Karvinský expres

  • Zprávy z Karviné od reportérky M. Dankové a kameramana Z. Jeleně
  • Oprava tří domů na náměstí má zelenou
  • V Karviné přibudou nová parkoviště
  • Ondra zmírňuje následky obrny posilováním

Oprava tří domů na náměstí má zelenou

Ještě letos by měla začít rekonstrukce tři zchátralých historických domů na Masarykově náměstí ve Fryštátě. Město už získalo stavební povolení.

Už nic nebrání tomu, aby tyto tři domy na Masarykově náměstí, které dlouhá léta kvůli zanedbané péči bývalého vlastníka chátraly, už brzy začaly znovu sloužit lidem. 

"Jsme rádi, že se nám po novém roce podařilo získat stavební povolení, ta příprava trvala zhruba dva roky  a já bych chtěl připomenout, že jsme byli nuceni od bývalých vlastníků tyto nemovitosti odkoupit, protože by nám asi spadly jednoho dne na hlavu, takže jsem rád, že se to podařilo projekčně připravit, jsem rád, že se podařilo domluvit se i s národním památkovým ústavem, protože jde o domy, které jsou v památkové zóně," vysvětlil primátor Karviné Jan Wolf.

V domech už proběhl stavebně technický průzkum, průzkum hydrogeologické, dělaly se, statické posudky a další potřebné expertízy. 

"Ta projektová příprava byla náročná i z toho důvodu, že jde o domy, které jsou staré a zanedbané, je nad nimi dohled národního památkového ústavu, takže tam probíhalo mnoho jednání. V současné době připravujeme zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby, ta procedura trvá tři čtyři měsíce a věřím tomu, že pak zdárně vybereme nejlepšího dodavatele stavby a začne samotná realizace," dodal.

Samotná rekonstrukce domů bude velmi náročná a zabere čas.  Domy nebyly více jak deset let větrány, netopilo se v nich a takzvaně nedýchají. Nejvíc trápí domy suterénní prostory, které jsou vlhké a některá sklepní  místa byla zaplavována vodou. 

 Obecně se počítá s  tím, že by v domech byly byty k užívání, zřízeno by tady mohlo být i muzeum hornických tradic a nebytové prostory by byly nabídnuty třeba k provozování restaurace.

"Ta samotná cena stavby je přes 100 milionů korun, jsem rád, že se nám podařilo získat dotaci ve výši 50 milionů korun z MSK,  za což bych jim chtěl poděkovat," uzavřel primátor.

---

V Karviné přibudou nová parkoviště

V Karviné najdou řidiči už brzy nová místa k parkování. Právě se dokončují dvě parkoviště v Ráji, poblíž Základní školy Školská a velké parkoviště pro téměř stovku aut vyroste i u Základní umělecké školy Bedřicha Smetany.

Najít volné místo k zaparkování je čím dál složitější v každém městě, zvláště v odpoledních a večerních hodinách. Čím dál náročnější je také najít místo, kde by další nové parkoviště mohlo vzniknout. 

“Celkově v našich sídlištích je vedeno spoustu inženýrských sítí, které výstavbu znesnadňují,” řekla Helena Bogoczová, vedoucí Odboru majetkového MMK. 

Na ulici Školská poblíž základní školy finišují práce na dvou částech parkoviště pro 15 a 19 aut. 

“Je to lokalita, která dlouhodobě vykazuje nedostatek parkování pro osobní auta. Toto sídliště bylo v minulosti stavěno na úplně jiný počet aut, takže jsme rádi, když se nám podaří v nějaké lokalitě najít prostor, kde můžeme parkoviště vystavět,” řekla Bogoczová.

Výstavba se neobešla bez kácení některých dřevin a zeleně, počítá se se s tím, že budou vysazeny stromy nové a dojde i k výměně osvětlení. 

“ Pro normální parkování děláme vegetační dlažbu vysypanou kačírkem, protože to lépe umožňuje vsaky vody, zadržujeme vodu více ve městě a pro imobilní, kteří přijedou autem, bude parkovací stání vydlážděné,” upřesnila Bogoczová. 

Po výstavbě parkoviště se tato komunikace dočká i opravy. Velká parkovací plocha pro 98 aut se připravuje na ulici Čajkovského poblíž ZUŠ B. Smetany. 

“V současné době soutěžíme zhotovitele, podle zákona o veřejných zakázkách a v jarních měsících bychom chtěli začít stavbu jako takovou,” uzavřela vedoucí. 

I tady bude vykácena zeleň nahrazena novou, počítá se i s dalšími úpravami, jako je osvětlení nebo kontejnerová stání.

---

Ondra zmírňuje následky obrny posilováním

Teď vás seznámíme s hendikepovaným mladíkem Ondrou z Karviné. Od narození trpí spastickou mozkovou obrnou, která způsobuje poruchy hybnosti a abnormální svalové napětí. Ondra vzal osud do svých rukou a rozhodl se svůj zdravotní stav zlepšit posilováním v klasickém fitcentru. Výsledek je ohromný.

Tohle je osmnáctiletý Ondra Kokotek z Karviné. Více jak dva roky třikrát týdně dochází do fitcentra, aby zmírnil následky spastické mozkové obrny, kterou trpí od malička.

"On si to vymyslel a já ho jen v tom podporuji, z práce utíkám, abych tady byl a hodinu a půl až dvě tady cvičíme," řekl Zygmnut Kokotek, otec Ondry.

Začátky byly pro Ondru velmi těžké a náročné. Pohyby byly více nekontrolovatelné, škubání, tiky a třesy těla mu bránily udělat třeba obyčejné kliky. Jeho silná vůle a přesvědčení, že svůj zdravotní stav dokáže změnit, ho ale motivovaly překonat za pomocí rodiny a přátel všechny překážky. 

"Já jsem neměl vyvinuté svaly, kosti, tak jsem nemohl a nechtěl jsem sedět doma, tak mě napadla tady ta posilovna, dneska vím, že to byl nejlepší nápad," upřesnil Ondra.

"Jak jsem tady poprvé vyšel tak jsem nevěděl, co se bude dít, jsem pyšný, lidi ho tady obdivují, koukají na něj, tleskají mu, je to nádherné, prostě nádherné," dodal otec.

Posilovna Ondrovi od základu změnila život. Zlepšila se mu koordinace pohybů, zmírnilo se škubání a tiky těla. Zvýšilo se mu sebevědomí a  dokonce lépe komunikuje.

"Vždycky se snažím najít něco, co on nezvládá a naučit ho to, aby si rozvíjel ty pohyby a bylo to vidět. Líp chodí, mluví, líp funguje celkově, když něco řešíme, řeším to s jeho tátou, aby to řešil s doktory, prostě se snažíme najít nějakou cestu, abychom mu zlepšili život," vysvětlil Radim Volák, majitel fitcentra a trenér.

"Náročné je pro mě udržet tu danou oblast těla tam, kde má být. Musím u toho používat hlavu, abych to tělo dal tam, kde chci.

Kromě toho trenér ve spolupráci s rodiči hledá další možnosti ke zlepšení fungování jeho nervového systému. Ondra chce dřinu v posilovně zúročit a splnit si sen, zúčastnit se letos prvních závodů v benchpressu. 

"Já budu u toho, budu na tom pracovat, přeju mu, ať žije spokojený život, jak nejlépe to půjde," uzavřel trenér.

Ondrovi budeme držet palce i my.

---Mohlo by Vás také zajímat