Host dne

Libor Slavík (Studeňáci pro Studénku), starosta Studénky, Ve Studénce opravují krytý bazén za 25 mil. Kč

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Investice ve Studénce, ale i rozvoj bydlení. Nová kašna nebo výsledky projektu studentů Vysoké školy báňské Technické univerzity, kteří se zaměřili na rozvoj města. Témata pro nezávislého starostu města Libora Slavíka. Dobrý den, vítejte.

Libor Slavík (Studeňáci pro Studénku), starosta Studénky: Dobrý den.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane starosto, začneme investicemi. Tou největší v letošním roce je rekonstrukce krytého bazénu. Investice v hodnotě dvaceti pěti milionů je proto tak veliká. Údajně alespoň Vy to tvrdíte, že došlo k havárii na rozvodech pod bazénovou vanou.

Libor Slavík (Studeňáci pro Studénku), starosta Studénky: Nejen, že to tvrdím, ona to je pravda samozřejmě. Bohužel je to vynucená investice, za kterou jsme v nějaké strategii pro letošní volební období nepočítali. Nicméně nechceme nechat budovy města tak, jak to třeba bylo možná takovým zvykem v minulosti zakonzervovávat a nechávat svému osudu, takže jsme se rozhodli realizovat tuto investici. Vybrala se varianta s dlouhodobou životností, to znamená instalace nerezové vany. Částečné rozšíření, aby se zvýšil komfort pro návštěvníky, umístíme tam i vířivku do areálu bazénové haly. Takže myslím si, že se výrazně zvýší komfort pro návštěvníky sportovního centra ve Studénce.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Kdy se budou koupat konečně?

Libor Slavík (Studeňáci pro Studénku), starosta Studénky: Věřím, že v průběhu září budou veškeré práce stavební dokončeny a budeme moci bazén otevřít. Pevně tomu věřím, že hned začátkem podzimních měsíců k tomu dojde.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Významnou investicí jsou také chodníky, dlouho očekávané chodníky v části Butovice a také nová točna. Tam se teprve začalo před pár týdny pracovat.

Libor Slavík (Studeňáci pro Studénku), starosta Studénky: Ano, je to třetí etapa výstavby chodníku v Butovicích. To znamená, že dokončíme to propojení té chodníky, nové trasy až na konec této části města. Součástí toho bude i rekonstrukce a kompletní úprava povrchu i způsobu zajíždění autobusů a na točnu u STS. Takže de facto teď propojíme pěší napříč celým městem a zároveň vznikne komfort i v rámci cestování autobusem.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Nějakou dobu už také probíhají práce v lokalitě nebo v ulici Na Trávníkách, tam se staví nový vodovod. Co to všechno přinesou ty úpravy?

Libor Slavík (Studeňáci pro Studénku), starosta Studénky: Tady vlivem rozhodnutí minulých zastupitelstev vznikla relativně živelně výstavba rodinných domů a stačilo v podstatě těmto vlastníkům mít studnu. V tom dlouhodobém horizontu se ovšem ukazuje, že to není úplně to nejlepší řešení. De facto tahle část města zůstala doposud bez vodovodu. My jsme se rozhodli zrealizovat vodovod. Po poměrně komplikovaných pracích, téměř čtyřletých, jsme ale dostali toho, že v tuto chvíli už je vodovod stavebně vybudován. Budou se řešit papírové záležitosti, zkoušky, certifikace, testování. Pak následně dojde k přepojení těch vodovodů v těch jejich jednotlivých rodinných domech na a následovat bude další návazné investiční akce, což je oprava povrchu komunikace ulice na trávník. Takže to, co jsme před čtyřmi lety slíbili, tak dotahujeme do konce.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pojďme se pobavit o bydlení. Vy jste už to nakousl, že se docela hodně stavělo v té lokalitě, ale ta není jediná. Docela hodně domů se staví na Pánské, čili spíš nová ulice Na Statku. Tam už dokonce někteří lidé bydlí a další parcely se chystají i v dalších místech ve Studénce. Řekněte konkrétní kde.

Libor Slavík (Studeňáci pro Studénku), starosta Studénky: Máme připravenou už protekčně lokalitu u zámku v Nové Horce, kde v tuto chvíli v letošním roce probíhá ve spolupráci s Moravskoslezským krajem investice výstavby nové komunikace, která vede k průčelí zámku a poté levé straně bude místo pro nějakých sedm rodinných domů. V letošním roce řešíme projektovou dokumentaci na výstavbu dalších šesti rodinných domů v lokalitě na ulici Moravské, která vede směrem na Prostějov. Jakmile tuhle část projekčně a dokončíme, budeme řešit následně naplánování do rozpočtu, zasíťování těch pozemků a jejich následný prodej.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Také se chystáte ale stavět ve Studénce bytové domy. Teď jsme se bavili o rodinné zástavbě, ale chystáte i bytové domy, které by byly v majetku města.

Libor Slavík (Studeňáci pro Studénku), starosta Studénky: Máme dvě části. Jedna je rozdělena na ulici Sjednocení naproti v podstatě letního stadionu. Tam v letošním roce budeme zpracovávat projektovou dokumentaci na výstavbu dvou až tří bytových domů, které by byly ve vlastnictví města. Bylo by to nájemní bydlení a další lokalitou je na ulici armádního generála Ludvíka Svobody, kde v podstatě máme pozemky částečně města, které už jsme nabídli. Zveřejnili záměr developerům a nabízíme to developerům, kteří by tam pak zrealizovali ve vlastní režii nějaké další bytové domy s několika byty. Takže celkově by se mohlo jednat až o sto bytů, které by ve Studénce snad do pěti let mohly vyrůst.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Armádního generála Svobody, Je to teď aktuálně pole. Znamená to do budoucna, že Studénka jedna a dvě, prominou mi diváci, kteří se neorientují, najednou bude teda propojena konečně tou bytovou zástavbou a nebude to pole a koupaliště, které ty dvě části rozdělí?

Libor Slavík (Studeňáci pro Studénku), starosta Studénky: Samozřejmě bylo to už někdy v šedesátých letech, kdy byly nějaké první náčrty toho propojení. Ta naše ambice není úplně to propojit i v rámci územního plánu. Pořád tam bude nějaká zelená plocha. Neuvažujeme úplně o tom faktickém propojení. Ještě tam vede železniční trať směrem do Bílovce, ta má taky svoje nějaké ochranné pásmo a ochranné limity. Takže tak neuvažujeme. Nicméně postupně se bude snižovat ta velikost nebo ta výška těch bytových domů už právě v té zamýšlené lokalitě od Svobody postupně bude ubývat pater. Dojde k takovému snižování tak, aby to plynule navazovalo na tu rodinnou zástavbu, která je za železniční tratí.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: To všechno, co jsme teď řekli, neodpovídá ale demografické křivce nebo respektive počtu obyvatel, protože ve Studénce počet obyvatel klesá, ale město nabízí pozemky k rodinné výstavbě a chystá se stavět byty, proč to rozhodnutí padlo vůbec?

Libor Slavík (Studeňáci pro Studénku), starosta Studénky: Je to de facto dlouhodobý trend v posledních letech, kdy je velká poptávka po bydlení, ať už v rodinných nebo bytových domech ze strany i občanů mimo město. Potvrdilo se nám to u prodeji rodinných pozemků, parcel pro rodinné domy v ulici Ke Statku, kde polovinu obsadili lidé žijícími mimo Studénku a staví tam své domy a chtějí ve Studénce bydlet. Takže my věříme, že díky té atraktivitě a dostupnosti města na všechny strany, všemi způsoby dopravy, ať už založení železnice, silnice v blízkosti letiště, je tam klidová zóna, takže je to atraktivní lokalita a myslím si, že když vyrostou nové domy, tak bude větší zájem těch lidí se do Studénky přistěhovat a věříme, že zastavíme ten trend toho postupného snižování počtu obyvatel.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Ono to souvisí nejen ta dostupnost s tím chtít někde bydlet, ale i s tou nabídkou kulturní, sportovní, sociální služby atd. Pojďme se věnovat výsledkům projektu studentů Vysoké školy báňské Technické univerzity, kteří se zaměřili na rozvoj Studénky. Jak viděli Studénky svýma očima?

Libor Slavík (Studeňáci pro Studénku), starosta Studénky: Byl to úžasný projekt ve spolupráci s katedrou architektury, protože začali jsme již před dvěma lety bohužel covid, to dost značně naboural, takže de facto až v průběhu dubna se uskutečnila ta plánovaná výstava těchto prací. Mám na to jenom pozitivní ohlasy, protože tam bylo spoustu velmi zajímavých návrhů, kdy si studenti sami vybrali určité lokality města a podle nich navrhovali, jak by viděli změnu lokality. Takže bylo to od průmyslového areálu bývalé vagónky přes část Nové Horky, Studénky, Butovic, takže velmi zajímavé. Některé záměry byly od sportovišť, kulturních domů, sociálních domů pro sociální služby.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Je něco použitelného, abyste s ním mohli pracovat a do budoucna něco na základě toho návrhu vystavět?

Libor Slavík (Studeňáci pro Studénku), starosta Studénky: Určitě, je tam spoustu zajímavých nápadů. Podobně jako byla práce jednoho studenta někdy před dvaceti lety na v rámci se seminárky na parkoviště v centru města, a to jsme před dvěma lety zrealizovali, dotáhli do konce. Postupně samozřejmě bychom chtěli i některé tyto nápady studentů více rozpracovat do detailů a zabývat se jimi v budoucnu.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Čas se nám krátí, pane starosto, velmi ve zkratce. Proč vybíráte ve Studénce na náměstí novou kašnu?

Libor Slavík (Studeňáci pro Studénku), starosta Studénky: Bohužel ta stávající je technologicky za zenitem. Museli bychom dělat kompletní rekonstrukci a jelikož se náklady za tuto rekonstrukci blíží velmi hodnotě nové kašny, tak jsme dali možnost občanům vybrat si ze čtyř předložených návrhů. Ten jeden, který mi potom formou Design and build zadáme zhotoviteli, který to naprojektuje a pak zrealizuje tak, abychom na jaře příštího roku měli ve Studénce novou, plně funkční a s moderní technologií postavenou kašnu.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já Vám děkuji za rozhovor.

Libor Slavík (Studeňáci pro Studénku), starosta Studénky: Já také děkuji za pozvání.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat