Stáhnout video

Host dne

Ivo Vondrák (ANO), hejtman MS kraje, Bohumínská tragédie zasáhla celý kraj

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Nejtragičtější požár bytového domu od roku 1989. Bohumínská tragédie z 8.srpna otřásla celým Českem. K události se vrátíme v rozhovoru s hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivem Vondrákem. Dobrý den. Pane hejtmane, vy jste byl na místě krátce po zásahu. Jak jste vnímal tu atmosféru?

Ivo Vondrák (ANO), hejtman MS kraje : Vždycky ta atmosféra takovýchto situací je velmi tíživá. Úplně to cítíte, že došlo k tragédii. Já jsem byl samozřejmě pod tím domem, kde pod plachtou byli ti, kteří skutečně skočili dolů v zoufalství, které bylo nahoře. Je to skutečně velmi nepříjemná věc a vždycky to s člověkem otřese. Takže musím říct, že pro mě to bylo velmi tíživé. Řekl bych možná o něco tíživější než byla tragédie ve fakultní nemocnici. Přece jenom tam už to bylo trošku jinak postavené. Nicméně bohužel takové věci se dějí. Nedá se svítit. Obávám se, že asi jich ne, že ubývat, ale spíš se bojím, že jich v čase bude přibývat. Prostě ta společnost je taková a to není jen otázka Moravskoslezského kraje. Je to otázka celosvětové krize v této oblasti. Mám ten dojem, že je to nějaký produkt doby.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Když jsem hovořila s krajským ředitelem policie Tomášem Kuželem, tak říkal, že zpočátku tam panoval takový trošičku zmatek na místě. Byla tam strašná spousta lidí, kousek je hřiště, kde si ještě děti hrály a tak dále. Vnímal jste to také tak, že spoustu možná těch přihlížejících dodávalo takovou jakousi zmatečnost a možná víc podtrhlo tu tragičnost té situace.

Ivo Vondrák (ANO), hejtman MS kraje : Tak určitě, lidé si neuvědomují, co se děje. Teď samozřejmě někdy v té dobré snaze pomoci spíš věci komplikují. Je pravda, že ten zásah vůbec nebyl jednoduchý protože to jedenácté patro je velmi problematické. Protože tam nedosáhnete tou vysokozdvižnou plošinou která tam byla. To znamená, ten zásah se musí vést zevnitř, musíte vytáhnout do jedenáctého patra všechny hadice, to není vůbec nic jednoduchého a když k tomu přičtete tu rychlost šíření požáru, tak se ostýchám říct, že ti lidé, musím to říct, byli vlastně defakto odsouzeni k smrti. Díky tomu, že ten pachatel to takto udělal. To znamená polil dveře a zapálil. To si myslím, že jim uzavřel jakoukoliv únikovou cestu ven.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Ano, vypadá to tak. Vše tomu nasvědčuje. Nicméně lidé docela kritizovali i hasiče, že ten jejich zásah byl neadekvátní, že možná měli matrace mít dříve nafouknuté a tak dále. Jak to vnímáte vy protože hasiči naopak říkají, že ten zásah byl adekvátní a že udělali všechno, co udělat měli a mohli a navíc byli i včas dokonce na tom místě.

Ivo Vondrák (ANO), hejtman MS kraje : Dokonce tam byli dříve než měli být. Ten poplach byl vyhlášen 17:49 a 18:54 byli na místě. To znamená, skutečně tam byli okamžitě, ale jak říkám, problém je v tom, že pokud máte vysokozdvižnou plošinu vysunout až do 11. patra tak musíte mít auto bezpečně zakotvené a tam prostor na to nebyl úplně ideálně nastavený. A s tou matrací je to bohužel velmi komplikované. Není nastavena na to, aby do něj skákali lidé z jedenáctého patra, je nastavena tak na dvě třetiny té výšky. Jinými slovy řečeno i kdyby se podařila včas dát na to místo, ale ono to potřebuje nějaký technologický čas, nějakou prodlevu než to připravíte, nafouknete. Ti lidé tam nemohou všichni skočit najednou, musí skákat po jednom a vždycky když někdo doskočí, tak zase se musí ta matrace dofouknout. Jinými slovy řečeno to prostě nemělo řešení. Bohužel to takto musím říct. Já jsem rád, že generál Vlček k tomu udělal celou rekonstrukci a ukázal, že skutečně hasiči dělali co mohli. Já to vnímám tak, jak to říká i on. Že pro toho, kdo je vlastně v centru toho dění, kdo je v tom ohrožení, tak pro něj každá sekunda trvá minutu. Ale zase ti hasiči přijíždí a mají nějaké své technické možnosti. Takže já si troufám říct, že tam nedošlo k pochybení u hasičů. Byli tam včas, nicméně komplikace toho zásahu byla dána tím, že to bylo jedenácté patro a ochránit nebo zachránit lidi z tohoto bytu právě v situaci, která tam nastala, když to byl žhářský útok. To znamená, že to nebylo takové klasické zahoření, že někde něco vzplane.To většinou lidé mají možnost z toho bytu utéci, ale tím, že jim byla zastavena možnost úniku, tak to je věc, která se dala těžko vyřešit.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pachatel je ve vazbě a teď se celá tragédie prošetřuje, zároveň Policie odložila případ střelby v ostravské fakultní nemocnici. Vy sám jste prosincový útok zmínil. Mají společného jmenovatele a to je jakási pomsta. Čím si to vysvětlujete.

Ivo Vondrák (ANO), hejtman MS kraje : No pomsta a hlavně iracionalita. Asi vás nenapadne, když máte nějaké problémy ve svém životě, že to půjdete vyřešit tím, že přijdete a budete střílet na nevinné lidi. To je prostě ten problém, fenomén, který se děje i jinde ve světě. Já to velmi sleduji. Sleduji to ve Spojených státech, děje se to i v Evropě a je to pro mě něco nepochopitelného a trošku se bojím, že tato iracionalita mnohdy převládá nad takovým tím selským rozumem normálního uvažování. Jak si to vysvětlit? Já mám neustále pocit, že vnímám kolem sebe víc nesnášenlivosti než by se mi líbilo. Mám ten dojem, že dokonce i sociální sítě, které byly původně založeny jako sítě přátel se dneska mění de facto v platformu útoků, nevraživých útoků. Myslím si, že už máme i první odsouzené za to, co na těch sociálních sítích dělali. Myslím si, že nedokážeme v řadě případů si s tou svobodou nějakým způsobem poradit. Svoboda je také o té odpovědnosti. Nemůžu dělat co chci, musím mít nějakou vnitřní sílu a vnitřní vůli skutečně se chovat tak, jak to vyžaduje i etika, morálka a dle mého názoru tyto věci teď ztrácejí na svém významu a mám ten dojem, že každý má dojem, že pokud může ve společnosti dělat co chce, co mu zákon nezakazuje, tak vlastně se potom ubírají někdy i touto iracionální cestou.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Myslíte si, že takovým případům se dá předcházet? Třeba možná vycítí nějaké výhrůžky nebo když jsou ty výhrůžky nebrat je na lehkou váhu a obrátit se na odborníky. A možná by k takovým případům nedocházelo.

Ivo Vondrák (ANO), hejtman MS kraje : Je to těžké, protože mnohdy máte výhrůžky a nic se neděje. Jsou skutečně falešné nebo to je jenom takový výlev emocí. Na druhou stranu jsou právě tyto útoky typické tím, že nikdy nikdo nikomu nevyhrožoval. Došlo k tomu úplně iracionálně bez nějakého oznámení,varování. O to je to nebezpečnější, o to je to komplikovanější. Předejít tomu si myslím, že de facto není ani možné. Pokud se někdo skutečně rozhodne, že udělá to, co udělá, ať už je to ten osamělý střelec v nemocnici nebo ten, který zapálil byt, tak samozřejmě tomu nemáte možnost nijak zabránit. Jediné co můžeme dělat a to taky děláme je, že se snažíme školit lidi. Máme programy, dotační programy na školení takzvaných měkkých cílů. To znamená školy, veřejná prostranství, veřejné budovy, chceme ty lidi naučit, jak se v takové situaci zachovat protože to je jediná možnost, jak se ubránit takovémuto iracionálnímu trestnému činu.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Bohumínská radnice odpustila lidem z panelového domu měsíční nájem a některým poskytla náhradní bydlení a Moravskoslezský kraj získal od ministerstva vnitra potřebné osvědčení, aby zahájil veřejnou sbírku. Také chcete přispět z krajského rozpočtu. Jak to vypadá? Určitě teda zastupitelé nebudou proti, tak jak ta pomoc bude z vaší strany vypadat?

Ivo Vondrák (ANO), hejtman MS kraje : Takže v daný okamžik je tam přes 600 tisíc korun. My předpokládáme, že dáme oběti sto tisíc korun a na každého zraněného 50 tisíc korun. To znamená, bavíme se o nějakém 1,6 milionů. Samozřejmě uvidíme, jak to bude dál, protože hlásí se k tomu i Ostrava, že na svém zastupitelstvu chce také schválit příspěvek těmto lidem. Město Orlová také. Takže já se domnívám, že těch prostředků tam bude dost na to, abychom v podstatě kompenzovali ztrátu těch lidí a zdraví těm, kteří byli dotčeni a kteří byli obětmi tohoto trestného činu. Je to minimum, co můžeme udělat. Je mi jasné, že penězi samozřejmě nenahradíte lidský život. Na druhou stranu alespoň trošku usnadní lidem to, že potom pozůstalému musí nějakým způsobem pomoci té rodině žít.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Bohumínská radnice se teď uzavřela skoro před celým světem. Nechce poskytovat žádné informace, vzkázala médiím ať už se na ně neobracejí. Kvůli takové jakési úctě a pietě k těm pozůstalým a k celé té tragédii. Myslíte si, že to je šťastné řešení uzavřít se takhle před celým světem?

Ivo Vondrák (ANO), hejtman MS kraje : Jasně, víte ono jak ty věci komunikovat to je vždycky složité. Důležité je, že to nesmí zasahovat do vyšetřování. Když začnete hovořit o domněnkách, ať už jsou to média nebo radnice nebo kdokoliv další, tak to samozřejmě nepřímo ovlivňuje případné svědky protože oni teď nezačnou odpovídat na otázky podle svého, ale podle toho co třeba slyšeli v těch médiích. To si myslím, že je velmi nebezpečné. Proto rozumím tomu, co říkal pan ředitel Kužel, když prohlásil, že nechce vést vyšetřování v přímém přenosu a já mu dávám plně za pravdu. Já jsem byl taky osloven jednou velkou televizní stanicí. Co říkám tomu, že tam byla nějaká oslava. Já k tomu nebudu říkat nic. Protože to není moje starost. Já toto nemůžu komentovat. Je to věc vyšetřování a to vyšetřování skutečně musí být nezávislé, aby bylo nezávislé, tak v podstatě by do něj neměli média vstupovat jinak než tak, že jim vyšetřovatelé řeknou to, co uznají za vhodné, že by se mělo sdělit. Takže já rozumím z jedné strany tomu požadavku na tu informovanost, ale z druhé strany to skutečně může vést k řekněme až k milným závěrům při vyšetřování. Takže já si myslím, že to vybalancování není vůbec jednoduché a já si troufám říct, že snad radnice ví, co teda může sdělit a co nemůže. Takže já bych poprosil média, aby v tomto byly trošku opatrnější protože si myslím, že tam skutečně hrozí to, že ovlivní ty svědky.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já vám děkuji za rozhovor.

Ivo Vondrák (ANO), hejtman MS kraje : Já také děkuji. Pěkný den.

Redakčně upraveno/ zkráceno. Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry