Host dne

Zuzana Paclová, architektka, urbanistka, MAPPA, Část ulice 28. října v Ostravě se změní v městský bulvár

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: V úseku od Divadla Petra Bezruče až po západní část sadu doktorky Milady Horákové se ulice 28. října promění ve velkoryse pojatý městský bulvár. Téma pro Zuzanu Paclovou z městského ateliéru prostorového plánování a architektury. Dobrý den, vítejte u nás.

Zuzana Paclová, architektka, urbanistka, MAPPA Ostrava: Dobrý den.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Studie, která navrhuje tu proměnu ulice 28. října v moderní městský bulvár, je hotová. Atelier 111 architekti ji představili už i veřejnosti. Představte atelier, proč byl vybrán zrovna jejich návrh?

Zuzana Paclová, architektka, urbanistka, MAPPA Ostrava: Na tuto zakázku, tedy studii veřejného prostranství, přišly celkem čtyři nabídky na základě komise, která následně vybrala a obodovala jednotlivé nabídky. Nejlépe se umístil právě Atelier 111. Asi se dá shrnout ten výběr tak, že mají zkušenost jak s detailem veřejného prostoru i budov, tak s většími zakázkami, které se právě týkají veřejného prostoru.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Je pravda, že před několika měsíci město také vyzývalo občany Ostravy, aby se zapojili do toho celkového návrhu vzhledu bulváru. S jakou zpětnou vazbou od nich potom?

Zuzana Paclová, architektka, urbanistka, MAPPA Ostrava: Zpětná vazba nejen na tento úsek městské třídy probíhala již v loňském roce, a to formou pocitových map, kdy jsme různými formami se snažili oslovit veřejnost, abychom zjihost_dne_230322_paclova.mp4stili v detailu toho prostoru, co je tam trápí, co jim vyhovuje a kde jsou jaké problémy. To nám pomohlo vytvořit zadání právě pro Atelier 111. Když bych měla vypíchnout nějaké názory, které se opakovaly, velkým problémem je vedení cyklostezek například z ulice Janovského nebo právě z městské třídy při levém odbočení do ulice Janovského vznikají velmi nebezpečné dopravní situace pro cyklisty. Dalším problémem jsou rozbité chodníky nebo nekoncepčně umístěná zeleň. Jsou tam stromy, které jsou zalité až po kořen, až po kmen v asfaltu. Dalšími problémy jsou nedostatek mobiliáře, laviček nebo odpadkových košů. Velkým problémem, který lidé zmiňovali, je nedostatek přechodů pro chodce.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jsou to jejich poznatky, které Vy jste jako architekti neviděli?

Zuzana Paclová, architektka, urbanistka, MAPPA Ostrava: Ne, my jsme mnohé z těchto poznatků samozřejmě viděli, ale vždy je důležité a osvědčuje se nám, že člověk, který není architekt, nedívá se na prostranství tím odborným okem, ale žije ho, mnohdy si všimne detailů, které třeba architektům mohou uniknout. Takže byť se ve velké míře ty problémy spíš potvrdily, i přesto to to pro nás byla cenné informace.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Teď pojďme k té samotné přeměně. Co vše se tam změní? Na co se mohou občané a návštěvníci Ostravy těšit?

Zuzana Paclová, architektka, urbanistka, MAPPA Ostrava: Když se podíváme na to, jak ulice 28. října v tomto úseku vypadá dnes, má, dá se říct, poměrně tranzitní charakter. Je tam velké množství proluk, pro které se chystá nová zástavba. Vozovka po obou stranách, právě to zmiňované stromořadí, které ve velké části ulice není, ale vzhledem k tomu, že se jedná o významnou lokalitu ve městě, kde s ní nejen město, ale i kraj chystají velké investice, toto místo má potenciál stát se jakousi výkladní skříní města. Tomu musí odpovídat právě i to veřejné prostranství. To znamená, že z toho tranzitního charakteru na základě studie by se ulice měla proměnit více v městskou třídu, protože se typologicky bavíme o městské třídě, nikoliv o dopravní tepně. Jako příklad mohu uvést jednotný typ dlažby, souvislé stromořadí po obou stranách právě od křižovatky s ulicí Janovského a Bozděchova až po západní hranu řešeného území, to znamená západní hranu sadu Dr. Milady Horákové.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Mě jenom napadá, když říkáte, že by se ten tranzitní pohled měl změnit, stačí jenom to, že se tam doplní nějaký mobiliář a stromořadí? Nebude se odklánět třeba doprava někam jinam?

Zuzana Paclová, architektka, urbanistka, MAPPA Ostrava: Dnes v současné době jezdí podle dopravních modelů, které jsme pořídili před vypsáním této zakázky, v tomto úseku jezdí něco okolo čtrnácti tisíc vozidel za 24 hodin. V několika scénářích, které mohou nastat v budoucnu, se v té optimistické variantě dostaneme na asi 10 tisíc aut. V té pesimistické na nějakých 19-20 tisíc aut. To znamená, že ty vozidla stále musí samozřejmě po ulici jezdit, ale jde o to, že ulice nemá vypadat jako mimo městská silnice, a to právě studie má změnit. Doprava odkloněna nebude, nicméně některými úpravami, které město chystá, je cílem pro tranzitní dopravu tento úsek řekněme znepříjemnit nebo udělat méně atraktivní. Příkladem takového opatření je zúžení vozovky na normové hodnoty tak, aby auto samozřejmě mohlo projet rychlostí 50 km nebo 30 km v hodině, ale nebude umožněno autům jet rychle, což se ve městě často stává.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vy jste zmínila dvě velké investice Moravskoslezského kraje a města, já jenom doplním, že máte asi na mysli Černou kostku, čili novou vědeckou knihovnu, a také koncertní sál. Je to tak?

Zuzana Paclová, architektka, urbanistka, MAPPA Ostrava: Je to tak.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: My jsme zatím nastínili jenom v takových hrubých obrysech, jak by ta třída nebo budoucí bulvár mohl vypadat? Co dalšího, protože jednalo se také o cyklostezky a o takové to pohodlí těch pěších spíš.

Zuzana Paclová, architektka, urbanistka, MAPPA Ostrava: Ano, v cílovém stavu by na městské třídě v tomto úseku měly být širší chodníky. Cyklostezka, která už zde samozřejmě je, ale je obousměrná, pouze podél jižní strany ulice. Měla by být jednosměrná po obou stranách ulice tak, aby cyklista jel vždy ve směru dalších účastníků provozu. Velmi důležitým prvkem je právě stromořadí, protože jelikož se z důvodu potřeby průjezdnosti té ulice, z toho důvodu, že není možné ty auta úplně odklonit jinudy, bylo důležité najít takový prvek, který ulici pozvedne do toho významného bulváru. Stěžejním prvkem je právě velkokorunné stromořadí po obou stranách. Dalšími prvky bude více přechodů právě mezi institucemi jako koncertní sál, knihovna, parkovací dům, ale i sad Dr. Milady Horákové, pro který je připravována rovněž revitalizace. Vzhledem k těmto investicím v lokalitě přibude mnoho další uživatelů. To znamená, že bude větší poptávka po ty pěší příčné vazby. Město tomu musí jít naproti a nabídnout více přechodů pro chodce.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: V tuto chvíli je studie hotová, už byla představena veřejnosti, vy s ní pracujete, jak to je s dalšími termíny?

Zuzana Paclová, architektka, urbanistka, MAPPA Ostrava: V tuto chvíli připravujeme hrubé nacenění studie, kolik by to všechno mělo stát, protože kromě samotných návrhových prvků, jako je dlažba, stromořadí nebo nové odpadkové koše, bude potřeba pracovat se sítěmi technické infrastruktury. To, že dneska v ulici není souvislé stromořadí, je právě kvůli tomu, že zde vede kanalizace nebo vodovodní potrubí, a ty bude nutné v části tedy přeložit. Toto všechno se nyní připravuje k nacenění a následně město může zadat další stupně projektové dokumentace, to znamená dokumentaci k územnímu rozhodnutí a další.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Můžeme říct nějaký termín aspoň výhledově, kdy bude ostravský bulvár dokončen?

Zuzana Paclová, architektka, urbanistka, MAPPA Ostrava: Tady je důležité zmínit, že stavba bulváru, tedy té ulice, musí být v koordinaci s přípravou staveb všech těch okolních významných institucí a staveb, které se chystají již delší dobu, aby zjednodušeně řečeno po spravené ulici nejezdily bagry a těžké kamiony. V koordinaci právě s těmito záměry města, kraje a dalších i soukromých investorů, předpoklad je rok 2028.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Chystáte vy jako městský ateliér, ostravský městský ateliér, podobné úpravy? To znamená do té podoby jakéhosi bulváru i jiné části Ostravy.

Zuzana Paclová, architektka, urbanistka, MAPPA Ostrava: Studie na bulvár městské třídy 28. října v tomto úseku byla vypsána na základě zpracování koncepce pro celou městskou třídu 28. října a Opavská. To znamená od křižovatky s ulicí Bohumínská až po Globus v Porubě. Bavíme se o dvanácti kilometrech, dlouhé ulici nebo dvou dlouhých ulicích. Tato ulice má dvacet dva úseků. Teď se bavíme o zpracování studie pro první úsek, ale je možné, že město přistoupí v budoucnu i ke zpracování takovýchto studií pro další úseky, aby se postupně těch dvanáct kilometrů mohlo měnit v kvalitní městskou ulici.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já Vám děkuji za rozhovor.

Zuzana Paclová, architektka, urbanistka, MAPPA Ostrava: Děkuji.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat