Host dne

Jan Lipner (STAN), Lidé v Horní Suché řeší problémy s koupí finských domků

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Hostem ve studiu televize Polar je starosta Horní Suché Jan Lipner. Dobrý den, vítejte.

Jan Lipner, starosta Horní Suché: Dobrý den.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Pane starosto, před pár dny jsme odvysílali reportáž o problémech s finskými domky, které máte v Horní Suché. Problémy se týkají jednak opravy cest, ale jednak také i se samotným prodejem těch pozemků. Jak to vidíte vy? Za těch 14 dní změnilo se něco?

Jan Lipner, starosta Horní Suché: No kupodivu ano. Minimálně v tom prvním případě, kdy mám úplně aktuální informaci, konečně teda výběrové řízení se chýlí ke konci, myslím výběrové řízení na celkovou rekonstrukci komunikací ve finských domcích. Opravdu není to malá akce, rozpočet je 80 milionů korun, což na Suchou je docela darda. 23.12. se otevírají obálky s nabídkami firem, které tuto akci chtějí provádět. Financuje to Ministerstvo financí, tudíž do toho až tak nemáme moc co mluvit. Nicméně doufám, že to vyhraje snad alespoň místní firma, takže nějaké peníze i tímto způsobem se dostanou do našeho regionu.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Proč ty cesty jste vnímali jako problém, co se tam stalo?

Jan Lipner, starosta Horní Suché: Je to klasický dotační problém této mezinárodní komise. Je to hornická kolonie zdevastovaná hornickou činností. Bohužel je to neskutečných 10 let, kdy jsme vypracovali nějakou žádost o financování z tohoto budgetu finančního Ministerstva financí, a po deseti letech možná i díky této situaci, kdy zas musím říct, že Praha se snaží nějaké finance nalít do těchto problémových regionů, se povedlo toto. Ty cesty byly v katastrofálním stavu a my jsme s tím nic nedělali právě z toho důvodu, že jsme měli pocit, že je nějaká morální povinnost vlastně těch škůdců zaplatit to, co nějakým způsobem zdevastovali. My bychom to mohli z nějakých našich prostředků pomaličku po částech upravovat sami, ale tam docházelo k absurdním situacím, kdy vpustě na dešťové kanalizaci byly na kopečku a dole se zatápěly laguny, protože opravdu ten povrch byl dosti brutálně přetvořen tou hornickou činností.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Znamená to, že když tohle řeší Ministerstvo financí, že to není místní komunikace?

Jan Lipner, starosta Horní Suché: Je to místní komunikace. Ministerstvo financí má určitý balík peněz na zahlazování těch následků škod po hornické činnosti.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Také jsme uvedla, že problémy nejsou jenom s tou cestou, ale i s těmi pozemky nebo domy, s prodejem?

Jan Lipner, starosta Horní Suché: Spíš s domy. Tady se před několika lety nebo měsíci konečně povedlo vlastníka přesvědčit, že když do toho nedává žádné peníze na opravy, a to je známá skutečnost, že ti lidi bohužel platili nájem a platili opravy a nikdo s tím nic nedělal, tak přistoupili k prodejům. Teď bohužel se zase změnil vlastník a reakce každého nového vlastníka při přejmenování je jednoznačná. Stoply se veškeré prodeje, což je velice nepříjemné, protože ti lidi, na rovinu, nejsou příjmově na tom úplně nejlíp, takže mají rozjednané hypotéky. Banky samozřejmě už nějaké přísliby daly, lidé podepsali nějaké smlouvy a najednou se veškeré prodeje zastavily, což je velice, velice nepříjemné.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Kolik těch domů tam je, jenom pro dokreslení situace?

Jan Lipner, starosta Horní Suché: Teď jste mě překvapila, přesný počet neznám, ale pořád jsme ve stovkách. Je to velká kolonie.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: A jenom já to teda uzavřu, znamená to, že ti lidé si chtěli zakoupit ty domky, změnou vlastníka jim tady tohle je znemožněno. A teď i vy se do toho nějak vkládáte, pomáháte těm lidem, aby vlastník eventuálně přistoupil na to, aby si ti lidé, alespoň někteří, mohli odkoupit ty domy?

Jan Lipner, starosta Horní Suché: Určitě vcházíme do jednání, já si myslím, že vlastníci, kteří jsou samozřejmě zahraniční, si ani neuvědomují, co způsobili. Možná že to ani nebyl zlý úmysl, že toto nějak vyplynulo z boje. Takže se budeme snažit, aby ta situace se co nejrychleji uklidnila. A když ti lidi už konečně zkousli, protože ty ceny jsou za ty poloviny finských domků, v tomto stavu, nechci tady plýtvat střelivem, ale řeknu slušně nehorázné, vyřídili si hypotéky a zase špatně. Takže je to opravdu vůči nim hodně drsné.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Od 1.1.2021 se mění odpadová legislativa, co na změny v zákoně říkáte vy jako starosta Horní Suché?

Jan Lipner, starosta Horní Suché: Tento zákon vznikl před několika lety, kdy byl poměrně nepokrytě směřován ke spalovnám. Ta lobby spalovačů si toto nějakým způsobem zařídila, ten zákon takový tu je. Mezitím život šel dál. Evropská unie schválila takzvaný oběhový balíček, který tu budoucnost vidí zcela jinak. Má být samozřejmě leitmotivem recyklace nikoliv spalování. A ten zákon toto neřeší. Je to hodně špatné. Jsou tam stanoveny recyklační cíle, ke kterým tento zákon nesměřuje, jsou prakticky nesplnitelné.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Konkrétně kdybyste to namodeloval na Horní Suchou, jak se vám teda změní platby za odpad?

Jan Lipner, starosta Horní Suché: My se budeme snažit, abychom nepřenesli důsledky tohoto zákona stoprocentně na občany, protože to odpadové hospodářství se neskutečně zdraží, každým rokem nám narůstá poplatek za uložení na skládku, což chápu. Pochopil bych to, kdybychom měli nějaký plán B, kdy by tady současně vznikaly nějaké recyklační kapacity, třídičky a nějaké granulační linky a tak dále, abychom podporovali výrobky z recyklátů, ale to se nedělo a neděje. A pouze se to omezilo na tupé navyšování skládkovacího poplatku, který, ať chceme nebo nechceme, ovlivní hospodaření obce. A bohužel některé investice, některé další výdaje budou muset být omezeny a půjdou vniveč, protože tohle to bude odcházet do Prahy na Státní fond životního prostředí.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Zkuste tedy na tu Horní Suchou namodelovat o kolik peněz tím pádem přijdete, jak jste říkal, že některé investice tím pádem musíte škrtnout.

Jan Lipner, starosta Horní Suché: Horní Suchá není úplně správným příkladem, protože my ještě navíc nemáme na svém území skládku. My jsme byli od poplatku osvobozeni úplně, což mělo svoji logiku, protože přiznejme si, že ta skládka na dohled od obydlené části není zcela estetická, pachovost, vzhled, poletující mikrotenové sáčky a tak dále. Tohleto se škrtá a začínáme platit tento poplatek, Suchá produkuje docela dost odpadu, máme dva a půl tisíce tun krát pět set korun, o tohle to přijdeme.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: A když už jsme nakousli investice, co plánujete pro rok 2021?

Jan Lipner, starosta Horní Suché: No naštěstí nějaké rezervy máme, takže v tomto rozpočtu ještě škrtat nebudeme. Chceme kompletně zrekonstruovat dvě docela rozsáhlé budovy v majetku obce. Je to za prvé Hasičská zbrojnice, která by se měla upgradovat do tohoto století, a potom také rekonstrukce bývalé polské školy na Obecní úřad. Máme ještě potom dále nějaké, snad už poslední, komunikace v okrajových částech obce, které ještě neprošly rekonstrukcí, takže nějakých devět deset milionů posíláme i k těmto účelům.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Určité úpravy jste provedli v rámci parkovacích míst, to je bolístka každé vesnice, každé obce, každého města v Česku. Parkovacích míst je stále nedostatek, jak jste na tom v Horní Suché, co plánujete?

Jan Lipner, starosta Horní Suché: Já jsem celkem příjemně překvapený, i když by mě to nemělo těšit, reakce některých občanů. Když jsme začali vyřizovat územní řízení pro navýšení parkovacích míst na zelených plochách a likvidací zeleně, tak se ozvali, podali připomínky k územnímu řízení a vypadá to tak, že vyslyšíme tyto lidi a možná nakonec počkáme s nějakou "devastaci", silné slovo, ale je to tak, zeleně na sídlišti, a uvidíme, co s tím udělá taková restrukturalizace v rámci stávajících parkovacích ploch, které jsme "přečárovali", když to řeknu úplně lidově. Vytvořili jsme desítky parkovacích míst na stávajících asfaltových plochách. Dalším krokem bude rekonstrukce veřejného prostranství, zase stávajícího, naproti sídliště Chrost, kolem multifunkčního centra Sušánka, kdy by zase mělo vzniknout nějakých 10, 15 parkovacích míst. A potom teprve se budeme zabývat opravdu dalšími místy, které vzniknou na úkor zeleně.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Znamená to, že to co jste teď vyjmenoval, pokryje aktuální poptávku po parkovacích místech a že byste třeba měli pro pár let hotovo ?

Jan Lipner, starosta Horní Suché: Je to otázka porodnosti, ta poptávka nebude uspokojená nikdy, protože jak jsem řekl na začátku, ti lidé se na to auto chtějí dívat z okna. Ale pokud se od toho oprostím a spočítám počet aut a počet parkovacích míst na sídlišti jako takovém, stačí to.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Zvyšuje se počet dětí ve škole s polským vyučovacím jazykem v Horní Suché. Obec investovala do rozšíření školy. Čím si to vysvětlujete, protože například v Havířově, bojují o každého žáka, zatímco v Horní Suché jich máte až přes...

Jan Lipner, starosta Horní Suché: Přiznám se, že pro mě to je nová situace. My jsme poslouchali roky, desítky let, o tom že žáků ubývá, a že ta škola je na pokraji něčeho. Ta situace je zcela jiná, úplně opačná. Pro mě to je překvapení, protože poprvé v životě začíná růst počet žáků na polské škole a ubývá na české škole. Já si myslím, že tady se zúročilo to, že my tu školu podporujeme. Je to pragmatický přístup rodičů, protože přiznejme si, učit v jedné třídě osm až deset žáků, možná ano dejme tomu 15 a 25, tak to je rozdíl. Tam to je individuální přístup k žákům a začíná se zúročovat. Takže opravdu ta úroveň vzdělávání na polské škole je hodně vysoká.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Pane starosto, já Vám děkuji za rozhovor a přeji Vám i všem občanům Horní Suché všechno dobré v příštím roce.

Jan Lipner, starosta Horní Suché: Děkuji.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Na viděnou u dalšího tématu.Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry