Stáhnout video

Host dne

Šárka Vlčková, mluvčí Povodí Odry, Vodohospodáři postupně upouští vodu z přehrad

Renáta Eleanora Orlíková: Moravskoslezský kraj má za sebou čtyři dny trvající bouřky a přívalové deště. Celé dílčí povodí horní Odry bylo vysoce nasycené a hladiny řek začaly klesat až čtvrtý den večer tedy v neděli, kdy déšť začal slábnout. Jak si s povodní poradili vodohospodáři a jaké jsou prognózy na další dny. Téma pro mého dnešního hosta Šárku Vlčkovou, mluvčí státního podniku Povodí Odry.

Šárka Vlčková, tisková mluvčí Povodí Odry: Dobrý den.

Renáta Eleanora Orlíková: Tak paní Vlčková jak byste vy sama vyhodnotila povodeň, která nás postihla v předchozích dnech.

Šárka Vlčková, tisková mluvčí Povodí Odry: Povodeň která nás v předcházejících dnech postihla vyhodnocujeme jako dvou až pětiletou povodeň, kdy na některých místech území Povodí Odry byly dosaženy i třetí stupně povodňové aktivity a to vlivem velké nasycennosti celého povodí. Kdy srážky, které nás postihly v květnu toto povodí celé nasytilo. Můžeme říci že ty srážky byly vydatné hlavně na beskydské straně Povodí Odry, kdy třeba na Lysé hoře spadlo 235 milimetrů srážek na Vyšních Lhotách na Morávce vypadlo zhruba 180 milimetrů, ale srážky byly také v Jeseníkách, v rychlebských horách a v Jeseníku třeba v Žulové spadlo kolem sto sedmdesáti milimetrů srážek.

Renáta Eleanora Orlíková: Jaká je současná situace, co nás v tomto týdnu čeká? Jak rychle opadá voda?

Šárka Vlčková, tisková mluvčí Povodí Odry: V tuto chvíli se ta situace začíná uklidňovat. Toky se vracejí do svých normálu, kdy v tuto chvíli už nemáme žádné stupně povodňové aktivity. Takže ta situace se začne uklidňovat. Uvidíme jaká bude předpověď počasí na středu je ještě avizovaná nějaká srážka. V případě že by mohla vypadnout někde intenzivní srážka mohlo by dojít opět k mírnému zvýšení průtoků v tocích.

Renáta Eleanora Orlíková: Kdybychom se věnovali jednotlivým oblastem Moravskoslezského kraje tak nejhorší situace byla na Novojičínsku a před tím už ve čtvrtek byly problémy tady v Ostravě.

Šárka Vlčková, tisková mluvčí Povodí Odry: Jak jsem již říkala, byly dosaženy třetí stupně povodňové aktivity. A to bylo ve Staré Bělé na Starobělském potoce kde v tuto chvíli zjišťujeme škody. Zřejmě budeme muset opravovat hrázky, které tam byly poškozeny. Ale je škoda že na tomto místě nemohla být vybudovaná protipovodňová opatření, která jsme připravovali právě pro Starou Bělou, kdy jedna třetina obyvatel nám odmítla poskytnout své pozemky. Druhým místem, kde byl dosažen třetí stupeň povodňové aktivity byl na Jičínce v Novém Jičíně u soutoku s řekou Zrzávkou, která je ve správě Lesů ČR. A víme že tam jsou odtokové závady a třetím místem byla Polančice v Polance nad Odrou, kde v tuto chvíli se připravuje projekt protipovodňových opatření na Polančici, který by měl spočívat ve vybudování hrází a dvou malých vodních nádrží na Polančici a na Rakovci.

Renáta Eleanora Orlíková: Říkáte, že se připravuje projekt, tak kdy by asi mohl se realizovat?

Šárka Vlčková, tisková mluvčí Povodí Odry: Předpokládáme, že tento projekt by mohl být realizován do pěti let.

Renáta Eleanora Orlíková: Kdybychom se posunuli dál k přehradám. Přeci jenom jste avizovali, že přehrady jsou naplněné ještě před těmi dešti. Tak jak zafungovaly teď když napadly takové srážky jaké napadly?

Šárka Vlčková, tisková mluvčí Povodí Odry: Přehrady ve správě Povodí Odry zafungovaly velmi dobře. My jsme před těmi dešti byli v zásobních hladinách u všech přehrad. To znamená, to je ta zásobní hladina, kdy vždy právě v období sucha třeba hlásíme, že je naplněno z přehrady na sto procent. To znamená sto procent zásobního prostoru. To je prostor, kde je zadržená voda, která je pro zásobování obyvatel, průmyslu a na zlepšování průtoku pod přehradou. Pokud je povodeň, tak přehrady mají ještě svůj retenční prostor. To je prostor, který zachycuje povodňovou vlnu. Takže v tuto chvíli můžeme říci, že přehrady zafungovala výborně protože zachytily povodňové průtoky a v současné době, kdy už se situace uklidňuje začínáme z přehrad vodu odpouštět.

Renáta Eleanora Orlíková: Zaznamenali jste nějakou nepředpokládanou přestože říkáte že zafungovaly přehrady dobře. Tak stalo se někde na některých místech něco co jste nepředpokládali?

Šárka Vlčková, tisková mluvčí Povodí Odry: Ne během této povodně se nestalo nic nepředvídatelného.

Renáta Eleanora Orlíková: I my jsme o víkendu pečlivě mapovali situaci a na některých přehradách lidé zejména ti, kteří bydlí v okolí přehrad se chodili dívat jak vodohospodáři upouštějí vodu, protože měli obavy, že když bydlí někde v blízkosti, že když neupustíte podle nich v pravý čas. Tak je povodňová vlna smete nebo že budou zatopeni. Komunikujete nějak s lidmi, upozorňujete je třeba že by jim hrozilo nějaké nebezpečí?

Šárka Vlčková, tisková mluvčí Povodí Odry: Já bych chtěla nejprve vysvětlit, jak je to s manipulací na přehradách. Každá přehrada má svůj manipulační řád ve kterém se říká co v jakém období, v jakém čase můžeme a musíme udělat. Takže opravdu ta manipulace byla v pořádku. A pokud vypouštíme z přehrady vodu tak je to vždycky neškodný odtok. V období povodní se může lidem zdát že některé přehrady vypouštějí mnohem více vody než by si přáli. Není to tak.

Renáta Eleanora Orlíková: No a teď k té komunikaci, mohou se na vás lidé obracet. Respektive takhle obrací se na vás lidé a doptávají se jak co se bude dít, jestli mají mít obavy a podobně?

Šárka Vlčková, tisková mluvčí Povodí Odry: Lidé se doptávají, volají na dispečink. Samozřejmě se snažíme v rámci časových možností odpovídat. Ale je pravdou, že na dispečinku jsou naši zaměstnanci potřební právě proto aby byly k dispozici vedení, které řeší manipulace na vodních dílech a jezerech.

Renáta Eleanora Orlíková: Jak se vodohospodáři na takové situaci připravují. Protože o tom, že bude více pršet se vědělo už v týdnu ty předpovědi se naplnily.

Šárka Vlčková, tisková mluvčí Povodí Odry: Ano, pro nás jsou stěžejní samozřejmě předpovědi českého hydrometeorologického ústavu. A podle nich se vlastně řídíme a řídí se naše činnost hlavně povodňové komise, kterou svolává technický ředitel a tato komise zasedá ve složení odborníků, kteří jsou zodpovědní za přehrady, jezy. Dispečink a celé řízení vodohospodářské soustavy. Takže ve chvíli, kdy jsou vyhlášeny nějaké velké srážky zasedá povodňová komise a všichni odborníci, kteří jsou přítomni vědí co mají dělat.

Renáta Eleanora Orlíková: Kromě hydrometeorologického ústavu jsou pro vás i některá další data relevantní?

Šárka Vlčková, tisková mluvčí Povodí Odry: Vlastně my máme předpovědní skupinu Povodí Odry, která právě z dostupných předpovědích dat hlavně z českého meteorologického ústavu a také z modelu Aladin prognózují možné průtoky, které budou mít v průběhu té povodňové epizody a jenom například naši naši zaměstnanci prognózovali, že v době kulminace bude mít Odra průtok 500 kubíků za sekundu a trefili se. Měla 510.

Renáta Eleanora Orlíková: Jaká je momentální hydrologická situace po té úvodní a po těch deštích, které jsme zažívali v minulých dnech.

Šárka Vlčková, tisková mluvčí Povodí Odry: Je potřeba si uvědomit, že celé území Povodí Odry je silně nasycené vodou a každá srážka, která vypadne bude mít odezvu v průtocích.

Renáta Eleanora Orlíková: Teď možná ještě se vrátím zpátky na přehrady. Přehrady jsou naplněné, to co bylo přes, tak jste opouštěli, tak jak jste vysvětlovala. Co dál? Teď ještě budete s tou vodou v přehradách, které je teda hodně dělat?

Šárka Vlčková, tisková mluvčí Povodí Odry: Povodňová situace na území Povodí Odry je až do 1.11. To znamená v tomto období se mohou vyskytnout jakékoliv povodně. Proto my musíme opět přehrady připravit na to, aby byly schopny pojmout další vody třeba z nadcházejících srážek a proto v tuto chvíli budeme neškodným odtokem odpouštět z přehrad tak abychom se dostali na zásobní prostory každé z přehrad. Jenom pro zajímavost u Slezské Harty jsme se vlastně do retenčního prostoru vůbec nedostali a teprve tu přehradu plníme do zásobního prostoru.

Renáta Eleanora Orlíková: Z toho zásobního prostoru potom upouštíte zase někam do řek. V jakém období?

Šárka Vlčková, tisková mluvčí Povodí Odry: Ano. V období sucha ze zásobního prostoru se dodává voda pro obyvatelstvo i průmysl. Ale také se vypouští voda z přehrad do toku tak aby v řece tekla voda pro živočichy.

Renáta Eleanora Orlíková: Paní Vlčková, děkuji za rozhovor i za užitečné informace pro naše diváky.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry