Karvinský expres

  • Zprávy z Karviné od reportérky M. Dankové a kameramana Z. Jeleně
  • Další preventivní opatření ve městě
  • Další preventivní opatření v autobusové dopravě
  • Žáci a studenti se učí prozatím dálkově

Další preventivní opatření ve městě

V Karviné pravidelně zasedá Krizový štáb města a reaguje na další preventivní opatření a nařízení státu kvůli šíření koronaviru.

Krizový štáb Karviné v čele s primátorem města složený i ze zástupců Integrovaného záchranného systému každý den zasedá, aby projednal všechna důležitá preventivní opatření vydaná státem, potažmo krajem. Nově město zřídilo speciální linky. Dovoláte se na ně od 7 do 18 hodin. Jedna slouží k všeobecným informacím ke koronaviru -  Informační linka 596 387 102  .

"Jsme schopni informovat o různých službách, předávat jim, informace, ale neslouží k posuzování zdravotního stavu, to neumíme, umíme ale říct, kam se mají obrátit," řekl tajemník MMK Roman Nogol.

Další dvě mobilní čísla jsou určena seniorům a lidem v karanténě -  607 032 821 a 607 033 990.

"Pro nás jsou nejpotřebnější senioři a lidé v karanténě. Proto, abychom se o ně mohli postarat, je to i včetně nákupů, oběda a podobných  věcí," dodal Nogol.

Tyto záležitosti budou zařizovat právě lidé z úřadů a dobrovolníci. 

"Nás tři sta úředníků je rozděleno do dvou skupin, které se nebudou potkávat, aby nemohlo dojít k nákaze mezi sebou."

Chod úřadu je nově upraven. V pondělí bude fungovat od 8-11 a ve středu od 13 do 16 hodin pro telefonicky objednané a to v opravdu nutných případech. 

"Stejně jako my na úřadě my máme pro fungování města jiné subjekty, jako jsou technické služby, které musí zajišťovat svoz odpadů. To jsou ty priority, které my potřebujeme aby byli v chodu a uděláme vše, aby v chodu byli," dodal tajemník.

Stejně tak je plně funkční provoz sociálních služeb a  zejména pečovatelská služba, která pečuje o nejpotřebnější.  Doporučuje se také, aby se lidé chránili rouškou, šálou nebo šátkem. Krytí na obličeji je nezbytné při přepravě autobusovou dopravou.

Doporučuji lidem, aby veškeré informační stránky sledovali, internetové stránky facebook města, tiskoviny a ti, kdo máte roušky, tak je využívat maximálně, ti kdo je nemáte, tak se snažte chránit alespoň nějakým šátkem, není to legrace. Buďte ke svému okolí ohleduplní," řekl primátor Karviné.

Dále dbejte na zvýšenou osobní hygienu, umývání rukou a dodržujte rozestupy mezi sebou.

---

Další preventivní opatření v autobusové dopravě

Další preventivní opatření se týkají i autobusové dopravy v Moravskoslezském kraji. Nově nastupují cestující pouze zadními a prostředními dveřmi a ve vozech je vymezen ochranný prostor pro řidiče. V autobusech začíná platit i povinnost mít na obličeji roušku nebo šátek.

V prostředcích veřejné hromadné dopravy  se zpřísňují opatření. Nově začíná platiti povinnost nastupovat do autobusů pouze se zakrytým obličejem rouškou nebo šátkem.

"Je to z toho důvodu, že nemocnost řidičů stoupá, spousta z nich je v karanténě a jakýkoliv nižší počet řidičů by znamenal kolaps krajské dopravy. Skutečně ten požadavek na zakrývání obličeje v dopravě je akutní," vysvětlil náměstek hejtmana MSK Jakub Unucka

Od tohoto týdne začalo platit v celém kraji i další preventivní opatření.

"Na popud krajského úřadu, který inicioval omezení nástupu cestujících předními dveřmi a umožnil bez odbavení nástup a výstup cestujících pouze zadními dveřmi, tak aby cestující a řidiči minimalizovali svůj kontakt, protože naši řidiči tím, že zajišťují dopravu, tak přichází do styku s velkým množstvím cestujících," řekl Jakub Vyvijal, ředitel divize osobní dopravy 2,35

Vymezena je také páskami zóna, která odděluje prostor řidiče od cestujících. Ti byli měli toto ochranné pásmo respektovat. Současně z preventivních důvodů probíhá i pravidelná dezinfekce vozů.

---

Žáci a studenti se učí prozatím dálkově

Od začátku platnosti nařízení vlády uzavřít školská zařízení funguje ve školách dálkové studium. Učitelé komunikují se svými žáky prostřednictvím internetu, online programů nebo videohovorů. Například na karvinské Střední průmyslové škole elektronicky i odevzdávají dlouhodobé maturitní práce.

Školská zařízení v celé republice fungují v této době dálkově. Žáci a studenti procvičují zadané úkoly doma, některé školy i vypracované úlohy hodnotí známkami.. Například pedagogům Střední průmyslové školy v Karviné posílají studenti i maturitní práce a to i ty praktické. Týká se to třeba oboru  výuky Synumeriku na CNC obráběcích strojích v předmětu programování obráběcích strojů.

"Každý z žáků dostal na naše virtuální úložiště virtuální stroj, který může používat doma a následně to vyhodnocuji já doma na svém stroji," řekl Dominik Kryska, pedagog.

"Dnes měli studenti odevzdat maturitní práce, některé mám už nasdílené na disku . Tady vidím, kdo už co nasdílel, jednoho studenta jsem si stáhl, zrovna dělal převodovku," vysvětlil učitel Oleg Pasz.

V dálkové výuce pracují studenti Střední průmyslové školy pomocí několika internetových přístupů, kde mají také veškeré informace a zadání.

"Primárně máme webové stránky, kde jsou základní informace, pro rodiče na FB i na Instagramu.  Některé úkoly jsou samozřejmě na známky, nevíme, jak dlouho bude tento stav trvat, potřebujeme i uzavřít klasifikaci na konci roku," Eva Trnečková, učitelka angličtiny a informatiky. 

"Vzhledem k tomu, že ta doba není jednoduchá, tak se snažíme jim pomoct, aby vše bez problémů zvládli, řekla ředitelka SPŠ Karviná Česlava Lukaštíková.

I na Střední zdravotnické škole funguje režim na dálku.

"Ten dálkový přístup řešíme pomocí mailů a pomocí systému bakalář a budeme mít i zpětnou vazbu, abychom věděli, jak žáci plní své úkoly," řekl Wieslaw  Farana, ředitel SZŠ Karviná.

Kromě toho v těchto dnech probíhá komunikace mezi touto školou a čtyřmi nemocnicemi, ve kterých mají studentky praxi a to z důvodu výpomoci ve zdravotnictví nejen samotnými studentkami, ale i pedagogy.

"Čekáme, jaká bude potřeba, až to budeme vědět, rozjedeme tuto akci, bereme to jako občanskou povinnost, že budeme pomáhat nemocnicím v této nesnadné době a situaci," dodal ředitel.

Na základní škole Borovského  funguje také výuka na dálku. Škola komunikuje elektronicky i s rodiči, aby měli přehled, co mají děti za úkol. Zřídila i na webu novou stránku, kde mají přehledně všechny třídy zadané úkoly podle předmětů. Stránka se aktualizuje dvakrát týdně

"Ty úkoly jsou takového charakteru, že je tam zpětná vazba, ale není to o známkách, ani o novém učivu, že by se děti měly samy naučit Pythagorovu větu, ale snažíme se opakovat. Pokud nebudeme mít dlouho zpětnou vazbu od žáka, zeptáme se rodičů, jestli je nějaký problém," řekl ředitel školy Libor Stáňa. 

Ve škole jsou dva žáci, kteří nemají doma přístup k internetu, učitelé pak s nimi komunikují telefonicky.

---Mohlo by Vás také zajímat