Host dne

Petr Pavel, jednatel školy Prigo, V Moravskoslezském kraji probíhá online Veletrh středních škol

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: V těchto dnech probíhá v Moravskoslezském kraji Veletrh středních škol. Jde o to, aby si žáci končící základní škol správně vybrali školu střední. Veletrh probíhá přes webovou stránku a jednou z velmi aktivních školy je soukromá škola PRIGO, která nabízí možnost studovat dětem na gymnáziu nebo na své střední škole. Ve studiu vítám jednatele školy pana doktora Pavla Petra. Dobrý den, vítejte. Tak PRIGO, to je značka pro celou skupinu škol v Moravskoslezském kraji. Představte nám vaše školy PRIGO.

JUDr. Pavel Petr, jednatel škol Prigo: Školy PRIGO nabízí vzdělávání od těch nejútlejších dětí. To znamená od mateřské školy až po školu vysokou. Snažíme se nabízet vzdělání, které bude pro život. To znamená, od toho že děti na základní škole naučíme kromě toho, jak se správně píše tvrdé a měkké i, tak i to jak vařit. Přestože jim na středních školách nabídneme možnost stát se do budoucna lékaři, právníky nebo veterináři až po to, že je proškolíme na vyšší odborné škole případně jim zajistíme vzdělání na té nejvyšší úrovni. To znamená vysokoškolské. Můžou skončit u nás jako inženýři.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vy jste začínali s Vyšší odbornou školou. Proč jste šli tou cestou toho vzdělání od mateřské až po vysokou školu?

JUDr. Pavel Petr, jednatel škol Prigo: Protože ty školy spojuje několik bodů, které jsou pro nás důležité. A my jsme se setkávali s tím, že jsme dostávali ty studenty na Vyšší odborné škole v podobě, která se nám úplně nezdála. Neměli ty kompetence, které bychom si představovali. A proto se nám jako nejvhodnější varianta jevilo to, že jsme připravili už od té mateřské školy. Zkrátka jsme si je vychovali podle naší představy, která by měla fungovat. Proto vzdělávání jednadvacátého století.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Je tou představou také to, že studenti nebo žáci a děti z mateřských škol spolu budou chodit vlastně do všech těch stupňů na PRIGU až po tu vysokou školu?

JUDr. Pavel Petr, jednatel škol Prigo: Tak v ideální představě to tak samozřejmě funguje, ale ty děti mají různé zájmy, jejich rodiče se stěhují a tak dále. To znamená, že část studentů samozřejmě přechází z mateřské do základní školy a potom na střední školy eventuálně pokračují v branách terciárního vzdělávání. To znamená, ať už vyšší odborná nebo vysoká škola. Ale my jim chceme dát tu možnost zúčastnit se některé té etapy toho vzdělávání v ideální variantě všech. Ve finále však ti studenti zpravidla potom po střední škole působí na renomovaných českých nebo zahraničních vysokých školách.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: V čem je výuka na PRIGU jiná než v klasických základních nebo středních, vysokých či mateřských školách v kraji?

JUDr. Pavel Petr, jednatel škol Prigo: Ta situace je taková, že my samozřejmě těm studentům poskytujeme všechno to, co jednotlivé rámcové vzdělávací programy pro ty jednotlivé stupně vzdělávání vyžadují. Ale snažíme se jim dát do života něco trochu navíc. Je to takový přístup, který bych shrnul asi do bodu jako je kritické myšlení, praktické kompetence pro život, schopnost nést odpovědnost za svá rozhodnutí, vést nějaký tým lidí, předávat si mezigenerační znalosti. To znamená nějaký mentoring. My díky tomu nemám vůbec žádné problémy třeba se šikanou na škole. A taky jim dáme jazykové kompetence a to tak, aby byli schopni samozřejmě zvládnout gramatiku a aby byli schopni si někde v zahraničí objednat v restauraci, ale především aby byli schopni v tom reálném životě obstát. To znamená, že školy spolupracují s řadou zahraničních institucí, kde studenti vyjíždějí na výjezdy a zahraniční studenti jezdí k nám, takže díky tomu mají jakoby takovou řekl bych plastickou představu o tom, jak ty jazykové kompetence využít pro život.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Státní oproti soukromé škole nebo školství. Dlouhá léta se mluví o tom, že na těch soukromých školách není ta úroveň dostatečná. Musíte i vy na PRIGU dokazovat nějakým způsobem, že ta úroveň u vás je dostatečně vysoká?

JUDr. Pavel Petr, jednatel škol Prigo: Já si myslím, že v dnešní době už díky bohu ne. Každopádně já osobně nedělím školy na státní nebo soukromé, ale na ty které mají vizi a ty, které tu vizi nemají. To znamená chcete-li na dobré a špatné školy. Vždycky to souvisí s tím, jakým způsobem k tomu přistupuje zřizovatel těch škol, jakým způsobem k tomu přistupuje ředitel té školy a jaký tým lidí má. Já musím říci jako zcela zodpovědně za naše školy, že ředitelé jsou lidé na svých místech a pedagogický sbor, který mají k ruce je opravdu velmi dobře vybrán a je to taková kombinace mladistvého elánu a zkušeností. Takže tím bych asi nějakým způsobem odpověděl na tu otázku. Na druhou stranu asi hodnotit sebe sama není úplně žádoucí, to znamená spíš bych tu otázku kladl našim studentům nebo absolventům, kteří asi budou více vědět o tom, jaká je ta realita v těch školách.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Berete ostatní školy jako své konkurenty?

JUDr. Pavel Petr, jednatel škol Prigo: Já si myslím, že konkurence ve středním nebo základním školství tady samozřejmě existuje. Vždycky hraje svoji roli to, že lidé mají nějakou představu o tom, že tahle ta škola je lepší nebo tahle ta je horší, ale snažíme se spíš od těch lepších škol nebo od těch dobrých škol vždycky naučit to, v čem jsou dobří a snažit se to nějakým způsobem nabídnout i našim studentům tak, aby zkrátka o nic nepřišli.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vy letos na vašich gymnáziích umožňujete studentům získat IB maturitu. Co to pro ty studenty znamená?

JUDr. Pavel Petr, jednatel škol Prigo: IB maturita je mezinárodní certifikovaná zkouška, kde existuje nějakých pět tisíc po celém světě. My jsme jednou z nich, která umožňuje získat toto vzdělání. My jsme prošli poměrně náročným akreditačním procesem, který trval zhruba dva roky a v tuto chvíli jsme jako jedna z šestnácti českých škol schopni poskytovat přípravu na toto vzdělání a samozřejmě potom umožnit studentům i získat IB maturitu. A IB maturita je jízdenka a troufám si říct, že jízdenka první třídou na zahraniční vysoké školy. Do školy jako Oxford, Harvard, Cambridge v podstatě všechny tyto školy vyžadují jako nezbytnou podmínku pro přijetí IB maturitu. Takže i student z Ostravy může jít studovat do těch nejlepších zahraničních škol, právě díky tomu, že si u nás udělá IB maturitu.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já jsem řekla, že to nabízíte. To znamená, že studenti si mohou vybrat, jestli budou mít tu klasickou maturitu nebo mezinárodní?

JUDr. Pavel Petr, jednatel škol Prigo: Funguje to tak, že studenti ten dvouletý IB program absolvují ve druhém a třetím ročníku toho klasického čtyřletého cyklu. To znamená, již ve třetím ročníku pokud by nechtěli dále fungovat na střední škole. Mohou rovnou požádat o přijetí na zahraniční vysokou školu. Nicméně ten standardní postup je takový, že potom ještě ve čtvrtém ročníku si dodělají buďto celou českou anebo jenom určitou část té maturity. A díky nostrifixaci pak získají ten diplom a maturitní diplom jak si za celou tu úroveň a je to rovnocenné tedy české státní maturitě.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vy letos nabízíte studentům nové studijní obory. Je to tak, že každý rok něco nového nabídnete?

JUDr. Pavel Petr, jednatel škol Prigo: V letošním roce připravujeme dva nové programy, které jsou akreditované. Předškolní a mimoškolní pedagogika, respektive veterinář, což jsou dva programy, které fungují v rámci tedy takzvaných regulovaných povolání. To znamená, kdo chce tento obor v praxi vykonávat, tak musí mít tento druh vzdělání. To znamená, budeme připravovat budoucí učitele mateřských škol, respektive třeba veterinární techniky.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vaše škola je soukromá. Tady se očekává, že se platí školné. Je to tak i u vás tak? A možná ještě podotázka, jak je to potom s možností získat stipendium?

JUDr. Pavel Petr, jednatel škol Prigo: Je to přesně tak. Na každé soukromé škole se v nějaké podobě platí školné. Nejinak je tomu i u nás. Nicméně my máme velice propracovaný systém stipendií. To znamená většina studentů nakonec to školné neplatí, díky tomu, že stipendijní program jim pokryje školné v podstatě na celou dobu. Jedinou podmínkou je to, aby neměli v průběhu studia nějaký kázeňský prohřešek. Myslím tím nějaký závažný kázeňský prohřešek. Možná zajímavější je to stipendium, kromě klasického prospěchového stipendia. My si hodně zakládáme na projektových stipendií. V loňském roce například jsme podpořili studenty, kteří vytvořili Kansas, což je v podstatě družice v plechovce, kterou vyslali společně s Evropskou vesmírnou agenturou do vesmíru. Podpořili jsme studenty, kteří vyráběli propisky, které byly ze zcela recyklovaných materiálů, eventuálně jsme podpořili vznik on-line verze našeho školního časopisu PRIGO Press, takže nám přináší asi největší radost to, že ty děti kromě toho, že se neustále vidíme i u těch mobilních telefonů, tak taky umí vzít ruce k dílu a udělat nějaký projekt, který si sami postaví, vymyslí a nakonec i obhájí.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A tak, kde můžou rodiče dětí, kteří by o vaši školu měli zájem získat podrobnější informace?

JUDr. Pavel Petr, jednatel škol Prigo: My jsme se v té dnešní nejisté době snažili studentům nabídnout vhled do naší školy prostřednictvím virtuální prohlídky, kterou mají na webových stránkách. Vedle toho jsou tam různá videa ze života školy. No a teď díky aktivitě Moravskoslezského kraje a koneckonců vaší televize máme možnost se potkat 26. ledna na veletrhu, který bude probíhat v online podobě a tam budeme mít svůj virtuální stánek.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A asi pravděpodobně také na vašich webových stránkách.

JUDr. Pavel Petr, jednatel škol Prigo: Ano, taktéž tam.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Děkuji za rozhovor.

JUDr. Pavel Petr, jednatel škol Prigo: Děkuji.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A přeji hodně úspěchů nejen vám, ale i vašim studentům, žákům a žáčkům.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat