Host dne

Libuše Foberová, ředitelka MS vědecké knihovny, MS vědecká knihovna je už zase otevřená

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Od 12. Dubna jsou opět otevřeny i knihovny. Co jim přineslo nebo naopak vzalo pandemické období se budu ptát ředitelky Moravskoslezské vědecké knihovny Libuše Foberové. Dobrý den, paní ředitelku. Tak co se dělo v Moravskoslezské vědecké knihovně v době uzavření. Jak jste například komunikovali se čtenáři. Jak těžké období to pro vás bylo?

Libuše Foberová, ředitelka MS vědecké knihovny: Tak hlavně nám bylo smutno po čtenářích, to především a věřím, že i jim po nás. Ale v knihovně fungovala služba na telefonu, co vyřizovala elektronické konzultace. Služba hlavně pro studenty nebo pedagogy vysokých škol, protože je teď období, kdy se připravují diplomové práce. Studenti se připravují ke státnicím, takže aby se dostali k potřebným dokumentům, informacím, meziknihovní výpůjční službě. Jinak knihovna v takových obdobích, kdy je uzavřená pro veřejnost, tak pracuje hlavně s fondem a s takovými věcmi, které nemůžeme dělat za plného provozu, takže posouvá se fond. Dělají se prověrky fondu, zpracovává se, nakupují se knihy, takže činnosti knihovnické. Digitalizuje se v krajské digitalizační jednotce, takže normálně se pracuje i když nejsme otevřeni pro veřejnost.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A mnohé knihovny začaly fungovat tak, že měly výdejní okénko. Bylo něco podobného i u vás?

Libuše Foberová, ředitelka MS vědecké knihovny: Ano. Od šestnáctého února se podařilo zprovoznit výdejové okénko. Čtenáři toho hodně využívali. Ale jsme šťastní, že právě toho 12. Dubna nám vláda umožnila, že jsme otevřeli Knihovnu pro veřejnost i když s velkými omezeními.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A řadu týdnů byly knihovny zavřeny a některé hlásí, že se jich čtenáři přeorientovali hodně na eknihy. Jaké zkušenosti máte vy?

Libuše Foberová, ředitelka MS vědecké knihovny: Úplně, úplně stejné. Protože e-knihy půjčujeme od roku 2016 a v podstatě v roce 2018 si čtenáři půjčili nějakých 1600 eknih. A právě v tom loňském roce 2020 to bylo přes 6 tisíc knih, které si u nás půjčily. My jsme dokonce v rámci Března měsíce čtenářů vyhodnocovali poprvé ve spolupráci se Svazem knihovníků a informačních pracovníků nejlepší ečtenáře, tak vlastně ten čtenář, který u nás zvítězil si půjčil v tom roce 84 eknih.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Tak to je krásné velké číslo, vysoké číslo a tak paní ředitelko, už tady padlo několikrát že 12. Dubna jste otevřeli poprvé po několika týdnech. Jak ten první den u vás ve Moravskoslezské vědecké knihovně vypadal.

Libuše Foberová, ředitelka MS vědecké knihovny: No tak bylo to hektické, protože nás v ten první den otevření, když jsme měli otevřené od 9 do 18 hodin navštívilo celkem pět set čtenářů, kteří si půjčili objednané, rezervované knihy. Půjčili si celkem 1300 knih, takže to vycházelo na hodinu padesát čtenářů, takže trochu se i tvořily fronty a my jsme posílili služby, takže se to krásně zvládlo všechno a v podstatě samozřejmě za těch přísných bezpečnostních opatření. Respirátory, rozestupy, patnáct metrů čtverečních na čtenáře a tak dále. Dezinfekce rukou a podobně, ale zvládlo se všechno.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Je to pro vás komplikované dohlížet na to, na ten třeba na ten počet lidí kterých můžete maximálně v knihovně mít. Aby používali dezinfekci, aby měli respirátory. Je to komplikace pro vás příliš velká?

Libuše Foberová, ředitelka MS vědecké knihovny: Komplikace ani ne, protože řídíme tu frontu. Máme paní v šatně, která to koriguje. Dohlíží, aby si dezinfikovali ruce. Máme to tak zařízené, že to jako problém není, ale spíš je to omezení pro ty čtenáře, že nemohou využívat třeba studovnu elektronických informačních zdrojů, časopisů. Takže prostě prakticky skoro k ničemu se nedostanou. Jen si půjčují knihy, mohou se podívat na výstavu novinek, nové knihy, ale to je vlastně v podstatě všechno. Takže spíš je to omezení pro ty čtenáře, kteří se těší, že budou moct využívat vlastně veškeré služby. Kompletní servis knihovny

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: V knihovně musíte dodržet patnáct metrů čtverečních na jednoho čtenáře. Kolik v jednom čase můžete mít ve vědecké knihovně lidí?

Libuše Foberová, ředitelka MS vědecké knihovny: V jednom čase to vychází na čtyři lidi. Když to propočítáme na metry. Takže se to musí opravdu hlídat. Ale spíš je mi těch lidí líto když není moc příznivé počasí, tak oni musí stát před knihovnou ve frontě. S dvoumetrovým rozestupem.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A omezuje jim třeba i nějaký čas, aby třeba neblokovali ty právě stojící v té frontě venku?

Libuše Foberová, ředitelka MS vědecké knihovny: Ano, když se registrují, protože otevřená je jenom registrace a půjčovna. Takže když se registrují, tak to moc neomezujeme, to vychází do těch deseti patnácti minut to se vejdeme. Ale pokud to jsou konzultace v poradně. Potřebují něco najít, poradit nějakou rešerži, tak to samozřejmě neomezujeme, tam je to třeba delší dobu. Ale v té půjčovny oni si jenom půjčí tu hromádku knih a odchází.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Když byly ty podmínky přísnější i pro knihovny, tak knihy musely do karantény. Jak je to teď.

Libuše Foberová, ředitelka MS vědecké knihovny: Tak od těch karantén se upustilo v těch knihovnách, protože neexistuje žádný vědecky podložený důkaz, že se covid drží na povrchu těch knih. My je ale mechanicky očistíme a dezinfikujeme. Jak návratové boxy, tak v podstatě zvýšená dezinfekce všech prostor v knihovně. Tedy i toho knihovního fondu, ale mechanicky se to čistí a do karantény už ty knihy se nedávají.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A některé knihovny říkají, že čtenářům teď když mohou sice do knihoven, ale v omezeném čase. Jak jste i vy naznačila, tak že jim chybí taková nějaká diskuze o knihách a nabízejí jim třeba diskuze po telefonu o nějakém titulu a tak dále. Řešíte to také u vás?

Libuše Foberová, ředitelka MS vědecké knihovny: Ano řešíme, jak už jsem naznačila, tak hodně řešíme třeba ty konzultace ke správnému citování k diplomovým pracím. My jsme v tom roce 2019 měli nějakých tisíc elektronických konzultací takových větších za rok. A v minulém roce už to bylo přes dva tisíce a opravdu ten zájem o elektronické konzultace je obrovský, takže máme řadu odborných knihovníků, kteří se věnují jak studentům ale třeba i taková ta služba poradit s chytrým mobilem, hlavně se radí, jak si půjčit eknihy jak se on-line zaregistrovat v knihovně, jak si digitálně číst třeba starší čtenáři. Takže máme na to i studenty dobrovolníky, kteří jim radí takto po telefonu nebo elektronicky pomůžou.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Paní ředitelko, využiju že spolu hovoříme a přejdu k budoucí Moravskoslezské vědecké knihovně, která bude v Černé kostce. Nevím jestli dostane tím pádem i nový název. Je něco nového?

Libuše Foberová, ředitelka MS vědecké knihovny: Dostane i nový název. Počítá se s tím, že černá kostka se bude jmenovat Centrum digitalizace vědy a inovací a bude plnit a integrovat řadu funkcí a zajímavých aktivit. Bude se opírat o takové čtyři pilíře významné a to je právě ta digitalizace kultury v kraji. Pak je to věda a inovace a vzdělávání a také budeme cílit k environmentální gramotnosti, zelené knihovně, že budeme takovým příkladem, že se počítá třeba s fotovoltaickou elektrárnou na budově nebo na střeše budovy. Počítá se možná i s tepelným čerpadlem. Počítá se s tím, že to bude smart budova, která bude inteligentní a bude vlastně řídit sama sebe, takže bude reagovat na intenzitu světla, na teplotu ovzduší podobně.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Paní ředitelko můžete tedy našim divákům sdělit něco nového? Posunuli jsme se v jednáních blíže k tomu, že už se nebudeme bavit jenom o jakési virtuální podobě, ale že se konečně třeba začne stavět?

Libuše Foberová, ředitelka MS vědecké knihovny: Ano, posunuli jsme se jsme se blíže. Protože vlastně č. února se požádalo o stavební povolení, takže teď probíhá stavební řízení a až bude stavební povolení, tak se bude soutěžit dodavatel stavby, takže plány se začnou realizovat. Také se pokoušíme získat financování z grantových prostředků. Takže to se teď momentálně řeší, řeší se i ta filozofie té černé kostky, jak už jsem říkala, kde se tam odehrává ta digitalizace třeba kultury v kraji, rekvalifikace týkající se třeba Národní soustavy kvalifikací, knihovník, správce digitální knihovny. Takže celá řada těch aktivit se teď promýšlí, propočítávají se provozní náklady a vytváří se Studie proveditelnosti taková předběžná. Takže na tom teď pracujeme. Pořád se drží v podstatě ten harmonogram, že je někdy v tom roce 2024, 20 25. Těžko teď říct, by se ta černá kostka měla otevírat veřejnosti.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Tak, to se myslím těšíme všichni. Já děkuji za rozhovor i za váš čas. Mějte se hezky a hodně zdraví.

Libuše Foberová, ředitelka MS vědecké knihovny: Také děkuji, hodně zdraví. Děkuji na shledanou.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat