Léta běží

Představujeme linku důvěry Senior telefon

Lukáš Zavadil, POLAR TV: Začíná pořad Léta běží. Dobrý den. Dnes vám představíme linku důvěry Senior telefon. Provozuje ji organizace Život 90 a starším lidem pomáhají zvládnout těžké situace, v této době především spojené s pandemii koronaviru. Na dálku zdravím vedoucího Senior telefonu Františka Horáka. Dobrý den. Slyšíme se?

František Horák, vedoucí linky Senior telefon: Dobrý den, ano slyšíme se.

Lukáš Zavadil, POLAR TV: Zkusme nejprve představit tu vaši službu, linku, kdy vznikla a jaká je její hlavní činnost?

František Horák, vedoucí linky Senior telefon: Naše linka důvěry Senior telefon vznikla v roce 1991 a jejím hlavním cílem je být podporou pro klienty 60 plus a jejich blízké v tíživých životních situacích.

Lukáš Zavadil, POLAR TV: Jak vypadá běžný provoz vaší linky a pak zvlášť, jak vypadal během té jarní vlny pandemie?

František Horák, vedoucí linky Senior telefon: Na začátku první vlny pandemie Covid klienti prožívali takový šok. Takže my jsme museli navyšovat počet služeb, protože byl dvojnásobný počet hovorů než obvykle. A samozřejmě nejdříve jsme především radili kde a jak si požádat o pomoc při nákupu, potom jsme s nimi znovu rozebírali vládní nařízení, informace o Covidu. Ale v té druhé části té první vlny se hovory najednou proměnily a začaly se týkat jich samotných. Mluvili jsme především o jejich osamělosti, strachu a úzkosti z toho co a jak bude, a mezilidských vztahů. Díky situaci byla tato témata taková intenzivnější.

Lukáš Zavadil, POLAR TV: Dá se říct kolik lidí se na vás průměrně obrací? Jak často?

František Horák, vedoucí linky Senior telefon: Tak měsíčně máme něco přes tisíc hovorů, takže to vychází zhruba denně kolem pětatřiceti hovorů. A při té první vlně tak se jednalo o 70-80 denně.

Lukáš Zavadil, POLAR TV: Kolik vašich lidí, operátorů, je připraveno se starším lidem věnovat?

František Horák, vedoucí linky Senior telefon: Náš tým má teď v současné době 12 konzultantů, kteří se střídají a ten náš provoz je nonstop, takže se tam střídá ranní, odpolední a noční služba.

Lukáš Zavadil, POLAR TV: S čím se lidé, byť jste to částečně zmínil, na vás obracejí nejčastěji? Možná i během toho klasického provozu a na co se ptají teď?

František Horák, vedoucí linky Senior telefon: V současné době jsou našimi hlavními tématy podání informací všeho druhu, protože dnes je pro mnohé starší klienty velmi složité se v tom všem zorientovat a potřebné kontakty vůbec nalézt. Ale samozřejmě dnes se mnoho dotazů točí kolem vládních nařízení a celé epidemie. A potom, vlastně mnohem závažnějším jevem, který je umocněn tou dnešní situací, tak je ta osamělost, strach a úzkost v různých podobách.

Lukáš Zavadil, POLAR TV: Pokud se na vás senioři obrátí s tím co popisujete, tak co jim radíte? Možná zkusme i poradit konkrétní typy pro toto období.

František Horák, vedoucí linky Senior telefon: Já musím asi ještě na začátek trošku uvést to, že mluvíme o skupině, která má rozpětí 30 let, takže trochu jiné rady budou pro seniory aktivní, jiné pro ty, kdo jsou již méně mobilní, a pak pro ty, kteří jsou už upoutáni celý den na lůžko. Ale dalo by se říci, že v současné době se snažíme klientům vlévat naději, že toto období bude mít konec. A nedoporučujeme stále a jen pouze sledovat televizi, ale doporučujeme držet strukturu a dosavadní návyky během dne. Co to všechno znamená? Podrobně s nimi tu situaci řešíme a především doporučujeme, aby se nebáli vycházet ven, ať si klidně nakoupí, uvaří, ať si i zacvičí trošku, a pokud je to možné, udělají krátkou procházku, samozřejmě se všemi hygienickými nařízeními. Také potom zkoušíme v těch hovorech strukturovat den, tak aby si třeba našli čas na to, aby trénovali paměť pomocí kvízu, testů, sudoku, a když někteří z nich mají trochu PC dovednosti, tak aby se přihlásili na nějaký on line kurz, aby se zkusili věnovat těm zálibám, na které třeba normálně nemají čas. To znamená, že někteří senioři začínají šít, plést, zavařovat. A muži dělají různé kutilství. Co potom ještě nabízíme a doporučujeme, tak aby každý den si s někým promluvili skrze telefon. I sami senioři nabízí někdy nebo vymyslí takovou hezkou činnost, třeba že si listují ve fotografiích, pustí si hezkou hudbu a nebo si poslechnou kousek audioknihy.

Lukáš Zavadil, POLAR TV: Odborníci v těchto dnech mluví i o zvyšujícím se počtu případů domácího násilí. Zaznamenali jste i něco podobného u vás v té skupině 60 plus?

František Horák, vedoucí linky Senior telefon: Já myslím, že v téhle té době je standardní počet hovorů ohledně tohoto tématu, tzn. není to úplně příliš. Co více sledujeme, tak je řešení mezilidských vztahů, ne úplně domácí násilí, to už je nějaký extrém, ale to že všichni musíme být spíše doma, tak to vytváří různá napětí v rodinách a někdy senioři se s tím svěřují a ptají se jak to řešit, aby se to napětí uvolnilo.

Lukáš Zavadil, POLAR TV: S kým vším, se kterými organizacemi, popřípadě s odborníky, vaši kolegové spolupracují? Jinými slovy, co vše jste vy schopni zařídit pro seniora, který vám zavolá?

František Horák, vedoucí linky Senior telefon: Ono záleží na té zakázce toho klienta. My se snažíme převážně spolupracovat s našimi dalšími službami v organizaci Život 90. Především se jedná o tísňovou péči, kdy ten senior třeba potřebuje neustálý trochu dohled, protože třeba padne a potřebuje pomoc. Tak tohle řeší ta tísňové péče. Myslím, že je dobře rozjeté Dobrovolnické centrum už z první vlny, že máme dost dobrovolníků, kteří se nabízí pro přátelské hovory. Centrum aktivního stáří, které máme, tak nabízí ty ON-line kurzy nebo divadelní představení. A pokud je klient z Prahy, tak teď nabízíme i možnost pečovatelské služby, odlehčovacího centra. Takže spíše se zaměřujeme na ty naše organizace. V některých jakoby složitějších případech, tak to řešíme především se sociálními odbory toho daného místa, odkud klient volá.

Lukáš Zavadil, POLAR TV: Mohou se na vaši linku obrátit i příbuzní seniorů? Co případně jste schopni poradit jim?

František Horák, vedoucí linky Senior telefon: Ano na linku se mohou obrátit všichni blízcí danému seniorovi tzn. nejenom příbuzní, ale i sousedé, pečovatelé a přátelé. A vlastně s těmito klienty řešíme, co by pro toho daného seniora bylo vhodné zařídit, jak ho povzbudit, ale musím také říci, že často řešíme vyčerpanost z té péče o toho seniora, případně potíže ve vzájemné komunikaci.

Lukáš Zavadil, POLAR TV: Dá se říct, že už jste někdy, nebo někdo z vašich kolegů, například zachránili život, nebo máte nějaký kuriózní případ?

František Horák, vedoucí linky Senior telefon: Úplně kuriózní ne, ale s tím životem, to mi připomíná, čas od času se bohužel na linku dovolají i senioři, kteří si chtějí vzít život. Takže kolegyně jakoby zachránily toho člověka, protože šel zrovna skočit pod vlak. Takže to byl takový docela dlouhý, vyčerpávající hovor, který skončil šťastně, protože nakonec pro něho přijela rychlá záchranná služba.

Lukáš Zavadil, POLAR TV: A teď to nejpodstatnější, jak a kdy se mohou lidé, senioři, na vaši linku obrátit, kdy mohou volat a co je to bude stát?

František Horák, vedoucí linky Senior telefon: Naše linka je anonymní, to znamená nemusí se vůbec představovat. Je bezplatná, tzn. i když senioři nemají kredit, tak se k nám dovolají. A je nonstop 7/24. Každý den, dnem i nocí, pořád někdo na té lince slouží a číslo té naší linky je 800 157 157.

Lukáš Zavadil, POLAR TV: Naším hostem v pořadu Léta běží byl František Horák, vedoucí Senior telefonu, linky, která pomáhá seniorům. Díky za váš čas.

František Horák, vedoucí linky Senior telefon: Také děkuji a na shledanou.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat