Host dne

Pavel Rydrych, krajský koordinátor očkování: V MS kraji už bylo aplikováno 790 tisíc vakcín

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Nemoc COVID-19 v tuto chvíli ustupuje. Jaká je v Moravskoslezském kraji proočkovanost? Proč ruší lidé termíny očkování, a co potom následuje? A také jak budou dlouho fungovat očkovací centra v kraji. Podrobnosti už Pavel Rydrych. Dobrý den.

Pavel Rydrych, krajský koordinátor pro očkování: Dobrý den.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jaká je tedy proočkovanost v Moravskoslezském kraji?

Pavel Rydrych, krajský koordinátor pro očkování: Co se týče aktuálních čísel, tak v Moravskoslezském kraji máme k dnešnímu dni proočkováno 790 tisíc dávek a alespoň 290 tisíc občanů dostalo druhou dávku. Takže 290 tisíc občanů Moravskoslezského kraje je plně chráněno vakcínou.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Kterými dávkami se v Moravskoslezském kraji očkuje nejčastěji a z jakého důvodu.

Pavel Rydrych, krajský koordinátor pro očkování: Moravskoslezský kraj vychází z celorepublikové koncepce očkování a ta je dominantně postavená na vakcíně od společnosti BioNTech. Podíl této vakcíny proti COVIDU je osmdesáti procentní, to znamená že osmdesát procent prodaných vakcín napříč Českou republikou a tudíž v Moravskoslezském kraji je právě od této firmy. Na druhou stranu jsou tady i vakcíny, které byly určeny primárně pro praktické lékaře a to je ta se starým obchodním názvem AstraZeneca, Johnson & Johnson a v posledních týdnech dostávají praktičtí lékaři i vakcínu od společnosti Moderna.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Očkovací centra hlásí, že lidé volají a ruší termíny. Nedochází potom k tomu, že nemůžou sehnat náhradníky a vakcíny se vyhazují.

Pavel Rydrych, krajský koordinátor pro očkování: Já můžu říct, že co se týče množství dodaných vakcín, tak Česká republika - tedy Moravskoslezský kraj - je na tom poměrně dost dobře. Jsme rádi, že tak jak se postupně uvolnily další věkové kategorie, tak ta fronta, která se vytvořila před tou závorou a lidé, kteří čekají na vakcínu, tak ta fronta, která se vytvořila se zmenšila kolem deseti tisíc lidí, kteří čekají před tou závoru než bude dodáno potřebné množství vakcín. To, že dochází k tomu, že se posunují termíny má souvislost s tím, že ten interval těch plus 42 dní po podání druhé dávky mnohdy koliduje s dovolenými, někdy v některých výjimečných případech i s nějakým onemocněním. Takže tady ten tlak na to, aby došlo ke zkrácení toho termínu podání druhé dávky z těch čtyřiceti dvou na dvacet jedna dní tady je a já pevně věřím, že se nám podaří od prvního července i tady tenhle termín zkrátit a lidé budou moct druhou dávku dostat až po jednadvaceti dnech.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Nicméně ti, kteří ruší ten termín druhé dávky mohou mít jenom závažné důvody, aby ho mohly zrušit, je to tak? Je to třeba nemoc nebo nějaké pracovní cesty a podobně?

Pavel Rydrych, krajský koordinátor pro očkování: Je to tak. Všeobecně je to doporučení centrálního řídícího týmu, respektive metodického pokynu je takové. Termín pro podání druhé dávky u vakcíny od společnosti Pfizer je 42 dní. Je tam nějaký pár dní manévrovací prostor dopředu i dozadu, dva respektive tři dny. Ale zkrácení o polovinu, to znamená z čtyřiceti dvou na dvacet jedna dní byly tuze extenzivní případy a musely být velmi dobře zdůvodnit. Vypadá, že tato praxe nebyla nasazena, ale jak jsem říkal před chvílí, pevně věřím, že v červenci už dojde ke změně tohoto paradigmatu a ta druhá dávka bude podána po dvaceti jedna dnech.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: I tak kdyby lidé na druhou dávku třeba nepřišli, tak po třech měsících jim přestane platit certifikát. Znamená to, že ten člověk by musel znova jít i na tu první dávku? Nebo jaká je praxe, co se plánuje?

Pavel Rydrych, krajský koordinátor pro očkování: Tak tady možná pozměním tu informaci, nejsou to 3 měsíce, ale platnost toho certifikátu je devítiměsíční. Že tady budeme možná za pár měsíců narážet na tu situaci, že lidé, kteří dostali dávku mezi prvními tzn. na začátku roku, tady po těch devíti měsících se de facto dostanou, když to tak řeknu, do časové nekomfortnosti s tím, že jim bude končit platnost certifikát. To znamená 9 měsíců po podání vakcíny. Takže pro mě je to ta situace, kdy pevně věřím, že dojde k vyjasnění a to věcí, které se týkají revakcinace tzn. podání třetí dávky. Takže se dostaneme k tomu světlu na konci tunelu i v této věci. To Znamená, že ty mutace, které se tady teď i v ČR objevily, tak budou mít odezvu i ve vakcinaci, tzn. v podání třetí dávky anebo dodat si ji tak jak je to třeba u klasické chřipky.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já se vrátím ještě k té otázce. Já jsem to myslela tak, že lidé mají za sebou první dávku, ale nepřijdou na tu druhou dávku. To znamená, ten certifikát pak platí 3 měsíce a přestane platit?

Pavel Rydrych, krajský koordinátor pro očkování: Máte pravdu. Pokud člověk nepřijde na druhou dávku, tak to já si nedokážu představit v kolika případech něco takového může nastat. Takže to si můžu připodobnit k tomu jako byste přišla na nějaký plánovaný zákrok a ten lékař vám udělal pouze půlku toho zákroku a na druhou půlku toho zákroku byste nepřišla. To Znamená, že tady by mělo být vždycky uzavřeno to očkovací schéma, to znamená, že ten člověk by měl vždycky zpravidla dostat tu druhou dávku, aby to očkovací schéma tak, jak je připraveno, tak, jak je připravená ta vakcína, tak, jak je koncipována, aby měla tu maximální účinnost, tak je de facto až po té druhé dávce, respektive 7 dní po druhé dávce. To si nedokážu představit, že by došlo k nějakému masivnímu odmítání druhých dávek. To si vážně nedokážu představit.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Už jste zmínil praktické lékaře. Ti mají zase takový problém, že lidé se nahlásí k nim, ale zároveň se zaregistrují v očkovací centru, pak jdou do očkovací centra, praktikovi neřeknou, že jsou na očkování, ti pak neví, co s těmi vakcínami, protože nemůžou ji předat jinému lékaři. Jsou tyto případy časté i v Moravskoslezském kraji?

Pavel Rydrych, krajský koordinátor pro očkování: Ty případy zas tolik časté nejsou. Ti praktičtí lékaři už za těch x měsíců, co s námi spolupracují si velmi dobře zvykli na ten systém objednávání vakcín. Ale samozřejmě může se stát, že lidé, kteří upřednostní očkování na očkovacím místě místo u praktického lékaře. Tak samozřejmě toto očkovací centrum prostě dorazí a praktický lékař má otevřenou řeknou tu vakcínu. Ale jak jsem říkal, ty objednávky praktických lékařů jsou titrovány, to znamená, že i praktický lékař může velmi operativně reagovat tady na tyto změny, které asi nebudou tak časté, ale můžou tady samozřejmě proběhnout. Takže za mě ta efektivita toho očkování u praktických lékařů samozřejmě by neměla být nijak destruována očkovacími místy, ale i praktičtí lékaři by měli mít možnost dokončit to očkování toho schématu anebo zahájit očkování svých pacientů tak, jak potřebují. Musím říct, že v Moravskoslezském kraji praktičtí lékaři, kteří s námi chtějí očkovat samozřejmě v případě, že budou mít zájem o očkování a o očkovací látku, tak jsme připraveni ať už ve spolupráci s oficiálním distributorem jim tu očkovací látku zavést. Takže praktický lékař, který dneska chce očkovat se k vakcíně dostane. Ať už to je vakcína společnosti případně Vaxzevrie, Janssen jedno dávkování anebo, jak jsem říkal, už pár týdnů i vakcína od společnosti Moderna.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vy jste zmínil, že lidé starší šedesáti let jsou v Moravskoslezském kraji na očkování ze sedmdesáti procent. Jaký zájem mají mladší ročníky třeba třicátníci o očkování?

Pavel Rydrych, krajský koordinátor pro očkování: Tak ta věková kategorie 60 plus těch 70 procent to je celorepublikový průměr. V Moravskoslezském kraji je to o něco nižší. Ta proočkovanost v těch vyšších věkových kategoriích 60 plus je kolem šedesáti dvou, šedesáti tří procent. A tak jak klesají věkové ročníky, tak klesá i proočkovanost nebo ochota se očkovat. A to je ta situace, se kterou se tady potýkáme a to je, že ty mladší ročníky samozřejmě využívají i jiné systémy, jak prokázat svoji ochranu před COVIDEM, to je ať už PCR testování, případně prodělání onemocnění COVID, které jim samozřejmě garantuje to, co jim garantuje očkovací certifikát tzn. cestování, aktivity, které jsou spojeny právě s prokázáním o bezinfekčnosti.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane Rydrychu, je v Moravskoslezském kraji znám případ nemoci COVID-19 i po očkování? Tak jak narážím na případ z Jablůnkovska.

Pavel Rydrych, krajský koordinátor pro očkování: Tak, je to tak, i po první i po druhé dávce tady máme případy, kdy došlo k nakažení. Ale ty čísla s ohledem na množství podaných dávek jsou velmi nízká velmi zanedbatelná. Jsou to jednotky, respektive desítky fyzických osob, které se i po první dávce nakazili. Máme tady i jednotky případů, které se nakazily i po druhé dávce. Ale jak jsem říkal, s ohledem na ty celkové čísla, které tady máme v Moravskoslezském kraji, respektive v celé České republice. To nejsou nějaké velké počty, které by nějakým způsobem destruovaly očkování jako takové. Takže ano, evidujeme tady tyto případy, ale jsou to případy, které jsou malé.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já Vám děkuji za rozhovor, mějte pěkné dny.

Pavel Rydrych, krajský koordinátor pro očkování: Také děkuju a na viděnou.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat