Host dne

Novoroční rozhovor s hejtmanem Ivem Vondrákem

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jsme na prahu nového roku. Někteří z nás rekapituluje rok 2020. Snad všichni jsme ale plni očekávání co přinese rok 2025. To je také téma rozhovoru s hejtmanem Moravskoslezského kraje Janem Vondrákem. Krásný sváteční den pane hejtmane.

Ivo Vondrák, hejtman MS kraje: Dobrý večer.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Než se budeme věnovat roku 2021. Zkusme ještě vypíchnout některé momenty roku 2020. Já jsem si tady poznačila byl to takový covidový rok. Co všechno přinesl, kolik například stál krajskou pokladnu?

Ivo Vondrák, hejtman MS kraje: No byl to skutečně rok nesmírně těžký, protože přece jenom ta epidemie byla něco, co nikdo předtím nezažil. A tyto situace sebou vždycky přinášejí problémy a ty problémy jsou nejen toho finančního charakteru, ale samozřejmě je to ten problém sociální, ekonomický. To znamená ten rok to řeknu v uvozovkách jsme si fakt užívali. Bohužel to začalo už před tím oním útokem v nemocnici a vlastně celý ten rok co uplynul teď bylo těžké na něm najít něco, co by bylo pozitivní. Tím nechci říct, že něco takového nebylo, ale bylo to fakt náročné. Co se týká těch finančních ztrát, tak samozřejmě jsou velké a ono se to samozřejmě promítá potom také v přípravě rozpočtu, který máme připravený pro rok 2021. Ten výpadek z daní, který využíváme a máme k dispozici byl poměrně velký. Na druhou stranu říkám, ten výpadek z daní byl dán kompenzacemi, to znamená my jsme ty peníze využívali pro podporu podnikatelů, to jsou ty různé programy, které vyhlašuje vláda a dle mého názoru zůstávají nějakým způsobem v tom kraji, ale samozřejmě omezuje se ta možnost investování jako pro kraj jako takový. Takže to je asi řekněme to negativní. Na druhou stranu si myslím, že se objevili věci, které si velmi vážím a to je velká jednota spousty lidí, která pochopila, že prostě musíme nějakým způsobem spolu spolupracovat. My jsme na konci roku rozjeli velký program dobrovolníků, který jsme nazvali Bosmepartyja trošku ostravsky, ale má to takový ten punc řekněme toho našeho prostředí a nám se přihlásilo více než půl tisíce lidí. Mezi tyto dobrovolníky. Spousta z nich nastoupila do našich ústavů sociálních, takže já si myslím, že z tohoto pohledu zase to je něco pozitivního. Takže ono vždycky ty těžké doby sebou přinášejí nové výzvy a já si myslím, že je teď na nás tyto nové výzvy využít a dobrovolnictví tam určitě patří.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Zmínil jste také krizový štáb, protože ten zasedal mnohem častěji než jiná léta.

Ivo Vondrák, hejtman MS kraje: No každý týden jsme zasedali dokonce v té fázi té jarní epidemie. Té první vlny, kdy jsme ještě pořádně nevěděli, co se děje, tak jsme se scházeli častěji, dvakrát do týdne. Teď jsme se scházeli na konci roku jednou týdně. Ale myslím si, že i ten krizový štáb našel nějakou cestu jak komunikovat. A jsem rád, že v podstatě to řízení tady v tomto kraji fungovalo. Myslím si, že za ten čas uplynul jsme ukázali, že ten krizový štáb je schopen pracovat a dokonce jsme často byli dávání za příklad toho, jak by to mělo vypadat.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Už jste zmínil dobrovolníky za nimi také studenty protože ty jste povolal aby v nemocnicích pomáhali.

Ivo Vondrák, hejtman MS kraje: Já jsem rád, že jsme nemuseli používat toho institutu příkazů práce. My jsme se snažili to postavit na tom principu dobrovolnosti. Já jsem pořád přesvědčen o tom, že když člověk něco dělá dobrovolně, tak tomu věnuje mnohem víc času a prostě dá tomu to srdce. Když to někomu přikáže, tak bude hledat cesty jak se tomu vyhnout. To znamená, ty příkazy byly čistě formální. To znamená jinými slovy řečeno. My jsme se nejprve dohodli a pak jsme vydali ten příkaz, aby ten dotyčný mohl dostat to, co si zaslouží, protože ta práce těch dobrovolníků nebo těch lidí v těch domovech, v nemocnicích není vůbec jednoduchá. A já musím říct, že bez nich bychom to nezvládli.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Na podzim přišla nečekaně druhá vlna ve velké síle. To si myslím, že mnozí z nás opravdu neočekávali a došlo k tomu, že mnohé nemocnice neměly jak ani dobrovolníky, ne tak své vlastní zaměstnance, lékaře, sestry a podobně. Ti pracovali opravdu i mnohdy prý údajně přes karanténu. Jaká je teď aktuální situace v těch posledních týdnech v závěru roku?

Ivo Vondrák, hejtman MS kraje: Ta situace v těch posledních týdnech se stabilizovala. Nicméně přeci jen ten nárůst, který byl nebyl triviální. Navíc pořád platí to, že když jeden člověk nakazí více než jednoho dalšího a máte jich přes osm tisíc v tom kraji, tak to znamená, že prostě nemůžete očekávat, že se dne na den se to nějakým způsobem zásadně změní. Já si myslím, že určitě ty situace byly chvilkama tíživé. Ale já tedy musím říct, že tady bych chtěl zase poděkovat armádě České republiky, která nám v těch nejhorších chvílích skutečně pomohla a to hodně. A teďka nejde jen o ty zdravotníky, ale jde samozřejmě i o tu službu, které ty domovy a nemocnice potřebovaly. To znamená myslím si, že tady byla skutečně vidět taková ta jednota a ta vůle spolupracovat dokonce nám i sestřičky říkají pošlete zase ty vojáky a podobně, protože přece jen to vneslo zase do toho prostředí, které musí být velmi náročné a já jsem proto velmi nerad, když slyším takovéto zlehčování, že ten covid vlastně nic není.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pandemická opatření ovlivnila životy tisícům lidí, živnostníkům. Zasáhla mnohdy opravdu tak, že nečekali, nevěděli co si počít. Ale možná nejhůř na tom byla kultura, sport. Jak je kraj podporuje?

Ivo Vondrák, hejtman MS kraje: Tak my samozřejmě na tyto věci jsme připravili celou řadu programů. My jsme v létě se snažili pomoci právě díky těm věcem jako máme světový kraj, to znamená marketingová kampaň. Pak jsme pomáhali aktivitami zdarma. Ty jsme museli, ale samozřejmě záhy potom růstu těch nakažených zastavit, protože bohužel a tam si myslím, že pořád ještě mě to trápí, že je spousta lidí, která prostě nerespektuje ta pravidla, která jsou daná a to potom dopadá právě i na ty živnostníky a tím myslím třeba restaurace, které samozřejmě jsou velmi citlivé, ale přece není problém dodržovat ta pravidla, která jsou daná. Mně občas píšou lidé, jak k tomu přijde když on dodržuje ta pravidla ve své restauraci a ve vedlejší v podstatě se to vůbec nedodržuje. Tam spousta lidí bez roušek, jsou skutečně na sebe namačkání. To jsou věci, které skutečně potom ten život komplikují. A myslím si, že právě díky nedisciplinovanosti některých. Ale tady bych chtěl poděkovat těm, kteří jsou disciplinovaní a kteří vlastně dodržují ta pravidla. Pak jsou ti nedisciplinovaní a ti nám to vlastně celé kazí. Takže já si myslím, že tady je si třeba uvědomit, že ta rebelie těchto lidí v tomto směru není namístě, protože ten covid je přírodní zákon. To je prostě koronavirus, který tady v podstatě mezi námi putuje a má k tomu buďto lepší nebo horší podmínky a ty nejlepší podmínky, které mu můžeme nabídnout je to, že máme příliš těsné sociální kontakty a vlastně o tom jsou a teďka to řeknu vulgárně hospody. Tam se sejdete, zvednete ten půllitr. Máte z toho dobrý pocit, ale ten dobrý pocit zneužívá právě ten koronavirus proti nám.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: V polovině prosince schválilo zastupitelstvo deficitní rozpočet kraje. To je také důsledek pandemických opatření?

Ivo Vondrák, hejtman MS kraje: Je to důsledek. My jsme v letošním roce měli v podstatě výpadek nebo respektive ten rozdíl mezi rokem 2020 plánem a tím, co máme na plánu do roku 2021 je 1,6 miliard. A to je dáno právě výpadkem ze sdílených daní, protože lidé nechodí do práce, ty výkony ekonomiky jsou takové jaké jsou. Dobrá zpráva je, že například průmysl roste. Takže to si myslím, že je zase pro naše Ostravsko jako signál dobrý. Ale myslím si, že ten výpadek v podstatě je možné kompenzovat a my jsme nastavili ten rozpočet tak, že my těch 1,3 miliardy a to je ten rozdíl mezi výdajovou stránkou a mezi tou příjmovou stránkou jsme schopni eliminovat a eliminovat ze dvou zdrojů. První zdroj je to, že jsme hospodařili s přebytkem. Asi neřeknu nic nového, když řeknu, že máme dlouhodobě jeden z nejvyšších ratingů a díky tomu nejvyššímu ratingu samozřejmě skutečně dobře hospodaříme a máme přebytek, kterým dokážeme ten výpadek nějakým způsobem eliminovat. A ten druhý zdroj je úvěr. My se prostě bez úvěrů neobejdeme. Jak se neobejdeme nikdo, jak stát, tak obce, města prostě my ten úvěr si vzít musíme, abychom mohli dále investovat, protože ty investice zase jsou ty, které nastartují ekonomiku, ale ten úvěr máme za skutečně velmi výhodných podmínek. Za skutečně situace, kdy jsme schopni vyřešit ten problém toho deficitu vcelku bezproblémově a bez nějakých větších razantnějších důsledků na ekonomiku fungování tohoto kraje.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: To znamená, že v roce 2021 se nemusíme obávat, že by se příliš škrtalo?

Ivo Vondrák, hejtman MS kraje: No samozřejmě musíme být opatrnější v tom, že nemůžeme úplně všechny ty věci, které jsme dělali, ty programy dotační, nebudeme moci realizovat. Musíme se skutečně soustředit na to, co je klíčové. To jsou zatím řekněme ty výdaje, které slouží našim příspěvkovým organizacím, to znamená nemocnicím, doprava, školy. To je celkem 7 miliard, které tam v podstatě musíme z těch 9,3 miliard dát. Tam se zužuje velmi ten prostor na takové ty řekněme věci rozvojového charakteru. My se musíme dohodnout s obcemi a využívat spíš finančních nástrojů, jak jim pomoci. To znamená ne přímými dotacemi, ale tím, že máme k dispozici nástroj Jesica, což je finanční nástroj, který je bez úvěrové půjčení peněz. Musíme jít touto cestou.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Blíží se závěr našeho pořadu. Co byste popřál občanům Moravskoslezského kraje?

Ivo Vondrák, hejtman MS kraje: Ta doba, která uplynula nebyla lehká. Zažili jsme si hodně těžké chvíle a ještě spousty těžkých chvil je před námi. Ale to co se dneska říká, spolu to dáme mi nepřipadá jako klišé. Připadá mi to jako dobrá motivace k tomu abychom to skutečně letos zvládli. Aby to fakt bylo ku prospěchu celého tohoto kraje a především Vás občanů.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Díky za příjemné přání pro občany Moravskoslezského kraje. Já se připojuji a přeji Vám, aby každý den roku 2021 byl podle vašich představ. Mějte se krásně.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry