Host dne

Zbyněk Pražák (KDU-ČSL), Pandemická opatření ve zdravotnictví

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Letošní rok dá se říci, že je spojený se zatěžkávací zkouškou pro sociální služby, zdravotníky ale i pacienty. Pandemie koronaviru přinesla do zdravotnictví řadu novinek, které už zůstávají v nabídce služeb nemocnic i sociálních zařízení. Téma pro náměstka primátora Ostravy Zbyňka Pražáka. Dobrý den.

Zbyněk Pražák, náměstek ostravského primátora: Dobrý den, přeji.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane náměstku, tak začneme městskou nemocnicí i ta musela zavádět kvůli covidu různá opatření chyběl personál, potřebovali jsme dobrovolníky, ale potřebovaly se také místnosti a místa pro pozitivní pacienty.

Zbyněk Pražák, náměstek ostravského primátora: Určitě, určitě je třeba říct, že v rámci Moravskoslezského kraje existují pouze tři nemocnice, které mají standardně infekční oddělení. To je vlastně fakultní nemocnice potom je to havířovské nemocnice a Opavská nemocnice a všechny ty ostatní nemocnice, kterých je samozřejmě v Moravskoslezském kraji více tak v rámci nějakého zajištění lůžek a zajištění pacientů s koronavirem, tak vytvořily kapacity a taktéž i městská nemocnice v okamžiku, kdy tady byli pacienti s koronavirem a už ty tři nemocnice to nestačily zvládat, tak si vytvořily oddělení. Nejdříve to bylo na interně. Bylo to zhruba asi 40 lůžek a v současné době těch oddělení přibývá.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Co dobrovolníci? Chybí v Městské nemocnici?

Zbyněk Pražák, náměstek ostravského primátora: Dobrovolníci chybí vždycky. Ono dneska to dobrovolnické hnutí je velice důležité a nabízejí se lidé. Chtějí pomáhat, což je nesmírně krásné, je to hrozně prima. Třeba ADRA se do toho velice zaangažovala. Dokonce má to i nějaké takové organizační schéma a pomáhají, ale ty dobrovolníky také nemůžete pustit ke každé práci. To prostě nejde. Ale Pánbůh zaplať za ně a je to hrozně fajn a to není jenom nemocnice. Oni pomáhají iv domovech pro seniory a pomáhají, kde mohou. Dokonce když byla ta první vlna, tak se nabízeli, že budou donášet třeba nějaké potraviny, nákupy a opravdu to perfektně fungovalo dokonce měli jsme zřízenou linku a zjistili jsme, že najednou je víc dobrovolníků než požadavků. To bylo krásné. V Ostravě jsem z toho měl velkou radost, že je tolik lidí, kteří nabízejí svoji pomoc. Ale ono standardně pořád to dobrovolnické hnutí je velice důležité a jsme za ně velice vděčni.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Možná bychom mohli zmínit projekt bosme partyja, který podporuje jak kraj tak Mmgistrát Ostravy a tam se také lidé hlásí s různými typy pomoci.

Zbyněk Pražák, náměstek ostravského primátora: To vlastně vzniklo spojením těch velkých institucí jako je město, kraj, univerzita, majitel bytu HEIMSTADEN a ADRA a všichni se spojili právě v rámci podpory a zajištění toho dobrovolnického hnutí tak, aby pomáhali. Aby to nasměrovali tím správným směrem, aby mohli pomoci tam, kde je potřeba.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A teď takové citlivější téma pane náměstku. Před časem se řešil Domov Slunečnice. Jsou tam dvě ženy, které údajně týraly klienty, jsou obžalovány. Jen něco v té věci nového? Je to něco neobvyklého.

Zbyněk Pražák, náměstek ostravského primátora: Jak víte, že jsou obžalovány?

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Tak máme informace z různých zdrojů

Zbyněk Pražák, náměstek ostravského primátora: A já ty informace nemám. Já jsem si samozřejmě toto zjišťoval nebo snažil zjistit. Policie mě samozřejmě o tom neinformuje, ale mé informace jsou takové, že tam není obžaloba.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Nicméně vyšetřování tam probíhá nebo proběhlo.

Zbyněk Pražák, náměstek ostravského primátora: Vyšetřování už probíhalo. Už dvojí vyšetřování bylo odloženo s tím, že se nikdy nic takového nestalo. A nicméně je znovu otevřeno nějaké vyšetřování a je třeba říci, že ono to bylo zpopularizováno. Tím vysíláním, které proběhlo zhruba před rokem a něco.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Chcete říct, že tohle se tam vůbec nestalo?

Zbyněk Pražák, náměstek ostravského primátora: Dívejte se. My jsme okamžitě, když jsme zjistili, že na základě toho popularizovaného pořadu, který proběhl. Tak jsme tam poslali kontrolu a zjistili jsme opravdu mohu říct, že zodpovědně ti lidé to prošetřili a zjistili, že to nebylo tak, jak to bylo v tom pořadu.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Víte co, možná se lidé chovají jinak když tam je opravdu ta kontrola a jinak se chovají, když je tam to prostředí tak, jak tam obvykle bývá. A nezaznamenávají tam něco takového, že by je někdo zaznamenával a chovají se jinak.

Zbyněk Pražák, náměstek ostravského primátora: Já nejsem naivní a vždycky může vzniknout nějaká nestandardní situace a vždycky se může někdo z těch lidí, kteří se starají a kteří pečují o ty seniory se může chovat nestandardně. Ale nikdy jsme nezaznamenali, že by to byla nějaká systémová záležitost, když, tak to bylo pochybení například nějakého jedince a v tom okamžiku se to vždycky řešilo a já můžu říci jenom ještě jednu takovou věc. Za mnou byl jeden pán. Nechci říct starý primář, ale pan primář v létech, který pracoval na interně jednoho zdravotnického zařízení a on říkal víte, to co já jsem viděl v tom pořadu, tak já bych podobné situace mohl každodenně natočit při mých kontrolách nebo když jsem chodil za těmi svými pacienty. Kdy oni mi intubovali a podobně.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Nicméně otázka zněla, jestli je v té věci něco nového. Je něco nového?

Zbyněk Pražák, náměstek ostravského primátora: Ne to my nevíme. My nevíme jestli je něco nového nebo já to osobně nevím a nikdo mě o tom neinformoval. Ale řekl bych jednu pozitivní věc, kterou tady tahle reportáž měla a to je to, že jsme nechali úplně nezávislou prestižní organizaci zpracovat analýzu na všech našich zařízeních s tím, že se mohli vyjádřit všichni zaměstnanci těch se nakonec vyjádřilo asi přes tisícovku, rodinní příslušníci, několik set rodinných příslušníků a asi přes čtyři sta pracovníků, kteří tam pracují a máme už závěry tady z téhle analýzy, která byla provedena a je třeba říct, bylo to asi v sedmi kategoriích a v žádném tom našem zařízení ani u jedné z těch odpovědí, které byly anonymní, tak ani v jednom případě se neukázalo, že by těm lidem bylo nějak ubližováno, nikdy. Samozřejmě byly tam různé náměty.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A vyjadřovali se klienti i rodinní příslušníci?

Zbyněk Pražák, náměstek ostravského primátora: Ano, i pracovníci a nás to samozřejmě potěšilo, ale jako myslím si, že to je pozitivum, že jsme prostě zjistili, že pakliže něco bylo, tak by to muselo být naprosto ojedinělá záležitost a já upřímně řečeno já jsem zvědav i na výsledky toho šetření, které teď bylo avizováno, že probíhá a říkám znovu teda nepotvrdilo se mi, že by to bylo ve stádiu obžaloby, spíš to je stádium normálního šetření a je třeba říct že takovéto šetření když do toho zahrnují třeba nemocnici, nebo ještě zdravotnická zařízení, tak to je vždycky řekněme do desítky ročně, kdy řeší některé věci jakoby policie, protože dneska každý člověk může podat trestní oznámení na kohokoliv. Takže v tom okamžiku je povinnosti policie to šetří. Takže upřímně řečeno jsem také zvědav, jak tady tohle to dopadne a jsem zvědav, jestli v okamžiku, kdy to bude odloženo, tak jestli i toto bude těmi, kteří tady toto spustili nějakým způsobem dementováno a jestli budou ochotni připustit, že to byla snaha o senzaci.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já vám děkuji a přeji vám krásné Vánoce a vše dobré v novém roce.

Zbyněk Pražák, náměstek ostravského primátora: Děkuji, já vám také všechno dobré a hodně zdraví a ať se máme rádi.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry