Host dne

Lenka Petroušová, primářka Kliniky infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava, Ve FNO léčí covid pozitivní pacienty bamlanivimabem

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Covidová témata rezonují světem už více jak rok. My se dnes budeme věnovat léčbě covid pozitivních pacientů ve Fakultní nemocnici Ostrava a to pomocí léku Bamlanivimab a také Regeneron. Mým hostem je primářka kliniky infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava Lenka Petroušová. Dobrý den. Paní primářko, na začátek bychom si mohli říct, kdy se léčí covid pacient pozitivní doma a kdy už musí být v péči lékařů v nemocnici.

Lenka Petroušková,primářka kliniky infekčního lékařství FNO: Péči v nemocnici vyžadují pacienti kterým se špatně dýchá. To znamená, že nemají dostatek kyslíku v organismu a potřebují kyslíkovou terapii případně v nemocnici skončí pacienti, kteří jsou vyčerpaní, dehydratovaní ze zvracení, průjmu, z vysokých teplot.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A za více než rok co se s covid nemocnými pacienty potkáváte. Změnil se jejich stav ve kterém se k vám do nemocnice dostanou? Znamená to nebo myslím tím jestli to jsou třeba mladší pacienti nebo ve vážnějším stavu než na začátku před rokem.

Lenka Petroušková,primářka kliniky infekčního lékařství FNO: Tak vážnost tohoto onemocnění se nijak zásadně nezměnila, ale pravdou je, že v poslední době se to onemocnění přesouvá do mladších ročníků. Ale z mého pohledu je to dané hlavně tím, že v tom úvodu onemocnění nám nemocnici zaplnili pacienti z domovů důchodců, Alzheimer center a tyhle pacienti teď jsou naočkování. Já myslím, že kdyby nebyly proočkování, že by v těch nemocnicích byly taktéž. A tím, že ta infekce se stala komunitní. Šíří se v komunitě lehce se přenáší, tak samozřejmě že jsou tam i mladší ročníky.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A dá se říct kolik jste za více jak rok ve Fakultní nemocnici vyléčili pacientů covid pozitivních.

Lenka Petroušková,primářka kliniky infekčního lékařství FNO: Tak jenom přes kliniku infekčního lékařství prošlo téměř dva tisíce pacientů. V celé nemocnici jsou ty čísla ještě větší, protože byly do problematiky zapojeno oddělení a pořád je oddělení plicní, oddělení kardiovaskulární, všechny JIP a ARO takže to číslo jde do tisíců.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Je to třeba srovnatelná těch dva tisíce vyléčených pacientů i s jinými fakultními nemocnicemi v rámci České republiky.

Lenka Petroušková,primářka kliniky infekčního lékařství FNO: Tak úplně z hlavy to nevím, ale předpokládám, že ty čísla jsou srovnatelné. Ta epidemie běží celým Českem. Jenom se ta zátěž po krajích střídá, že v létě byla obrovská zátěž v Moravskoslezském kraji kdy byla epidemie v OKD a ostatní kraje měly volněji. Potom jsme zas pozorovali velkou zátěž v severních Čechách. Je to takové jak se v souvislosti epidemií používá slovo vlna, tak ty vlny se přelévají ale myslím si, že v součtu to bude plus minus všude stejné. Nedá se říct, že by některý kraj tomu unikl takže i ta zátěž těch nemocnic musí být plus mínus stejná.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A před chvilkou jste řekla, že jste za ten více jak rok vyléčili dva tisíce covid pozitivních pacientů. Jaký počet pacientů pozitivních covidem máte teď v těchto dnech. Stačí v řádech desítek.

Lenka Petroušková,primářka kliniky infekčního lékařství FNO: Pořád se to číslo pohybuje kolem stovky, což je na polovině nebo když byla ta největší zátěž, tak jsme se blížili až 300 pacientům. A teď máme kolem sta pacientů.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A v úvodu jsme řekly, že se budeme věnovat nově nasazovaným lékům, které teď používáte ve fakultní nemocnici. Jsou indikovány všem pacientům covid pozitivním nebo ne.

Lenka Petroušková,primářka kliniky infekčního lékařství FNO: Aplikace těchto léků je pro pacienty, kteří jsou se zvýšeným rizikem závažného průběhu covidu. Jsou tam definovány diagnózy nadváha prostě přidružené onemocnění, které ten člověk má. Tyto informace mají k dispozici obvodní lékaři a na základě toho, že pacienta znají a ví, že je naráz covid pozitivní, tak pacienta můžou a měli by poslat k aplikaci tady té monukleární protilátky.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já jsem se dočetla, že podle studie ze Spojených států tyto léky snižují riziko propuknutí vážného průběhu covid 19 až o 70 procent. Kdy se tedy ten lék musí pacientovi podat, aby takhle zaúčinkoval.

Lenka Petroušková,primářka kliniky infekčního lékařství FNO: Musí se podat na začátku onemocnění. Teď momentálně je tam kritérium, že to onemocnění by nemělo trvat déle jak 7 dnů. Protože když se ty pacient, když se ten lék ve studiích podával již hospitalizovaným pacientům, tak vliv na průběh onemocnění neměl. Dokonce i docházelo ke zhoršení průběhu onemocnění.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A ještě u těch léků zůstanu. Protože ministerstvo zdravotnictví léky sice povolilo, ale evropská lékové agentura je stále prověřuje. Můžete to vysvětlit, proč se tedy mohou u nás i přesto všechno používat?

Lenka Petroušková,primářka kliniky infekčního lékařství FNO: Tak ten lék není registrovaný jak jste správně řekla evropskou agenturou ten pacient je o tom informovaný, že s takovým lékem pracujeme a je to na základě povolení ministerstva zdravotnictví a v USA se používá, takže máme určitou takovou důvěru v bezpečnost těch léků, ale samozřejmě by bylo lépe kdyby byl ten lék registrovaný, ale vzhledem k tomu jak ta epidemie běží a že lék podáváme již nemocnému člověku tak se podává i za těhle speciálních podmínek. Na rozdíl třeba od vakcín, kde nabízí se ta paralela s vakcínama. Tam očkujeme zdravé lidi. Takže ten člověk je v jiné situaci než člověk, který je covid pozitivní a má k tomu ty výrazné přidružené nemoci. Proto je to tak speciálně definované, že ten lék má určité postavení ještě neregistrovaného léčiva, takže ho dáváme pacientům, kteří jsou opravdu v riziku vážného průběhu covidu a je to buď anebo.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Lék Bamlanivimab v rámci Evropské unie nasadilo jako první Německo. První česká pacientka ho dostala na začátku března. Nasadit je může aktuálně podle dostupných informací 103 nemocnic v zemi. Česko má k dispozici tři tisíce dávek. Co nastane až se dávky vyčerpají?

Lenka Petroušková,primářka kliniky infekčního lékařství FNO: Tak u přípravku Bamlanivimab je k dispozici tři tisíce potom podle mých informací by mělo být k dispozici ještě 12 tisíc přípravků té směsky dvou monumentálních protilátek regenkov 2. A co nastane to já jako lékař tedy na Klinice infekčního lékařství ikdyž v pozici primáře nevím. Předpokládám, že by se jednalo o nějakých dalších dodávkách. Ale taky můžu doufat v to, že všichni tihle pacienti, kteří jsou indikováni k podání těch protilátek, tak jsou to všichni pacienti, kteří by měli být očkování. Takže z mé pozice apeluji na tyhle lidi, aby se snažili naočkovat a pak nebudou potřebovat dostat tady tyhle léky a možná třeba pokud by to byla taková krásná pohádka, tak je třeba ani všechny nevyčerpáme. Nebudeme řešit co s tím že chybí, ale co s tím že nadbývají.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Zatím jediným schváleným lékem na covid 19 v Evropské unii i ve Spojených státech je Remdesivir. Jakou máte zkušenost ve Fakultní nemocnici s tímto lékem?

Lenka Petroušková,primářka kliniky infekčního lékařství FNO: Ten se používá u pacientů, kteří mají už zápal plic rozvinutý. Ty léky jsou každý na úplně jiné bázi. Ty monukleární protilátky mají spíš takový jakoby preventivní by měly mít preventivní účinek, aby se nemoc nerozvinula. Když remdesivirem už léčíme rozvinutou nemoc, rozvinutý zápal plic. Takže remdesivir dáváme ve Fakultní nemocnici při léčbě covid pozitivních pacientů už dlouho a zkušenosti jsou takové, že pokud se dají pacientům se zápalem plic, který není těžký, tak protože i tam jsou různé stupně tíže onemocnění, tak pacientovi pomůže nebo může pomoc, ale i tak ta nemoc je natolik závažná, že je někdy obtížně terapeuticky ovlivnitelná. Dáte všechno a stejně třeba ten zápal plic prograduje a pacient může skončit i na ventilátoru.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Může si třeba pacient vybrat lék, který chce, aby mu byl aplikován nebo tuto možnost vůbec nedáváte. Nemůžou zvážit, nemůžou ovlivnit je to pouze na vás.

Lenka Petroušková,primářka kliniky infekčního lékařství FNO: To nemá smysl, protože ty léky se podávají v různých časových obdobích té nemoci. Dejme tomu Bamlanivimab podám pacientovi, který třeba je v chronické dializačním programu a teď je mu zjištěna pozitiva. A je nemocný třeba má zvýšenou teplotu dva dny, takže je infikovaný k podání Bamlanivimab. Remdesivir přijde na řadu až když je nemocný delší dobu a má zápal plic, takže vůbec to ty léky se podávají jindy. Takže ten výběr jako takový tady vůbec nemá smysl.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Paní primářko, Vám děkuji za rozhovor i za váš čas, který jste věnovala televize Polar. Na viděnou.

Lenka Petroušková,primářka kliniky infekčního lékařství FNO: Rádo se stalo. Na shledanou.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat