Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>
Léta běží

Léta běží

  • Ostravští sociální pracovníci pomáhají klientům
  • Ostrava si připomíná mezinárodní den sociálních pracovníků, host: Zdeněk Živčák

Ostravští sociální pracovníci pomáhají klientům

Dnes se zaměříme na činnost sociálních pracovníků. Možná ani nevíte jakým způsobem pomáhají lidem, kteří se dostali do nejrůznějších životních situací. Tady je krátký příběh jednoho z nich.

Jedna z mnoha terénních návštěv ostravské sociální pracovnice Žanety Habramové. Tentokrát navštívila svého klienta Alberta Marka. Ten zůstal v domácnosti bydlet sám.

Žaneta Habramová, sociální pracovník, Magistrát města Ostravy: “S panem Markem se známe již několik let, spoustu jsme toho spolu zažili. Pomáháme si navzájem. Ten vztah už mezi námi je jiný, můžu to tak říct. Myslím si, že se obohacujeme navzájem.”

Albert Marek, klient: “Působí na mě velmi klidným, vstřícným a lidským přístupem.”

Sociální pracovník může lidem podat pomocnou ruku v podobných nebo úplně jiných, často složitých situacích.

Albert Marek, klient: “Mně pomohla hlavně s tím, že mě seznámila s okruhem pomoci, kterou může sociální pracovnice v rámci zákona navrhnout.”

Žaneta Habramová, sociální pracovník, Magistrát města Ostravy: “Další kolegové působí v rámci města Ostravy v jednotlivých městských obvodech. Také máme na starosti širší správní obvod, kde poskytujeme pomoc. Jedná se ročně o stovky klientů, kterým pomáháme. Je to vlastně vždycky dle individuální potřeby. Pokud klient potřebuje pomoc, domluvíme se.”

Zásadní je ale obrátit se na sociální pracovníky včas, stejně jako pan Albert Marek.

Albert Marek, klient: “Myslím si, že by taková pomoc byla prospěšná i jiným lidem z toho důvodu, že základním a prvotním kontaktem každého člověka v důchodu v sociální oblasti je, aby se zajímal o své nároky, které může mít a o kterých třeba ani neví. Doporučoval bych to i jiným lidem.”

Ostrava si připomíná mezinárodní den sociálních pracovníků, host: Zdeněk Živčák

Lukáš Zavadil, TV Polar: Hostem pořadu Léta běží je dnes Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví z Magistrátu města Ostravy. Vítejte u nás.

Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Magistrát města Ostravy: Dobrý den.

Lukáš Zavadil, TV Polar: 19. března připadá každý rok na Mezinárodní den sociálních pracovníků. Zajímá mě proto, a to je i důvod, proč jste tady, jak si tento den připomíná Ostrava?

Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Magistrát města Ostravy: Město Ostrava si každoročně tento mezinárodní den připomíná a vlastně skrze něj vyjadřuje sociálním pracovníkům velké poděkování. V Ostravě působí na magistrátu a na úřadech městských obvodů přes 240 sociálních pracovníků, kteří poskytli vlastně poradenství v tom předchozím roce více než třinácti tisícům klientů. Ta práce je velmi náročná, protože nelze postupovat podle nějakého jednotného návodu, podle nějaké jednotné metodiky a vždy je nutné reagovat na tu konkrétní situaci člověka. Na ten jeho konkrétní život.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Rovnou se tedy dostáváme k tomu, s čím vlastně sociální pracovníci nejen v Ostravě mohou lidem pomoct?

Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Magistrát města Ostravy: Ono ta paleta těch problémů, se kterými mohou pomoci, je velmi široká. Obecně platí, že každý se můžeme během života dostat do nějaké situace, se kterou si nevíme rady. A tak jak standardně s bolavým zubem jdeme k zubaři, s porouchaný autem jdeme do autoservisu, tak vlastně tady bych chtěl i vybídnout k tomu, že když opravdu člověk si neví rady s nějakou tou nepříznivou sociální situací, tak ať se neostýchá a nebojí se na ty sociální pracovníky, ať už v rámci Ostravy nebo mimo Ostravu obrátit. Oni jsou vlastně připraveni mu najít to nejlepší řešení, které je navázáno na tu jeho situaci. A kdybych měl být konkrétní, tak třeba v návaznosti na seniory řešíme pečovatelskou službu, řešíme vyhledávání domovů pro seniory, když už ten člověk nemůže být doma sám v tom svém domácím prostředí. Podílíme se na tom, aby si mohl vyřídit příspěvek na péči, aby zase skrze tu dávku mohl hradit vlastně ty náklady na ty sociální služby. Řešíme třeba u osob se zdravotním postižením nějaké odlehčovací služby, osobní asistenci, řešíme klienty, kteří mají nějaké duševní problémy a v podstatě jsme připraveni řešit i v rámci krizové intervence takovéto situace, kdy v rámci rodiny dojde k náhlému úmrtí, třeba dojde k nějakému úrazu a nebo domácímu násilí. A v poslední době jsme ve velké míře řešili právě nedostatečné finanční prostředky na úhradu nákladů, které souvisely s bydlením, s energiemi, s nájemným a pomáhali jsme právě klientům vyřizovat dávky na bydlení.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Jak to, co popisujete, vlastně začíná? Co musí člověk, který například se na nás teď dívá, říká si, že má nějaký problém, na který nestačí sám. Jak by se vlastně měl na vás obrátit?

Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Magistrát města Ostravy: Ono důležité je se obrátit a obrátit se včas. Takže ta aktivita by měla být na straně toho klienta. A v podstatě tou nejjednodušší cestou je přijít na ten úřad. V podstatě v každé větší obci jsou sociální pracovníci, kteří jsou takto připraveni pomoci, takže to může být ten aktivní krok ze strany klienta. A samozřejmě i sociální pracovníci, pokud třeba v rámci terénu od sousedů, z obecního úřadu nebo já nevím třeba od lékaře ví, že je nějaký klient, kterého by bylo potřeba navštívit a řešit s ním vlastně tu jeho nepříznivou sociální situaci, tak i oni jdou za ním, do té domácnosti a vlastně zjišťují to, co on potřebuje. A vlastně v návaznosti na tu jeho potřebu potom nabízejí ty možnosti pomoci.

Lukáš Zavadil, TV Polar: To, co popisujete, dá se to samé říct i o městech a obcích, které jsou mimo Ostravu?

Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Magistrát města Ostravy: Ano, v mimo ostravských městech jako já nevím, Havířov, Jablunkov, tam určitě sociální pracovníci jsou. A ten sociální pracovník, řekněme na té obci, má to nejširší pole působnosti. A když už by šlo o nějaký specializovaný problém, tak vlastně i může spolupracovat s neziskovou organizací, která už řeší tu konkrétní, nějakou specializaci, třeba v návaznosti na typ zdravotního postižení.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Vy jste to částečně zmínil. Chodí za vámi lidé i pozdě?

Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Magistrát města Ostravy: Chodí pozdě, protože třeba odkládají ten problém, že si říkají "ještě je čas, ještě je čas", ale potom, když oni už přijdou opravdu pozdě, tak třeba ten sociální pracovník má menší pole působnosti nebo menší manévrovací prostor. A už je potom horší tu situaci řešit.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Sociální pracovník je ale vlastně stále zároveň úředníkem. Jaké je to vaše pole působnosti? Kdy už například toho klienta předáváte někde jinde?

Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Magistrát města Ostravy: Je to právě o té nějaké jako specializaci, ne že ten sociální pracovník, ten úředník, by si neuměl poradit, s nějakými speciálními situacemi. Ale když třeba v rámci Ostravy máme velmi dobrou spolupráci s poradnami, které řeší oddlužení, kdy je potřeba mít zpracovaný nějaký návrh, nějaké opravdu specifika je potřeba dodržet, tak když v Ostravě ty poradny máme, tak ten sociální pracovník právě odkáže toho klienta na tu poradnu. A tam je mu poskytnuto vlastně to poradenství co nejpřesněji.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Dá se ještě popsat, jak to probíhá od toho prvního kontaktu až do chvíle, kdy ke mně sociální pracovník přijde tak, jak jsme viděli v reportáži?

Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Magistrát města Ostravy: Pokud ten člověk jako přichází, nebo obrátí se třebas na nás skrze místo prvního kontaktu, že potřebuje tu situaci řešit, tak v rámci toho prvního posouzení je vlastně zjištěno to, co on potřebuje a v návaznosti na to, jsou mu nabízeny ty možnosti řešení, které ten sociální pracovník právě zná. Ať už jsou to dávky, ať už jsou to ty sociální služby a to je ten první krok. A potom důležité je taky zmínit určitě to, že je tam potřeba aktivity toho klienta, že ten sociální pracovník nemůže za toho klienta ty problémy vyřešit. On ho může jako v tom podporovat, říct mu jak prostě jaký proces bude následovat. Ale ten klient je ten, kdo musí být aktivní.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Já myslím, že teď už nám zbývá pouze uvést nějaké kontakty nebo kontaktní místo, kam mohou lidé přijít za vámi.

Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Magistrát města Ostravy: Pokud se ten člověk dostane vlastně do té situace, kdy neví, jak si s ní poradit, nejjednodušší opravdu se obrátit na místo prvního kontaktu Sociopoint, který je v rámci Ostravy řekněme takovým rozcestníkem pomoci. Může přijít osobně na Magistrát města Ostravy na Prokešovo náměstí. Fungujeme 5 dnů v týdnu, anebo lze využít bezplatnou telefonní linku 800 700 650, kde sociální pracovníci jsou připraveni reagovat na ten telefonní hovor a na tu situaci.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Takže zbývá už jenom pouze dodat, že Sociopointy jsou i na dalších místech Moravskoslezského kraje. Kdokoliv nás vidí, tak se může obrátit i na vaše kolegy. Je to tak?

Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Magistrát města Ostravy: Je to tak?

Lukáš Zavadil, TV Polar: Děkuju za rozhovor, díky, že jste přišel a budu se těšit na viděnou někdy příště.

Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Magistrát města Ostravy: Děkuji za pozvání, mějte se pěkně.

Pořad Léta běží je na svém závěru, dívejte se i příště. Hezké dny.

Redakčně upraveno / zkráceno.

Mohlo by Vás také zajímat

Pořad: Léta běží
19. března 2024, 17:25

Ostravští sociální pracovníci pomáhají klientům

Dnes se zaměříme na činnost sociálních pracovníků. Možná ani nevíte jakým způsobem pomáhají lidem, kteří se dostali do nejrůznějších životních situací. Tady je krátký příběh jednoho z nich.

Jedna z mnoha terénních návštěv ostravské sociální pracovnice Žanety Habramové. Tentokrát navštívila svého klienta Alberta Marka. Ten zůstal v domácnosti bydlet sám.

Žaneta Habramová, sociální pracovník, Magistrát města Ostravy: “S panem Markem se známe již několik let, spoustu jsme toho spolu zažili. Pomáháme si navzájem. Ten vztah už mezi námi je jiný, můžu to tak říct. Myslím si, že se obohacujeme navzájem.”

Albert Marek, klient: “Působí na mě velmi klidným, vstřícným a lidským přístupem.”

Sociální pracovník může lidem podat pomocnou ruku v podobných nebo úplně jiných, často složitých situacích.

Albert Marek, klient: “Mně pomohla hlavně s tím, že mě seznámila s okruhem pomoci, kterou může sociální pracovnice v rámci zákona navrhnout.”

Žaneta Habramová, sociální pracovník, Magistrát města Ostravy: “Další kolegové působí v rámci města Ostravy v jednotlivých městských obvodech. Také máme na starosti širší správní obvod, kde poskytujeme pomoc. Jedná se ročně o stovky klientů, kterým pomáháme. Je to vlastně vždycky dle individuální potřeby. Pokud klient potřebuje pomoc, domluvíme se.”

Zásadní je ale obrátit se na sociální pracovníky včas, stejně jako pan Albert Marek.

Albert Marek, klient: “Myslím si, že by taková pomoc byla prospěšná i jiným lidem z toho důvodu, že základním a prvotním kontaktem každého člověka v důchodu v sociální oblasti je, aby se zajímal o své nároky, které může mít a o kterých třeba ani neví. Doporučoval bych to i jiným lidem.”

Ostrava si připomíná mezinárodní den sociálních pracovníků, host: Zdeněk Živčák

Lukáš Zavadil, TV Polar: Hostem pořadu Léta běží je dnes Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví z Magistrátu města Ostravy. Vítejte u nás.

Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Magistrát města Ostravy: Dobrý den.

Lukáš Zavadil, TV Polar: 19. března připadá každý rok na Mezinárodní den sociálních pracovníků. Zajímá mě proto, a to je i důvod, proč jste tady, jak si tento den připomíná Ostrava?

Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Magistrát města Ostravy: Město Ostrava si každoročně tento mezinárodní den připomíná a vlastně skrze něj vyjadřuje sociálním pracovníkům velké poděkování. V Ostravě působí na magistrátu a na úřadech městských obvodů přes 240 sociálních pracovníků, kteří poskytli vlastně poradenství v tom předchozím roce více než třinácti tisícům klientů. Ta práce je velmi náročná, protože nelze postupovat podle nějakého jednotného návodu, podle nějaké jednotné metodiky a vždy je nutné reagovat na tu konkrétní situaci člověka. Na ten jeho konkrétní život.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Rovnou se tedy dostáváme k tomu, s čím vlastně sociální pracovníci nejen v Ostravě mohou lidem pomoct?

Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Magistrát města Ostravy: Ono ta paleta těch problémů, se kterými mohou pomoci, je velmi široká. Obecně platí, že každý se můžeme během života dostat do nějaké situace, se kterou si nevíme rady. A tak jak standardně s bolavým zubem jdeme k zubaři, s porouchaný autem jdeme do autoservisu, tak vlastně tady bych chtěl i vybídnout k tomu, že když opravdu člověk si neví rady s nějakou tou nepříznivou sociální situací, tak ať se neostýchá a nebojí se na ty sociální pracovníky, ať už v rámci Ostravy nebo mimo Ostravu obrátit. Oni jsou vlastně připraveni mu najít to nejlepší řešení, které je navázáno na tu jeho situaci. A kdybych měl být konkrétní, tak třeba v návaznosti na seniory řešíme pečovatelskou službu, řešíme vyhledávání domovů pro seniory, když už ten člověk nemůže být doma sám v tom svém domácím prostředí. Podílíme se na tom, aby si mohl vyřídit příspěvek na péči, aby zase skrze tu dávku mohl hradit vlastně ty náklady na ty sociální služby. Řešíme třeba u osob se zdravotním postižením nějaké odlehčovací služby, osobní asistenci, řešíme klienty, kteří mají nějaké duševní problémy a v podstatě jsme připraveni řešit i v rámci krizové intervence takovéto situace, kdy v rámci rodiny dojde k náhlému úmrtí, třeba dojde k nějakému úrazu a nebo domácímu násilí. A v poslední době jsme ve velké míře řešili právě nedostatečné finanční prostředky na úhradu nákladů, které souvisely s bydlením, s energiemi, s nájemným a pomáhali jsme právě klientům vyřizovat dávky na bydlení.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Jak to, co popisujete, vlastně začíná? Co musí člověk, který například se na nás teď dívá, říká si, že má nějaký problém, na který nestačí sám. Jak by se vlastně měl na vás obrátit?

Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Magistrát města Ostravy: Ono důležité je se obrátit a obrátit se včas. Takže ta aktivita by měla být na straně toho klienta. A v podstatě tou nejjednodušší cestou je přijít na ten úřad. V podstatě v každé větší obci jsou sociální pracovníci, kteří jsou takto připraveni pomoci, takže to může být ten aktivní krok ze strany klienta. A samozřejmě i sociální pracovníci, pokud třeba v rámci terénu od sousedů, z obecního úřadu nebo já nevím třeba od lékaře ví, že je nějaký klient, kterého by bylo potřeba navštívit a řešit s ním vlastně tu jeho nepříznivou sociální situaci, tak i oni jdou za ním, do té domácnosti a vlastně zjišťují to, co on potřebuje. A vlastně v návaznosti na tu jeho potřebu potom nabízejí ty možnosti pomoci.

Lukáš Zavadil, TV Polar: To, co popisujete, dá se to samé říct i o městech a obcích, které jsou mimo Ostravu?

Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Magistrát města Ostravy: Ano, v mimo ostravských městech jako já nevím, Havířov, Jablunkov, tam určitě sociální pracovníci jsou. A ten sociální pracovník, řekněme na té obci, má to nejširší pole působnosti. A když už by šlo o nějaký specializovaný problém, tak vlastně i může spolupracovat s neziskovou organizací, která už řeší tu konkrétní, nějakou specializaci, třeba v návaznosti na typ zdravotního postižení.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Vy jste to částečně zmínil. Chodí za vámi lidé i pozdě?

Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Magistrát města Ostravy: Chodí pozdě, protože třeba odkládají ten problém, že si říkají "ještě je čas, ještě je čas", ale potom, když oni už přijdou opravdu pozdě, tak třeba ten sociální pracovník má menší pole působnosti nebo menší manévrovací prostor. A už je potom horší tu situaci řešit.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Sociální pracovník je ale vlastně stále zároveň úředníkem. Jaké je to vaše pole působnosti? Kdy už například toho klienta předáváte někde jinde?

Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Magistrát města Ostravy: Je to právě o té nějaké jako specializaci, ne že ten sociální pracovník, ten úředník, by si neuměl poradit, s nějakými speciálními situacemi. Ale když třeba v rámci Ostravy máme velmi dobrou spolupráci s poradnami, které řeší oddlužení, kdy je potřeba mít zpracovaný nějaký návrh, nějaké opravdu specifika je potřeba dodržet, tak když v Ostravě ty poradny máme, tak ten sociální pracovník právě odkáže toho klienta na tu poradnu. A tam je mu poskytnuto vlastně to poradenství co nejpřesněji.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Dá se ještě popsat, jak to probíhá od toho prvního kontaktu až do chvíle, kdy ke mně sociální pracovník přijde tak, jak jsme viděli v reportáži?

Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Magistrát města Ostravy: Pokud ten člověk jako přichází, nebo obrátí se třebas na nás skrze místo prvního kontaktu, že potřebuje tu situaci řešit, tak v rámci toho prvního posouzení je vlastně zjištěno to, co on potřebuje a v návaznosti na to, jsou mu nabízeny ty možnosti řešení, které ten sociální pracovník právě zná. Ať už jsou to dávky, ať už jsou to ty sociální služby a to je ten první krok. A potom důležité je taky zmínit určitě to, že je tam potřeba aktivity toho klienta, že ten sociální pracovník nemůže za toho klienta ty problémy vyřešit. On ho může jako v tom podporovat, říct mu jak prostě jaký proces bude následovat. Ale ten klient je ten, kdo musí být aktivní.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Já myslím, že teď už nám zbývá pouze uvést nějaké kontakty nebo kontaktní místo, kam mohou lidé přijít za vámi.

Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Magistrát města Ostravy: Pokud se ten člověk dostane vlastně do té situace, kdy neví, jak si s ní poradit, nejjednodušší opravdu se obrátit na místo prvního kontaktu Sociopoint, který je v rámci Ostravy řekněme takovým rozcestníkem pomoci. Může přijít osobně na Magistrát města Ostravy na Prokešovo náměstí. Fungujeme 5 dnů v týdnu, anebo lze využít bezplatnou telefonní linku 800 700 650, kde sociální pracovníci jsou připraveni reagovat na ten telefonní hovor a na tu situaci.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Takže zbývá už jenom pouze dodat, že Sociopointy jsou i na dalších místech Moravskoslezského kraje. Kdokoliv nás vidí, tak se může obrátit i na vaše kolegy. Je to tak?

Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Magistrát města Ostravy: Je to tak?

Lukáš Zavadil, TV Polar: Děkuju za rozhovor, díky, že jste přišel a budu se těšit na viděnou někdy příště.

Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Magistrát města Ostravy: Děkuji za pozvání, mějte se pěkně.

Pořad Léta běží je na svém závěru, dívejte se i příště. Hezké dny.

Redakčně upraveno / zkráceno.

Zdroj: https://polar.cz/porady/leta-bezi/leta-bezi-19-03-2024-17-25