Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>
Léta běží

Léta běží

  • V Suchdolu nad Odrou vznikla nová sociální služba
  • Průkopník speciálního školství z NJ slaví 30 let
  • MAS Frýdlantsko-Beskydy pomáhá v sociální oblasti
  • Senioři si mohou požádat o kukátko a řetízek na dveře
  • Na kácení máje v Charitě nebyli senioři sami

Začíná pořad Léta běží, vítejte u jeho sledování.

V Suchdolu nad Odrou vznikla nová sociální služba

Moravskoslezský kraj a jeho organizace NaNovo zrekonstruovali vilu z konce 19. století v Suchdolu nad Odrou. Vznikla zde nová sociální služba. Rekonstrukce vyšla na 39 milionů korun. Většinu nákladů pokryla dotace Evropské unie. Bydlení a péči tady najde 12 osob s duševním onemocněním. První obyvatelé se do vily nastěhují začátkem července.

Jiří Navrátil (KDU-ČSL), náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje: “My se domníváme, že přirozenější prostředí a bydlení je pro ně daleko lepší, než být uzavření v nějakém ústavním zařízení. Proto jsme se rozhodli, že zrekonstruujeme tuto budovu, vystavíme 12 bytů pro naše klienty, kteří budou moci opustit psychiatrickou nemocnici v Opavě a nastěhovat se do našich služeb. Domníváme se taktéž, že vyspělost osobnosti a celé společnosti je o tom, jak dokáže pomoct osobám a lidem, kteří neměli to štěstí a nejsou zcela zdraví a mají například zdravotní a psychické problémy. Vyspělá společnost jim má pomoci a podat ruku.”

Průkopník speciálního školství z NJ slaví 30 let

Speciální základní a mateřská škola v Novém Jičíně oslavila 30 let existence. Původní název tohoto zařízení byl Dětské centrum, a na počátku devadesátých let bylo průkopníkem školství pro středně a těžce handicapované děti.

Třicet let speciální školy v Novém Jičíně pro děti s těžkým mentálním postižením a s více vadami připomněla oslava na školní zahradě. Potřeba zřídit takové zařízení se ukázala po roce 1989 a tehdy ji iniciovalo město. Do té doby byly tyto děti jen doma nebo v ústavech.

Marcela Komendová, zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ speciální v Novém Jičíně: “Ve spolupráci s lékaři, s psychology, se speciálními pedagogy jsme v podstatě tvořili kuchařku. Já jsem byla u toho, kdy se vlastně ověřovaly ty vzdělávací programy, kdy jsem sami vymýšleli metodiky plavání, metodiky činnosti terapií až do dnešní podoby.”

S podporou města tehdy vzniklo dá se říci průkopnické komplexní zařízení, kde poskytují školské, sociální i zdravotní služby.

David Ježek, ředitel ZŠ a MŠ speciální Nový Jičín: “Jsme škola, která v systému školství vzdělává ty děti s nejtěžším hendikepem a od toho se odvíjí potřebnost personální, odborná, vzdělanost pedagogů a materiálně technické vybavení školy.”

rodiče bývalých žáků školy:

“Dcerka tady chodila, teď chodí do denního stacionáře Edenu, ale chodila tady od pěti let. A byla tady nadšená, prostě tady chodila moc ráda.”

“Tady bylo vždycky moc fajn, je tady parta lidí, která je úžasná.”

Od roku 2001 je zřizovatelem této školy Moravskoslezský kraj.

Stanislav Folwarczny (ODS), náměstek hejtmana MS kraje: “Skutečně ty podmínky, jednak prostorové uvnitř i venkovní jsou vynikající, a co je ještě důležitější, tak je péče o děti, a tady skutečně je o děti výborně postaráno.”

Aktuálně v této škole speciální pečují o 70 dětí. Každé tu může strávit až 15 let svého života.

MAS Frýdlantsko-Beskydy pomáhá v sociální oblasti

Místní akční skupina Frýdlantsko-Beskydy, která má sídlo v Čeladné, pomáhá také v sociální oblasti. Díky projektu Evropské unie poskytuje podporu lidem v nepříznivých životních situacích na území 13 obcí.

Pomoci lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, to je posláním nového projektu Místní akční skupiny Frýdlantsko-Beskydy, která má sídlo v Čeladné a pokrývá celkem 13 obcí. Tříletý projekt se povedlo spustit díky dotaci ve výši sedm a půl milionu korun z Operačního programu Zaměstnanost plus.

Martina O’Reilly, MAS Frýdlantsko - Beskydy: “A díky tomuto projektu, do kterého jsme zapojili Mobilní hospic Strom života jako partnera s finančním příspěvkem, můžeme poskytovat v těchto třinácti obcích bezplatně podporu všem pečujícím osobám v paliativní a domácí hospicové péči, a dále jsem do tohoto projektu zaměstnali terénní sociální pracovnice.”

Zuzana Pavlisková, manažerka MAS Frýdlantsko - Beskydy: “Tyto naše dvě nové kolegyně navštěvují občany, kteří se vyskytli v nepříznivé sociální nebo životní situaci v jejich domácím prostředí. Jedná se například o seniory, o rodiny s dětmi o zadlužené nebo pečující osoby. Úkolem těchto sociálních pracovnic je nasměrovat tyto osoby na potřebou sociální či zdravotní službu, popřípadě pomoc s vyřízením různých dokumentů.”

Součástí projektu je rovněž spolupráce této MAS s odborem sociálních věcí ve Frýdlantu nad Ostravicí, a to na procesu komunitního plánování rozvoje sociálních služeb v tomto regionu.

Senioři si mohou požádat o kukátko a řetízek na dveře

Ostrava se dlouhodobě zaměřuje na pomoci seniorům, kteří patří mezi zranitelné skupiny obyvatel. Projekt městské policie a magistrátu jim umožňuje zdarma získat bezpečnostní řetízek a kukátko na dveře.

Paní Krmášková bydlí sama už třetím rokem v Ostravě-Muglinově, protože manžela musela umístit do domova s nepřetržitou péčí. Na svou bezpečnost začala myslet po události, kdy ji vyděsil soused. Uvědomila si, že nemůže otevírat každému.

Milena Krmášková: "Někdo na mně zazvonil, tak já energicky otevřu a tam stál nepříliš upravený pán, který na mě hrknul: potřebuju prášek na spaní."

Využila tedy nabídku městské policie, o které se dozvěděla na jedné z besed, které v rámci prevence strážníci pro seniory pořádají.

Miroslav Plaček, ředitel MP Ostrava: "Na seniory míří celá řada projektů realizovaných MP Ostrava. Jedním z nich je i montáž bezpečnostních řetízků a panoramatických kukátek."

Marek Vajda, strážník preventista MP Ostrava: "Žadatel musí splňovat věkovou hranici 65 let a potom stačí se za námi vypravit na jakoukoliv služebnu nebo na sociální odbor, kteréhokoliv městského obvodu."

Bezpečnostní řetízky a panoramatická kukátka jsou ale jen jedním z mnoha projektů, které cílí na zranitelné skupiny obyvatel.

Jan Dohnal, primátor Ostravy: "Město Ostrava spolu s městskou policií vychází seniorům vstříc a děláme řadu preventivních opatření. Od roku 2005 běží program instalace panoramatických kukátek a řetízků na dveře a za tu dobu této možnosti využilo přes 2700 seniorů:"

Na prevenci se u ostravské městské policie zaměřuje celý jeden oddíl. Aktuálně je v něm zařazeno 13 strážníků a 12 asistentů prevence kriminality.

Na kácení máje v Charitě nebyli senioři sami

Obyvatelé charitního domova ve Studénce si užili příjemné zahradní posezení. Příležitostí pro něj byla slavnost kácení máje. Tuto událost s nimi prožili i jejich rodinní příslušníci a klienti pečovatelské služby.

Vystoupení Mažoretek Petra ze Studénky zahájilo společenské posezení na zahradě charitního domova svaté Anny. To se konalo na konci května s jedním důležitým úkolem - kácením máje.

Jarmila Pomikálková, ředitelka Charity Studénka: “My se snažíme, aby lidé u nás žili takovým podobným způsobem, jako žili doma. A k tomu patří slavení a prožívání událostí toho roku tak, jak jdou za sebou. V tom květnu je těch akcí hodně, na začátku postavíme máj, potom slavíme Den matek, smažení vaječiny a ke konci května vždycky kácíme májku. Je to už naše tradiční akce, kdy zveme nejen všechny naše uživatel z domova, ale i jejich rodinné příslušníky. A letos poprvé jsme pozvali i klienty z pečovatelské služby a myslím si , že to bude moc fajn takové setkávání napříč Studénkou, protože ti uživatelé se znají takže se mohou zase potkat tady u nás.”

K dobré pohodě přispěly písničky blízké generaci dříve narozených, přítomnost canisterapických psů, a kromě vystoupení mažoretek připravily svou kulturní část programu i pracovnice Charity.

uživatelé služeb Charity Studénka a jejich rodinní příslušníci:

“Je to krásné, počasí vyšlo krásné a je to v pohodě. A hlavně mi přijel syn.”

“Díky za to, že se tady o mamku tak perfektně starají, je tady spokojená.”

“Přijel jsem na návštěvu za rodiči, takže si tady užíváme krásný den a dáváme si dobré jídlo a celkově jsme spokojeni.”

“Jsme tak spokojeni, jak jsme nikdy ještě nebyli. To kácení máje je paráda.”

“Bylo hezké, jak holky tancovaly. Všem se to hodně líbilo.”

Samotného kácení máje se na závěr programu chopili přítomní muži a po několika tazích pilkou poslali májku úspěšně k zemi.

Tolik z našich témat ze sociální oblasti Moravskoslezského kraje. Budu se těšit na viděnou příště.

Redakčně upraveno / zkráceno.

Mohlo by Vás také zajímat