Host dne

Ivo Vondrák, hejtman MS kraje, Vyhlášení společenské odpovědnosti

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Firmy, obce, organizace veřejného sektoru i živnostníci se mohou přihlašovat až do konce května do dvanáctého kola Ceny hejtmana kraje za Společenskou odpovědnost. Také se hledá osobnost roku 2020. Podrobnosti k tématu už můj dnešní host Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje. Dobrý den pane hejtmane, vítejte.

Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje: Dobrý den přeji všem.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Ceny Společenské odpovědnosti se v Moravskoslezském kraji vyhlašují už od roku 2008 jaký v ceně, Vy osobně, vidíte přínos nebo význam?

Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje: Já ji považuji za nesmírně důležitou, protože zhodnocuje firmu nejen z pohledu, řekněme toho ekonomického, to znamená z pohledu toho k čemu vlastně firmy jsou, to za vytváření zisku, ale také z pohledu toho, jak se starají o své zaměstnance, jak vnímají problémy ekologie, jak funguje vlastně spolupráce firmy se svým okolím... A to jsou v dnešní době, zejména v době Covidové, nesmírně důležité aspekty. Takže já si myslím, že v letošním roce se určitě setkáme s celou řadou firem, které se aktivně podíleli právě i na řešení Covidu, ať už to bylo formou testování nebo jsou připraveny k očkování. To jsou všechno věci, které chceme v této ceně nějakým způsobem zúročit a zhodnotit.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já na Vás navážu, protože Vy jste k ocenění řekl, že téma společenské odpovědnosti získalo v posledním roce mnohem silnější váhu kvůli náročnému období pandemie. I Vy sám vnímáte změnu v chování firem, živnostníků, lidí napříč profesemi, vzděláním a věkem a zaznamenáváte, že pandemické období je změnilo? A pakliže ano, tak v čem?

Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje: Já si myslím, že zcela určitě. Já jsem třeba vnímal, a to vnímali asi všichni, takový ten problém, který vznikl v OKD, že tam zahořelo ohnisko nákazy Covidu, ale poté OKD skutečně přijalo celou řadu opatření a patřilo k těm nejlepším firmám, které pravidelně testovaly ještě v době, kdy to dělat nemusely. A takových firem je určitě více a já si toho nesmírně vážím, protože ty firmy si uvědomily, že jsou součástí celého toho systému života tady u nás a věnovaly se tomu a platily to ze svých finančních prostředků, takže to je něco co bych vysoce ocenil. Samozřejmě byly firmy, které se chovaly opačně, říkaly že prostě nebudou testovat. Dokonce jsem se dozvěděl věci, že bránili svým lidem, kteří byli nakažení, aby to hlásili a podobně. Takže to byl zase přesně opačný extrém. Celá ta situace byla řekněme taková heterogenní.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Bavíme se o Společenské odpovědnosti, letos je vyhlášen už dvanáctý ročník této soutěže. Ceny se budou rozdávat ve čtyřech kategoriích a dále ty kategorie budou rozděleny ještě podle velikosti, v minulém roce pak přibyla kategorie pro mikro podniky, živnostníky a spolky. Mají podnikatelské subjekty zájem se do soutěže hlásit?

Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje: Já jsem strašně rád za to, že ano, že mají zájem se hlásit. My jsme právě otevřeli tu kategorii živnostníků a malých firem, protože jim nebyla v těch minulých letech věnována pozornost a říkali, že to je pro ně nesmírně důležité se do té soutěže přihlásit a my jsme přehodnotili veškerá kritéria a způsob jak se firmy přihlašují právě proto, abychom vytvořili prostor se pochlubit svou společenskou odpovědností i těm nejmenším, protože pro ně je skutečně velmi těžké, když je to firma o několika lidech, když musí nějakým způsobem vyplňovat formuláře, které nejsou úplně triviální. Takže my jsme se snažili právě to zjednodušit...

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Prozradíte kdo bude přihlášené subjekty posuzovat?

Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje: To já opravdu nevím, to je věc, do které skutečně nevstupuju, a možná je to dobře, aspoň nemám možnost věci ovlivňovat, protože víte dobře, že lidé kritizují když tyto věci nejsou transparentní. Takže já to fakt nevím a tedy vám s tím nemůžu pomoci. Určitě se to dá zjistit na odboru, který se o to stará, ale ono možná je dobře, když se to neví, právě z toho důvodu, aby tam prostě nevznikaly nějaké vazby, které by prostě mohly ohrozit takovou tu nestrannost toho rozhodování. Takže já jsem vždycky rád za to když nemusím u toho být, kdy v podstatě se ty věci skutečně dějí mimo, řekněme tu politickou garnituru, aby v podstatě to zůstalo neutrální, objektivní a nestranné.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Znamená to, podle toho co říkáte, že vy sám se nebudete účastnit hodnocení?

Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje: Ne, já se budu účastnit až toho vyhlašování, samozřejmě potom budu obeznámen s těmi výsledky. A jak říkám, já to beru tak, že ta komise o tom rozhodne a není to na jednom člověku jako je hejtman.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Ta nominace, ale i samotný úspěch v soutěži, mohou účastníkům pomoci zviditelnit se v konkurenci a motivovat ostatní. Pane hejtmane, Vy například sám víte o lidech nebo o nějakých subjektech, které si ocenění zaslouží?

Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje: Já jsem rád, že tady je celá řada firem, která vnímá své podnikání právě z toho širšího pohledu, že se snaží být šetrné k svému svému okolí z hlediska ekologie, že se starají o své zaměstnance. Je pravda, a to musím přiznat, že prostě v určitém čase se tady zastabilizovalo několik firem, které prostě skutečně jdou v tomto příkladem. A jsem také rád, když se objeví nové firmy, které předtím se této soutěže neúčastnily a mají stejný přístup k tomuto. Tento kraj je nesmírně zatížený z hlediska znečištění životního prostředí. Procházíme náročnou etapou transformace, to znamená celé řadě firem se ekonomicky daří hůře, protože vlastně musíme nějakým způsobem reagovat na ty nové výzvy, které jsou tady kolem nás. Víme dobře, že jsme kraj, který zatím nemá určitě nejvyšší průměrnou mzdu v České republice, takže právě ty firmy, které jdou tou cestou, že se snaží tento hendikep nějakým způsobem vyrovnat a věnují se tomu velmi intenzivně, to je něco, co se musí ohodnotit.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Už jsme zmínili, že letos se budou hodnotit i trošičku jiné podmínky, než v minulých letech. Je tu pandemie, která ztížila fungování řady subjektů, jak tradičních firem tak malých živnostníků, ale i lidí. Zasáhne to hodně i do hodnocení?

Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje: Já si myslím, že ta pandemie skutečně ukázala na to, které firmy si váží svých zaměstnanců a šli tou cestou skutečně přísného dodržování, přísné kontroly, pravidelného testování. A já bych tady právě chtěl zdůraznit to, co jsem už tady říkal, že prostě to dělali dávno předtím, než jim to někdo povinně nařídil, protože když se podíváte do toho mediálního prostoru, tak byly firmy, které to chtěly odmítat i v době, kdy to dostávaly příkazem. Takže to je to, co já si myslím, že se určitě v tomto projeví. A když se na to podíváte z pohledu dlouhodobého, tak zjistíte, že tyto firmy u nás nebyly, že firemní sféra nebyla u nás nějakým velkým zdrojem nákazy, že v podstatě ty věci skutečně ty firmy zvládly a já tvrdím, a stále si za tím budu stát, že díky tomu, že poctivě testovali, že poctivě nějakým způsobem do toho investovali, tak vlastně zlepšili epidemiologickou situaci a uchránili nás, před řekněme tou poslední vlnou, která prošla, která skutečně krutě zasáhla de facto všechny kraje, vyjma Moravskoslezského.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: My se teď bavíme o těch úspěšných firmách a živnostnících, kteří uspěli v tom náročném období, ale byli také tací, kteří to nezvládli a třeba museli své podnikání ukončit. Máte k dispozici čísla kolik jich v Moravskoslezském kraji je?

Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje: Zatím takovéto číslo nemám, protože se nejednalo ani tak o podnik jako především o služby, to znamená, řekněme ta problematika gastronomie a podobně byla velmi intenzivně zasažena. My máme naše webové stránky, kde jim nabízíme rychlou pomoc, aby se v podstatě dobrali toho, jak zajistit ten výpadek financování, který je daný tím, že prostě byly tyto společnosti zavřené. Je to samozřejmě velká škoda, protože si myslím, že právě, řekněme, města žijí tím, že mají tam služby jako jsou restaurace, bary...je to součást našeho života. Ale domnívám se, že jediné co prostě pro ně můžeme udělat, je že v co nejbližší době budou moci zase otevřít. Nejsem schopen teďka říct kolik těchto firem skončilo, ale pravda je taková, že v tomto kraji vlastně tu ekonomiku podržely především výrobní firmy, které de facto ani de iure v podstatě zavřeny nebyly pokud nechtěly a to bylo vlastně v tom loňském roce, kdy prošla tady taková ta první vlna, ale od té doby v podstatě fungují a to bych řekl, že je dobře, dokonce se jim i hospodářsky daří. Takže já si myslím, že my musíme prostě zajistit tu ekonomiku teď tak, že vlastně podrží nás výrobní firmy a samozřejmě potom ti lidé, kteří v těch firmách pracují, potom půjdou ten svůj volný čas trávit do těch menších firem a já pevně věřím, a jsem v tomto optimista, že se vrátí, ten byznys postavený na těch menších firmách, těch službách, o kterých jsem hovořil, zase zpátky do hry.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane hejtmane, náš čas vypršel, já vám děkuji za rozhovor.

Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje: Já také děkuji.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat