Host dne

Zdeněk Karásek, zmocněnec hejtmana pro Uhelnou platformu a RE:START: Miliardy z EU pro Moravskoslezský kraj

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Rozvojový program POHO 2030 by měl změnit pohornickou krajinu Karvinska, území by mělo být připraveno pro nové využití. Na podrobnosti se budu ptát zmocněnce hejtmana Moravskoslezského kraje pro RE:START a uhelnou platformu Zdeňka Karáska. Dobrý den, vítejte u nás.

Zdeněk Karásek, zmocněnec hejtmana proUhelnou platformu a RE:START: Dobrý den.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Tak pohornická krajina je území mezi městy Karviná, Orlová a Havířov o celkové rozloze 62 kilometrů čtverečních. Už tady padlo, že se má změnit, jak a kdo se podílí na té změně?

Zdeněk Karásek, zmocněnec hejtmana proUhelnou platformu a RE:START: Celé to území v podstatě je postiženo hornickou činností, některé doly už jsou uzavřené a na některých se už dějí nové ekonomické aktivity. Nicméně, díky rozhodnutí vlády teď dochází k takovému velmi zrychlenému procesu zavírání OKD. A my jsme se na to v Moravskoslezském kraji připravovali zhruba před dvěma lety. Kraj zadal vypracování studie Master plánu, který se nazývá Pohornická krajina 2030. A to má několik prvků, tím prvním je, aby se pro celé území vytvořil rozvojový program, aby tam nevznikaly pouze jednotlivé aktivity, ale aby to dávalo nějaký smysl. Dalo se dohromady 37, dneska už 39, lidí a organizací, které v tom regionu mají nějaký zájem a připravil se program, který řeší několik oblastí. Jednak nové ekonomické aktivity, řeší to i, řekněme, vznik nových areálů pro volnočasové aktivity, část přírody se nechá řekněme svému životu, protože příroda si poradí, a všechny tyto aktivity dávají dohromady jakýsi celkový obraz, my tomu říkáme Master Plan. Kdo se na tom podílí? Kromě kraje teda je to vlastně taková jeho klíčová agentura, která se jmenuje MSID neboli Moravskoslezské investice Development, ta za ten program odpovídá, a teď je takovým naším hlavním partnerem, kromě obcí v regionu, tak tím hlavním partnerem je státní podnik Diamo, který vlastně začal přebírat majetky OKD.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Hornická krajina je, dá se říct ojedinělé místo, které nemá obdoby v rámci celé České republiky. Jaké zásahy se tam konkrétně chystají?

Zdeněk Karásek, zmocněnec hejtmana proUhelnou platformu a RE:START: Ty první zásahy se týkají vlastně sanace dolů. Já teda nejsem odborník na tuto oblast a vím, že jste tady měli rozhovor s panem ředitelem Diamo Kašparem, takže ten to popsal podrobněji a konkrétněji. Jedna z těch aktivit je, řekněme, to podzemí, které je spojeno s doly tak dostat do nějakého udržitelného stavu. My chceme, aby některé z těch areálů se využily aktivněji, tak jak je to třeba známo z Německa nebo některých jiných zemí. To znamená v některých těch areálech využít stávající infrastrukturu, řekněme různé kabely, vlečky, apod., a udělat z toho aktivní území, Energo centra, případně nějaké volnočasové aktivity atd.. Takže toto se v podstatě chystá v areálu těch dolů. A kromě toho je tam celá řada pozemků a lokalit, které úplně nesouvisí s těmi doly, ale jak jsem říkal, existuje Master plan, který by z toho měl udělat atraktivní území.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jak to vlastně ta města vítají? Dávají také podněty, co by mohlo v tom území vzniknout?

Zdeněk Karásek, zmocněnec hejtmana proUhelnou platformu a RE:START: Určitě, města jsou aktivní, řekněme, různým způsobem aktivní. Já vím o aktivitách například města Doubrava, což je vlastně jediné město, kde se zachovala ta původní zástavba. Paní starostka tam připravuje některé aktivity. Velmi aktivní je město Karviná, které už druhým rokem realizuje projekt, který se jmenuje "Karviná všemi deseti" a chystá celou řadu projektů.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Než se dostaneme ke konkrétním aktivitám, které se chystají pro letošní rok, bavíme se o tom, co se chystá v rámci tohoto území, a bavíme se o letech 2030, je to POHO 2030, je to i ten datum, ke kterému by to všechno mělo směřovat, ty projekty?

Zdeněk Karásek, zmocněnec hejtmana proUhelnou platformu a RE:START: Přesně tak, ten proces je dlouhodobý. Samozřejmě řada aktivit už tam probíhá. My jsme vlastně v procesu transformace našeho kraje už od devadesátých let. Víte, že v Ostravě se třeba skončilo s těžbou uhlí v roce 94, ačkoliv někteří to ještě třeba v Praze nezaregistrovali a pořád si myslí, že jsme tady město horníků. Tak to už je minulost. A ten rok 2030 je takový milník symbolický, do kterého by opravdu tam mělo dojít k velké změně a mělo by se tam realizovat celá řada zajímavých projektů, které to místo pozvednou.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jaké aktivity nebo jaké akce chystáte pro letošní rok? Byť se asi v tuto chvíli neví, co vyjde, co nevyjde, myslím teď s ohledem na pandemii koronaviru.

Zdeněk Karásek, zmocněnec hejtmana proUhelnou platformu a RE:START: Mezi ty rychlé aktivity, které realizuje právě MSID, je třeba zmapování toho jak ta krajina vypadá, abychom za těch deset let v roce 2030 se mohli ohlédnout a podívat se jak to vypadalo teda tehdy, čili teď, a jak to bude vypadat za těch deset let. Takže tam probíhají třeba různé foto soutěže nebo fotografické zaznamenávání té krajiny, což se dělá ve spolupráci se Slezskou univerzitou. Je záměrem zpřístupnit to místo, které je dneska, když jedete do Karviné, projíždíte tím územím, tak řada těch míst je takových jako neprobádaných, člověk tam ani nepůjde, takže nějakým způsobem to otevřít. Jedna z těch aktivit, na které teď pracujeme, je, řekněme, lepší využití něčeho, čemu se říká karvinské nebo darkovské moře. Ale kromě toho se chystají samozřejmě větší záležitosti a ty jsou spojeny právě s Diamem. Je tady vlastně shoda mezi ministerstvy, mezi Diamem a mezi krajem, že se společně do konce roku udělá taková, řekněme, studie, která popíše co by se tam mělo dělat. No a to všechno bude stát nějaké peníze. A k tomu by měl do značné míry přispět právě Evropský fond spravedlivé transformace, který teď momentálně se připravuje i za naší spolupráce.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já na Vás navážu, protože určitě nejen mě, ale i naše diváky bude zajímat, kolik ty projekty asi celkem budou stát. Už jste naznačil, že spoléháte na jednak Evropské peníze, nějaké dotace, ale akce už se tam dějí teď, to znamená, že asi i teď už máte nějaké podporovatele...

Zdeněk Karásek, zmocněnec hejtmana proUhelnou platformu a RE:START: Aktivity už se tam dějí teď, řekněme, že například když zmíním přípravu toho Master plánu Pohornická krajina 2030, tak do toho investoval kraj, v řádu nižších jednotek miliónů, protože ta práce samozřejmě zahrnovala zapojení řady odborníků, krajinářů, ekonomů a tak dál, takže to financoval kraj. Některé aktivity si financují obce, ale to všechno nestačí. Takže ty první vstupní aktivity jsou financovány primárně ze zdrojů kraje a obcí. Některé projekty si chystají soukromé společnosti. No ale do budoucna předpokládáme, že těch zdrojů musí být víc. Pro vaši informaci, v tom současném evropském programovacím období, to znamená 2014 až 2020, což ještě má plus 2, takže řekněme do příštího roku, tak na území kraje se podařilo získat asi 37 miliard těchto financí evropských. Naší ambicí krajskou a všech aktérů v území je, aby to číslo v tom období do roku 2030, aby bylo zhruba dvoj až trojnásobné.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Je to reálné, abyste získali ty peníze?

Zdeněk Karásek, zmocněnec hejtmana proUhelnou platformu a RE:START: Reálně to je, je to spousta práce, ale hlavní je, aby ty peníze byly vidět, aby to dávalo smysl, aby se prostě to neutratilo, nevyhodilo do nějaké bezedné jámy. My bychom chtěli právě těmi změnovými projekty viditelnými dokázat, aby se přesvědčili i takoví ti nevěřící Tomášové, aby se zvedla jakási míra patriotismu, a aby i ti lidi chtěli v tom místě být aktivní a chtěli v tom něco udělat.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Závěrečná otázka, prosím velmi krátkou odpověď, je už v této chvíli někde ten projekt sepsaný tak, aby veřejnost, kdokoli ze zájemců, mohl se do ní podívat, nahlédnout, zjistit co tam plánujete?

Zdeněk Karásek, zmocněnec hejtmana proUhelnou platformu a RE:START: Určitě, ty základní informace jsou na webových stránkách MSID, tuším že to je www.msid.cz. Další informace jsou na stránkách kraje. Pro ty lidi, které zajímá celkový rozvoj kraje, tak bych doporučil se tam podívat na krajskou rozvojovou strategii, která se chystala v letech 2018-2019, je aktuální a my podle ní postupujeme. To se týká rozvoje celého území kraje, nejenom Karvinska. Tam je celá spousta informací, návrhů, projektů, takže to všechno je k dispozici. A kromě toho děláme na kraji řadu, řekněme, takových informačních akcí, například před měsícem jsme měli, bohužel díky koronaviru pouze on-line, ale měli, jsme takový webinář pro obce, aby věděly kde jsou dotační příležitosti pro jejich rozvoj. K tomu byla zpracována i určitá publikace, kterou mají obce k dispozici. Podobně pracujeme s univerzitami a oslovujeme firmy, protože velkou, to jsem ještě měl doplnit, že velkou změnou musí být nejenom to území Karvinska, ale musí to být změna na nízkou uhlíkovou ekonomiku v souvislosti s tím evropským GREEN Dealem, jak se říká, to znamená přechod na nízkou uhlíkovou ekonomiku, a tam hrají velkou roli i naše firmy. Protože my jsme nejprůmyslovější kraj nejprůmyslovější zemí Evropy máme tady řadu podniků, které sice zlepšují tu svojí uhlíkovou stopu, ale pořád je tam co zlepšovat do budoucna. Takže i zapojení velkých firem bude v tom důležité.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Děkuji za Vaše odpovědi. Hezký den.

Zdeněk Karásek, zmocněnec hejtmana proUhelnou platformu a RE:START: Taky děkuji, na shledanou.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry