Host dne

Hana Tomášková, LF, Ústav epidemiologie: Vědci LF zkoumají Covid-19 pozitivní horníky

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vědci z Ostravské lékařské fakulty se pustili do unikátního průzkumu. Bude probíhat s pomocí zaměstnanců OKD. Podrobnosti už od docentky Hany Tomáškové, zástupkyně vedoucího ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví. Dobrý den, zdravím vás z ostravského studia.

Hana Tomášková, zástupkyně ved. Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví: Dobrý den.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Paní docentko, vědecký průzkum se týká zdravotních dopadů koronaviru. Není to předčasné? Situaci ještě nemáme zvládnutou.

Hana Tomášková, zástupkyně ved. Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví: My jsme se soustředili právě na skupinu horníků, kteří prodělali už toto onemocnění od července do srpna, takže není to ještě předčasné, protože nás zajímá to akutní a ten průběh toho onemocnění a přece jenom už je to delší doba, takže my potřebujeme znát, jak to probíhalo v té době akutní.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A už jste řekla, že budete zkoumat subjektivní potíže spojené s akutní fází onemocnění covid 19. A tak zdravotní stav po prodělané nákaze a případné dlouhodobé zdravotní dopady onemocnění.

Hana Tomášková, zástupkyně ved. Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví: Ano, bude nás zajímat ta akutní fáze a potom vlastně jak dlouho trvaly ty jednotlivé příznaky, pokud teda se vyskytly a jestli trvaly nějakou delší dobu nebo jenom po tu akutní fázi.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Už tady padlo, že budete spolupracovat s horníky OKD. A proč zrovna s nimi?

Hana Tomášková, zástupkyně ved. Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví: Tak protože je to taková ucelená komodita, kteří onemocněli v tom jednom období a je jich přibližně 1600 kdy byla identifikována ta pozitivita. Zajímalo nás to také z důvodu, že tady ta skupina je taková specifická. Jedná se o psychicky odolné jedince a také fyzicky zdravé, takže zajímá nás, jestli ten průběh byl jen velmi lehký nebo mírný. Takže pro nás jsou velmi důležité i tady tyto informace. Jak to probíhá v jednotlivých kohortách.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A vedle horníků budete mít třeba zájem i o to, aby se do průzkumu nebo do výzkumu přihlásily třeba i jejich rodiny, které nemoc prodělaly, rodinní příslušníci.

Hana Tomášková, zástupkyně ved. Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví: Ano, byla tam otázka také položena. Jestli byly i pozitivní příslušníci rodiny. Bude nás potom zajímat, jestli budou ochotni tedy se zapojit do toho průzkumu. Tak v tom dalším kole chystáme ten průzkum na obecnou populaci. Takže uvidíme, jestli bude schválen náš projekt či nikoliv.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Popište, jak ten průzkum bude v praxi vypadat.

Hana Tomášková, zástupkyně ved. Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví: Co se týče těch horníků, tak samozřejmě ve spolupráci s vedením OKD jsme požádali o souhlas tady s tímto průzkumem. Připravili jsme dotazníky. Dotazníky byly umístěny na jednotlivé doly ke vstupu. Horníci mohou nebo pracovníci si mohou vyzvednout tento dotazník, doma ho vyplnit a potom odevzdat do zapečetěných boxů. My už jsme vlastně toto provedli na začátku listopadu, potom za 14 dnů jsme provedli takový první průzkum, jak to vlastně vypadá, jestli se nám zapojili. Bohužel ta odezva nebyla moc velká. Získali jsme prozatím asi jenom 20 dotazníků, takže už jsme požádali OKD o opětovné zveřejnění tady toho průzkumu a prosbu o zapojení, takže uvidíme jak to bude vypadat ke konci prosince.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Kolik lidí byste potřebovali, aby výstup toho výzkumu byl relevantní, aby se z toho dalo jakési informace vyčerpat pro případné další zkoumání v rámci širší veřejnosti?

Hana Tomášková, zástupkyně ved. Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví: Tak samozřejmě co nejvíc, protože bylo pozitivní tisíc šest set, takže alespoň kdyby se nám zapojilo takových dvacet procent, tak bychom byli rádi.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Říkal jste, že teď v tuto chvíli by měli vyplňovat zapojení horníci dotazníky. Z těch dotazníků to vám bude stačit nebo ty informace anebo budete třeba dělat i nějaké odběry, stěry a podobně?

Hana Tomášková, zástupkyně ved. Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví: Prozatím nám to stačí, protože chceme zjistit jaké byly ty subjektivní potíže, jak dlouho trvaly. Plánujeme potom jak už jsem říkala to pokračování, kdy budeme zjišťovat, jak dlouho tady ty jednotlivé příznaky trvaly, pokud samozřejmě trvaly. No a pak pokud bude schválena další studie, tak bychom chtěli odebrat i protilátky a zjistit hladinu protilátek. Jak dlouho vydrží tyto protilátky a jestli vůbec jsou.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: To znamená tohle je cíl toho vědeckého výzkumu.

Hana Tomášková, zástupkyně ved. Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví: Ano jeden z těch cílů, který bychom chtěli navázat na toto dotazníkové šetření.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Tento výzkum není jediný, který lékařská fakulta a ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví dělá. Máte s nimi bohaté zkušenosti. Už letos na jaře jste zkoumali jak lidé vnímají mimořádná opatření přijatá v důsledku koronaviru. O co šlo tehdy?

Hana Tomášková, zástupkyně ved. Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví: My jsme v dubnu spustili dotazník, který se právě týkal vnímání, že je samozřejmě ta situace byla nová pro všechny, takže nás zajímalo, jak se lidé obávají o své zdraví. Jak prožívají danou situaci po psychické stránce a řadu dalších věcí jsme zjišťovali v rámci toho prvního kola. Do toho se nám zapojilo přes devět tisíc respondentů. No a na to jsme navázali. Minulý týden jsme spustili další dotazníkové šetření, které se týká tedy toho vnímání, ale vzhledem k tomu, že se situace změnila, tak nás zajímají i další doplňující věci.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Můžete teď našim divákům prozradit, jaké byly výsledky toho jarního průzkumu?

Hana Tomášková, zástupkyně ved. Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví: Co se týče toho jarního výzkumu, tak tam jsme právě zjišťovali ty obavy o zdraví. Kde samozřejmě se obávali především lidé starší a mladší lidé potom spíš měli problémy s tou psychickou stránkou. Jednalo se také o mladé lidi, kteří mě mají děti, ale potom ženy na mateřských dovolených. Takže spíš ta psychická stránka je problém u té mladší generace. U starších se obávají hlavně o to zdraví.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A co s těmi výsledky teď je? Kde je posunete dál? Protože průzkum nebo výzkum vědecký je jedna věc a teď ta praxe je věc druhá.

Hana Tomášková, zástupkyně ved. Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví: Tak my jsme samozřejmě ty výsledky každý týden vyhodnocovali. V tom prvním období. A je možné je vidět na našich stránkách. Můžete si je prohlédnout, přečíst. Také jsme připravili publikaci, takže ta bude potom poskytnuta pro odbornou veřejnost a budeme zapojeni nebo byli jsme vyzváni k zapojení do mezinárodního výzkumu a samozřejmě z toho potom plynou další opatření, které by mohly být připraveny pro případnou další takovouto pandemii.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Když se vrátím k tomu výzkumu o kterém jsme se bavili na začátku. To znamená ve spolupráci s OKD. Tam vidíte ukončení asi kdy, ve kterém měsíci? Kdy byste mohli znát třeba výsledky?

Hana Tomášková, zástupkyně ved. Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví: Chceme ukončit ke konci prosince, takže sesbíráme boxy. Uvidíme, jaká bude návratnost a podle toho se potom rozhodneme jak dál.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Už teď z toho co máte, byť těch dotazníků máte pouhé desítky. Už teď se dá odhadnout jaké budou výsledky?

Hana Tomášková, zástupkyně ved. Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví: To bych moc nedělala, protože opravdu máme asi jenom 20 dotazníků, takže je to velmi málo, tam jenom z toho je třeba vidět ty příznaky, které probíhaly. Kolik bylo osob s příznaky, tak to je asi o deset procent méně než v obecné populaci. Takže nějaké výsledky jsou, ale opravdu je to velmi malinký vzorek. Proto potřebujeme, aby se nám zapojilo více lidí, aby ty výsledky byly validní.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Z jakého důvodu se horníci moc neženou do toho zapojit se do toho vědeckého výzkumu? Jak si to vysvětlujete?

Hana Tomášková, zástupkyně ved. Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví: Je to možná právě tím, že u nich probíhala ta noc nyní velmi mírně nebo bez příznaků. Takže k tomu nepřikládají tak velký důraz. Ale já bych chtěl zdůraznit, že pro nás je i tady tyto informace velmi důležitá, abychom věděli vlastní, jak se toto onemocnění chová v různých skupinách.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vy jste říkala, že tady tento výzkum pak naváže na další výzkum, který by se týkal širší veřejnosti. Kdy asi by probíhal ten následující další průzkum a výzkum.

Hana Tomášková, zástupkyně ved. Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví: Je to samozřejmě otázka schválení toho projektu, protože je to finančně náročné, takže chceme vyšetřovat protilátky ve spolupráci se Zdravotním ústavem v Ostravě. K tomu potřebujeme tedy ten projekt. Ten projekt by měl být schválený nebo výsledek bychom měli vědět až někdy ke konci února. Takže pak bychom mohli v březnu začít dělat tento projekt.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Minimálně dvakrát už jste zmínila finance, že zřejmě tady není asi jednoduché pro vědeckou práci získávat finance. Tak kdo tady tyhle průzkumy vám hradí?

Hana Tomášková, zástupkyně ved. Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví: Ty dotazníkové průzkumy které děláme, tak děláme v rámci našeho ústavu lékařské fakulty. Takže ty jsou kryty. Jsme zaměstnanci. Je to dobrovolné. Zapojili jsme se tady do tohodle výzkumu, ale když už potřebujeme potom vyšetřování protilátek, tak samozřejmě to už je finančně náročné a to jsme požádali právě lékařskou fakultu o financování tohoto průzkumu.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Paní docentko, já vám děkuji za rozhovor a přeji vám hezké dny a vše dobré v následujícím příštím roce.

Hana Tomášková, zástupkyně ved. Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví: Také děkuji za pozvání a přeji hodně zdraví a pevné nervy.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry