Host dne

Tomáš Kužel, ředitel, Krajské ředitelství PČR, Nasazení PČR v rámci vládních covidových opatření v MSK

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Policisté napříč Českou republikou začali v pondělí 1. března kontrolovat pohyb lidí přes hranice okresu. Kontroly jsou namátkové na většině míst tak neovlivňují plynulost silničního provozu. Zároveň kontrolují i dodržování dalších vládních nařízení. Na dálku vítám Tomáše Kužela, krajského ředitele moravskoslezské policie. Dobrý den, pane řediteli vítejte

Tomáš Kužel, ředitel Policie MSK: Dobrý den.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane řediteli, kolik policistů, vojáků a celníků je v kraji nasazeno na hranice okresu? S tím asi souvisí otázka, máte dost policistů?

Tomáš Kužel, ředitel Policie MSK: Tak máte pravdu, že to je velké opatření. Jedno z největších, jaké policie dělala za poslední roky. Je to velmi náročné. Nasazení policistů, hlavně ty první dva dny, kdy jsme si museli pomoci v podstatě sami a opatření platilo hned v pondělí bylo nasazeno první pondělí kontrol 450 policistů. To bylo pondělí, úterý se nám to trochu vylepšilo, protože nám začali pomáhat celníci a vojáci. Zhruba půlku toho celkového počtu to znamená přes 200 vojáků a zhruba 10 až 15 celníků, podle toho, jak mají nemocnost a jak se podaří nastavit tu službu.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Dá se říct, že máte více jak tři týdny za sebou těch kontrol. Jakou máte zpětnou vazbu také od svých lidí. Od policistů, kteří jsou nasazeni pro tyto kontroly, ale také co třeba slýcháváte od lidí.

Tomáš Kužel, ředitel Policie MSK: Tak samozřejmě názory jsou různé. I pohled lidí na ta opatření se velmi různí. Ten začátek celého toho opatření byl velmi intenzivní. Policisté úplně nevěděli, co od toho očekávat, jaká bude intenzita pohybu přes ty takzvané check pointy, pokud to můžeme takto spolu s pracovníky nazývat. A skutečně první dny bylo vráceno až 500 vozidel. 500 vozidel v rámci té jedné služby, což je poměrně vysoké číslo. Dneska už je to zhruba 100, 150, maximálně 200. Když je nějaký víc intenzivní pracovní den a znovu musím říct, že velká intenzita pro práci policistů na těchto checkpointech i u vojáků samozřejmě a celníků je právě v pracovní dny. Co se týče víkendu, tak ty jsou o poznání klidnější. Lidé dodržovali ještě před rozvolněním, které se stalo tento týden v pondělí. Tak dodržovali to opatření setrvání v místě bydliště popřípadě v blízkosti teritoria obce a přestalo takovéto přesídlování víkendové do horských středisek, kde jsme zaznamenali obrovský nárůst turistů. Ten jsme teď nevnímali od 1.3. v podstatě, kdy byly prázdné. Uvidíme, co to udělá teď, protože máme před sebou první víkend, který už dozná jistého rozvolnění

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A ještě ta druhá část otázky. Co slýchávají vaši lidé od těch řidičů, které zastavují.

Tomáš Kužel, ředitel Policie MSK: Téměř nedochází k žádným konfliktním situacím. Velmi často odjíždím na ty check pointy, ať už v pracovní dny nebo o víkendech. Hovořím s těmi policisty, vojáky a celníky, kteří tam pracují a skutečně všichni se vyjadřují unisono v tom smyslu, že ti lidé jsou velmi slušní, velmi vstřícní. Většinou už mají připravené to co připravené mít musí. To znamená nějaké pracovní smlouvy nebo čestná prohlášení a podobně. Důkazní stránka je vždy na tom občanovi, ale nevznikají konflikty a nejsou problémy ani s průjezdností.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Ráno jsou ta policejní auta na hranicích okresu vidět častěji než třeba v odpoledních nebo večerních hodinách. Je to jen můj pohled nebo je to opravdu fakt, že máte vymezené časy, kde je vás více nebo častěji vidět.

Tomáš Kužel, ředitel Policie MSK: Ano, máte pravdu, že přes den je intenzita kontrol vyšší. Nicméně všech těch sto přesně 109 kontrolních bodů, které máme v rámci Moravskoslezského kraje, tak nemusí být obsazeny trvale. My nemáme povinnost kontrolovat úplně každého, který jede přes tento bod přes tento kontrolní bod. Využíváme také takzvaných namátkových kontrol. To znamená přesouváme se z některých míst na další místa a proto může někdo si říct, aha tak teď ráno jsem touto silnicí jel a byl tam policista, zkontroloval mě když jsem jel odpoledne, tak tam nikdo nebyl. Ano, může se to stát, protože některé ty hlídky používají tzv. aktivní kontrolní stanoviště. To znamená, že je můžou i měnit v průběhu dne. To samé probíhá i na železnici nebo v rámci hromadné dopravy dálkové, kdy ať neobtěžujeme nebo nezastavujeme autobus někde na dálnici, což pokud nebudou mít vážný důvod, tak neuděláme. Tak kontrolujeme právě na autobusových stanovištích na vlakových nádražích anebo potom policisté nastoupí do vlaku, tam přece jenom ta mobilita těch policistů může být větší a kontrolují v průběhu té jízdy. Takže snažíme se co nejméně obtěžovat ty občany, zdržovat nebo nějakým způsobem jim omezovat život.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Co jsou policisté pane řediteli aktuálně oprávnění požadovat a to znamená, ať už na silnicích když zastaví auto nebo na ulici, když potkají lidi. Narážím teď například na publikované mediálně probírané případy, kdy policisté v některých případech možná neúměrně vyžadovali po lidech, aby měli roušky.

Tomáš Kužel, ředitel Policie MSK: Rozdělíme tedy základní opatření, která platí nejen v autě, ale i třeba při chůzi v obydlené oblasti. Vy jste narazila například na téma roušek. A ano tady mohu potvrdit, že pokud jsou osoby při komunikaci u sebe nebo třeba při kontrole v autě nebo při pohybu třeba, po městě Ostravě, tak by měli nosit ochranu úst a nosu. Druhá věc je samotná kontrola na tom stanovišti, co musí mít člověk, aby mohl projet přes to kontrolní stanoviště, to jsou dvě rozdílné věci. Tady musíte doklad doložit jako jedinec, který projíždí přes ten kontrolní bod musíte doložit, že máte oprávnění, že můžete jít do toho jiného okresu. Nicméně platí obecné opatření, které platí všude a to nejen na tom check pointu.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jak jsem tady zmínila publikované zásahy policistů a strážníků kvůli rouškám. Můžete třeba okomentovat ten příběh tady z Ostravy. Myslím, že to bylo v Ostravě Porubě, kdy žena opakovaně odmítala si nasadit roušku. Navíc popíjela alkohol na veřejném prostranství.

Tomáš Kužel, ředitel Policie MSK: Víte, policie je zřízena od toho, ať nejen pomáhá a chrání, ale i vyžaduje zákony, které schvaluje Poslanecká sněmovna. Od toho je také mimo jiné policie zřízena a policisté jaksi o vlastní vůli nemůže přihlížet porušování zákonných norem. A pokud konkrétně se pozastavíme nad tímto případem, tak se u té ženy snoubí několik aspektů. Požívání alkoholu na veřejnosti. Samozřejmě i byla pod vlivem alkoholu a to velmi. Agrese porušování nařízení vlády z hlediska toho, že si po několika opakování odmítla vzít roušku nebo respirátor. To všechno sestoupilo v jedno jednání, kdy skutečně potom nakonec převážila agrese. Celý ten incident začala řešit městská policie, Policie České republiky k tomuto případu byla potom přivolána z důvodu asistence a zajištění té osoby. A to se potom stalo. Policistka s jedním policistou poté ženu zajistili a vzhledem k tomu, že ani nebyla ochotna prokázat svoji totožnost abychom mohli popřípadě provést oznámení buď uložením blokové pokuty, což v tomto případě moc prakticky proveditelné nebylo anebo oznámení té osoby potom správnímu orgánu, zejména dané příslušné obci. Tak potom byla zajištěna.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Možná proč lidi byli tak pobouřeni, když se zmedializoval například tento případ je přítomnost malého dítěte u toho zásahu. Tak jak se třeba policisté nebo strážníci v první chvíli měli zachovat v případě, když zasahují v momentě, kdy je u toho zásahu malé dítě.

Tomáš Kužel, ředitel Policie MSK: Tak to jsou samozřejmě citlivé věci. Je to mnohokrát hodnoceno v médiích. Těch případů bylo několik. Nevím teď, kdy byl ten případ toho může také s malým dítětem. No já obecně také jsem měl dvě děti, dvě malé děti. Dneska už jsou dospělí lidé, nicméně přece tím víc by mělo být umocněno, že rodič se bude chovat tak, aby tvořil tomu svému dítěti příklad a ne, že se bude chovat jak ta žena na tom místě.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: To je pravda. Co teda měli ale strážníci potažmo potom policisté udělat, aby dítě nebylo přítomno. Jak měli to dítě zajistit nebo co měli udělat, aby možná do budoucna to dítě nemělo strach z policistů, když je uvidí protože v tu chvíli to určitě tak malé dítě vyhodnotí tak, že se něco děje jeho milované mamince nebo tatínkovi v dalších případech.

Tomáš Kužel, ředitel Policie MSK: To je právě to o čem mluvím. Ten stupeň nebo to stupňování těch problémů bylo na straně té ženy ne na straně policistů, já jsem nebyl přítomný tomu zákroku. Nicméně z informací, které mám, tak jak se ten případ vyvíjel ze strany zásahu městské policie a to je asi otázka potom na ředitele Městské policie Ostrava, tak ti policisté vždycky jakoby jdou až krok za tím člověkem, který tu agresi nebo tu nespolupráci anebo třeba páchání přestupků nebo dokonce trestného činu stupňuje. Takže ono je to velmi velmi složité hodnotit.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane řediteli, já vám děkuji za rozhovor a za užitečné informace pro naše diváky, mějte pěkný a zdravý den.

Tomáš Kužel, ředitel Policie MSK: Děkuji Vám. Přeji pěkný den vám i divákům a taky si přeji, ať už tu nemoc co nejdříve zvládneme. Děkuji.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat