Stáhnout video

Host dne

Vanda Staňková, předsedkyně představenstva OKD: OKD denně testuje přes 500 zaměstnanců na CV-19

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Po několikatýdenní odstávce je v OKD opět obnoven provoz. V historii společnosti je to nejdelší odstávka vůbec. O komentář jsme požádali Vandu Staňkovou, předsedkyni představenstva OKD. Dobrý den vítejte.

Vanda Staňková, předsedkyně představenstva OKD: Dobrý den, děkuji za pozvání.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Tak paní předsedkyně, od pátku 17.8. po šestitýdenní odstávce jste opět spustili plnou těžbu. Jak už jsem předeslala, je to historicky nejdelší odstávka, co OKD zažila.

Vanda Staňková, předsedkyně představenstva OKD: Je to tak. My jsme měli šest týdnů odstávku z toho posledních několik dnů jsme se připravovali na provoz. Právě kvůli tomu, že odstávka byla takhle dlouhá, jsme se museli vracet velmi opatrně, pečlivě všechno připravit a odzkoušet, aby náběh na těžbu proběhl bezpečně a v pořádku.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Co všechno jste museli udělat, aby se znova ten provoz obnovil?

Vanda Staňková, předsedkyně představenstva OKD: Museli jsme zkontrolovat veškeré zařízení, podívat se jestli se nám tam něco nepohnulo, jestli je bezpečné poslat lidi do dolů. Poslední den před ukončením odstávky 13.8. jsme zkoušeli i na ostro,tzn. zkusili jsme vytěžit uhlí, zkusili jsme ho poslat nahoru skipem a zjistili jsme, že všechno je v pořádku.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Bylo to těžké rozhodnout se na šest týdnů odstavit celou společnost OKD, protože s ekonomickými dopady se budete potýkat asi docela dlouho?

Vanda Staňková, předsedkyně představenstva OKD: Jednoduché to nebylo, ale já jsem přesvědčena, že nám nic jiného nezbývalo. To rozhodnutí bylo velmi rychlé, protože my jsme se rozhodli na základě prvotních výsledků, které jsme měli ohledně našeho testování v dole ČSM a rozhodli jsme se vlastně hned. Takže přestože to rozhodnutí bylo těžké, tak jsme ho museli udělat okamžitě.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Když se vrátíme v čase právě na ten začátek, kdy se začalo hovořit o tom, že společnost OKD zaspala, že že měla dřív něco s těmi horníky dělat, že měla dřív testovat. Anebo naopak se kladla vina i Krajské hygienické stanici... Váš pohled? Kde si myslíte, že se stala chyba?

Vanda Staňková, předsedkyně představenstva OKD: Je strašně jednoduché si vždycky říkat, co by kdyby. My jsme už v březnu, jakmile jsme se dozvěděli, že je tady problém s něčím, co se jmenuje koronavirus, tak jsme okamžitě měli všemožná protiepidemická opatření. Až teprve na konci dubna se nám objevily první případy a ke konci května, když těch případů bylo jednadvacet, tak začalo plošné testování na dole Darkov. A od plošného testování na dole Darkov jsme zastavili těžbu na Darkově. A potom když se objevily další případy na jiných dolech, tak bylo plošné testování ke konci června na dole ČSM Sever a Jih. A ve skutečnosti, ještě než jsme věděli oficiálně výsledky toho testování na ČSM Sever a Jih, ale už jsme věděli, že je ten počet vysoký, tak jsme ihned zastavili těžbu úplně všude. Takže já jsem přesvědčená,že my jsme nemohli jednat jinak.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Teď naopak testujete všechny své zaměstnance preventivně. Těch testů děláte až pět set denně. Jak jste schopni celý ten proces zajistit?

Vanda Staňková, předsedkyně představenstva OKD: Tak já mám přesné číslo: my jsme za ty první čtyři dny otestovali 2255 lidí. Probíhá to tak, že my to zajišťujeme všechno logisticky. Naši pracovníci ví přesně, kdy mají přijít, na kterou hodinu, který den. Každých čtrnáct dní se to musí opakovat. Testování je kontinuální tak máme zajištěno, aby ti lidé dodržovali ten čtrnáctidenní cyklus. To testování probíhá tak, že lidé přijdou na nějaké dané místo, otestují se. S testováním nám pomáhá Nemocnice Karviná Ráj a medici z Fakulty v Ostravě. My pak ty testy pošleme do Fakultní nemocnice v Olomouci, svoz je dvakrát denně a maximum do kdy by jsme se měli dozvědět výsledky je třicet šest hodin od provedení testu. My se snažíme to udělat tak, aby to vždycky lidé absolvovali před šichtou, po šichtě, nestáli tam fronty, aby to probíhalo jednoduše.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Stojí vás to miliony měsíčně. Vyplatí se vám to?

Vanda Staňková, předsedkyně představenstva OKD: Vyplatí. Děláme to ze dvou důvodů: pro bezpečí a pocit jistoty našich lidí i jejich rodin, aby měli klid, aby se nebáli, že přijde pracovník z OKD domů a bude mít Corona Virus. A na druhou stranu nám to pomáhá i jako společnosti, protože díky tomu, že pravidelně testujeme, tak můžeme těžit.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Paní předsedkyně, přejdu na jiné téma: Před časem oběhlo média prohlášení společnosti Prisko, že ukončení těžby se blíží. Tady na Ostravsku, že to bude možná rok 2021 nejpozději rok 2022. V jakém stádiu to rozhodnutí je? Je už to pravomocné a můžeme počítat, že opravdu už příští rok se začne těžba utlumovat?

Vanda Staňková, předsedkyně představenstva OKD: To vám nemůžu potvrdit protože my jsme dali jako společnost stanovisko k předpokládané vhodné délce těžby. V médiích probíhaly různé termíny už minulý rok. My jsme na začátku tohoto roku například počítali s tím, že těžba bude delší protože jsme nevěděli, že tady budeme mít takovou krizi jaká tady začala. Ale když jsme přemýšleli jak dál a jakým způsobem, jak fatálně to postihlo naší společnost to co se tady děje, tak jsme museli dát stanovisko k vhodné délce těžby a podívali jsme se na to z mnoha hledisek. Z ekonomických, bezpečnostních. Dívali jsme se i na hlediska sociální, ale my jako společnost musíme to stanovisko dát hlavně z toho ekonomického pohledu a z ekonomického hlediska po zvážení všech parametrů, které se toho týkají považujeme za nejvhodnější tu variantu ukončení těžby buď v roce 2021 nebo 2022 podle toho jakým způsobem se pohnou ceny uhlí. Kdyby se pohly ceny uhlí ještě níž. Tak bohužel musíme počítat s rokem 2021 protože se nám to skutečně nevyplatí. Pokud by ceny alespoň zůstaly na téhle hranici a nebo by se pohly trošku výše protože ten byznys s uhlím je strašně cyklický. Ono se může stát, že klidně vyjedou mnohem výš a že zase budeme nahoře, ale s tím se počítat nedá. My musíme počítat s tím, jaký je dnešek.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: V momentě kdy se rozhodne, že se ukončí těžba k nějakému datu. Co to pro OKD znamená. Jak dlouho ten proces ukončování těžby bude trvat?

Vanda Staňková, předsedkyně představenstva OKD: Tak samozřejmě není tajemstvím, že teď je připravován materiál na základě kterého by se potenciálně měly utlumované doly OKD převádět na státní podnik Diamo. I já budu mluvit z toho praktického hlediska, tak jak to obecně je. Vycházím z toho, že Diamo udělá něco podobného jako by udělalo OKD kdyby ty doly utlumovalo protože my za sebou máme útlumy dolů jako společnost jako taková. Od roku 2004 to původní OKD i to dnešní OKD už je na útlumu. My jsme proinvestovali asi tři miliardy mimochodem jen tak jako číslo pro zajímavost. Takže když skončíte s těžbou, tak vy nemůžete ty doly zavřít a ukončit hned. Musí začít nějaký proces technické likvidace. Ta technická likvidace není okamžitá. Nejdřív je nějaký konzervační režim protože připravujete veškeré podklady pro ten útlum jako takový a v rámci té technické likvidace musíte připravit jaký způsob technické likvidace pro který důl je vhodný. Pak následuje samozřejmě i potenciálně revitalizace krajiny, znovu využití krajiny. Ale ten proces je velmi dlouhý. To není proces na jeden nebo dva roky. To může být i více než deset let.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Je ten proces nevratný? To znamená, když se jednou uzavře důl je to nevratné? Nemůžeme se vrátit k těžbě?

Vanda Staňková, předsedkyně představenstva OKD: Jakmile ten důl zákon začnete konzervovat a připravujete ho na útlum, tak už se velmi obtížně do něj můžete vrátit. Za vysokých nákladů, které neumíme dneska vyčíslit protože se opravdu jedná o náklady na které bychom ve skutečnosti ani neměli dnes pokud bychom zakonzervovali důl a chtěli se k němu do něj vracet. Ale od nějakého momentu už se do toho dolu nevrátíte.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Teď už je jasné že rok dva se tady těžit ještě bude. A kolik lidí přijde o práci?

Vanda Staňková, předsedkyně představenstva OKD: Já bych nechtěla to číslo přímo specifikovat protože to samozřejmě není na nás, předpokládám že budeme ty utlumované doly převádět na Diamo. Ale souvisí to s tím, že část část z lidí kterou zaměstnáváme je i v nějaké věkové struktury. Pro vaši informaci lidí nad 45 a výš je u nás 67 procent, takže my skutečně máme trošku vyšší věkovou strukturu našich zaměstnanců. Takže spousta našich lidí odejde pravděpodobně i do důchodu v rámci toho, někteří přejdou na Diamo a budou pracovat na útlumu, někteří odejdou do nějakého jiného sektoru. Takže není to o tom kolik lidí by přišlo o práci. Souvisí to i s jejich věkovou strukturou.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Paní předsedkyně, já vám děkuji za rozhovor.

Vanda Staňková, předsedkyně představenstva OKD: Já vám moc děkuju.Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry