavky a podle toho konkrétně se snažíme najít tu práci na míru.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A jaká je spolupráce OKD s firmami tady v Moravskoslezském kraji. Mají třeba zájem zaměstnávat vámi propuštěné horníky?

Naďa Chattová, mluvčí OKD: To vlastně vychází také z minulosti. V roce 2017 tu byly desítky firem, které měly zájem o naše lidi. My v tom teď nadále pokračujeme. To znamená je to oboustranná spolupráce. Pokud firma s námi bude chtít spolupracovat, ten daný zaměstnanec si bude chtít hledat novou práci. Máme speciální aplikaci, kdy my na straně jedné vložíme do té aplikace takový osobní list toho daného zaměstnance. Po jeho souhlasu, nejsou tam žádné konkrétní citlivé údaje, ale jsou tam důležité údaje pro tu firmu. To znamená, co zaměstnanec u nás vykonával, jak dlouho, jestli má třeba nějaké speciální požadavky, že chce pracovat na zkrácený úvazek a tak dále. Ta firma on-line vidí tu naši nabídku, už si může konkrétně vybírat a zase firmy nám dávají své volné pozice. Takže je to systém, který by měl fungovat velmi rychle a mělo by dojít právě k tomu, že už si ty firmy budou konkrétně vybírat ty naše lidi a ten zájem je. My jsme velmi rádi. My samozřejmě oslovujeme firmy v regionu, ale jsme rádi, že to funguje i tak, že nás sami ty firmy oslovují a stále ještě mohou a budeme za to rádi. Největší zájem pokud bych měla říct je o takové ty profese zámečník, elektro. Takže ty firmy mají o tyto lidi opravdu velký zájem.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Když bych se vrátila k 17. srpnu, kdy jste začali každodenně testovat své zaměstnance. Za tu dobu je to něco kolem dvou měsíců. Kolik jste měli pozitivních lidí?

Naďa Chattová, mluvčí OKD: My stále pokračujeme v tom. Od toho 17. srpna jsme opravdu začali každodenně testovat 500 až 600 lidí. Stále to pokračuje. Za ty dva měsíce se nám podařilo odebrat 21 211 vzorků a za to období dvou měsíců jsme zaznamenali 113 pozitivních zaměstnanců. Z nichž už více než polovina je opět zdravá a vyléčená. A my jsme velmi rádi, že s odstupem času jsme za to testování velmi rádi, protože to číslo vzhledem, tak jak stoupá číslo v republice, tak není nijak dramaticky velké a nám se daří v případě toho pozitivního zjištění ihned od trasovat ty nejbližší spolupracovníky tak, aby nedošlo k dalšímu nějakému nekontrolovatelnému šíření nebo nějakému ohnisku.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Co je s lidmi, kteří už COVID 19 prodělali. Vrátili se do práce. Zařazujete je zpět zase do toho testování?

Naďa Chattová, mluvčí OKD: Když jsme rozjížděli to testování, tak i po konzultaci s hygienik z Krajské hygienické stanice jsme tam nezařazovali ty lidi, kteří krátce měli potom onemocnění. Nicméně teď už po delší době my zařazujeme i skupinu lidí, která COVID prodělala před devadesáti dny a je to vlastně i podle metodiky ministerstva zdravotnictví, kde se uvádí, že ta imunita by měla být po dobu devadesáti dnů. Takže ti zaměstnanci, kteří COVID prodělali před devadesáti dny, tak už je dnes zahrnujeme také do toho testování, tak abychom je případně ochránili a i jejich rodiny před případnou další nákazou.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A probíhá to testování tak, jak na začátku? To znamená stovky lidí denně?

Naďa Chattová, mluvčí OKD: Ano, opravdu to tak je. My máme na všech čtyřech lokalitách to kontaktní místo. Zaměstnanci si na to myslím velmi rychle zvykli a i to teď v této době přivítali, protože opravdu každých čtrnáct dnů mají nebo jim přijde SMS zpráva, kde mají zcela jasně napsáno, zda teda onemocnění mají nebo ne. A funguje to. Docházejí buď před směnou nebo po směně. Opravdu to číslo denně se pohybuje 500 až 600 zaměstnanců a každých čtrnáct dnů se to periodicky opakuje.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já vám děkuji za rozhovor.

Naďa Chattová, mluvčí OKD: Také děkuji.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Mějte se moc hezky. Díky, že jste byli s námi až do konce.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat