Host dne

Petra Javůrková, místopředsedkyně představenstva DKMO: Dům kultury města Ostravy slaví 60. výročí založení

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Dům kultury města Ostravy slaví 60 let od svého vzniku. Neoklasicistní budova architekta Jaroslava Fragnera byla slavnostně otevřena 16.4.1961 a záhy se stala zásadně kulturně společenským centrem města. Minulost ostravského "kulturáku" si teď připomeneme s místopředsedkyní představenstva Petrou Javůrková. Dobrý den, vítejte.

Petra Javůrková, místopředsedkyně představenstva DKMO: Dobrý den, děkuji za pozvání.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Tak jak už tady padlo, Dům kultury města Ostravy se otevřel v roce 1961. Byla to obrovská budova...

Petra Javůrková, místopředsedkyně představenstva DKMO: Tak je potřeba si uvědomit, že opravdu jsme v padesátých letech minulého století, kdy Ostrava zažívala obrovský rozkvět, růst, jsme v době, kdy vznikala nová Poruba a zároveň bylo potřeba propojit tuto novou část s centrem města, což měla takto učinit známá Gottwaldova třída, dnes tedy třída 28. Října, a na ní měly postupně vznikat monumentální budovy. Jednou z nich právě byl Dům kultury města Ostravy.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jak se ta budova měnila v čase, možná po té stavební stránce, ale i co do pořádání akcí?

Petra Javůrková, místopředsedkyně představenstva DKMO: Když to shrnu má v tuto chvíli tři části, hlavní křídlo, středový trakt a západní křídlo. Co v ní bylo... Od počátku, vlastně v tom hlavním křídle při vstupu bylo foyer, následoval divadelní sál, nad ním byl situován společenský tehdy estrádní sál. Následovalo střední křídlo, ve kterém byly klubovny pro klubovou a spolkovou činnost a to západní křídlo, dnes nejblíž sadu Milady Horákové, sloužilo jako prostor pro Kino Náročného diváka, pro Loutkové divadlo a byly zde umístěny dva dva sály, jeden tedy pro hudební, spíše sborovou produkci a druhý spíše pro taneční zábavu, řekněme. A v průběhu času byl dům vlastně několikrát rekonstruován nebo přizpůsobován těm, kteří v něm našli své zázemí. Ten největší zásah je potom zhruba z devadesátých let minulého století, kdy došlo i ke změně a přestavbě estrádního sálu na dnešní společenský sál.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Tehdy na začátku, měl název Dům kultury pracujících Ostravy, ten se změnil na Dům kultury města Ostravy, nicméně celá ta dlouhá léta se mu říká "Kulturák", můžeme říci čím byl jiný, čím byl výjimečný od ostatních někdejších kulturních domů?

Petra Javůrková, místopředsedkyně představenstva DKMO: Tak určitě byl výjimečný svou velikostí, kterou už jsme zmínili dříve. A určitě byl také výjimečný svou obsahovou náplní, již vlastně od roku 1961 zde sídlilo Divadlo Petra Bezruče a následně zde začala koncertovat Janáčkova filharmonie Ostrava, tehdy ještě jako Ostravský symfonický orchestr. A dále zde působil tehdy legendární klub Jarky Calábkové, taneční klub, působily zde i další soubory, například taneční soubor Opavica, ale také bylo zde sídlo jakési klubové a společenské činnosti, například mě zaujaly kaktusáři, kteří zde sídlili...

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A co je jiné? Tak minimálně, co jsem zachytila, tak Divadlo Petra Bezruče, to už je dnes jiná budova. Janáčkova filharmonie tam zkouší dále, to jste mi i prozradila, že téměř denně každý den čtyři hodiny posloucháte ze své kanceláře a nevyhnete se tomu, protože je to u vás tolik slyšet. Taneční klub Jarky Calábkové a ostatní činnosti už asi buď zanikly nebo se přemístily úplně jinde... Tak v té dnešní podobě, co všechno tam funguje?

Petra Javůrková, místopředsedkyně představenstva DKMO: Dnes zde vlastně od roku 1998 sídlí Janáčkova filharmonie Ostrava. Proto tedy tu slyšíme to zkoušení. A co se týče aktivit, které tady nadále provozujeme, tak je to vlastně divadelní činnost, ve smyslu zájezdových divadel. Organizujeme více než 50, za normálních okolností, více než 50 divadelních představení pro veřejnost ročně. Jsme organizátory největšího množství divadelních představení pro školy. Čili toto taky zůstalo zachováno. V provozu je zde i kino, byť se již nejmenuje Kino náročného diváka ale kino Art.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A jaká je současná návštěvnost, když pomineme tedy aktuálně kovidové období od loňského roku, tak jaká byla někdejší návštěvnost a obsazenost Domu kultury a jaká je teď po těch šedesáti letech?

Petra Javůrková, místopředsedkyně představenstva DKMO: Současná návštěvnost je, budu pracovat s čísly z roku 2019, což jsou pro nás poslední relevantní čísla. A to jsme se dostali téměř na 300 tisíc návštěvníků ročně, s tím že data starší máme pouze zprostředkovaně díky pamětníkům, a ti si vzpomínají, že Dům měl kapacitu nějakých 3200 lidí v jeden okamžik a probíhalo zde několik akcí denně. Což, když si to takto odhadem spočítáme, tak se můžeme dostat na nějakých 900 tisíc návštěvníků za rok.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: My jsme na začátku řekli, že před šedesáti lety Dům kultury města Ostravy, tehdejší DK pracujících Ostravy, byl dominantou města, monumentální stavba. Teď se chystá něco podobného, bude se rozšiřovat, přibude koncertní sál od amerického architekta Stevena Holla. Bude to taková nová ostravská dominanta. Je něco nového, protože postaveno má být, pakliže se nic nezmění, v roce 2025?

Petra Javůrková, místopředsedkyně představenstva DKMO: Ano my v tuto chvíli veškerou dobu, která omezila naši činnost, jsme maximálně využili k tomu, že jsme koncentrovali naši pozornost na přípravné práce, které souvisí s tímto novým projektem. Když si projdete například v tuto chvíli okolí Kulturního domu, tak je zde několik průzkumných vrtů a přípravné práce na novém koncertním sále jsou v plném proudu. Zároveň jsme v uplynulém roce aktivně řešili funkční využití jednotlivých prostor, které vlastně projdou rekonstrukcí v rámci stávající budovy, tak abychom opravdu během pár let byli schopni otevřít funkční celek, který bude obsahově naplněn tak, aby zde Ostravané a široké široké okolí opravdu našli každodenní využití.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já jenom připomenu, že se bavíme také mimo jiné o 60. výročí Domu kultury města Ostravy. Moc, právě kvůli těmto vládním opatřením, se slavit s návštěvníky nedá. Jak jste si s touto situací poradili?

Petra Javůrková, místopředsedkyně představenstva DKMO: Tak vzhledem k současné situaci jsme zvolili a nastartovali ty oslavy poměrně střídmě, ale zároveň s respektem ke všem aktuálním vládním opatřením. Čili minulý týden, v pátek 16.4. byl přesně den, kdy se před šedesáti lety slavnostně Dům kultury otevřel, a my jsme zvolili ty, kteří si symbolicky připili na jeho budoucnost i minulost. Dvě osobnosti, které jsou s tímto místem spjaty, jednak tedy Jaroslava Fragnera, jako autora stávající budovy a poté Stevena Holla, jako reprezentanta přístavby koncertního sálu a symbolu budoucnosti. Takže ve spolupráci s Janáčkovou filharmonií Ostrava a Divadlem Petra Bezruče jsme zorganizovali happening, a také jsme začali natáčet videorozhovory s pamětníky, kteří jsou s tímto domem spojení a ty také naši příznivci uvidí postupně na sociálních sítích Domu kultury. A zároveň bychom rádi do oslav zapojili veřejnost s tím, že jsme spustili takzvanou fotovýzvu, kdy žádáme lidi, aby nám posílali fotografie ať už v Domě kultury nebo v bezprostředním okolí společně se vzpomínkou, která se k tomuto místu váže.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Paní místopředsedkyně Javůrková, já Vám děkuji za rozhovor i za užitečné informace pro naše diváky, co se týká 60. výročí založení Domu kultury města Ostravy.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat