Stáhnout video

Host dne

Ondřej Zdvomka, městský architekt: Zřejmě až referendum rozhodne o kulturním stánku ve FM

Renáta Eleanora Orlíková: Ve Frýdku-Místku budou lidé zřejmě v referendu rozhodovat o stavbě Nové scény Národního domu podle návrhu architektky Evy Jiřičné a také o osudu kina Petra Bezruče. Téma pro architekta města Ondřeje Zdvomku. Dobrý den vítejte.

Ondřej Zdvomka, architekt Frýdku- Místku: Dobrý den.

Renáta Eleanora Orlíková: Tak já už jsem řekla, že lidé budou rozhodovat zřejmě v referendu. To se ještě rozhodne na zastupitelstvu jaký způsob rozhodování zastupitelé zvolí. Ale bavme se o těch stavbách. Proč vlastně se o tom rozhoduje. Frýdek-Místek v tuto chvíli nemá kulturní prostory vhodné zejména pro divadla a koncerty, ale také ani pro své spolky. Je to tak?

Ondřej Zdvomka, architekt Frýdku- Místku: Je to tak. Teď ty prostory co jsou ve městě tak jsou buď kapacitně nevyhovující pro tak velkou akci nebo třeba nevyhovují typologii, že tam jsou prostory v ploše ne v kaskádách. Není tam odpovídající hlediště. Takže je vhodné o něčem takovém uvažovat.

Renáta Eleanora Orlíková: Znamená to, že vyřešit by to mohla buď přestavba kina Petra Bezruče anebo úplně nová stavba jak už tady padlo podle návrhu architektky Evy Jiřičné.

Ondřej Zdvomka, architekt Frýdku- Místku: Je to tak.

Renáta Eleanora Orlíková: Můžete trošičku popsat, jak by to tedy mohlo vypadat?

Ondřej Zdvomka, architekt Frýdku- Místku: My máme vlastně dvě možnosti. První je objekt starého kina, který zatím chátrá. Tedy na sídlišti Riviéra, což je naše nejzelenější sídliště. A to se teď bude revitalizovat. Takže máme jednu možnost k revitalizovanému sídlišti dodat i opravené kino a nějakým způsobem udělat z té části města jeden celek.

Renáta Eleanora Orlíková: Já se do toho vložím, kdyby náhodou došlo k tomu, že by se kino. Kdyby ta volba padla na kino. Tak co s tím kinem bude?

Ondřej Zdvomka, architekt Frýdku- Místku: To je těžké říct. Je několik možností, jestli to přestavět nebo zbořit. Ale zase máme problém s tou typologii budovy. Je to halová konstrukce a není tolik možností. Co s tím udělat.

Renáta Eleanora Orlíková: Takže pořád je ve hře přestavit to eventuálně v kulturní stánek, který by byl vyhovující pro Frýdek-Místek.

Ondřej Zdvomka, architekt Frýdku- Místku: Ano.

Renáta Eleanora Orlíková: Tak pokračujte dál. Omlouvám se, skočila jsem vám do toho.

Ondřej Zdvomka, architekt Frýdku- Místku: Vlastně tolik k tomu Bezruči stačí. Druhá věc je, že ta druhá akce má zase další klady. A to, že je postavené blíže k centru města a rozšiřuje Národní dům. Proto to je přístavba. Není to rekonstrukce Národního domu, ale je to přístavba k Národnímu domu. A má zajistit to samé. To znamená kapacitní sál pro divadla s plnohodnotným provazištěm.

Renáta Eleanora Orlíková: Napadá mě otázka proč město zadalo tu přístavbu když od začátku asi bylo ve hře kino Petra Bezruče.

Ondřej Zdvomka, architekt Frýdku- Místku: To je dobrá otázka. Ono vlastně v minulém volebním období se koalice rozhodla prověřit ještě tuhle možnost. Protože jsme získali pozemky, které byly u Národního domu. Takže se nabízelo zjistit, jestli by se ten sál vlezl, což jsme předtím nevěděli. A jak by se dal ztvárnit. To znamená, jak by byl velký, co by to přineslo. Takže to byla správná volba to ověřit. A teď stojíme před tím se rozhodnut.

Renáta Eleanora Orlíková: Proč to rozhodnutí je tak těžké?

Ondřej Zdvomka, architekt Frýdku- Místku: Každá z nich do toho přináší něco jiného. Bezruč, jak už jsem říkal, je skvělá příležitost přispět k revitalizaci toho sídliště. Národní dům samozřejmě je investice do centra města. A to jsou lidi, kteří se chtějí rozhodnout buď pro to nebo pro to druhé a proto před tou volbou stojí. Protože oba ty projekty mají svá plus.

Renáta Eleanora Orlíková: Trošičku více zabředneme do toho abyste popsal jak budou vypadat ty budovy byť říkáte že jsou hodně podobné. Jaká volba je lepší pro vás jako architekta města?

Ondřej Zdvomka, architekt Frýdku- Místku: Z hlediska architekta města je to prakticky jedno. Já potřebuji aby ta architektura nevycházela jenom ze mě. Jako z nějaké autoritativní postavy ve městě, ale aby to bylo ve spolupráci s lidmi, ve spolupráci se zastupiteli. Abychom nějakým způsobem v diskuzi došli k tomu správnému výsledku.

Renáta Eleanora Orlíková: Ukazuje se už teď, který návrh by mohl dostat přednost?

Ondřej Zdvomka, architekt Frýdku- Místku: To se právě neukazuje. Musíme počkat na zastupitelstvo až vyhlásí referendum. Potom proběhnou akce k tomu referendu, aby vlastně lidi získali nějaké povědomí o tom, co je lepší, co je horší, jaké výhody má jedna stavba, jaké výhody má druhá stavba.

Renáta Eleanora Orlíková: Můžete tedy zmínit výhody Petra Bezruče a výhody té druhé stavby podle návrhu architektky Evy Jiřičné.

Ondřej Zdvomka, architekt Frýdku- Místku: Kino Petra Bezruče je vítězný návrh architektonické soutěže. To je první z výhod, že architekti soutěžili. Vybral se nejvhodnější návrh a ten je teď v takovém stavu, že je možné ho vzít a začít ho projektovat, nakreslit výkresy pro stavbu a můžeme začít stavět. Je k tomu navržené i parkoviště, což je super protože máme zajištěno parkování, máme zajištěnou budovu a můžeme se posunout dál. Pokud se pro to rozhodneme, tak se zlepší to sídliště. My ho teď budeme revitalizovat a všechno se to spojí. Tou synergií. A ta část města - to sídliště Riviéra bude výborně fungovat. Druhý aspekt, který je také důležitý je cena, protože oprava kina když jsem to já naceňoval pro sebe. Tak vyšla levnější než ta druhá akce.

Renáta Eleanora Orlíková: O kolik?

Ondřej Zdvomka, architekt Frýdku- Místku: Je to přibližně o 100 milionů. Samostatná ta stavba je o 100 milionů levnější a pokud my tam začneme do toho počítat i nároky na parkování pro tu druhou budovu, kterou potom ještě shrnu a vysvětlím, tak ten rozdíl se začne zvyšovat.

Renáta Eleanora Orlíková: K té ceně se asi ještě dostaneme. Jak dalece se do té celkové budovy, do celkového vnějšího vzhledu bude zasahovat u toho kina Petra Bezruče?

Ondřej Zdvomka, architekt Frýdku- Místku: Poměrně razantně. To je vlastně halová konstrukce. A je vyplněna betonovými panely, takže v návrhu vítězném je navrženo, že se všechny ty betonové panely odstraní a kompletně se vybije vnitřek stavby tam zůstanou jenom rámy a jenom ta hala a ten hlavní sál.

Renáta Eleanora Orlíková: Co město získá přestavbou?

Ondřej Zdvomka, architekt Frýdku- Místku: No získá tím to, že ty prostory upravíme podle nynějších norem. My vlastně máme stavbu, která už neodpovídá těm nárokům jaké mají třeba lidé na vozíku.

Renáta Eleanora Orlíková: Velikost sálu bude jaká?

Ondřej Zdvomka, architekt Frýdku- Místku: Stejná jako předtím, to znamená okolo 440 míst.

Renáta Eleanora Orlíková: A další prostory nabídne tím pádem ta přestavba?

Ondřej Zdvomka, architekt Frýdku- Místku: Ano, je tam navrženo vytvoření ochozu v tom kině, které tam teďka není. Takže centrální prostor takové foyer, které bude vhodné pro výstavu obrazů a navíc tam budou ještě zázemí jako je třeba kavárna.

Renáta Eleanora Orlíková: Tak a postavíme proti tomu návrh architektky Evy Jiřičné s přístavbou k Národního domu.

Ondřej Zdvomka, architekt Frýdku- Místku: Tam jde o to, že ta ověřovací studie ukázala, že je možné na ten pozemek dostat plnohodnotný divadelní sál. První výhoda toho je, že to je novostavba. To znamená, že my můžeme překonat všechny překážky, které byly u toho Bezruče, že třeba jsme tam neměli plnohodnotné provaziště, což třeba tady tady máme. A můžeme to mít přímo u hlavní třídy městské a u centra Místku. A ta hlavní devizou je, že pokud dojde k opravě Národního domu a k opravě Moravia banky, což je budova hned vedle Národního domu a není to součástí té akce o které my teďka budeme rozhodovat. Tak se může v budoucnosti řádově třeba deseti dvaceti letech stát kulturně-společenský komplex.

Renáta Eleanora Orlíková: Už jste zmínil cenu a rozdíl v ceně, tak jaká by bla celková cena přestavby a celková cena výstavby podle návrhu architektky.

Ondřej Zdvomka, architekt Frýdku- Místku: Rozdíl je dvacet milionů. Ale abychom zajistili, aby ta budova dobře fungovala, tak my potřebujeme zajistit i parkování. My tam teď nějaké máme, ale kapacitně nám nevyhovuje. Protože je kolem občanská vybavenost jako lékaři nebo některé další úřady, protože je tam Národní dům, Moravia banka, která bude taky sloužit nějaké kultuře. Takže my tam budeme muset dostat mnohem více parkovacích míst. Abychom to zajistili, tak tam nebudeme muset investovat dvacet milionů navíc ale třeba sto třicet milionů do té budovy. Takže potom se budeme rozhodovat mezi 440 a 580.

Renáta Eleanora Orlíková: Tak zastupitelé mají rozhodnout jestli odsouhlasí referendum. Ten samotný proces proběhne dejme tomu přes léto, kdy by se mohlo začít nebo kdy se bude vědět, pro který návrh se lidé rozhodli. Pakliže o tom budou rozhodovat lidé v referendu.

Ondřej Zdvomka, architekt Frýdku- Místku: Pokud vše půjde dobře, tak to budeme vědět spolu s krajskými volbami. Protože zastupitelé budou 15. července hlasovat o vyhlášení referenda pokud budou hlasovat, že se vyhlásí, tak se bude konat spolu s krajskými volbami.

Renáta Eleanora Orlíková: Stavět by se potom nebo přestavovat mohlo v příštím roce?

Ondřej Zdvomka, architekt Frýdku- Místku: To asi ne. Teď i díky té krizi koronavirové je taková situace. Že město s tím nepočítá. To je výhled na rok 21 a 22. A můžeme se o tom začít bavit dejme tomu v horizontu pěti let. Ale to neznamená, že se ty akce nemusejí připravovat projekčně, to samozřejmě ano. A až se dostaneme do situace, kdy budeme moci ty stavby zafinancovat což nedokážeme teď odhadnout kdy, tak je můžeme realizovat.

Redakčně upraveno / zkráceno. Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry