Host dne

Miloslava Soukupová, ředitelka, Lidová konzervatoř a Múzická škola Ostrava: Skořápka nabízí umělecké obory pro hendikepované

Renáta Eleonora Orlíková: Ostravská Lidová konzervatoř a múzická škola otevřela centrum uměleckých terapií s názvem Skořápka. Centrum je netradičním zařízením, které bude pečovat o občany se speciálními potřebami. Ve studiu vítám ředitelku Miroslavu Soukupovou. Dobrý den, paní ředitelko. Tak na začátek představte našim divákům konzervatoř, co je její součástí?

Miroslava Soukupová, ředitelka, Lidová konzervatoř a Múzická škola: Ano, tato instituce se jmenuje Lidová konzervatoř a Múzická škola. Je to příspěvková organizace magistrátu města Ostravy a už vlastně z toho názvu je patrné, že je složená ze dvou škol. Z Lidové konzervatoře a múzické školy. Historie těchto dvou škol je rozdílná. Protože Lidová konzervatoř ta už tady na území města působí téměř sedmdesát let a Múzická škola, ta letos oslavila třicáté výročí. K tomu výročí jsme si nadělili městské centrum uměleckých terapií Skořápka

Renáta Eleonora Orlíková: Kdy vlastně vznikl ten nápad? To znamená je potřeba asi nabídnout handicapovaným lidem, aby se vzdělávali i umělecky. Pomáhá jim to?

Miroslava Soukupová, ředitelka, Lidová konzervatoř a Múzická škola: Ten nápad vzniknul před třiceti lety v mé hlavě a ta základní myšlenka nebo to poslání bylo nabídnout dětem a mládeži se zdravotním postižením tytéž podmínky pro umělecký rozvoj, tak jako tomu je u dětí zdravých. Vezměte si, že v té době kolem toho 90 roku bylo tady na území města asi 15 základních uměleckých škol a ani jedna nebyla uzpůsobena tomu, aby mohla přijímat zdravotně hendikepované, ale oni mají úplně stejné tužby, radosti, starosti jako mají i děti zdravé. Oni taktéž chtějí se učit, tancovat, malovat, zpívat. Nevidomí chce kreslit, mentálně retardovaný chce tančit. Takže já jsem tady to všechno tak nějak vnímala docela dost citlivě a rozhodla jsem se, že pakliže to půjde, že něco prostě udělám pro to, aby se tato situace v Ostravě změnila.

Renáta Eleonora Orlíková: Proč to trvalo těch 30 let? Tak říkáte, že už před třiceti lety jste s touto myšlenkou si pohrávala.

Miroslava Soukupová, ředitelka, Lidová konzervatoř a Múzická škola: No takhle mi to netrvalo tak dlouho, protože před těmi třiceti lety vznikla Múzická škola, to je to na co my navazujeme teď v městském centru uměleckých terapií ve Skořápce. Teď vlastně po těch třiceti letech se stala taková obecná potřeba najít další prostory a podílet se na dalším vývoji této myšlenky. Původní byla to na začátku velmi altroistická myšlenka a v současnosti je možná ještě větší.

Renáta Eleonora Orlíková: Mluvíte o dětech a dospívajících. Co kdyby měl někdo z dospělých zájem navštěvovat centrum skořápka?

Miroslava Soukupová, ředitelka, Lidová konzervatoř a Múzická škola: My neurčujeme věk, my neomezujeme. U nás třeba na Lidové konzervatoři jsou studenti, kteří mají 90 let. Čili my chceme měnit život, pomáhat jim, aby ten život svůj kultivovaný, aby se cítili lépe a aby vlastně pracovali i na tom svém uzdravení, protože tím, že se podílejí aktivně na těch uměleckých činnostech, tak se dostávají do vyšších signálních soustav, cítí se lépe, je to nabíjí. Víte tady to je těžký, protože já tím žiju vlastně 30 let a cítím jak to všem potřebným pomáhá.

Renáta Eleonora Orlíková: S jakými odborníky budete spolupracovat, kdo bude vést tyto lidi?

Miroslava Soukupová, ředitelka, Lidová konzervatoř a Múzická škola: My už máme tým pracovníků, který máme prověřený 30 let, ale v současné době mám velikou radost, že jsme získali pro pohybové obory Primabalerínu Národní divadla Moravskoslezského Olgu Borysovou Právčíkovou. Těším se na tu spolupráci. I ona se těší a máme spoustu zajímavých aktivit. Právě baletní, což by člověk řekl, že hendikepovaný člověk a balet. Právě ať zkoušejí nepoznané, jestli to budou děti, dospělí budeme mít i balet pro seniory. Budeme mít balet pro nevidomé, pro skupiny XXL. Pak budeme zakládat dramatické centrum, které povede René Šmotek, taky výborný herec. Letos se vrátil z Českých Budějovic a mám radost, že u nás právě rozjede několik alternativ v oblasti dramatické výchovy. Zahajujeme terapii, obor terapie s loutkou, kde bude také renomovaný i loutkový herec s psychoterapeutkou Hanou Robenkovou. Teď nevím jestli jsem řekla dobře to křestní jméno. Kdy vlastně budou také pracovat na rozvoji, na komunikaci, verbální, neverbální. No prostě získáváme spoustu nových odborníků, kteří si myslím, že by mohli Ostravě a vůbec celé té speciální pedagogice ostravské pomoci.

Renáta Eleonora Orlíková: A centrum Skořápka vzniklo místo někdejšího soukromého gymnázia na ulici U dvorů v Mariánských Horách jeho přebudování stálo 28 milionů korun. Co všechno jste tam museli změnit?

Miroslava Soukupová, ředitelka, Lidová konzervatoř a Múzická škola: No v podstatě jenom základní dispozice půdorysová zůstala. A jinak jsme museli všechno podřídit tomu, aby ta patra měla komunikaci od suterénu až nahoru. Čili je tam centrální výtah. Samozřejmě estetická hlediska také hrají hlavní roli u nás, protože potřebujeme aby se žákům u nás líbilo, aby se cítili jako doma, aby neměli pocit, že jsou nějakém jakoby rehabilitačním nebo zdravotním zařízení. Velice hodně spolupracujeme právě s rodinami hendikepovaných a na tom vlastně stavíme celou naši pedagogickou kariéru.

Renáta Eleonora Orlíková: Jsme na prahu nového školního roku. Jaký očekáváte zájem? Kolik lidí asi si myslíte, že bude navštěvovat centrum Skořápka a na kolik lidí na jaký počet jste vlastně připraveni?

Miroslava Soukupová, ředitelka, Lidová konzervatoř a Múzická škola: No doufám, že naše programová nabídka osloví hodně potencionálních posluchačů. Myslíme si, že bychom byli schopni zvládnout i kolem 300-400 žáků a uvidíme co nám přinese čas.

Renáta Eleonora Orlíková: Jak ten provoz bude vypadat? Ještě jsme neřekli kdy budete otevírat a jak dlouho tam bude vlastně ta výuka probíhat?

Miroslava Soukupová, ředitelka, Lidová konzervatoř a Múzická škola: Ano otevíráme ve středu 1.září tak jako všechny školy. Provoz školy bude od půl osmé ráno do půl osmé večer a máme tam obory, které se budou opakovat denně. To znamená máme estetickou školičku, což je takové předškolní zařízení pro malé tříleté děti. Pak máme klub Skořápka, což budou mentálně retardovaní žáci ve věku od patnácti do asi čtyřiceti pěti let a pak to jsou normálně klasické obory, které ale mají vždycky něco společného s uměním. To znamená, když si vezmeme třeba divadlo, tak to bude právě to divadelní centrum, pak tam bude terapie loutkou. Když si vezmeme hudební obory, tak všechny základní. Výuka klavíru, keyboardu, pěvecké obory budeme mít i obor rytmické terapie. Je to důležitý obor zejména pro mentálně retardované žáky, kteří mají jakoby narušený zejména ten biorytmus a proto se budeme snažit je srovnávat. Dále budeme mít obory jako výtvarnou keramiku.

Renáta Eleonora Orlíková: Paní ředitelko, Vám děkuji za rozhovor a přeji Vám i Skořápce hodně spokojených a šťastný studentů i vyučujících.

Miroslava Soukupová, ředitelka, Lidová konzervatoř a Múzická škola: Děkuji vám mockrát.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry