Host dne

Patrik Hujdus (Nez), starosta Mariánských Hor a Hulvák, ÚMOb. Mariánské Hory a Hulváky poskytly ubytování ukrajinským běžencům

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Radnice Mariánských Hor a Hulvák se v minulých týdnech opět otřásla. Policie zadržela místostarostu Řezáče. Proč policisté prohledali jeho kancelář a odnesli řadu dokumentů? Více k tématu Patrik Hujdus. Dobrý den.

Patrik Hujdus (NEZ), starosta ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky: Dobrý den.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane starosto, Vladimír Řezáč jako Váš místostarosta byl odveden policií, je obviněn. Co konkrétně se děje a jak to ohrozí fungování nejen odborů, ale fungování radnice, potažmo vaší koalice?

Patrik Hujdus (NEZ), starosta ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky: Prioritně je třeba říct, že každá taková událost je pro nás velmi nepříjemná, protože když Vám ráno v šest hodin zavolá Policie ČR a oznámí vám, že jeden z místostarostů byl zadržen, je to pochopitelně velmi nepříjemná věc. Máme informace, v podstatě hlavně ty z médií, že tedy pan místostarosta je obviněn, že se bude konat nějaké vyšetřování a pravděpodobně teda bude možná i soud. Nicméně to, z jakých skutků přesně je obviněn a co všechno se mělo stát, to samozřejmě nevíme, protože nejsme účastníci toho trestního řízení. Já když jsem se ptal pana místostarosty Řezáče, jakým způsobem má věci pod kontrolou, řekl mi, že si není vědom ničeho špatného a budu moc rád, když se ta obvinění vyvrátí a když bude všechno v pořádku. Ale samozřejmě člověk do člověka nevidí. Já nejsem soudce, takže počkám, jak se celá věc vyvine.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Znamená to, že Vy na radnici, protože pan Řezáč měl na starosti bytový a majetkový odbor, nepoznáváte jakási pochybení? Udělali jste si nějaký vnitřní audit?

Patrik Hujdus (NEZ), starosta ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky: Audit ze strany města probíhá každoročně a tam vždycky nějaké drobné věci, které jsou třeba z hlediska účtování nebo z hlediska zařazování majetku, nás auditoři upozorní a potom je na nás, abychom ty věci v následujícím období spravili. Ale to nejsou žádné významné věci, které by nějakým způsobem ohrožovaly chod úřadu. My jsme rádi, že ten audit probíhá, protože nás upozorní na to, co je možné dělat lépe. Když to řeknu úplně surově, že by se kradlo nebo že by se tuneloval veřejný rozpočet, to v žádném případě nebylo patrné a toho si vůbec nejsem vědom, že by k něčemu takovému mělo docházet. Musím říct, že bytový odbor normálně běžně funguje, byty se opravují, byty se přidělují. Ten úřad v podstatě není paralyzovaný.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Stalo se to v květnu, to znamená v květnu zadržela policie Vladimíra Řezáče. Teď je konec června, začátek prázdnin do této chvíle nevíte nic nového?

Patrik Hujdus (NEZ), starosta ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky: Nemáme informace, protože ti lidé, kteří jsou účastníci toho řízení, předpokládám, že se nesmí k té věci vyjadřovat. To, co čtu v médiích, to nekomentuji, poněvadž to mohou být spekulace nebo různé další informace, takže nic nového nevím. Čekám sám, jak se ty věci vyvinou a pak uvidíme.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já jsem se Vás také ptala, jak je ohroženo současné vedení koalice, protože u Vladimíra Řezáče nezůstalo, také zastupitelka Sandra Sophia Murtinová má potíže s policií.

Patrik Hujdus (NEZ), starosta ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky: Ano, to je pravda. Jak jsem řekl na začátku, je to nepříjemná věc. Koalice tak, protože naše radnice zažívala v tomto volebním období poměrně turbulentní časy, jak jsme byli složeni, tak se domnívám, že už to jsme schopni dokončit do řádného termínu. V září nás čekají volby a já si myslím, že tam lidé ty karty rozdají znova a mohou sami vyhodnotit, jak kdo pracoval, jak se kdo choval.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jak jste to vyhodnotil Vy? Protože i Vy v minulém roce jste měl potíže. V uvozovkách jste byl svržen ze své židle, do které jste se ale po krátké době zase vrátil.

Patrik Hujdus (NEZ), starosta ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky: Je přirozené v politice, bohužel i na těch menších radnicích, že různé skupiny mají zájem vést dejme tomu městský obvod. Takže poté, co došlo k jednomu převratu v době nouzového stavu a nám se nelíbilo, jak to vedení, které přišlo po nás, pracuje, tak jsme se samozřejmě snažili získat funkci zpátky, abychom ty věci dělali tak, jak si myslíme, že je správně. To se po osmi měsících stalo. Nutno dodat, že proti tomu vedení, které bylo před námi, se demonstrovalo před radnicí a že máme pochopitelně přirozeně různé názory na to, jak se má vést obvod. Ale je to turbulentní, je to nepříjemné. Pro občana si myslím také často nepochopitelné ty události, ale tak už to v politice chodí, že s někým se dokážete domluvit a s někým ne. Důležité je, aby obyvatelé byli spokojeni s tím, jak se ten obvod rozvíjí.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pro Vás z toho vyplývá, co? V krátkosti.

Patrik Hujdus (NEZ), starosta ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky: Pro mě z toho vyplývá to, že bych rád zůstal starostou, protože máme spoustu věcí rozdělaných, rozpracovaných, ale bude na lidech v našem obvodu, jak ohodnotí ve volbách naši práci.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pojďme k dalším tématům. Zatímco v různých městech a na v ostatních obvodech Ostravy participativní rozpočet jede anebo teprve zavádějí, v Mariánských Horách a Hulvákách pomalu končí. Co se stalo?

Patrik Hujdus (NEZ), starosta ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky: My jsme participativní rozpočet dělali několik let a musím říct, že nás hodně bavil. Ty nápady, které lidé přinášeli, byly velmi zajímavé. Ale tak, jak se vyvíjel v čase, tak těch nápadů přicházelo stále méně. Mnohdy se opakovaly a nebyly to úplně nové myšlenky. Takže jsme usoudili, že není nutné organizovat cíleně participativní rozpočet. Tím, že působíme neustále v ulicích, že se bavíme s lidmi a oni nám jsou schopni ty myšlenky předkládat takřka z očí do očí na potkání. Proto jsme klasické participativní rozpočtování rozpočtování ukončili a na ty podněty reagujeme fakticky přímo na ulici. Když nám někdo sdělí nějaký dobrý nápad, který se dá zrealizovat, prostě ho uděláme a a nepotřebujeme k tomu vyhlašovat nějaké řízení, protože opravdu ten zájem vypisovat projekty do těch speciálních formulářů klesal.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: V posledních letech se v obvodu upravují silnice, chodníky, vznikají nová parkovací místa. Už je hotovo?

Patrik Hujdus (NEZ), starosta ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky: Hotovo není a nebude nikdy, protože když chceme, aby všechny chodníky a všechny ulice byly pěkné, je to vlastně nekončící práce, protože jednak všechno nejde udělat hned. To znamená, ten proces v čase trvá. Jakmile budeme na konci, že už bychom si řekli, opravili jsme všechno, budeme se muset vrátit zase na začátek a začít znovu. Čili v posledním období jsme udělali část ulice Boleslavovi, část ulice Blodkovy. Teď se rekonstruuje kompletně ulice Mojmírovců. Chystáme se na další ulice, například na Bendlovu, Jánovu, Blodkovu, Na Hulvákách a všechno je odvislé od dostatku finančních prostředků a od možností, které máme. Tady bych jenom chtěl říct, že třeba my bychom rádi opravili i některé další ulice hned. Máme na ně stavební povolení, ale musíme počkat, až se dejme tomu pod tou ulicí opraví kanalizace. To není v gesci obvodu, takže jednáme s Ostravou, s městem a se společností OVAK.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Také zateplujete domy, teď pokračuje ta na Hulvákách a tam také vznikají nové byty, které i vy sami jako obvod vybavujete kuchyněmi. Proč?

Patrik Hujdus (NEZ), starosta ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky: To je pravda. Na Hulvákách na ulici Knüpferově rekonstruujeme dva vchody. Ty vchody byly dlouhodobě neobydlené a vzhledem k tomu, že jsou to byty jedna plus jedna, budou určené pravděpodobně pro maminky s dětmi nebo pro začínající rodiny, ale také třeba pro seniory. To jsou skupiny, které potřebují kuchyňskou linku hned, když se nastěhují. Takže my jsme se rozhodli, že ačkoli standardně vždy pronajímáme byty s kuchyněmi, pakliže tam nejsou z předchozího období, v tomto případě tam ty kuchyně dáváme nové a věříme, že to ti noví nájemníci ocení, že ten komfort toho bydlení budou mít hned.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pojďme v krátkosti zmínit pomoc obvodu Ukrajině. Vy jste ukrajinským rodinám poskytli dvacet čtyři bytů v obvodě. Jak ta pomoc se dále vyvíjí?

Patrik Hujdus (NEZ), starosta ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky: My, když vypukla válka na Ukrajině, hned jsme zareagovali, protože ti uprchlíci, maminky s dětmi často přicházeli pouze s igelitovou taškou, spali v tělocvičnách nebo někde na ubytovnách. My jsme nejprve vyčlenili deset volných bytů, které jsme měli k dispozici. Potom jsme k nim 14 přidali. Zpravidla se jedná o byty, které ještě nestihli projít rekonstrukcí, to znamená, nejsou úplně v tom standardním vybavení nebo v tom standardním stavu tak, jak třeba naši obyvatelé jsou zvyklí. Ale těm Ukrajincům, kteří bydleli ve sklepech anebo někde na veřejném prostoru, samozřejmě to nevadilo. Byli rádi, že mají střechu nad hlavou, takže jedná se o byty nula plus jedna, garsonky, jedna plus jedna, velmi málo dva plus jedniček. Často třeba v těch jedna plus jedničkách bydlí i dvě rodiny, protože byli na sebe zvyklí, utíkali ze stejného města, takže my jsme jim chtěli vyjít vstříc. Snažíme se jim pomoct i třeba najít práci nebo nějakým jiným způsobem je zapojit do běžného života. Máme adaptační skupiny na základní škole tak, aby ti lidé nejenom čerpali sociální dávky, ale i běžně fungovali, protože o to nám jde především jde. Rozhodně jsme schopni je začlenit.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jaký počet máte lidí tady v Mariánských Horách a v Hulvákách?

Patrik Hujdus (NEZ), starosta ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky: V těch obecních bytech tím, že se jedná o dvacet čtyři bytů, bavíme se zhruba o nějakých šedesáti osobách, ale samozřejmě jsou tady i různí soukromníci, kteří taktéž pronajímají byty nebo je dávají k dispozici. Tam to neumíme přesně spočítat, ale nejsou to tisíce, jsou to prostě desítky, stovky lidí. Zatím neevidujeme na území našeho městského obvodu nějaký problém. Jak se třeba píše v médiích, že Ukrajinci jsou problémoví, my v tuto chvíli tu zkušenost nemáme.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane starosto, já Vám děkuji za rozhovor.

Patrik Hujdus (NEZ), starosta ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky: Já Vám děkuji za pozvání. Na shledanou.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat